Spuštění kampaně hromadné korespondence pomocí Publisheru

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kampaně hromadné korespondence jsou skvělým prostředkem k upoutání pozornosti nových zákazníků nebo požádání nejlepších zákazníků o další práci.

Při plánování své stávající marketingové kampaně si odpovězte na následující otázky:

 • Na jaké zákazníky se chceme zaměřit?

 • Jakého přesně chceme dosáhnout marketingového výsledku?

 • Jaké je naše marketingové sdělení?

Po jasném zodpovězení těchto otázek jste připravení použít Microsoft Office Publisher 2007 k vytvoření obsahu a publikací pro hromadnou korespondenci.

V tomto článku

Vývoj obsahu

Výběr správného typu publikace pro vlastní kampaň

Výběr návrhu publikace

Příprava na odeslání publikace v e-mailu a sledování odpovědí

Vývoj obsahu

Než si vyberete typ a návrh publikace, musíte znát sdělení a účel kampaně hromadné korespondence. Když vyvíjíte obsah, může být potřeba změnit návrh tak, aby se text a obrázky vešly, a naopak. Pokud hledáte pomoc s vytvářením obsahu, podívejte se na Tipy pro tvorbu efektivních marketingových kampaní a Tipy pro práci s obrázky.

Začátek stránky

Výběr správného typu publikace pro vlastní kampaň

V aplikaci Office Publisher 2007 si můžete vybírat z celé řady typů publikací včetně pohlednic, letáků, přání, šablon, brožur a e-mailů.

Můžete taky zkombinovat několik publikací do jednoho balíčku hromadné korespondence, abyste mohli rozeslat spoustu informací širokému spektru příjemců.

Pohlednice

Pohlednice jsou jedním z nejstarších způsobů, jak přímo kontaktovat zákazníky. Jsou také jednou z nejúspornějších forem hromadné korespondence, jaká se dá vytvořit.

Pohlednice můžete využívat pro tyto účely:

 • Oznámení prodeje

 • Pozvání zákazníků na speciální událost

 • Informování o přestěhování

 • Nabídka vzorku zdarma nebo slevy

Vzbuzení zvědavosti, vytvoření sdělení nebo uvedení nabídky řadou pohlednic tím, že jednotlivé pohlednice budete zasílat pár dní nebo týdnů po sobě. Publisher nabízí víc než 150 předdefinovaných pohlednic, ze kterých můžete vybírat.

Letáky

Pokud chcete poslat zákazníkům víc informací, než se vejde na pohlednici, použijte leták. Letáky jsou obvykle méně formální než pohlednice a jejich výroba je ještě jednodušší a úspornější. Jsou navrženy tak, aby se vešly na celý list papíru a dají se vytisknout na obě strany, takže se na ně vejde dva až čtyřikrát víc informací než na pohlednici. Je ale potřeba dbát na to, abyste zákazníky nezmátli moc velkým množstvím informací. Zajistěte, aby byly vaše volby obsahu v souladu s cílem hromadné korespondence.

Letáky jsou ideální v následujících případech:

 • Chcete poskytnout mapu a trasu

 • Chcete informovat o speciálních cenách

 • Chcete profilovat nové produkty

Můžete z 145 leták návrhů, které můžete přizpůsobit přidáním kupón, formuláři objednávky nebo registrace formulář.

Přání a šablony

Osobně podepsané přání nebo dopis vyjadřují uznání a přinášejí zákazníkovi pocit, že si ho vážíte. Tady je několik nápadů, jak použít přání a šablony k zaměření na cíle hromadné korespondence:

 • Pošlete dopis s hlavičkou firmy, abyste svou firmu představili a naznačili další kontakt. Nabídněte zákazníkům speciální slevy, které je přivedou do vaší firmy, nebo přiložte dárkový certifikát.

 • Přizpůsobte šablonu vaší firmy tak, aby byla hlavička titulní strany a logo menší, použijte papír s měkkou barvou nebo texturou, přidejte obrázek pozadí jako vodoznak a dopis ručně podepište.

 • Využijte pozdravy z dovolené k odeslání sezónní zprávy, a přidejte vizitku se speciální slevou na zadní stranu.

 • Místo pohlednice nebo letáku pošlete přání s oznámením prodeje nebo speciální události nebo k pozvání zákazníků na otevření obchodu.

 • Posílejte pohledy jako poděkování za minulou práci.

  Další informace o vytváření přání najdete v části Oslovení zákazníků a přátel pomocí přání aplikace Publisher.

Brožury

Brožury jsou ideálním způsobem představení vaší společnosti a jejích produktů a služeb novým zákazníkům. Brožury můžete rozesílat bez dalších nákladů na používání obálek tak, že přidáte poštovní adresy svých zákazníků na zadní panel. Brožury taky můžete distribuovat ve své nebo jiných firmách.

Návrhy brožur v Publisheru vám poskytují možnost rozdělit stránku na tři nebo čtyři panely. Libovolnou brožuru taky můžete přizpůsobit přidáním objednávkového, přihlašovacího nebo odpovědního formuláře.

