Správa zpráv

Chcete-li otevřít okno Historie zpráv, klikněte na kartě Soubor na položku Informace, klikněte na volbu Zprávy a kontakty a potom na položku Historie zpráv.

V okně Historie zpráv jsou k dispozici následující možnosti zobrazení zpráv: Doručená pošta (přijaté zprávy), Odesláno a Vše. Seznam můžete seřadit kliknutím na hlavičky sloupců. Text vybrané zprávy se zobrazí v okně náhledu. Zprávy můžete rychle procházet pomocí šipek nahoru nebo dolů.

Co chcete udělat?

O okně Historie zpráv

Zahájení činnosti související se zprávami z okna Historie zpráv

Hledání v okně Historie zpráv

Uložení historie zpráv pro použití mimo aplikaci SharePoint Workspace

O okně Historie zpráv

V okně Historie zpráv jsou uloženy následující informace:

 • Všechny zprávy, které jste odeslali nebo přijali

  Otevřete přijatou zprávu a zobrazí se v okně Číst zprávu.

  Vyberte odeslanou zprávu a její text se zobrazí v podokně náhledu. V odeslaných zprávách nelze otevřít přiložené soubory.

 • Všechny pozvánky, které jste obdrželi, ale dosud jste je nepřijali ani neodmítli

  Otevřete pozvánku a zobrazí se v okně Odpovědět na pozvánku. Přijatá nebo odmítnutá pozvánka bude z okna zpráv odstraněna. Pokud však pozvánku zavřete bez přijetí nebo odmítnutí, bude nadále uložena v okně Historie zpráv.

  Pokud pozvaný uživatel přijme nebo odmítne pozvání a součástí toho bude zpráva s odpovědí, zobrazí se tato odpověď v okně Historie zpráv jako zpráva s pozvánkou. Text odpovědí na pozvánku můžete zobrazit pouze v okně náhledu.

  V okně Historie zpráv nejsou uloženy pozvánky, které jste odeslali.

  Popis indikátorů, které se zobrazují v okně Historie zpráv naleznete v tématu Indikátory aplikace SharePoint Workspace.

Začátek stránky

Zahájení činnosti související se zprávami z okna Historie zpráv

V okně Historie zpráv můžete vytvářet nové zprávy, odpovídat na stávající zprávy nebo je předávat dál, měnit zobrazení seznamu zpráv a tisknout zprávy.

 • Pokud chcete vytvořit novou zprávu, otevřete kliknutím na položku Ikona okna Odeslat zprávu okno Odeslat zprávu.

 • Chcete-li otevřít zprávu v seznamu, vyberte ji a klikněte na položku Ikona Otevřít zprávu . U zpráv, které nelze otevřít (například zprávy, které jste odeslali), nebude tlačítko Otevřít aktivní.

 • Jestliže chcete odpovědět jen odesílateli zprávy, vyberte zprávu a kliknutím na položku Ikona Odpovědět na zprávu otevřete okno Odpovědět na zprávu.

 • Pokud chcete odpovědět odesílateli zprávy a všem příjemcům zprávy, vyberte zprávu a kliknutím na položku Okno Odpovědět na zprávu, všichni příjemci otevřete okno Odpovědět na zprávu.

 • Chcete-li předat zprávu dál, vyberte ji a klikněte na položku Ikona Předat zprávu dál .

 • Zprávu ze seznamu odstraníte tak, že ji vyberete a kliknete na položku Ikona Odstranit zprávu .

 • Pokud chcete změnit zobrazení seznamu zpráv, vyberte volbu Doručená pošta, Odesláno nebo Vše z rozevírací nabídky Zobrazit.

 • Chcete-li zprávu vytisknout, vyberte ji a klikněte na položku Ikona tisku zprávy .

  Poznámka : V jednom okamžiku lze vytisknout pouze jednu zprávu.

Začátek stránky

Hledání v okně Historie zpráv

V okně Historie zpráv můžete hledat zprávy obsahující určitý text.

 1. Vyberte zobrazení, ve kterém chcete hledat zprávy.

 2. Klikněte na položku Ikona hledání zprávy .

 3. V dialogovém okně Najít zadejte text, který chcete ve zprávě vyhledat.

 4. Jestliže chcete upřesnit hledání podle velkých a malých písmen nebo shodných celých slov, vyberte příslušné možnosti.

 5. Klikněte na volbu Najít další nebo Najít předchozí.

  Aplikace SharePoint Workspace hledá další nebo předchozí zprávu, která obsahuje zadaný text. Pokud není nalezena žádná shoda s hledaným textem, zobrazí aplikace SharePoint Workspace dotaz, zda chcete opakovat hledání od začátku historie zpráv.

Začátek stránky

Uložení historie zpráv pro použití mimo aplikaci SharePoint Workspace

Aplikace Microsoft SharePoint Workspace 2010 nepodporuje ukládání historie zpráv pro externí použití. Zprávy můžete zobrazit a pracovat s nimi jen v aplikaci SharePoint Workspace.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×