Spuštění pravidla nebo sady pravidel

V nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint závisí způsob spuštění pravidla nebo sady pravidel na vlastnostech pravidla.

Typ pravidla

Typ sady pravidel

Způsob spuštění

Přidělení
Přiřazení
Proměnná modelu

Procedurální

Spusťte pravidlo nebo sady pravidel z pracovního prostoru Obchodní pravidla.
NEBO
Zahrňte pravidlo do plánované úlohy Pravidlo výpočtu. Další informace najdete v tématu Zahrnutí pravidla nebo sady pravidel do plánované úlohy.

Přiřazení

Automaticky

Spusťte pravidlo nebo sady pravidel z pracovního prostoru Obchodní pravidla.
NEBO
Změňte zpracování modelu tak, aby nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu spouštěl pravidlo automaticky. Další informace najdete v tématu Nasazení modelu v části Opětovné zpracování modelu.

Definice

Definice

Nasaďte tento model tak, aby mohla aplikace Obchodní modelování pro Plánovací službu pravidlo spustit automaticky jako součást definice modelu. Další informace najdete v tématu Nasazení modelu.

Odchozí

Odchozí

Zahrňte pravidlo do plánované úlohy exportu dat. Další informace najdete v tématu Zahrnutí pravidla nebo sady pravidel do plánované úlohy.

Vnitropodnikové vyrovnání

Vnitropodnikové vyrovnání

Zahrňte pravidlo do plánované úlohy vnitropodnikového vyrovnání. Další informace najdete v tématu Zahrnutí pravidla nebo sady pravidel do plánované úlohy.

Měna

Měna

Zahrňte pravidlo do plánovaných úloh Měna, Vnitropodnikové vyrovnání nebo Sloučení. Další informace najdete v tématu Zahrnutí pravidla nebo sady pravidel do plánované úlohy.

Sloučení

Sloučení

Zahrňte pravidlo nebo sadu pravidel do plánované úlohy Sloučení. Další informace najdete v tématu Zahrnutí pravidla nebo sady pravidel do plánované úlohy.

Zkrátka, nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu spustí pravidla v sadách automatických pravidel a sadách definic při opakovaném zpracování nebo nasazení modelu. Jakýkoli jiný typ pravidla nebo sady pravidel je nutné spustit z pracovního prostoru Obchodní pravidla nebo zahrnout pravidlo či sadu pravidel do plánované úlohy.

Důležité : Pravidlo nelze spustit, dokud není ručně ověřeno. Další informace získáte v části Ověření pravidla.

V tomto článku

Spuštění pravidla nebo sady pravidel z pracovního prostoru Obchodní pravidla

Zahrnutí pravidla nebo sady pravidel do plánované úlohy

Spuštění pravidla nebo sady pravidel z pracovního prostoru Obchodní pravidla

 1. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů klikněte na možnost Modely.

 2. Následně v pracovním prostoru lokality modelů klikněte dvakrát na model obsahující pravidlo, které chcete spustit.

 3. Po otevření modelu kliknutím na kartu Obchodní pravidla otevřete pracovní prostor.

 4. Klikněte pravým tlačítkem na sadu pravidel nebo na pravidlo, které chcete spustit, a z místní nabídky vyberte příkaz Spustit vybranou sadu pravidel nebo pravidlo. Případně vyberte sadu pravidlo nebo pravidlo a klikněte na tlačítko Spustit vybranou sadu pravidel nebo pravidlo.

 5. Pokud pravidlo nemá žádné parametry, bude v nástroji Obchodní modelování pro Plánovací službu spuštěno, dokud nebude dokončeno. Pokud pravidlo obsahuje parametry, zobrazí se dialogové okno Parametry pro pravidlo Název_pravidla. V tomto dialogovém okně proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zadejte hodnotu parametru ve sloupci Hodnoty.

  • Vyberte parametr ze sloupce Popisek a kliknutím na tlačítko Vybrat člena otevřete dialogové okno Přidat nebo odebrat členy pro zahrnutí do výběru pro [Název_dimenze]. V tomto okně vyberte člen nebo členy, které chcete přidat, a spusťte pravidlo kliknutím na tlačítko OK.

 6. Zobrazte výsledky a kliknutím na tlačítko OK se vraťte do pracovního prostoru Obchodní pravidla.

  Poznámka : Pokud bude pravidlo úspěšně spuštěno, zobrazí se v dialogovém okně Výsledky spuštění pravidla několik metrik, jako například počet ovlivněných buněk a čas nutný ke spuštění pravidla. V případě, že pravidlo nebude spuštěno úspěšně, v dialogovém okně Zprávy se zobrazí jedna nebo více zpráv, chyb nebo varování.

Zahrnutí pravidla nebo sady pravidel do plánované úlohy

Aby bylo možné pravidlo nebo sadu pravidel zahrnout do naplánované úlohy, musí být pravidlo nebo sada pravidel nejdříve přidány do šablony úlohy.

Nástroj Obchodní modelování pro Plánovací službu zahrnuje několik předdefinovaných šablon úloh, které přijímají pouze určité typy pravidel. Například šablona úlohy Export dat přijímá pouze odchozí pravidla a šablona úlohy Měna přijímá pouze pravidla typu Měna.

Kromě toho můžete vytvořit vlastní šablonu Pravidlo výpočtu pro spuštění jednoho nebo více pravidel v sadě procedurálních pravidel. Další informace najdete v tématu Vytvoření šablony úlohy.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×