Správa zdrojů dat ODBC

Technologie ODBC (Open Database Connectivity) představuje protokol, pomocí kterého můžete databázi aplikace Access připojit k externímu zdroji dat, jako je Microsoft SQL Server. Tento článek obsahuje obecné informace o zdrojích dat ODBC a pokyny, jak je vytvořit a jak se k nim připojit pomocí aplikace Microsoft Office Access 2007. Kroky postupů se mohou lišit v závislosti na konkrétních používaných databázových produktech a ovladačích ODBC.

V tomto článku:

O zdrojích dat ODBC

Přidání zdroje dat ODBC

O zdrojích dat ODBC

Zdroj dat představuje datový zdroj kombinovaný s informacemi o připojení, které jsou nutné pro přístup k příslušným datům. Jako příklady zdrojů dat lze uvést server SQL, systém Oracle RDBMS, tabulkový list a textový soubor. Příkladem informací o připojení je umístění serveru, název databáze, ID přihlášení, heslo a různé možnosti ovladačů ODBC, které popisují způsob připojení ke zdroji dat. Tyto informace lze získat od správce databáze, ke které se chcete připojit.

V architektuře ODBC se aplikace, jako je aplikace Access, připojuje ke Správci ovladačů ODBC, který se následně pomocí konkrétního ovladače ODBC (například ovladače ODBC pro server Microsoft SQL) připojí ke zdroji dat. V aplikaci Access se zdroje dat ODBC používají pro připojení ke zdrojům dat, které jsou pro aplikaci Access externí a nemají vestavěné ovladače.

Chcete-li se připojit k těmto zdrojům dat, je třeba provést následující kroky:

 • V počítači, který obsahuje zdroj dat, nainstalujte příslušný ovladač ODBC.

 • Definujte název zdroje dat (DSN), a to buď pomocí Správce zdrojů dat ODBC, chcete-li informace o připojení uložit v registru systému Microsoft Windows nebo v souboru DSN, nebo pomocí řetězce připojení v kódu jazyka Visual Basic, který předává informace o připojení přímo Správci ovladačů ODBC.

Strojové zdroje dat

Strojové zdroje dat ukládají informace o připojení do registru systému Windows v konkrétním počítači. Strojové zdroje dat můžete použít pouze v počítači, v němž jsou definovány. Existují dva typy strojových zdrojů dat: uživatelské a systémové. Uživatelské zdroje dat mohou být používány pouze aktuálním uživatelem a jsou viditelné pouze pro tohoto uživatele. Systémové zdroje dat mohou být používány všemi uživateli v počítači a jsou viditelné pro všechny uživatele v počítači a ve službách pro celý systém. Strojové zdroje dat jsou užitečné zvláště v případě, že chcete zvýšit zabezpečení, protože strojový zdroj dat mohou zobrazit pouze přihlášení uživatelé a vzdálený uživatel jej nemůže zkopírovat do jiného počítače.

Souborové zdroje dat

Souborové zdroje dat (také nazývané soubory DSN) ukládají informace o připojení do textového souboru, nikoli do registru systému Windows, a jsou obvykle flexibilnější než strojové zdroje dat. Souborový zdroj dat můžete například zkopírovat do libovolného počítače se správným ovladačem ODBC, aby aplikace mohla spoléhat na konzistentní a přesné informace o připojení ve všech počítačích, které používá. Nebo můžete umístit souborový zdroj dat na jediný server, sdílet jej mezi mnoha počítači v síti a snadno udržovat informace o připojení na jednom místě.

Souborový zdroj dat může být také nesdílitelný. Nesdílitelný souborový zdroj dat je obsažen v jednom počítači a odkazuje na strojový zdroj dat. Pomocí nesdílitelných souborových zdrojů můžete přistupovat k existujícím strojovým zdrojům dat ze souborových zdrojů dat.

Řetězce připojení

V modulu můžete definovat formátovaný řetězec připojení, který specifikuje informace o připojení. Řetězec připojení předává tyto informace přímo do Správce ovladačů ODBC a zjednodušuje danou aplikaci tím, že eliminuje nutnost, aby správce systému nebo uživatel před použitím databáze nejprve vytvořil název DSN.

Další informace o rozhraní ODBC naleznete v sekci ODBC Programmer's Reference (Příručka pro programátory rozhraní ODBC) (v angličtině) na webu MSDN.

Začátek stránky

Přidání zdroje dat ODBC

Než budete pokračovat, získejte a nainstalujte příslušný ovladač ODBC pro zdroj dat, ke kterému se chcete připojit.

Poznámka :  Chcete-li přidat nebo konfigurovat zdroj dat ODBC, musíte být v místním počítači členem skupiny Administrators.

 1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 2. Klikněte dvakrát na ovládací panel Nástroje pro správu.

 3. V dialogovém okně Nástroje pro správu klikněte dvakrát na položku Datové zdroje (ODBC).

  Zobrazí se dialogové okno Správce zdrojů dat ODBC.

 4. Klikněte na kartu Uživatelské DSN, Systémové DSN nebo Souborové DSN, a to v závislosti na typu zdroje dat, který chcete přidat. Další informace naleznete v části O zdrojích dat ODBC.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat.

 6. Vyberte ovladač, který chcete použít, a klikněte na tlačítko Dokončit nebo Další.

  Pokud ovladač, který chcete použít, není v seznamu uveden, požádejte o informace k získání správného ovladače správce databáze, ke které se připojujete.

 7. Postupujte podle pokynů a zadejte požadované informace o připojení do následujících dialogových oken.

Kliknutím na tlačítko Nápověda v dialogových oknech připojení ODBC můžete zobrazit další informace o jednotlivých možnostech nastavení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×