Správa velkého množství souborů pomocí Centra dokumentů

Poznámka : Tento článek odkazuje na ukázkový web SharePoint vytvořený společností Adventure Works, což je fiktivní výrobce jízdních kol a součástek a doplňků k jízdním kolům.

Server Microsoft Office SharePoint Server 2007 obsahuje šablonu webu Centrum dokumentů. Pokud ji využijete, bude výsledný web optimalizován pro tvorbu, využití a ukládání velkého množství dokumentů. Společnost Adventure Works například využívá Centrum dokumentů k ukládání a správě technických příruček, ceníků, produktových specifikací a srovnání.

Způsoby využití webu Centrum dokumentů

Web Centrum dokumentů můžete využít jako prostředí pro tvorbu obsahu nebo jako archiv. V prostředí pro tvorbu obsahu si uživatelé aktivně rezervují soubory a vytvářejí pro ně strukturu složek. Je zapnuta správa verzí a může existovat deset či více starších verzí každého dokumentu. Uživatelé si často rezervují a vracejí dokumenty, jejichž životní cyklus může být řízen pracovními postupy. Ve společnosti Adventure Works slouží Centrum dokumentů jako prostředí pro tvorbu obsahu.

V archivu obsahu naopak probíhá jen velmi málo úprav. Uživatelé mohou dokumenty pouze prohlížet či ukládat. Šablona webu Centrum dokumentů podporuje vytvoření archivů znalostní báze. Znalostní báze obvykle obsahují dokumenty v jediné verzi a web může čítat až deset milionů souborů. V typickém scénáři, jaký představuje například centrum technické podpory ve velké organizaci, může mít k obsahu přístup deset tisíc uživatelů, primárně pro čtení. Menší skupina tří až čtyř tisíc uživatelů může na web ukládat nový obsah.

Poznámka : Můžete vytvořit také další typ rozsáhlého archivu pomocí šablony webu Centrum záznamů. Tato šablona obsahuje funkce pro správu uchování a zničení záznamů.

Funkce Centra dokumentů

Web Centrum dokumentů poskytuje funkce pro tvorbu a správu rozsáhlých sad dokumentů. Šablona webu Centrum dokumentů má ve výchozím nastavení aktivovány doporučené funkce pro správu dokumentů. Následující části stručně popisují hlavní funkce.

Navigace ve stromovém zobrazení

Stromové zobrazení je prvkem navigace, který dobře zná většina uživatelů systému Microsoft Windows. Knihovna Dokumenty může obsahovat mnoho úrovní složek podsložek a ve stromovém zobrazení můžete rychle vyhledat dokument, který potřebujete. Následující obrázek ukazuje stromové zobrazení v Centru dokumentů společnosti Adventure Works.

Navigace ve stromovém zobrazení v Centru dokumentů

Správa hlavních a dílčích verzí dokumentů

V každé knihovně dokumentů můžete zapnout správu verzí. Centrum dokumentů společnosti Adventure Works využívá hlavní a dílčí verze, což je výchozí nastavení knihovny Dokumenty.

Správa verzí umožňuje sledovat změny v dokumentech a pomáhá při správě obsahu během jeho revizí. Správa verzí je zvlášť užitečná, když na projektech spolupracuje více lidí nebo když informace procházejí několika fázemi vývoje a revizí.

Se zapnutou správou verzí můžete obnovit starší verzi aktuálního dokumentu nebo zobrazit starší verzi, aniž byste aktuální dokument přepsali. Následující obrázek ukazuje historii verzí dokumentu v Centru dokumentů společnosti Adventure Works.

Historie verzí

Rezervace a vracení souborů se změnami

Výchozí nastavení v Centru dokumentů vyžaduje od uživatelů rezervaci souborů a jejich vracení se změnami. Požadavek na rezervace pomáhá předcházet konfliktům a nejasnostem ohledně změn, protože v daném okamžiku může soubor změnit vždy jen jediný uživatel. Vyžadujete-li rezervaci, soubor se rezervuje automaticky, kdykoli jej někdo otevře pro úpravy, za předpokladu, že si jej již nerezervoval jiný uživatel.

Když máte soubor zarezervován, nejsou prováděné změny viditelné pro ostatní, dokud soubor opět nevrátíte se změnami. Platí to, ať pracujete na vlastním pevném disku nebo přímo na serveru. Jakmile vrátíte soubor se změnami, zobrazí se výzva k zadání komentářů k provedeným změnám a tyto komentáře se stanou součástí historie verzí. Protože se v knihovně Dokumenty sledují hlavní a dílčí verze souborů, zobrazí se výzva k zadání typu verze, který vracíte.

Typy obsahu

Typ obsahu představuje opětovně použitelnou skupinu nastavení pro kategorii obsahu. Typy obsahu lze využít k jednotné správě metadat, šablon a chování položek a dokumentů. Centrum dokumentů společnosti Adventure Works definuje šest typů obsahu a každý z nich využívá konkrétní šablonu podle typu souborů, které uživatelé mohou vytvářet. Společnost Adventure Works využívá soubory aplikace Microsoft Office Publisher 2007 pro ceníky a pracovní sešity aplikace Excel 2007 pro srovnání produktů. Nabídka Nový obsahuje typy obsahu využívané v Centru dokumentů daného webu a dále typy obsahu definované pro jakýkoli seznam či knihovnu.

Nabídka Nový zobrazující typy obsahu

Webová část Relevantní dokumenty

Webová část Relevantní dokumenty vám pomáhá vytvořit personalizovaný pohled na dokumenty, které vytváříte, rezervujete a měníte. V rozsáhlém Centru dokumentů vám webová část může ušetřit čas a úsilí, protože usnadní vyhledání a používání souborů. Následující obrázek ukazuje webovou část:

Webová část Relevantní dokumenty

Vedle sloupců zobrazených na předchozím obrázku obsahuje webová část Relevantní dokumenty odkaz na složku s dokumentem a jeho vlastnostmi.

Webová část Nadcházející úkoly

Webová část Nadcházející úkoly upozorňuje na úkoly související s dokumenty. Pokud například ve skupině používáte pracovní postup, který automaticky archivuje dokumenty podle stanoveného plánu, můžete ve webové části Nadcházející úkoly nastavit upozornění, které se zobrazí před tím, než systém tuto akci provede.

Webová část Nadcházející úkoly

Vedle sloupců zobrazených na předchozím obrázku obsahuje webová část Nadcházející úkoly umístění dokumentu a jeho vlastností.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×