Stránka Písmo – Upřesnit

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Karta Upřesnit v dialogovém okně Písmo vám umožňuje upravit způsob, jakým se některá písma zobrazují v e-mailech a dokumentech, které píšete a vytváříte. Když budete experimentovat s různými možnostmi nastavení, nezapomeňte se před klepnutím na tlačítko OK podívat do okna Náhled v dolní části dialogového okna, abyste viděli, jak vaše změny budou vypadat.

Změna proložení znaků

Provádění jemných úprav měřítka a mezer mezi znaky může mít někdy velký dopad.

 • Měřítko je dalším způsobem jak zvětšit nebo zmenšit velikost písma. Můžete změnit velikost písma, které je založené na procentuální hodnotě původní velikosti písma.

 • Mezery se můžou zvětšovat nebo zmenšovat v přírůstcích po celých nebo desetinných číslech.

  • Normální – používá standardní nebo výchozí řádkování.

  • Rozšířené – přidá rovnoměrně proporcionální mezery mezi vybraný text.

  • Zúžené – proporcionálně zmenšuje mezery mezi písmeny ve vybraném textu.

 • Umístění se může zvyšovat nebo snižovat v přírůstcích po celých nebo desetinných číslech.

  • Normální – umístí spodní část vybraného textu na účaří.

  • Zvýšené – umístí spodní část vybraného textu o zadaný počet bodů nad účaří.

  • Snížené – umístí spodní část vybraného textu o zadaný počet bodů pod účaří.

 • Prokládání písem velikosti x bodů a více automaticky přizpůsobí velikost mezery mezi určitými kombinacemi znaků tak, aby celé slovo vypadalo rovnoměrněji rozložené. Zaškrtněte políčko prokládání písem a potom zadejte nejmenší velikost písma, na kterou chcete proložení použít. Aplikace automaticky proloží všechna písma, která odpovídají této velikosti nebo jsou větší. Prokládání nemůžete použít na text, který je menší než 8 bodů.

Funkce písem OpenType

OpenType jsou škálovatelná písma, která Microsoft a Adobe společně vytvořili podle písma TrueType.

 • Ligatury kombinují dva nebo více znaků. Většinou se používají, aby špatně čitelné dvojice písmen byly čitelnější a vzhledově příjemnější. Tady je příklad jemné změny:

  Příklad ligaturou.
  • Žádné – žádná písmena se nekombinují a každé stojí samostatně.

  • Pouze standardní – určité dvojice písmen se kvůli lepší čitelnost kombinují vždy.

  • Standardní a kontextové – dvojice písmen se kvůli zlepšení čitelnosti kombinují v závislosti na písmenech, které předcházejí a následují ligaturu. Mezi standardní ligatury patří fi a fl.

  • Historické a volitelné – ty jsou obecně dekorativnější a barvitější. Mezi běžné volitelné ligatury patří dvojice jako ck, sp, st a rt.

  • Všechny – použijí se všechna výše uvedená kritéria.

 • Mezery mezi čísly definují, zda se budou čísla zarovnávat svisle.

  Číslo mezery, poměrné a tabulky
  • Výchozí – mezery mezi čísly jsou beze změn.

  • Proporční – každé číslo má stejné množství okolního prázdného místa. Výsledkem jsou rozdílné šířky a proporční mezery.

  • Tabulkové – každé číslo zabírá stejné množství místa. Výsledkem jsou neproporcionální čísla. Tato možnost je ideální pro účetní položky a dokumenty, jako je například výroční zpráva.

  Poznámka : Všimněte si, že číslo 1 na obrázku výše má stejné písmo a velikost u obou možností, ale tvar čísla u tabulkového formátu ruší dvojznačnost a neumožňuje chybnou interpretaci.

 • Číselné tvary vám dávají volnější ruku s velikostí a zarovnáním čísla.

  Číselných tvarů, umístění na řádku a staré stylu
  • Výchozí – velikost čísla a zarovnání je stejné jako u standardního písma.

  • Vyrovnané – všechna čísla mají stejnou výšku. Toto je skvělá volba pro tabulky a formuláře.

  • Starodávné – čísla v závislosti na písmu můžou přesáhnout nad horní dotažnici nebo pod účaří.

 • Stylistické sady jsou skupiny alternativních znaků písma OpenType. Tyto alternativní znaky jsou uspořádány do sady, ve které jsou podobné varianty kvůli usnadnění seskupeny. I když je v rozevíracím seznamu na výběr až z dvaceti sad, je výjimkou najít OpenType písmo s více než šesti stylistickými sadami.

 • Používat kontextové alternativy použije alternativní znaky automaticky pouze v nestandardních situacích, kdy se snaží zlepšit mezery nebo spojení. Tato funkce je užitečná zejména pro skriptová písma a písma, která nepoužívají latinku, jako je arabština.

Pokud se chcete dozvědět více o písmech OpenType, přejděte na Nejčastější dotazy týkající se Adobe OpenType.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×