Spuštění makra aplikace Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Excel nabízí několik způsobů, jak spustit makro. Makro je akce nebo sada akcí používaných k automatizaci úloh. Když chcete spustit makro, můžete postupovat takto:

 • Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Makra.

 • Stiskněte Klávesová zkratka s klávesou CTRL podle toho, jak je spuštění makra nastaveno.

 • Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo ve vlastní skupině na pásu karet.

 • Klikněte na oblast objektu, grafického prvku nebo ovládacího prvku.

 • Spusťte makro automaticky při otevření sešitu.

Co chcete udělat?

Spuštění makra aplikace Excel

Spuštění makra aplikace Excel stisknutím klávesové zkratky s klávesou Ctrl

Spuštění makra aplikace Excel kliknutím na tlačítko na panelu nástrojů Rychlý přístup

Spuštění makra aplikace Excel kliknutím na tlačítko ve vlastní skupině na pásu karet

Spuštění makra aplikace Excel kliknutím na oblast grafického objektu

Konfigurace makra aplikace Excel na spouštělo při otevření sešitu

Spuštění makra aplikace Excel

Před spuštěním maker

Před spuštěním maker může být nutné změnit v aplikaci Excel několik nastavení:

 1. Pokud není zobrazena karta Vývojář, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Přizpůsobit pás karet.

  2. V seznamu Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

 2. Chcete-li dočasně nastavit úroveň zabezpečení tak, aby byla povolena všechna makra, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Zabezpečení maker.

   Skupina Kód na kartě Vývojář v Excelu

  2. V kategorii Nastavení maker klikněte v části Nastavení maker na Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) a potom na OK.

   Poznámka:   Abyste zabránili spuštění potenciálně nebezpečného kódu, vraťte se po dokončení práce s makry k nastavení se zakázanými makry.

Spuštění konkrétního makra

 1. Otevřete sešit obsahující makro.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Makra.

 3. V poli Název makra klikněte na makro, které chcete spustit.

  Skupina Kód na kartě Vývojář v Excelu

 4. Udělejte jednu z následujících věcí:

  • Pokud chcete spustit makro v sešitu Excelu, klikněte na Spustit.
   Tip:    Makro se dá spustit taky kombinací kláves Ctrl+F8. Spuštěné makro můžete přerušit klávesou Esc.

  • Jestliže chcete makro spustit z modulu VBA (Microsoft Visual Basic for Applications), klikněte na Edit (Úpravy), poté v nabídce Run (Spustit) na příkaz Run Sub/UserForm (Spustit podproces/uživatelský formulář) nebo stiskněte klávesu F5.

Začátek stránky

Spuštění makra aplikace Excel stisknutím klávesové zkratky s klávesou Ctrl

 1. Není-li k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji následujícím postupem:

  1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Přizpůsobit pás karet.

  2. V seznamu Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na Makra.

 3. V seznamu Název makra klikněte na makro, ke kterému chcete přiřadit klávesovou zkratku s klávesou CTRL.

 4. Klikněte na Možnosti. Zobrazí se dialogové okno Možnosti makra.

 5. Zadejte do pole Klávesová zkratka libovolné malé či velké písmeno, které chcete použít pro zkratku s klávesou CTRL.

  Poznámka:    Dokud je otevřený sešit obsahující toto makro, má tato klávesová zkratka přednost před všemi stejnými výchozími klávesovými zkratkami Excelu..

 6. Do pole Popis napište krátký popis makra.

 7. Klikněte na OK a uložte tak změny a pak kliknutím na Zrušit zavřete dialogové okno Makro.

Začátek stránky

Spuštění makra aplikace Excel kliknutím na tlačítko na panelu nástrojů Rychlý přístup

Pokud chcete makro spustit kliknutím na tlačítko na panelu nástrojů Rychlý přístup, musíte ho napřed na tento panel nástrojů přidat. Postupujte následujícím způsobem:

 1. Klikněte na kartu Soubor, na tlačítko Možnosti a poté na kategorii Panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. V seznamu Zvolit příkazy z vyberte položku Makra.

