Spuštění makra

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Existuje několik způsobů, jak spouštět makra v aplikaci Microsoft Excel. Makro je akce nebo posloupnosti akcí, které můžete použít k automatizaci úkolů. Makra se zaznamenávají v jazyce Visual Basic for Applications programovacího jazyka. Vždy můžete spustit makro kliknutím na příkaz makra na pás karet (kartaVývojář, skupina kód ). Podle toho, jak makra přiřadí ke spuštění také je možné provádět stisknutím klávesy kombinaci CTRL Klávesová zkratka kliknutím na tlačítko na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo ve vlastní skupině na pásu karet. nebo kliknutím na oblast objektu, grafickému prvku nebo ovládacího prvku. Kromě toho můžete spustit makro automaticky při otevření sešitu.

Poznámka:    Při nastavení úrovně zabezpečení maker v aplikaci Excel a Zakázat všechna makra bez oznámení: Excel se spustí pouze makra, které jsou digitálně podepsané nebo uloženy v důvěryhodném umístění, například spouštěcí složce Excelu ve vašem počítači. Pokud je makra, které chcete spustit nejsou digitálně podepsané nebo umístěn v Důvěryhodné umístění, můžete dočasně změnit úroveň zabezpečení, který umožňuje všechna makra.

Co chcete udělat?

Spustit makro

Spuštění makra stisknutím klávesové zkratky s klávesou CTRL

Spuštění makra kliknutím na tlačítko na panelu nástrojů Rychlý přístup

Spuštění makra kliknutím na tlačítko ve vlastní skupině na pásu karet

Spuštění makra kliknutím na oblast grafického objektu

Konfigurovat makro tak, aby se spouštělo automaticky při otevření sešitu

Spuštění makra

Před spuštěním maker

Před spuštěním maker může být nutné změnit v aplikaci Excel několik nastavení:

 1. Není-li k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji následujícím postupem:

  1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Přizpůsobit pás karet.

  2. V seznamu Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

 2. Chcete-li dočasně nastavit úroveň zabezpečení tak, aby byla povolena všechna makra, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Zabezpečení maker.

   Skupina Kód na kartě Vývojář

  2. V kategorii Nastavení maker klikněte v části Nastavení maker na přepínač Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) a potom klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka:    Aby se zabránilo spuštění potenciálně nebezpečného kódu, doporučujeme vrátit se po dokončení práce s makry k nastavení se zakázanými makry.

Spuštění konkrétního makra

 1. Otevřete sešit obsahující makro.

 2. Na kartě Vývojář klepněte ve skupině Kód na tlačítko Makra.

 3. Do pole název makra klikněte na makro, který chcete spustit.
  Skupina Kód na kartě Vývojář

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Chcete-li spustit makro v sešitu aplikace Excel, klikněte na tlačítko Spustit.

   Tip:    Makro lze spustit také stisknutím kombinace kláves CTRL+F8. Spuštěné makro lze přerušit stisknutím klávesy ESC.

  2. Jestliže chcete makro spustit z modulu VBA (Microsoft Visual Basic for Applications), klikněte na Edit (Úpravy), poté v nabídce Run (Spustit) na příkaz Run Sub/UserForm (Spustit podproces/uživatelský formulář) nebo stiskněte klávesu F5.

Začátek stránky

Spuštění makra stisknutím klávesové zkratky s klávesou CTRL

 1. Není-li k dispozici karta Vývojář, zobrazte ji následujícím postupem:

  1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Přizpůsobit pás karet.

  2. V seznamu Hlavní karty zaškrtněte políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Makra. Skupina Kód na kartě Vývojář

 3. V seznamu Název makra klikněte na makro, ke kterému chcete přiřadit klávesovou zkratku s klávesou CTRL.

 4. Klikněte na položku Možnosti.

  Zobrazí se dialogové okno Možnosti makra.

 5. Zadejte do pole Klávesová zkratka libovolné malé či velké písmeno, které chcete použít pro zkratku s klávesou CTRL.

  Poznámka:    Tato klávesová zkratka má při otevření sešitu obsahujícího dané makro přednost před všemi stejnými výchozími klávesovými zkratkami aplikace Excel.

  Seznam CTRL kombinace klávesových zkratek, které jsou přiřazeny v aplikaci Excel naleznete v tématu klávesové zkratky a funkční klávesy aplikace Excel.

 6. Do pole Popis napište krátký popis makra.

 7. Uložte změny klinutím na tlačítko OK a potom kliknutím na tlačítko Storno zavřete dialogové okno Makro.

Začátek stránky

Spuštění makra kliknutím na tlačítko na panelu nástrojů Rychlý přístup

Chcete-li na panel nástrojů Rychlý přístup přidat tlačítko, kterým se bude makro spouštět, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na Panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. V seznamu Zvolit příkazy z vyberte položku Makra.

