Správa skupin SharePoint a uživatelů

Vaším základním úkolem v oblasti zabezpečení webu je určit, kdo bude mít přístup k prostředkům na webu. Služba Windows SharePoint Services 3.0 vám jako vlastníkovi webu umožňuje stanovit, kteří uživatelé a které skupiny uživatelů mohou pracovat s vašimi weby SharePoint. Činnost spojená se správou uživatelů je tak v podstatě přenesena ze správce serveru na vlastníky webů.

Služba Windows SharePoint Services 3.0 využívá ke správě a ověřování uživatelů systém uživatelů a doménových skupin operačního systému Windows a mechanismy ověřování operačního systému Windows. Jako vlastník webu můžete přidat účty uživatelů systému Windows přímo do webu nebo do skupin SharePoint, které budete používat ke správě uživatelských účtů na úrovni webu nejvyšší úrovně nebo podřízeného webu. Můžete však také odebrat účty uživatelů a doménové skupiny systému Windows z webu a skupin SharePoint.

V rámci konkrétní organizace to obvykle znamená, že vlastníci webů vyberou účty uživatelů systému Windows a skupiny zabezpečení systému Windows ze seznamu organizace (obvykle se jedná o uživatele a skupiny v doméně Windows) a přidají je do požadovaného webu nebo skupiny SharePoint. Skupiny SharePoint mohou například obsahovat doménové skupiny systému Windows (např. název_domény\Odd_A, kde název_domény je název domény Windows) nebo jednotlivé uživatele s účty na místním serveru nebo v doméně Windows (např. název_domény\jméno_uživatele).

Výchozí skupiny SharePoint

K dispozici jsou tři výchozí skupiny SharePoint uvedené v následující tabulce. Povšimněte si, že tyto skupiny můžete přizpůsobit tím, že jim přiřadíte libovolné úrovně oprávnění, a že také můžete vytvořit nové skupiny SharePoint s libovolnými úrovněmi oprávnění.

Název skupiny SharePoint

Výchozí úroveň oprávnění

Vlastníci webu název_webu

Úplné řízení

Členové webu název_webu

Přispěvatel

Návštěvníci webu název_webu

Čtení

Poznámka : Weby vytvořené na technologii Windows SharePoint Services často obsahují další výchozí skupiny SharePoint.

Přizpůsobení skupin SharePoint

K dispozici je řada možností přizpůsobení skupin SharePoint tak, aby vyhovovaly potřebám vaší organizace. Můžete například provést tyto akce:

  • Vytvoření nové skupiny SharePoint nebo přizpůsobení existující skupiny tak, aby obsahovala pouze požadované úrovně oprávnění (s výjimkou úrovně oprávnění Omezený přístup). Povšimněte si, že můžete vytvořit také vlastní úrovně oprávnění, které pak přiřadíte skupinám SharePoint.

    Poznámky : 

    • Pokud mají mít některé osoby ve vaší organizaci shodná oprávnění pro jeden nebo více zabezpečených objektů, zvažte, zda se pro ně nevyplatí vytvořit skupinu SharePoint. Můžete například vytvořit skupinu SharePoint pro vedoucí pracovníky s názvem SharePoint – vedoucí, další skupinu pro analytiky s názvem SharePoint – analytici atd.

    • Každý uživatel, kterému je přiřazena úroveň oprávnění zahrnující oprávnění Vytváření skupin, může vytvářet nové skupiny SharePoint. Toto oprávnění mají standardně správci kolekcí a vlastníci webů.

  • Odstranění nepotřebné skupiny SharePoint.

  • Přidání uživatelských účtů a skupin zabezpečení ze systému Windows do skupin SharePoint.

  • Odebrání uživatelských účtů a skupin zabezpečení systému Windows ze skupin SharePoint.

Poznámka : Ačkoli můžete například přiřadit úroveň oprávnění Návrh skupině SharePoint Čtenáři webu název_webu, praktičtější je vytvořit novou vlastní skupinu SharePoint a požadovanou úroveň oprávnění přiřadit této nové skupině. Pokud použijete tento postup, nebudou vznikat skupiny SharePoint, jejichž názvy neodpovídají jejich skutečným úrovním oprávnění.

Přiřazení uživatelů a skupin

Pokud je účelem webu sdílení dokumentů a informací mezi členy určité pracovní skupiny, obvykle budete přidávat členy této pracovní skupiny (tj. jejich uživatelské účty nebo skupiny definované v systému Windows) do příslušné skupiny SharePoint na daném webu. Členy pracovní skupiny, kterým chcete umožnit přispívání na web, můžete například přidat do skupiny SharePoint Členové webu název_webu. Tito uživatelé tak budou moci přidávat dokumenty a aktualizovat seznamy. Jiné členy stejné pracovní skupiny můžete také přidat do skupiny SharePoint Návštěvníci webu název_webu, takže budou moci číst dokumenty a zobrazovat seznamy, nikoli však sami přispívat. Pokud potřebujete pomoci se správou webu, můžete některé členy přiřadit ke skupině SharePoint Vlastníci webu název_webu.

Uživatelské účty a doménové skupiny definované v systému Windows nemusíte přidávat jen do skupin SharePoint, ale také přímo do webu. Přímo přidaným uživatelům lze individuálně udělovat oprávnění k zabezpečeným objektům na webu. Tento postup sice může být vhodný pro malý počet uživatelů, obvykle se však přímé přiřazování uživatelů k zabezpečeným objektům a individuální udělování úrovní oprávnění jednotlivým uživatelům začne velmi rychle komplikovat a zabírat příliš mnoho času. Při práci s větším počtem zabezpečených objektů vám proto doporučujeme využívat skupiny SharePoint.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×