Správa zprostředkovatelů sdílených služeb farmy

Poznámka : Nejaktuálnější a nejkomplexnější informace získáte na stránce www.microsoft.com.

Zprostředkovatele sdílených služeb farmy je možné spravovat pouze na stránce Spravovat sdílené služby této farmy. Stránku otevřete provedením následujícího postupu:

 1. Na horním navigačním panelu klepněte na položku Správa aplikací.

 2. Na stránce Správa aplikací klepněte v části Sdílené služby serveru Office SharePoint Server na možnost Vytvořit nebo konfigurovat sdílené služby této farmy.

Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy najdete odkaz na každého zprostředkovatele sdílených služeb a odkazy na webové aplikace pro každého zprostředkovatele sdílených služeb.

Co chcete udělat?

Vytvoření nového zprostředkovatele sdílených služeb

Obnovení zprostředkovatele sdílených služeb

Úpravy nastavení zprostředkovatele sdílených služeb

Odstranění zprostředkovatele sdílených služeb

Změna výchozího zprostředkovatele sdílených služeb

Změna přidružení zprostředkovatele sdílených služeb

Vytvoření nového zprostředkovatele sdílených služeb

 1. Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte na možnost Nový zprostředkovatel sdílených služeb.

 2. Na stránce Nový zprostředkovatel sdílených služeb v části Název zprostředkovatele sdílených služeb zadejte do pole Název zprostředkovatele sdílených služeb název nového zprostředkovatele sdílených služeb.

 3. V nabídce Webová aplikace klepněte na webovou aplikaci, která se stane hostitelem webu správy nového zprostředkovatele sdílených služeb.

  Pokud chcete vytvořit novou webovou aplikaci představující hostitele webu správy nového zprostředkovatele sdílených služeb, klepněte na možnost Vytvořit novou webovou aplikaci. Další informace o vytváření webových aplikací naleznete v tématu Vytvoření nebo rozšíření webové aplikace.

  V poli Adresa URL webu správy zprostředkovatele sdílených služeb je automaticky zadána adresa URL správy.

 4. V části Pověření služby zprostředkovatele sdílených služeb zadejte do polí Uživatelské jméno a Heslo uživatelské jméno a heslo, které bude webová služba zprostředkovatele sdílených služeb používat ke komunikaci a služba časovače zprostředkovatele sdílených služeb ke spuštění úloh.

 5. V části Databáze zprostředkovatele sdílených služeb zadejte do pole Databázový server název databázového serveru.

 6. Do pole Název databáze zadejte název databáze.

  Poznámka : Ve většině případech se doporučuje nastavit výchozí databázi.

 7. U možnosti Ověřování databáze vyberte některou z následujících položek:

  • Ověřování systému Windows (doporučeno)

  • Ověřování SQL: Pokud vyberete tuto možnost, zadejte pověření účtu do polí Účet a Heslo.

 8. V části Vyhledávací databáze zadejte do pole Databázový server název databázového serveru.

 9. Do pole Název databáze zadejte název vyhledávací databáze.

  Poznámka : Ve většině případech se doporučuje nastavit výchozí databázi.

 10. U možnosti Ověřování databáze vyberte některou z následujících položek:

  • Ověřování systému Windows (doporučeno)

  • Ověřování SQL: Pokud vyberete tuto možnost, zadejte pověření účtu do polí Účet a Heslo.

 11. V části Server indexů klepněte v nabídce Server indexů na server indexů.

 12. Do pole Cesta pro umístění indexového souboru zadejte cestu na serveru indexů, kde bude umístěn index obsahu.

  Poznámka : Změnou serveru indexů nepřesunete index. Chcete-li přesunout index, je nutné použít nástroj Stsadm.

 13. Jestliže chcete komunikaci webových služeb v obou směrech zabezpečit pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer), vyberte v části Protokol SSL pro webové služby možnost Ano.

 14. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Obnovení zprostředkovatele sdílených služeb

 1. Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte na možnost Obnovit zprostředkovatele sdílených služeb.

 2. Na stránce Obnovit zprostředkovatele sdílených služeb v části Název zprostředkovatele sdílených služeb zadejte do pole Název zprostředkovatele sdílených služeb název obnovovaného zprostředkovatele sdílených služeb.

 3. V nabídce Webová aplikace klepněte na webovou aplikaci, která se stane hostitelem webu správy obnoveného zprostředkovatele sdílených služeb.

  Pokud chcete vytvořit novou webovou aplikaci představující hostitele webu správy obnoveného zprostředkovatele sdílených služeb, klepněte na možnost Vytvořit novou webovou aplikaci. Další informace o vytváření webových aplikací naleznete v tématu Vytvoření nebo rozšíření webové aplikace.

