Spuštění uložené operace importu nebo exportu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při spuštění průvodce importem nebo průvodce exportem v aplikaci Microsoft Office Access 2007 lze použitá nastavení uložit jako specifikaci, takže můžete operaci importu nebo exportu kdykoli zopakovat.

Tento článek popisuje spuštění uložené operace z aplikací Office Access 2007 nebo Microsoft Office Outlook 2007.

Pokud chcete naplánovat operaci automatické spuštění v pravidelných intervalech, najdete v článku plánování operace importu nebo exportu.

Co chcete udělat?

Uložení operaci importu nebo exportu

Spuštění uložené operace z aplikace Access

Spuštění uložené operace z aplikace Outlook

Uložení operace importu nebo exportu

Specifikace obsahuje veškeré informace, které aplikace Access potřebuje k opakování operace, aniž by bylo třeba zadávat jakékoli vstupní údaje.

Například ve specifikaci importu dat ze sešitu aplikace Microsoft Office Excel 2007 je uložen název zdrojového souboru aplikace Excel, název cílové databáze a další podrobnosti, například zda jste připojili nebo vytvořili novou tabulku, informace o primárním klíči, názvy polí a podobně.

Chcete-li uložit specifikaci, je třeba nejdříve spustit operaci importu nebo exportu; můžete však použít i existující specifikaci operace, kterou jste předtím nikdy neprovedli, jestliže operace splňuje některou z následujících podmínek:

 • Jestliže jediný rozdíl mezi operací, kterou chcete spustit, a existující specifikací je v názvu zdrojového souboru (při operaci importu) nebo cílového souboru (při operaci exportu), jednoduše změňte název zdrojového nebo cílového souboru uvedený v existující specifikaci a spusťte ji.

 • Pokud potřebujete exportovat formátovaná data a jestliže jediný rozdíl mezi operací, kterou chcete provést, a existující specifikací je v nastavení sloupce nebo filtru, můžete změnit nastavení sloupce nebo filtru ve specifikaci. Obsah exportu určuje vždy aktuální nastavení sloupce nebo filtru, nikoli nastavení platné v okamžiku vytvoření specifikace.

Můžete uložit operaci importu nebo exportu obsahující kterýkoli z formátů souborů podporovaných v aplikaci Office Access 2007. Nebudete však moci uložit podrobnosti propojovací operace, nebo výsledná nastavení při exportu pouze části datového listu.

Vytvoření specifikace importu nebo exportu

 1. Na kartě Externí data vyberte příkaz importu nebo exportu, který chcete spustit. Příkazy jsou uložené ve skupinách Import a Export.

  K dispozici průvodců pro import nebo export dat z běžné formáty souborů

  Následující články popisují použití jednotlivých průvodců importem a exportem, kteří jsou k dispozici v aplikaci Access:

 2. Postupujte podle pokynů průvodce. Po klepnutí na tlačítko Dokončit se v případě dokončení operace v aplikaci Access zobrazí dialogové okno Uložit kroky importu nebo Uložit kroky exportu.

 3. V dialogovém okně uložte podrobnosti operace jako specifikaci klepnutím na tlačítko Uložit kroky importu nebo Uložit kroky exportu.

 4. Do pole Uložit jako zadejte název specifikace.

 5. Do pole Popis zadejte popis, který vám a ostatním uživatelům pomůže později operaci rozpoznat.

 6. Chcete-li vytvořit úkol aplikace Outlook, který připomene, že je třeba tuto operaci opakovat, klepněte na možnost Vytvořit úkol aplikace Outlook.

 7. Klepnutím na tlačítko Uložit import nebo Uložit export specifikaci uložte.

  Aplikace Access specifikaci vytvoří a uloží ji v aktuální databázi.

Poznámka : Pokud jste zaškrtli políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook v dialogovém okně Uložit kroky importu nebo Uložit kroky exportu, zobrazí se okno úkolu aplikace Outlook. Vyplňte podrobnosti úkolu a potom klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Spuštění uložené operace z aplikace Access

Po uložení podrobností jako specifikace proveďte následující kroky, pokud chcete operaci zopakovat.

