Stránka vlastností tabulky

Tato stránka vlastností obsahuje sadu vlastností definovaných pro tabulky v databázi.

Vybraná tabulka

Zobrazuje název tabulky v Návrháři databází nebo vybrané tabulky v databázovém diagramu. Je-li v databázovém diagramu vybráno více tabulek, zobrazí se pouze název první z nich. Chcete-li zobrazit nebo upravit vlastnosti jiné tabulky, rozbalte seznam a vyberte požadovanou tabulku.

Vlastník

Určuje jméno vlastníka tabulky. Jménem vlastníka může být role serveru Microsoft SQL Server nebo uživatel serveru SQL Server. Rozevírací seznam obsahuje všechny uživatele a všechny role definované v dané databázi. K označení uživatelů a rolí jsou v rozevíracím seznamu použity různé ikony; na ikoně role jsou vyobrazeny dvě tváře, na ikoně uživatele pouze jedna.

Název tabulky

Určuje název vybrané tabulky. Chcete-li tabulku přejmenovat, zadejte do tohoto pole nový název. Další informace naleznete v tématu Přejmenování tabulky v databázovém diagramu.

Sloupec identity tabulky

Zobrazuje sloupec, který SQL Server využívá jako sloupec identity dané tabulky. Chcete-li změnit sloupec identity, vyberte požadovaný sloupec z rozevíracího seznamu. Vyberete-li v rozevíracím seznamu prázdnou položku, nebude žádný sloupec tabulky použit jako sloupec identity.

Sloupec ROWGUID tabulky

(Pouze SQL Server verze 7.0 nebo vyšší.) Zobrazuje sloupec, který SQL Server využívá jako sloupec ROWGUID dané tabulky. Chcete-li změnit sloupec ROWGUID, vyberte požadovaný sloupec z rozevíracího seznamu. Vyberete-li v rozevíracím seznamu prázdnou položku, nebude jako sloupec ROWGUID použit žádný sloupec tabulky.

Skupina souborů tabulky

Vyberte název skupiny souborů, do které chcete vybraná data z tabulky uložit. Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, existuje-li alespoň jedna skupina souborů definovaná uživatelem. Nastavení je k dispozici pouze u databází typu SQL Server 7.0 nebo vyšších. Vytvoříte-li databázový objekt bez určení skupiny souborů, SQL Server jej přiřadí k výchozí skupině souborů. V počátečním stavu je výchozí skupinou souborů primární skupina.

Další informace o vytváření a použití skupin souborů naleznete v dokumentaci k serveru SQL Server.

Skupina souborů textu

Vyberte název skupiny souborů, do které chcete uložit texty a obrázky z vybrané tabulky. Toto nastavení je k dispozici pouze tehdy, existuje-li alespoň jedna skupina souborů definovaná uživatelem. Toto nastavení je k dispozici pouze u databází typu SQL Server 7.0 nebo vyšších. Vytvoříte-li databázový objekt bez určení skupiny souborů, SQL Server jej přiřadí k výchozí skupině souborů. V počátečním stavu je výchozí skupinou souborů primární skupina.

Další informace o vytváření a použití skupin souborů naleznete v dokumentaci k serveru SQL Server.

Popis

Do tohoto pole můžete zadat libovolný text. Zadaný text je implementován jako rozšířená vlastnost serveru SQL Server 2000. Toto pole je k dispozici pouze při připojení k databázi typu SQL Server 2000.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×