Správa zdrojů výsledků

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zdroje výsledků omezují hledání na určitý obsah nebo podmnožinu výsledků hledání. Pomocí zdrojů výsledků můžete posílat dotazy externím poskytovatelům, jako je třeba Bing.

Správce SharePointu Online může spravovat zdroje výsledků pro všechny kolekce webů a weby v příslušné instanci SharePointu Online (klient). Správce kolekce webů nebo vlastník webu může spravovat zdroje výsledků pro kolekci webů nebo web samostatně.

Můžete vytvořit své vlastní zdroje výsledků nebo použít předdefinované zdroje výsledků. Po vytvoření zdroje výsledků nakonfigurujete webové části vyhledávání a akce pravidel dotazu, abyste ho mohli používat.

V tomto článku

Vytvoření nového zdroje výsledků

Nastavení zdroje výsledků jako výchozího

Vytvoření nového zdroje výsledků

 1. Přejděte na stránku Spravovat zdroje výsledků klienta, kolekce webů nebo webu:

  • Klient:

   1. Přihlaste se do Centra pro správu Office 365.

   2. Vyberte Správce > SharePoint. Jste v Centru pro správu SharePointu Online.

   3. Klikněte na hledání a na stránce pro správu hledání klikněte na Spravovat zdroje výsledků.

  • Kolekce webů:

   • V kolekci webů přejděte na Nastavení, klikněte na Nastavení webu a pak v oblasti Správa kolekce webů klikněte na Zdroje výsledků hledání.

  • Web:

   • Na webu přejděte na Nastavení, klikněte na Nastavení webu a pak v oblasti Vyhledávání klikněte na Zdroje výsledků.

 2. Na stránce Spravovat zdroje výsledků klikněte na Nový zdroj výsledků.

 3. V oddílu Obecné informace zadejte název a popis nového zdroje výsledků.

 4. V oddílu Protokol zvolte protokol, který chcete použít k načítání výsledků hledání:

Zvolte tento protokol

Pokud se výsledky hledání mají načítat

Místní SharePoint

Z indexu vyhledávání tohoto klienta (vyhledávací služba).

Vzdálený SharePoint

Z indexu vyhledávací služby v odlišné farmě (externí zdroj).

Do pole Adresa URL vzdálené služby zadejte adresu kořenové kolekce webů vzdálené sharepointové farmy.

OpenSearch 1.0/1.1

Z vyhledávacího webu, který používá protokol OpenSearch 1.0/1.1.

Exchange

Z Microsoft Exchange Serveru.

Zaškrtněte políčko Použít automatické zjišťování, pokud má vyhledávací systém najít koncový bod Exchange Serveru automaticky, nebo zadejte adresu URL webové služby Exchange, odkud se mají výsledky načítat, například https://contoso.com/ews/exchange.asmx.

Poznámka : V počítači, na kterém běží vyhledávací služba, musí být nainstalované spravované rozhraní API Webových služeb systému Exchange.

 1. Pokud jako protokol zvolíte Místní SharePoint nebo Vzdálený SharePoint, zvolte některý Typ:

  • Výsledky hledání na SharePointu, pokud chcete prohledávat celý index.

  • Výsledky hledání osob, pokud chcete prohledávat profily osob a povolit zpracování dotazů, které jsou specifické pro hledání osob, třeba shodu podle fonetického přepisu nebo přezdívky.

 2. V oddílu Transformace dotazu můžete změnit příchozí dotazy tak, aby používaly tento nový text dotazu. Můžete použít jeden z těchto postupů:

  • Výchozí transformaci dotazu (searchTerms) nijak neměňte. Dotaz se od předchozí transformace nijak nezmění.

  • Zadejte do pole jinou transformaci dotazu. Přečtěte si téma Další informace o transformacích dotazů.

  • Klikněte na Spustit tvůrce dotazů a sestavte svůj vlastní dotaz:

   1. Na kartě ZÁKLADY postupujte takto:

Zvolte možnost

Akce

Filtr klíčových slov

Použít filtry klíčových slov k přidání předdefinovaných proměnných dotazu do transformace dotazu. Vyberte proměnné dotazu ze seznamu a přidejte je do dotazu kliknutím na Přidat filtr klíčových slov.