Tady je pár nápadů, jak použít brožury jako hromadnou korespondenci:

 • Zahrňte profil společnosti na panel přední a zadní stranu a přidejte část svého katalogu produktů na vnitřní stranu.

 • Uveďte seznam produktů a služeb, které nabízíte. Nezapomeňte do objednávky zahrnout formulář a pokyny k telefonickému objednávání.

 • Na některý z panelů brožury přidejte kupón z galerie návrhů Publisheru.

  1. V nabídce Vložit klikněte na Objekt galerie návrhů.

  2. V seznamu Kategorie klikněte na Kupóny.

  3. Vyberte kupón a jakékoli další požadované možnosti a klikněte na Vložit objekt.

   Pokud potřebujete změnit velikost kupónu, přetáhněte jeden z jeho rohových úchytů.

Další informace o vývoji brožury pro vaši firmu najdete v článku Vytvoření brožur, které pomáhají s prodejem, v aplikaci Publisher.

Balíček publikace

Pokud chcete rozesílat spoustu informací a zapůsobit na širokou škálu zájmů zákazníka, můžete zkombinovat několik marketingových částí marketingové do jednoho balíčku hromadné korespondence.

pohlednice a brožura společnosti contoso v orientaci na šířku

Můžete například provést následující akce:

 • Vytvořte ceník, který prezentuje produkty společnosti a zahrňte ho do bulletinu, který zákazníkům poskytuje širší přehled o vaší firmě a jejím budoucím směřování.

 • Rozešlete bulletin spolu s kompletním katalogem firmy.

 • Rozešlete balíček, který zahrnuje podepsaný dopis na hlavičkovém papíře společnosti, brožuru, která popisuje vaši společnost, a pohlednici, která nabízí speciální zaváděcí slevu.

E-mail

Pomocí e-mailu se můžete zaměřit na cílové skupiny segmentu, který může být obtížné kontaktovat jinou metodou. Díky funkcím hromadné korespondence můžete odesílat o něco osobnější zprávy. Ostatní publikace, které vytvoříte, můžete dokonce převést na e-mailové zprávy a dosáhnout tak ještě jednotnější marketingové kampaně.

Další informace o používání e-mailů v marketingových kampaních najdete v části Tipy pro e-mailový marketing.

Začátek stránky

Výběr návrhu publikace

Jakmile se rozhodnete pro typ publikace, je čas vybrat si návrh. Můžete použít něco z tohoto:

Použití předem navržené publikace

 1. Spusťte Publisher a klikněte na jeden z typů publikací v seznamu Typy publikací. Klikněte třeba na Brožury.

 2. V katalogu Brožury klikněte na požadovaný návrh, vyberte další požadované možnosti (například barevné schéma, schéma písem nebo sada informací o zaměstnání) a pak klikněte na Vytvořit.

  Poznámka: Další informace o schématech písem a sadách firemních informací najdete v tématech: Vytvoření a změna schémat písem pro dosažení profesionálního vzhledu a Vytvoření, změna nebo odebrání informací o zaměstnání.

Použití sady koordinovaných návrhů

Office Publisher 2007 nabízí sadu typů různých publikací, které mají jednotný vzhled. Můžete třeba vytvářet brožury, vizitky, pohlednice, hlavičkový papír, obálky, letáky a bulletiny, které využívají návrh Brokát.

Můžete zvolit návrh, který je sladěný pro různé typy publikací, nebo můžete vytvořit novou publikaci na základě publikace, kterou jste už vytvořili. Proveďte jednu z následujících akcí:

Vyberte návrh, který je sladěný mezi různými typy publikací

 1. Spusťte Publisher a klikněte na jeden z typů publikací v seznamu Typy publikací. Klikněte třeba na Pohlednice.

 2. V katalogu Pohlednice klikněte na požadovaný návrh, poznamenejte si jeho název (například Brokát) a potom klikněte na požadovanou velikost.

 3. Při vytváření ostatních typů publikací vyberte stejný název návrhu. Když třeba vytváříte brožuru, klikněte v katalogu Brožury na Brokát.

  Tip: Pro publikaci hromadné korespondence můžete použít jedinečný design a přesto zachovat barevné schéma a písma, které odrážejí identitu vaší společnosti. V nabídce Formát publikace, kterou chcete použít, klikněte na Barevná schémata. V části Použít barevné schéma vyberte barevné schéma, které používáte pro svou firmu. V nabídce Formát klikněte na Schémata písem. V části Použít schéma písem vyberte schéma písem, které používáte pro svou firmu.

 4. Vyberte případné další možnosti, například barevné schéma nebo jinou sadu informací o zaměstnání a klikněte na Vytvořit.

  Poznámka: Další informace o schématech písem a sadách firemních informací najdete v tématech: Vytvoření a změna schémat písem pro dosažení profesionálního vzhledu a Vytvoření, změna nebo odebrání informací o zaměstnání.