 3. Klikněte v seznamu na makro, které jste vytvořili, a potom klikněte na tlačítko Přidat.

 4. Chcete-li změnit obrázek tlačítka makra, vyberte makro v poli, kam bylo přidáno, a potom klikněte na tlačítko Změnit.

 5. V části Symbol klikněte na obrázek tlačítka, který chcete použít.

 6. Chcete-li změnit název makra, které se zobrazí po přesunutí ukazatele myši na tlačítko, zadejte do pole Zobrazovaný název název, který chcete použít.

 7. Kliknutím na tlačítko OK přidáte tlačítko makra na panel nástrojů Rychlý přístup.

 8. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na tlačítko makra, jež jste právě přidali.

Začátek stránky

Spuštění makra kliknutím na tlačítko ve vlastní skupině na pásu karet

Díky možnosti přizpůsobení pásu karet v aplikaci Excel 2010 lze vytvořit vlastní skupinu, která se zobrazí na kartě v pásu karet, a pak přiřadit makro k tlačítku v této skupině. Můžete například přidat na kartu Vývojář vlastní skupinu s názvem „Moje makra“ a pak přidat do nové skupiny makro (které se zobrazí jako tlačítko).

Další informace naleznete v článku Přizpůsobení pásu karet.

Začátek stránky

Spuštění makra kliknutím na oblast grafického objektu

Na grafickém objektu lze vytvořit aktivní bod. Pokud na něj uživatelé kliknou, spustí se makro.

 1. Do listu vložte grafický objekt, například obrázek, objekt klipart, obrazec nebo obrázek SmartArt.

  Informace o vkládání grafických objektů naleznete v článku Přidání, změna nebo odstranění obrazců.

 2. Chcete-li na stávajícím objektu vytvořit aktivní bod, klikněte na kartě Vložit ve skupině Ilustrace na položku Tvary, vyberte požadovaný tvar a poté jej nakreslete na stávající objekt.

  pás karet aplikace Excel

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na vytvořený aktivní bod a poté klikněte na příkaz Přiřadit makro.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li ke grafickému objektu přiřadit stávající makro, dvakrát na ně klikněte, nebo zadejte jeho název do pole Název makra.

  • Chcete-li zaznamenat nové makro, které potom přiřadíte k vybranému grafickému objektu, klikněte na tlačítko Záznam, zadejte název makra v dialogovém okně Záznam makra a spusťte záznam kliknutím na tlačítko OK. Po dokončení záznamu makra klikněte na tlačítko Zastavit záznam Obrázek tlačítka ve skupině Kód na kartě Vývojář.

   Tip:    Můžete také kliknout na tlačítko Zastavit záznam Obrázek tlačítka v levé části stavového řádku.

  • Chcete-li upravit existující makro, klikněte na jeho název v seznamu Název makra a na tlačítko Upravit.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. V listu vyberte aktivní bod. Tím zobrazíte panel Kreslení a přidáte do něj kartu Formát.

 7. Na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na šipku u položky Výplň obrazce a potom klikněte na položku Bez výplně:

  Skupina Styly obrazců na kartě Formát nástrojů kreslení

 8. Klikněte na šipku vedle položky Obrys tvaru a poté klikněte na možnost Bez obrysu.

Začátek stránky

Konfigurace makra tak, aby se spouštělo automaticky při otevření sešitu

Pokud zaznamenané makro uložíte pod názvem Automatické_otevření, spustí se při každém otevření sešitu, který je obsahuje. Jiný způsob, jak automaticky spustit makro při otevření sešitu, je vytvoření procedury jazyka VBA v události Open sešitu pomocí editoru Visual Basic Editor. Událost Open je předdefinovaná událost sešitu, která při každém otevření sešitu spustí kód příslušného makra.

Vytvoření makra Auto_otevření

 1. Pokud není zobrazena karta Vývojář, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti.

  2. V kategorii Přizpůsobit pás karet zaškrtněte v seznamu Hlavní karty políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

 2. Chcete-li dočasně nastavit úroveň zabezpečení tak, aby byla povolena všechna makra, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na kartě Vývojář ve skupině kód klikněte na tlačítko Zabezpečení maker
   . Skupina Kód na kartě Vývojář

  2. V kategorii Nastavení maker klikněte v části Nastavení maker na přepínač Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) a potom klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka:    Aby se zabránilo spuštění potenciálně nebezpečného kódu, doporučujeme vrátit se po dokončení práce s makry k nastavení se zakázanými makry.

 3. Chcete-li makro uložit s určitým sešitem, otevřete nejdříve daný sešit.

 4. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Záznam makra.

