Srovnání jazyků Microsoft Access SQL a ANSI SQL

Jazyk Jazyk SQL (Structured Query Language) databázového stroje Microsoft Access je obecně v souladu s normou dotaz SQL v režimu ANSI-89, úroveň 1. Některé funkce jazyka ANSI SQL však nejsou v jazyce Microsoft Access SQL implementovány. Jazyk Microsoft Access SQL také obsahuje vyhrazená slova a funkce nepodporované v jazyce ANSI SQL.

Hlavní rozdíly

 • Jazyky Microsoft Access SQL a ANSI SQL mají rozdílná vyhrazená slova a datové typy. Pokud je použit zprostředkovatel Microsoft OLE DB, jsou k dispozici další vyhrazená slova.

 • Pro konstrukt Between...And platí jiná pravidla. Syntaxe konstruktu je následující:

  výraz1 [NOT] Betweenhodnota1Andhodnota2

  V jazyce Microsoft Access SQL může být hodnota1 větší než hodnota2. V jazyce ANSI SQL musí být hodnota1 vždy menší nebo rovna parametru hodnota2.

 • V jazyce Microsoft Access SQL jsou podporovány zástupné znaky jazyka ANSI SQL a Zástupné znaky specifické pro databázový stroj Microsoft Access, které jsou používány pro operátor Like. Zástupné znaky standardu ANSI a Microsoft Access nelze kombinovat. Použít lze vždy jen jednu sadu zástupných znaků, nikoliv jejich kombinaci. Zástupné znaky jazyka ANSI SQL jsou k dispozici pouze při použití databázového stroje Microsoft Access se zprostředkovatelem Microsoft Office Access 2007 OLE DB. Pokud použijete zástupné znaky jazyka ANSI SQL v aplikaci Office Access 2007 nebo objektu DAO, budou interpretovány jako literály.

Odpovídající znak

Microsoft Access SQL

ANSI SQL

Libovolný jednotlivý znak

?

_ (znak podtržení)

Nula nebo více znaků

*

%

 • Jazyk Microsoft Access SQL je obecně méně omezující. Je v něm například možné seskupování a řazení výrazů.

 • Jazyk Microsoft Access SQL podporuje výkonnější výrazy.

Rozšířené funkce jazyka Microsoft Access SQL

Jazyk Microsoft Access SQL obsahuje následující rozšířené funkce:

Příkaz TRANSFORM podporující Křížový dotaz.

 • Další agregační funkce SQL, například StDev a VarP.

Deklaraci PARAMETERS pro definování Parametrický dotaz.

Funkce jazyka ANSI SQL nepodporované v jazyce Microsoft Access SQL

V jazyce Microsoft Access SQL nejsou podporovány následující funkce jazyka ANSI SQL:

 • Odkazy agregační funkce DISTINCT. V jazyce Microsoft Access SQL není například možné použít syntaxi SUM(DISTINCT název_sloupce).

 • Klauzule LIMIT TO nn ROWS použitá k omezení počtu řádků vrácených dotazem. Pro omezení oboru dotazu je možné použít pouze Klauzule WHERE.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×