Správa zdrojů obsahu

Zdroj obsahu je kolekce adres tvořících základy obsahu, který chcete procházet. Zdroj obsahu určuje rovněž nastavení definující chování procházení a plán, podle kterého bude obsah procházen.

Před správou zdrojů obsahu je nejprve nutné otevřít stránku Spravovat zdroje obsahu:

 • Na stránce Správa hledání klepněte v části Procházení na položku Zdroje obsahu.

Co chcete udělat?

Přidání zdroje obsahu

Úprava zdroje obsahu

Spuštění, zastavení, pozastavení nebo obnovení procházení zdrojů obsahu

Odstranění zdroje obsahu

Přidání zdroje obsahu

 1. Na stránce Spravovat zdroje obsahu klepněte na položku Nový zdroj obsahu.

 2. Na stránce Přidat zdroj obsahu zadejte název zdroje obsahu do pole Název v části Název.

 3. V části Typ zdroje obsahu vyberte typ obsahu, který chcete procházet pomocí tohoto zdroje obsahu.

 4. V části Počáteční adresy zadejte do pole Zadejte počáteční adresy (jednu na řádek) adresy URL, od kterých má vyhledávací systém zahájit procházení.

 5. V části Nastavení procházení vyberte požadované chování pro vybraný typ obsahu.

 6. V části Plány procházení můžete určit, kdy mají být provedena úplná a přírůstková procházení.

  Chcete-li naplánovat úplná procházení, v rozevíracím seznamu Úplné procházení klepněte na některý plán. Vlastní plán lze vytvořit klepnutím na tlačítko Vytvořit plán. Při úplném procházení je procházen celý zdroj obsahu bez ohledu na to, zda tento zdroj obsahu byl či nebyl změněn.

  Chcete-li naplánovat přírůstková procházení, v rozevíracím seznamu Přírůstkové procházení klepněte na některý plán. Vlastní plán lze vytvořit klepnutím na tlačítko Vytvořit plán. Při přírůstkovém procházení je procházen obsah, který byl ve zdroji obsahu od posledního procházení změněn.

 7. Pokud chcete úplné procházení zahájit okamžitě, v části Spustit úplné procházení zaškrtněte políčko Zahájit úplné procházení tohoto zdroje obsahu.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úprava zdroje obsahu

Při úpravě zdroje obsahu můžete změnit plán procházení obsahu, základní adresy nebo nastavení procházení. Tímto způsobem však nelze změnit typ obsahu.

 • Na stránce Spravovat zdroje obsahu umístěte v seznamu zdrojů obsahu ukazatel myši na zdroj obsahu, který chcete upravit, klepněte na zobrazenou šipku a ve zobrazené nabídce klepněte na příkaz Upravit.

  Informace o nastavení zdrojů obsahu naleznete v části Přidání zdroje obsahu.

Začátek stránky

Spuštění, zastavení, pozastavení nebo obnovení procházení zdrojů obsahu

Procházení jednotlivých zdrojů obsahu můžete spustit, zastavit, pozastavit nebo obnovit.

Na rozdíl od ukončených procházení lze pozastavená procházení obnovit. Ukončíte-li procházení, bude příští procházení úplné.

 • Chcete-li zahájit, ukončit, pozastavit nebo obnovit procházení jednoho zdroje obsahu, v seznamu zdrojů obsahu vyberte jednu z následujících možností v nabídce zdroje obsahu, který chcete konfigurovat:

  • Spustit úplné procházení     

  • Spustit přírůstkové procházení     

  • Pokračovat v procházení     

  • Pozastavit procházení     

  • Zastavit procházení      (Vyberete-li tuto možnost, bude třeba klepnout na tlačítko OK ve zprávě s žádostí o potvrzení, zda chcete procházení zastavit.)

Začátek stránky

Odstranění zdroje obsahu

Při odstranění zdroje obsahu bude z vyhledávacího indexu odebrán veškerý procházený obsah tohoto zdroje a nebude proto k dispozici při vyhledávání.

 1. V seznamu zdrojů obsahu na stránce Spravovat zdroje obsahu klepněte na příkaz Odstranit v nabídce zdroje obsahu, který chcete odstranit.

 2. V okně zprávy potvrďte klepnutím na tlačítko OK, zda chcete zdroj obsahu odstranit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×