Správa souborů v SharePointu Workspace 2010

Obecně řečeno, v nástroji Soubory můžete soubory spravovat stejným způsobem jako v Průzkumníku Windows. Nezapomeňte, že některé úlohy správy souborů, třeba přejmenování nebo odstranění souborů, se můžou řídit podle oprávnění pro nástroj přiřazených k vaší roli. Se soubory v nástroji Soubory můžete dělat následující úlohy správy:

Co chcete udělat?

Kopírování nebo přesouvání souborů

Odstraňování souborů

Přejmenování souborů

Řazení souborů

Zobrazení vlastností souboru

Vytváření nových složek souborů

Vytvoření nové složky

Přejmenování složky

Zobrazení vlastností složky

Kopírování nebo přesouvání souborů

Pokud chcete soubor zkopírovat do jiné složky (buď v rámci nástroje Soubory, nebo do složky v Průzkumníku Windows), klikněte na něho pravým tlačítkem myši a použijte v místní nabídce příkazy Kopírovat a Vložit, nebo stiskněte CTRL a soubor přetáhněte. Pokud chcete soubor přesunout do jiné složky, přetáhněte ho tam myší.

V následující tabulce popisujeme chování při přetahování.

Požadovaná akce

Postup

Zkopírování souboru do podsložky ve stejném nástroji Soubory

Se stisknutou klávesou CTRL přetáhněte soubor z nadřazené složky do podsložky. Soubor taky můžete se stisknutou klávesou CTRL přetáhnout do jiné složky, která je v hierarchii složek níže.

Zkopírování souboru do složky na vyšší úrovni hierarchie složek ve stejném nástroji Soubory

Pro tuto operaci se přetažení nepodporuje. Použijte příkazy Kopírovat a Vložit v nabídce otevírané pravým tlačítkem myši.

Zkopírování dokumentu do složky v jiném nástroji Soubory nebo do složky Windows mimo SharePoint Workspace

Přetáhněte soubor.

Přesunutí souboru do podsložky ve stejném nástroji Soubory

Přetáhněte soubor z nadřazené složky do podsložky. Soubor můžete přetáhnout i do jiné složky, která je v hierarchii složek níže.

Přesunutí souboru do složky na vyšší úrovni hierarchie složek ve stejném nástroji Soubory

Pro tuto operaci se přetažení nepodporuje. Použijte příkazy Vyjmout a Vložit v nabídce otevírané pravým tlačítkem myši.

Přesunutí dokumentu do složky v jiném nástroji Soubory nebo do složky Windows mimo SharePoint Workspace

Přetáhněte soubor se stisknutou klávesou SHIFT.

Tip :  Pokud soubor přetáhnete do Microsoft Outlooku, automaticky se vytvoří nová outlooková zpráva s tímto dokumentem jako přílohou.

Začátek stránky

Odstraňování souborů

Pokud chcete soubor odstranit, klikněte na něho pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Odstranit.

Začátek stránky

Přejmenování souborů

Pokud chcete soubor přejmenovat, klikněte na něho pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Přejmenovat.

Začátek stránky

Řazení souborů

Pokud chcete změnit způsob řazení souborů v seznamu Soubor, postupujte takto:

  1. Na kartě Domů klikněte na Uspořádat.

  2. Klikněte v seznamu na možnost řazení.

Začátek stránky

Zobrazení vlastností souboru

Pokud chcete zobrazit vlastnosti souboru (třeba jeho velikost nebo datum vytvoření), klikněte na něho pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Vlastnosti.

Začátek stránky

Vytváření nových složek souborů

Složky souborů můžete vytvářet a uspořádávat do stromové struktury stejným způsobem jako v Průzkumníku Windows. Nástroj Soubory na začátku obsahuje jednu složku s neměnným názvem „Soubory“, která vždycky představuje složku nejvyšší úrovně v seznamu (je to obdoba označení disku v počítači, jako je třeba C:\). Všechny složky, které přidáte, se zobrazí hierarchicky pod touto kořenovou složkou.

Vytvoření nové složky

Nové složky jsou vždy umístěny hierarchicky pod vybranou složkou.

  1. Vyberte složku, do které chcete umístit novou složku.

  2. Na kartě Domů klikněte na Nový a pak na Složka.

  3. Zadejte název nové složky a stiskněte ENTER.

Přejmenování složky

Složky se v nástroji Soubory přejmenovávají stejným způsobem jako v Průzkumníku Windows.

  1. Klikněte na složku pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Přejmenovat.

  2. Zadejte nový název složky a stiskněte ENTER.

Zobrazení vlastností složky

Pokud chcete zobrazit vlastnosti složky, klikněte na složku pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Vlastnosti. Dialog Vlastnosti složky má čtyři karty: Obecné, Upozornění, Oprávnění a Stáhnout.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×