Srovnání Excelu for Mac 2011 s Excelem 2016 pro Mac

Feature included Funkce je součástí Feature improved Funkce je vylepšená Feature not included Funkce není součástí

Funkce

Excel for Mac 2011

Excel 2016 pro Mac

Analytické nástroje

Tento doplněk umožňuje vytvářet komplexní statistické a inženýrské analýzy.

Feature not included

Feature included

Průřezy kontingenční tabulky

Umožňuje rychle filtrovat informace, které chcete prozkoumat, a sdílet přehledy.

Feature not included

Feature included

Doporučené grafy

Můžete zvolit nejvhodnější graf, který vám Excel pro vaše data doporučí.

Feature not included

Feature included

Editor rovnic

Umožňuje kreslit rovnice přímo na listy.

Feature not included

Feature included

Inteligentní vyhledávání

V sešitu můžete z webu získat další informace o nějakém termínu bez opuštění aplikace. Vyberte termín, stiskněte klávesu CONTROL a klikněte a v místní nabídce pak klikněte na Inteligentní vyhledávání.

Feature not included Feature included

Podpora gest vícedotykového ovládání

Pomocí trackpadu teď můžete přibližovat a oddalovat zobrazení: Roztažením dvou prstů zobrazení přiblížíte, stažením oddálíte.

Feature not included Feature included

Volba motivu Office

Máte možnost použít buď klasický, nebo nový barevný motiv Office.

Feature not included Feature included

Vylepšený pás karet

Na nově navrženém pásu karet jsou nástroje a formátování uspořádané podobně jako v Office pro Windows.

Feature included

Feature improved

Vylepšené sdílení

Dokumenty můžete sdílet jako přílohy nebo odkazy, případně můžete pozvat lidi ke spolupráci na dokumentech uložených v cloudu.

Feature included

Feature improved

Přístup k souborům kdekoli

Bezproblémová integrace se službami Office 365, OneDrive, OneDrive pro firmy a SharePoint. Po přihlášení pomocí účtu Microsoft se ke svým souborům dostanete z různých zařízení.

Feature included

Feature improved

Tvůrce vzorců

Vylepšený tvůrce vzorců pomáhá plně využít možnosti vzorců v Excelu.

Feature included

Feature improved

Vylepšená podpora funkcí

Díky podpoře většiny funkcí Excelu 2013 pro Windows je snadnější sdílení souborů mezi platformami.

Feature included

Feature improved

Vylepšené automatické dokončování

Lepší automatické dokončování zvyšuje správnost dat a celkovou efektivitu.

Feature included

Feature improved

Vylepšený tisk

Vylepšené funkce tisku zahrnují i možnost tisknout do jediného souboru PDF.

Feature included

Feature improved

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×