 5. Do pole Název souboru zadejte Auto_otevření.

 6. V rozevíracím seznamu Uložit makro do vyberte sešit, do kterého chcete makro uložit.

  Tip:    Pokud chcete makra k dispozici při každém použití aplikace Excel, vyberte Osobní sešit maker. Když vyberete Osobní sešit maker, aplikace Excel vytvoří skryté osobní sešit maker (osobní.xlsb), pokud již neexistuje a ukládá makra v tomto sešitu. V systému Windows Vista je tento sešit uložit ve složce name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart C:\Users\user. Pokud nenaleznete tam, to mohl být uložen v podsložce cestovní namísto místní. V systému Microsoft Windows XP je tento sešit uložit ve složce C:\Documents and Settings\uživatelské ukládají Data\Microsoft\Excel\XLStart. Sešity ve složce XLStart se automaticky otevřít při každém spuštění aplikace Excel. Pokud chcete makro z osobního sešitu automaticky spouštěno v jiném sešitu, musí také uložení sešitu ve složce XLStart, aby oba sešity jsou otevřeny při spuštění aplikace Excel.

 7. Klikněte na tlačítko OK a proveďte akce, které chcete zaznamenat.

 8. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Zastavit záznam Obrázek tlačítka .

  Tip:    Můžete také kliknout na tlačítko Zastavit záznam v levé části stavového řádku.

  Tlačítko Zastavit záznam ve stavovém řádku

Poznámky   

 • Pokud jste při ukládání makra v kroku 6 zvolili položku Tento sešit nebo Nový sešit, uložte nebo přesuňte sešit do jedné ze složek XLStart.

 • Pro záznam makra Auto_otevření platí následující omezení:

  • Pokud ukládáte makro Auto_otevření do sešitu, který již obsahuje událost Open s procedurou jazyka VBA, procedura pro událost Open přepíše všechny akce v makru Auto_otevření.

  • Při programovém otevření sešitu pomocí metody Open je makro Auto_otevření ignorováno.

  • Makro Auto_otevření je spuštěno před otevřením jakéhokoli jiného sešitu. Při záznamu akcí, které mají být provedeny ve výchozím sešitu Sešit1 nebo v sešitu načteném ze složky XLStart, proto při restartování aplikace Excel nedojde ke spuštění makra Auto_Open, protože je makro spuštěno ještě před otevřením výchozích sešitů a sešitů otevřených při spuštění.

   Pokud narazíte na tato omezení, je nutné pro událost Open vytvořit místo makra Auto_otevření proceduru jazyka VBA. Příslušný postup je popsán v další části tohoto článku.

 • Jestliže chcete aplikaci Excel spustit bez spuštění makra Auto_otevření, podržte při spuštění aplikace Excel klávesu SHIFT.

Vytvoření procedury jazyka VBA pro událost Open sešitu

V následujícím příkladu je událost Open použita ke spuštění makra při otevření sešitu.

 1. Pokud není zobrazena karta Vývojář, postupujte následujícím způsobem:

  1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti.

  2. V kategorii Přizpůsobit pás karet zaškrtněte v seznamu Hlavní karty políčko Vývojář a klikněte na tlačítko OK.

 2. Chcete-li dočasně nastavit úroveň zabezpečení tak, aby byla povolena všechna makra, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na kartě Vývojář ve skupině kód klikněte na tlačítko Zabezpečení maker.
   Skupina Kód na kartě Vývojář

  2. V kategorii Nastavení maker klikněte v části Nastavení maker na přepínač Povolit všechna makra (nedoporučuje se, mohlo by umožnit spuštění potenciálně nebezpečného kódu) a potom klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka:    Aby se zabránilo spuštění potenciálně nebezpečného kódu, doporučujeme vrátit se po dokončení práce s makry k nastavení se zakázanými makry.

 3. Uložte a zavřete všechny otevřené sešity.

 4. Otevřete sešit, do kterého chcete přidat makro, nebo vytvořte nový sešit.

 5. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Kód na tlačítko Visual Basic.

 6. V okně průzkumníka projektů klikněte pravým tlačítkem myši na objekt ThisWorkbook (Tento_sešit) a klikněte na možnost View Code (Zobrazit kód).

  Tip:    Jestliže se okno Prohlížeč projektu nezobrazilo, klikněte v nabídce Zobrazení na položku Prohlížeč projektu.

 7. V seznamu Object (Objekt) nad oknem kódu vyberte položku Workbook (Sešit).

  Tím se automaticky vytvoří procedury pro událost Open , například:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 8. Přidejte do procedury následující řádky kódu:

  Private Sub Workbook_Open()
  Datum MsgBox
  Worksheets("Sheet1"). Range("a1"). Hodnota = datum
  End Sub

 9. Přejděte do aplikace Excel a sešit uložte jako sešit aplikace Excel s podporou maker (soubor XLSM).

 10. Zavřete a znovu otevřete sešit. Při novém otevření souboru je spuštěna procedura Workbook_Open, která zobrazí okno s aktuálním datem.

 11. Klikněte v okně na tlačítko OK.

  Všimněte si, že v důsledku spuštění procedury Workbook_Open je datum zobrazeno také v buňce A1 na listu List1.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×