Spuštění makra aplikace Access pomocí klávesové zkratky

Vytvořením Skupina maker AutoKeys můžete přiřadit Akce nebo sadu akcí k určité klávese nebo klávesové zkratce. Po stisknutí klávesy nebo klávesové zkratky se pak provede příslušná akce.

Poznámka : Pokud přiřadíte akci ke klávesové zkratce, která je již přiřazena v aplikaci Access, nahradí tato akce původní přiřazení v aplikaci Access. Například CTRL+C je klávesová zkratka pro příkaz Kopírovat. Pokud tuto klávesovou zkratku přiřadíte k makru, aplikace Access po jejím stisknutí spustí toto makro místo příkazu Kopírovat.

Vytvoření makra AutoKeys

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Jiné na položku Makro. Není-li tento příkaz k dispozici, klikněte na šipku pod tlačítkem Modul nebo pod tlačítkem Modul třídy a poté klikněte na položku Makro.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit/Skrýt na položku Názvy maker k zobrazení sloupce Název makra.

 3. Ve sloupci Název makra stiskněte klávesu nebo klávesovou zkratku, ke které chcete přiřadit akci nebo sadu akcí.

 4. Ve sloupci Akce přidejte akci, kterou chcete provést po stisknutí dané klávesy nebo klávesové zkratky. Můžete například přidat akci SpustitMakro, která po stisknutí kombinace kláves CTRL+P spustí makro Tisknout aktuální záznam.

  Makro AutoKeys obsahující akci makra TisknoutZáznam

  Chcete-li ke klávesové zkratce přiřadit více akcí, přidejte další požadované akce pod první akci. Pro tyto další akce ponechejte sloupec Název makra prázdný.

 5. Opakujte kroky 3 a 4 pro případné další přiřazení kláves.

 6. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz Uložit, nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL+S.

 7. V dialogovém okně Uložit jako zadejte do pole Název makra název AutoKeys.

Nová přiřazení kláves jsou k dispozici ihned po uložení skupiny maker a jsou v platnosti pokaždé, když otevřete databázi. Jestliže chcete, můžete přiřazení kláves obejít (spolu s mnoha dalšími možnostmi spuštění) podržením klávesy SHIFT při spouštění databáze.

Odkazy na další informace o vytváření maker naleznete v části Viz také.

Důležité : Pokud nebude této databázi udělen stav důvěryhodnosti, budou některé akce makra zakázány. Všechny akce makra je možné povolit klepnutím na tlačítko Možnosti v panelu zpráv a výběrem možnosti Povolit tento obsah. Tím povolíte všechny akce makra po dobu otevření databáze. Další informace o trvalém udělení stavu důvěryhodnosti databázi získáte po klepnutí na odkazy v části Viz také v tomto článku.

Syntaxe pro klávesové zkratky AutoKeys

V následující tabulce jsou uvedeny příklady klávesových zkratek, které můžete zadat ve sloupci Název makra a vytvořit tak přiřazení kláves ve Skupina maker AutoKeys. Tyto klávesové zkratky jsou podmnožinou syntaxe, která se používá v příkazu SendKeys v aplikaci Microsoft Visual Basic.

Název makra

Klávesa nebo klávesová zkratka

^A nebo ^4

CTRL+A nebo CTRL+4

{F1}

F1

^{F1}

CTRL+F1

+{F1}

SHIFT+F1

{INSERT}

INSERT

^{INSERT}

CTRL+INSERT

+{INSERT}

SHIFT+INSERT

{DELETE} nebo {DEL}

DELETE

^{DELETE} nebo ^{DEL}

CTRL+DELETE

+{DELETE} nebo +{DEL}

SHIFT+DELETE

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×