Stránka vlastností omezujících podmínek kontroly

Tato stránka vlastností obsahuje sadu vlastností omezujících podmínek kontroly připojených k tabulkám v databázi Microsoft SQL Server. Vlastnosti definované pro omezující podmínky jedinečnosti jsou uvedeny na stránce vlastností indexů a klíčů.

Název tabulky

Zobrazuje název tabulky vybrané v diagramu. Je-li v diagramu vybráno více tabulek, zobrazí se pouze název první z nich.

Vybrané omezení

Určuje název omezující podmínky, jejíž vlastnosti jsou zobrazeny. Chcete-li zobrazit vlastnosti jiné omezující podmínky, vyberte ji z rozevíracího seznamu.

Nová

Na toto tlačítko klepněte, chcete-li vytvořit novou omezující podmínku pro vybranou databázovou tabulku. Zadejte vlastnosti omezující podmínky. Další informace naleznete v tématu Připojení nové omezující podmínky kontroly k tabulce nebo sloupci.

Odstranit

Na toto tlačítko klepněte, chcete-li vybranou omezující podmínku odstranit z databáze. Další informace naleznete v tématu Odstranění omezující podmínky kontroly.

Název omezení

Určuje název omezující podmínky, jejíž vlastnosti jsou zobrazeny. Tento ovládací prvek umožňuje změnit název omezující podmínky. Další informace naleznete v tématu Odstranění omezující podmínky kontroly.

Výraz omezení

Určuje syntaxi příkazu SQL vybrané omezující podmínky kontroly. U nových omezujících podmínek musíte před opuštěním tohoto pole zadat syntaxi příkazu SQL. Můžete zde také upravit existující omezující podmínky kontroly. Další informace naleznete v tématu Definování výrazu omezující podmínky kontroly.

Text pro ověření

(Pouze SQL Server 2000.) Text, který se zobrazí při zadání řádku porušujícího omezující podmínku.

Zkontrolovat při vytvoření stávající data

Je-li zaškrtnuto toto políčko, budou podle nově vytvořené omezující podmínky ověřena všechna data, která v tabulce existovala před vytvořením této podmínky.

Vynutit omezení pro replikaci

Zajistí dodržení omezující podmínky při replikaci do jiné databáze.

Vynutit relaci pro operace INSERT a UPDATE

Zajistí dodržení omezující podmínky při vkládání dat do tabulky a při aktualizaci dat, která jsou již v tabulce obsažena.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×