Filtr vlastností

Použít filtry vlastností k vytvoření dotazu na obsah spravovaných vlastností, které jsou ve schématu vyhledávání nastavené jako dotazovatelné.

Vyberte spravované vlastnosti ze seznamu Filtr vlastností. Kliknutím na Přidat filtr vlastností přidejte filtr do dotazu.

Poznámka : Vlastní spravované vlastnosti se nezobrazují v seznamu Filtr vlastností. Pokud chcete přidat vlastní spravované vlastnosti do dotazu, do pole text dotazu zadejte název vaší vlastní spravovanou vlastnost následovaný podmínka dotazu, například MyCustomColorProperty:Green

 1. Na kartě ŘAZENÍ postupujte takto:

Zvolte možnost

Akce

Seřadit výsledky

Definovat řazení výsledků. Seznam Seřadit podle obsahuje spravované vlastnosti, které jsou ve schématu vyhledávání nastavené jako seřaditelné.

 1. Vyberte vlastnost, podle které chcete výsledky seřadit, a pak vyberte Sestupně nebo Vzestupně. Pokud chcete výsledky seřadit podle relevance, vyberte Řazení.

 2. Jestliže chcete určit několik úrovní řazení, klikněte na Přidat úroveň řazení.

Model řazení

Pokud jste v seznamu Seřadit podle vybrali Řazení, zvolte model řazení, který chcete použít k řazení výsledků.

Dynamická změna pořadí

Kliknutím na Přidat pravidlo dynamické změny pořadí určete dodatečné řazení přidáním pravidel, která při splnění určitých podmínek změní pořadí výsledků v bloku výsledků. Podmínky můžete přidat výběrem ze zobrazených seznamů.

 1. Na kartě TEST postupujte takto:

Zvolte možnost

Akce

Text dotazu

Zobrazit konečný text dotazu, který je založený na původní šabloně dotazu, příslušných pravidlech dotazu a hodnotách proměnných.

Zobrazit další

Zobrazit další možnosti kliknutím na tento odkaz.

Šablona dotazu

Zobrazit, jak je dotaz definovaný na kartě ZÁKLADY nebo v textovém poli v oddílu Transformace dotazu na stránce Přidat zdroj výsledků.

Proměnné šablony dotazu

Otestovat šablonu dotazu určením hodnot proměnných dotazu. Kliknutím na Testovat dotaz zobrazíte výsledky.

 1. Až budete hotovi, kliknutím na OK se vrátíte na stránku Přidat zdroj výsledků.

 • V oddílu Informace o přihlašovacích údajích zvolte typ ověřování uživatelů při připojování ke zdroji výsledků.

 • Klikněte na Uložit.

Začátek stránky

Nastavení zdroje výsledků jako výchozího

Výchozím zdrojem výsledků jsou Místní výsledky SharePointu, ale můžete se rozhodnout nastavit jiný zdroj jako výchozí. Tím usnadníte úpravu dotazu ve webových částech vyhledávání. Pokud na stránku přidáte třeba webovou část Vyhledávání obsahu, bude tato webová část automaticky používat výchozí zdroj výsledků.

 1. Přejděte na stránku Spravovat zdroje výsledků klienta, kolekce webů nebo webu:

  • Klient:

   1. Přihlaste se do Centra pro správu Office 365.

   2. Vyberte Správce > SharePoint. Jste v Centru pro správu SharePointu Online.

   3. Klikněte na hledání a na stránce pro správu hledání klikněte na Spravovat zdroje výsledků.

  • Kolekce webů:

   • V kolekci webů přejděte na Nastavení, klikněte na Nastavení webu a pak v oblasti Správa kolekce webů klikněte na Zdroje výsledků hledání.

  • Web:

   • Na webu přejděte na Nastavení, klikněte na Nastavení webu a pak v oblasti Vyhledávání klikněte na Zdroje výsledků.

 2. Na stránce Spravovat zdroje výsledků najeďte myší na zdroj výsledků, který chcete nastavit jako výchozí, klikněte na zobrazenou šipku a pak klikněte na Nastavit jako výchozí.

Začátek stránky

Viz taky:

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×