  V poli Adresa URL webu správy zprostředkovatele sdílených služeb je automaticky zadána adresa URL správy.

 4. V části Pověření služby zprostředkovatele sdílených služeb zadejte do polí Uživatelské jméno a Heslo uživatelské jméno a heslo, které bude webová služba zprostředkovatele sdílených služeb používat ke komunikaci mezi servery a služba časovače zprostředkovatele sdílených služeb ke spuštění úloh.

 5. V části Databáze zprostředkovatele sdílených služeb zadejte do pole Databázový server název databázového serveru.

 6. Do pole Název databáze zadejte název databáze.

  Poznámka : Ve většině případech se doporučuje nastavit výchozí databázi.

 7. U možnosti Ověřování databáze vyberte některou z následujících položek:

  • Ověřování systému Windows (doporučeno)

  • Ověřování SQL: Pokud vyberete ověřování SQL, zadejte pověření účtu do polí Účet a Heslo.

 8. V části Vyhledávací databáze zadejte do pole Databázový server název databázového serveru.

 9. Do pole Název databáze zadejte název vyhledávací databáze.

  Poznámka : Ve většině případech se doporučuje nastavit výchozí databázi.

 10. U možnosti Ověřování databáze vyberte některou z následujících položek:

  • Ověřování systému Windows (doporučeno)

  • Ověřování SQL: Pokud vyberete ověřování SQL, zadejte pověření účtu do polí Účet a Heslo.

 11. V části Server indexů klepněte v nabídce Server indexů na server indexů.

 12. Do pole Cesta pro umístění indexového souboru zadejte cestu na serveru indexů, kde bude umístěn index obsahu.

  Poznámka : Změnou serveru indexů nepřesunete index. Chcete-li přesunout index, je nutné použít nástroj Stsadm.

 13. Jestliže chcete komunikaci webových služeb v obou směrech zabezpečit pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer), vyberte v části Protokol SSL pro webové služby možnost Ano.

 14. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úpravy nastavení zprostředkovatele sdílených služeb

 • Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte v nabídce zprostředkovatele sdílených služeb, jehož nastavení chcete upravit, na položku Upravit vlastnosti.

  Další informace o možnostech nastavení, které můžete upravovat, získáte v části Vytvoření nového zprostředkovatele sdílených služeb.

Začátek stránky

Odstranění zprostředkovatele sdílených služeb

Pokud odstraníte zprostředkovatele sdílených služeb, budou všechny webové aplikace přidružené k tomuto zprostředkovateli přidruženy k výchozímu zprostředkovateli sdílených služeb. Výchozího zprostředkovatele sdílených služeb nelze odstranit.

 1. Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte v nabídce zprostředkovatele sdílených služeb, kterého chcete odstranit, na položku Odstranit.

 2. V okně potvrzujícím odstranění klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna výchozího zprostředkovatele sdílených služeb

Při vytvoření jsou webové aplikace automaticky přidruženy k výchozímu zprostředkovateli sdílených služeb, aby byl zajištěn jejich přístup k nezbytným sdíleným službám. Výchozího zprostředkovatele sdílených služeb můžete změnit.

 1. Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte na možnost Změnit výchozího zprostředkovatele sdílených služeb.

 2. Na stránce Změnit výchozího zprostředkovatele sdílených služeb v části Zprostředkovatel sdílených služeb klepněte v nabídce Název zprostředkovatele sdílených služeb na zprostředkovatele sdílených služeb, kterého chcete nastavit jako výchozího.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

 4. Na stránce Upozornění si přečtěte důsledky změny výchozího zprostředkovatele sdílených služeb.

  Chcete-li výchozího zprostředkovatele sdílených služeb změnit, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna přidružení zprostředkovatele sdílených služeb

Každá webová aplikace je přidružena k jedinému zprostředkovateli sdílených služeb. Ke stejnému zprostředkovateli sdílených služeb lze přidružit více webových aplikací.

 1. Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte na možnost Změnit přidružení.

 2. Na stránce Změnit přidružení mezi webovými aplikacemi a zprostředkovateli sdílených služeb v části Zprostředkovatel sdílených služeb klepněte v nabídce Název zprostředkovatele sdílených služeb na zprostředkovatele sdílených služeb, k němuž chcete přidružit webové aplikace.

 3. V části Webové aplikace zaškrtněte políčka u každé webové aplikace, kterou chcete přidružit k zadanému zprostředkovateli sdílených služeb.

  Pokud chcete vybrat všechny webové aplikace, zaškrtněte políčko Vybrat vše.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×