Vytvoření nové publikace na základě jiné, kterou jste už vytvořili

 1. V aplikaci Publisher otevřete publikaci, kterou jste už vytvořili.

 2. V podokně Formátovat publikaci klikněte v části Typ publikace – možnosti na tlačítko Změnit šablonu.

  Když například vytváříte novou publikaci na základě vizitky, kterou jste vytvořili, klikněte na Změnit šablonu v části Vizitka – možnosti.

 3. V dialogovém okně Změnit šablonu klikněte na typ publikace, například Brožury.

 4. Klikněte na návrh, který jste použili pro původní publikaci, a klikněte na OK.

  Důležité informace: Pokud jste už do publikace přidali obsah, v dialogovém okně Změnit šablonu můžete vybrat, jestli použijete změny u existující publikace nebo jestli vytvoříte novou. Pokud se rozhodnete vytvořit novou publikaci, publikace, na které jste pracovali, se zavře bez uložení. Publikaci, na které právě pracujete, nezapomeňte před kliknutím na Změnit šablonu uložit. Nebo můžete kliknout na Zrušit pro návrat na předchozí publikaci.

 5. Zkontrolujte zvláštní obsah.

  Jakékoli položky, které se nehodí do vybraného návrhu, se zobrazí v části Zvláštní obsah v podokně úloh Formátovat publikaci. Pokud v části Zvláštní obsah uvidíte nějakou položku, klikněte na šipku vpravo od položky a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete do publikace přidat zvláštní obsah, klikněte na Vložit.

  • Pokud chcete zvláštní obsah odstranit, klikněte na Odstranit.

  • Pokud chcete přidat zvláštní obsah do knihovny obsahu, klikněte na Přesunout do knihovny obsahu.

Použití šablony z webu Office Online

Důležité informace: Pokud chcete vyhledávat šablony aplikace Publisher na webu Office Online, musíte být připojení k internetu.

 1. Spusťte Publisher a klikněte na jeden z typů publikací v seznamu Typy publikací. Klikněte třeba na Pohlednice.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V katalogu Pohlednice klikněte na Zobrazit šablony z webu služby Microsoft Office Online. Pokud uvidíte dílčí záhlaví katalogu, například Marketing nebo Reality, klikněte na něj a zobrazte šablony, které jsou k dispozici.

  • Do pole Hledat šablony zadejte klíčové slovo. Například zadejte pohlednice. V dalším poli vyberte možnost Na webu služby Microsoft Office Online a potom klikněte na zelené tlačítko Hledat.

   Poznámka: Pole Hledat šablony je nad záhlavím katalogu.

 3. Klikněte na šablonu, kterou chcete použít, a potom klikněte na Vytvořit.

Použití návrhu, který vytvoříte od začátku

 1. Spusťte Publisher a klikněte na jeden z typů publikací v seznamu Typy publikací. Klikněte třeba na Přání.

 2. V katalogu Přání klikněte v části nadpisu Přání na Velikosti prázdných stránek a potom klikněte na požadovanou velikost.

 3. Vyberte případné další možnosti, například barevné schéma nebo jinou sadu informací o zaměstnání a klikněte na Vytvořit.

  Poznámka: Další informace o schématech písem a sadách firemních informací najdete v tématech: Vytvoření a změna schémat písem pro dosažení profesionálního vzhledu a Vytvoření, změna nebo odebrání informací o zaměstnání.

Začátek stránky

Příprava na odeslání publikace v e-mailu a sledování odpovědí

Bez ohledu na to, jak dokonalá vaše hromadná korespondence je, nebude ani trochu účinná, pokud ji neodešlete nesprávným lidem. Vaše úsilí v marketingové kampani ponese ovoce, když budete jména v seznamu adresátů pečlivě vybírat a zaměříte svou hromadnou korespondenci na ty zákazníky, kteří mají zájem o vaši nabídku.

Když vyberete členy seznamu adresátů, aplikace Office Publisher 2007 vám pomůže vytvořit, spravovat a uložit jeden seznam zákazníků, ve kterém spojíte a upravíte seznamy z několika zdrojů. Další informace o přípravě a upřesnění seznamu adresátů najdete v tématu Tipy pro seznamy adresátů.

Office Publisher 2007 umožňuje každou hromadnou korespondenci jednoduše přizpůsobit každému příjemci – můžete například vložit jméno a adresu zákazníka, osobní pozdrav nebo informaci o poslední návštěvě zákazníka ve vaší firmě. Další informace o možnostech individuálního přizpůsobení publikací pomocí hromadné korespondence najdete v tématu Tipy pro vlastní nastavení publikace.

Díky sledování odpovědí, které na marketingovou kampaň dostanete, a analýze podnětů, které je vyvolaly, poznáte, které texty, nabídky a taktiky mají úspěch a které ne. Další informace o tom, jak efektivně sledovat odpovědi na kampaň hromadné korespondence, najdete v článku Tipy pro sledování účinnosti.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×