 3. Klikněte v seznamu na makro, které jste vytvořili, a potom klikněte na tlačítko Přidat.

 4. Chcete-li změnit obrázek tlačítka makra, vyberte makro v poli, kam bylo přidáno, a potom klikněte na tlačítko Změnit.

 5. V části Symbol klikněte na obrázek tlačítka, který chcete použít.

 6. Chcete-li změnit název makra, které se zobrazí po přesunutí ukazatele myši na tlačítko, zadejte do pole Zobrazovaný název název, který chcete použít.

 7. Kliknutím na tlačítko OK přidáte tlačítko makra na panel nástrojů Rychlý přístup.

 8. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na tlačítko makra, jež jste právě přidali.

Začátek stránky

Spuštění makra aplikace Excel kliknutím na tlačítko ve vlastní skupině na pásu karet

Díky možnosti přizpůsobení pásu karet lze vytvořit vlastní skupinu, která se zobrazí na kartě v pásu karet, a poté přiřadit makro k tlačítku v této skupině. Můžete například přidat na kartu Vývojář vlastní skupinu s názvem „Moje makra“ a potom přidat do nové skupiny makro, které se zobrazí jako tlačítko.

Začátek stránky

Spuštění makra aplikace Excel kliknutím na oblast grafického objektu

Na grafickém objektu lze vytvořit aktivní bod. Pokud na něj uživatelé kliknou, spustí se makro.

 1. Vložte do listu grafický objekt, třeba obrázek, klipart, obrazec nebo obrázek SmartArt.

 2. Chcete-li na stávajícím objektu vytvořit aktivní bod, klikněte na kartě Vložení ve skupině Ilustrace na položku Obrazce, vyberte požadovaný obrazec a poté jej nakreslete na stávající objekt.

  Skupina Ilustrace na kartě Vložení v Excelu

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na vytvořený aktivní bod a poté klikněte na příkaz Přiřadit makro.

 4. Vyberte makro, které chcete použít, a klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a klikněte na příkaz Formát obrazce.

  Zobrazí se podokno úloh Formát obrazce.

 6. V kategorii Výplň klikněte na položku Bez výplně a v kategorii Čára vyberte položku Bez čáry.

Začátek stránky

Konfigurace makra aplikace Excel na spouštělo při otevření sešitu

Pokud zaznamenané makro uložíte pod názvem Automatické_otevření, spustí se při každém otevření sešitu, který je obsahuje. Jiný způsob, jak automaticky spustit makro při otevření sešitu, je vytvoření procedury jazyka VBA v události Open sešitu pomocí editoru Visual Basic Editor. Událost Open je předdefinovaná událost sešitu, která při každém otevření sešitu spustí kód příslušného makra.

Vytvoření makra Automatické_otevření

 1. Pokud není zobrazena karta Vývojář, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti.

  2. V kategorii Přizpůsobit pás karet zaškrtněte v seznamu Hlavní karty políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

 2. Pokud se zobrazí zpráva upozorňující na makra, budete muset dočasně nastavit úroveň zabezpečení, aby šlo makra používat.

  1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na Zabezpečení maker.
   Skupina Kód na kartě Vývojář v Excelu

  2. V kategorii Nastavení maker klikněte v části Nastavení maker na Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) a potom na OK.
   Poznámka:
       Jestli chcete snížit riziko spuštění potenciálně nebezpečného kódu, doporučujeme, abyste se po skončení práce s makry vrátili k některému z nastavení, která zakazují všechna makra.

 3. Chcete-li makro uložit s určitým sešitem, otevřete nejdříve daný sešit.

 4. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na Zaznamenat makro.

 5. Do pole Název makra zadejte Automatické_otevření.

 6. V seznamu Uložit makro do zvolte sešit, do kterého chcete makro uložit.
  Tip:    Pokud chcete mít makro k dispozici při každém použití Excelu, vyberte Osobní sešit maker. Když vyberete tuhle možnost, vytvoří se osobní sešit maker Personal.xlsb (pokud neexistuje), do kterého se makro uloží.

Ve Windows 7 je soubor Personal.xlsb uložený ve složce C:\Users\uživatelské jméno\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLStart. Ve Windows Vista je tento sešit uložený ve složce C:\Users\uživatelské jméno\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart. Pokud tam není, je pravděpodobně uložený v podsložce Roaming, nikoli Local. Sešity ve složce XLStart se otevírají automaticky při každém spuštění Excelu.