Poznámka : Při spuštění operace tímto způsobem máte možnost změnit před spuštěním specifikace externí zdrojový nebo cílový soubor. Můžete například před spuštěním operace importu změnit název zdrojového souboru aplikace Excel z TýdenníSestava-Praha.xlsx na TýdenníSestava-Ostrava.xlsx.

Spuštění operace

 1. Otevřete databázi aplikace Access, která obsahuje specifikaci, pokud již není otevřená. Při spuštění importu je cílovou databází aktuální databáze. Při spuštění operace exportu je zdrojovou databází aktuální databáze.

 2. Jestliže specifikace exportuje formátovaná data do sešitu aplikace Excel nebo do dokumentu aplikace Microsoft Office Word 2007, otevřete objekt a ujistěte se, zda pole, která chcete exportovat, nejsou v zobrazení skrytá. Podobně zkontrolujte nastavení filtru, abyste zajistili, že jsou v zobrazení viditelné všechny záznamy, které chcete exportovat.

 3. Na kartě Externí Data na položku Uložené importy Obrázek tlačítka nebo Uložené exporty Obrázek tlačítka specifikaci vyberte.

 4. V dialogovém okně Spravovat úlohy klepněte na kartě Uložené importy nebo Uložené exporty na specifikaci, kterou chcete spustit.

 5. Jestliže chcete změnit zdrojový soubor (při spouštění operace importu) nebo cílový soubor (při spouštění operace exportu), klepněte na cestu k souboru a upravte ji.

  Je důležité poznamenat, že můžete změnit zdrojový nebo cílový soubor, ale nový soubor, který určíte, musí splňovat všechny požadavky nutné pro úspěšné dokončení operace.

 6. Před klepnutím na tlačítko Spustit je třeba zkontrolovat, zda existuje zdrojový a cílový soubor, zda je zdroj dat připravený k importu a zda operace nedopatřením nepřepíše žádná data v cílovém souboru. Před spuštěním jakékoli uložené specifikace proveďte všechny potřebné kroky pro zajištění úspěchu operace řízené průvodcem.

 7. Klepněte na tlačítko Spustit.

  Aplikace Access zobrazí zprávu o stavu operace. Jestliže operace skončila s chybou, opravte chybu stejným způsobem, jako byste pracovali s průvodcem

  Tip : Pokud zpráva neuvádí přesnou příčinu chyby, zkuste spustit průvodce importem nebo exportem, postupně projít dialogová okna a provést stejnou operaci.

Začátek stránky

Spuštění uložené operace z aplikace Outlook

Jestliže jste operaci nastavili jako úkol aplikace Outlook, můžete ji spustit z aplikace Outlook.

Poznámka : Při spuštění specifikace z aplikace Outlook nelze před spuštěním operace změnit cestu nebo název externího souboru ve specifikaci. Chcete-li změnit název souboru ve specifikaci, spusťte operaci z aplikace Access místo jejího spuštění jako úkolu z aplikace Outlook.

Před spuštěním operace v aplikaci Outlook se ujistěte, zda je v počítači nainstalovaná aplikace Office Access 2007 a zda existuje zdrojový a cílový soubor. Před spuštěním jakékoli uložené specifikace proveďte všechny potřebné kroky pro zajištění úspěchu operace řízené průvodcem.

Spuštění operace

 1. Spusťte aplikaci Outlook a v navigačním podokně klepněte na položku Úkoly. Poklepáním otevřete úkol.

 2. Na kartě úkol ve skupině Microsoft Office Access klikněte na tlačítko Spustit Import Obrázek tlačítka nebo Spustit Export Obrázek tlačítka . Kliknutím na OK potvrďte.

  Jestliže operace proběhne úspěšně, nezobrazí se žádná zpráva. Jestliže bude operace neúspěšná, zobrazí aplikace Access zprávu o pravděpodobné příčině chyby. Pokuste se chybu odstranit stejným způsobem, jako kdybyste pracovali s průvodcem.

  Tip : Pokud zpráva neuvádí přesnou příčinu chyby, zkuste spustit průvodce importem nebo exportem, postupně projít dialogová okna a provést stejnou operaci.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×