Pokud chcete, aby se makro z osobního sešitu automaticky spouštělo v jiném sešitu, je nutné do složky XLStart uložit i tenhle sešit, aby se při spuštění Excelu otevřely oba soubory.

 1. Klikněte na tlačítko OK a proveďte akce, které chcete zaznamenat.

 2. Až nahrajete všechny svoje akce, klikněte na kartě Vývojář ve skupině Kód na Zastavit záznam Obrázek tlačítka .
  Tip:    Můžete kliknout i na Zastavit záznam v levé části stavového řádku.

  Tlačítko Zastavit záznam na levé dolní straně excelového listu

Poznámky

 • Pokud jste při ukládání makra v kroku 6 zvolili položku Tento sešit nebo Nový sešit, uložte nebo přesuňte sešit do složky XLStart ve vašem počítači.

 • Pro záznam makra Automatické_otevření platí následující omezení:

  • Pokud makro Automatické_otevření uložíte do sešitu, který už pro událost Open obsahuje proceduru jazyka VBA, přepíše tato procedura pro událost Open, přepíše tato procedura pro událost Open všechny akce v makru  Automatické_otevření.

  • Při programovém otevření sešitu pomocí metody Open se makro Automatické_otevření ignoruje.

  • Makro Automatické_otevření se spustí před otevřením jakéhokoli jiného sešitu. Při záznamu akcí, které se mají provést ve výchozím sešitu Sešit1 nebo v sešitu načteném ze složky XLStart, se proto při restartování Excelu nepovede spustit makro Automatické_otevření, protože toto makro je spuštěné ještě před otevřením výchozích sešitů a sešitů otevřených při spuštění.

   Pokud se setkáte s tímto omezením, musíte pro událost Open vytvořit místo makra Automatické_otevření proceduru jazyka VBA. Postup najdete v další části tohoto článku.

 • Jestli chcete Excel spustit bez spuštění makra Automatické_otevření, podržte při spuštění Excelu klávesu SHIFT.

Vytvoření procedury jazyka VBA pro událost Open sešitu

V následujícím příkladu je událost Open použita ke spuštění makra při otevření sešitu.

 1. Pokud není zobrazena karta Vývojář, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti.

  2. V kategorii Přizpůsobit pás karet zaškrtněte v seznamu Hlavní karty políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

 2. Pokud se zobrazí zpráva upozorňující na makra, budete muset dočasně nastavit úroveň zabezpečení, aby šlo makra používat.

  1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na Zabezpečení maker.
   Skupina Kód na kartě Vývojář v Excelu

  2. V kategorii Nastavení maker klikněte v části Nastavení maker na Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) a potom na OK.
   Poznámka:
       Jestli chcete snížit riziko spuštění potenciálně nebezpečného kódu, doporučujeme, abyste se po skončení práce s makry vrátili k některému z nastavení, která zakazují všechna makra.

 3. Uložte a zavřete všechny otevřené sešity.

 4. Otevřete sešit, do kterého chcete přidat makro, nebo vytvořte nový sešit.

 5. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Visual Basic.

 6. V okně Prohlížeč projektu klikněte pravým tlačítkem myši na objekt ThisWorkbook a pak na Zobrazit kód.
  Okno Prohlížeč projektu zobrazující kód pro tento excelový sešit

  Tip:    Když se okno Prohlížeč projektu nezobrazí, klikněte v nabídce Zobrazit na Prohlížeč projektu.

 7. V seznamu Object (Objekt) nad oknem kódu (slovo General (Obecné)) vyberte položku Workbook (Sešit). Automaticky se tak vytvoří prázdná procedura pro událost Otevřít, která může vypadat třeba takto:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 8. Přidejte do procedury následující řádky kódu:

  Private Sub Workbook_Open()

  MsgBox Date
  Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = Date

  End Sub

 9. Přejděte do Excelu a uložte tento sešit jako sešit Excelu s podporou maker (.xlsm).

 10. Zavřete a znovu otevřete sešit. Při novém otevření souboru je spuštěna procedura Workbook_Open, která zobrazí okno s aktuálním datem.

 11. Klikněte na tlačítko OK v okně se zprávou.

  Všimněte si, že v důsledku spuštění procedury Workbook_Open se datum zobrazuje taky v buňce A1 na listu List1.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×