Správa rozsáhlých seznamů a knihoven v Office 365

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Bez ohledu na velikost jsou pro vás seznamy a knihovny v mnoha ohledech zásadní. Ale pokud se seznam nebo knihovna rozrůstá a překročí 5 000 položek, je čas začít pečlivě plánovat a organizovat přístup k těmto datům. Proč je 5 000 tak magické číslo? Protože toto je mezní hodnota zobrazení seznamu – když ji překročíte, většina operací se seznamem nebo knihovnou se zablokuje. Tohle blokování může být nepříjemné, ale předchází negativnímu vlivu na kvalitu služby pro ostatní uživatele. Tady je pár vodítek, která vám pomohou zabránit blokování, vyřeší problém, pokud k blokování dojde, a zajistí, že si udržíte přehled.

V tomto článku

Základy správy rozsáhlých knihoven a seznamů

Abyste měli čas na další plány, když váš seznam překročí 3 000 položek, na stránce nastavení seznamu nebo knihovny se zobrazí zpráva. V té chvíli je čas na vytvoření filtrovaných zobrazení pomocí indexu sloupce, což je hlavní metoda pro správu rozsáhlých seznamů a knihoven, které přesáhly mezní hodnotu zobrazení seznamu. Každá situace je ale jedinečná, takže možná nebudete moct plánovat dopředu nebo mít pod kontrolou všechny okolnosti. Když některý uživatel přidá do seznamu položku nebo do knihovny soubor, kterým překročí mezní hodnotu zobrazení seznamu, uvíznete na mrtvém bodě. Bude před vámi ležet zapeklitý problém. Následující operace totiž vyžadují přístup k celému seznamu nebo knihovně, takže nemůžete provést to, co by vám pomohlo pohnout se z místa.

Klíčové operace

 • Vytvořte nebo odeberte index.

 • Použijte příkaz Otevřít v Průzkumníkovi.

 • Filtrujte a uspořádejte položky podle neindexovaných sloupců.

 • Nastavte oprávnění.

 • Zobrazte souhrny.

 • Uložte seznam jako šablonu s daty.

Další operace

 • Odstraňte složku nebo seznam.

 • Změňte sloupec nebo typ sloupce (kromě změny názvu).

 • Povolte nebo zakažte přílohy seznamů.

 • Vytvořte vyhledávací sloupec, který vynutí relaci.

 • Zkopírujte nebo přejmenujte složku.

Naštěstí existují dva rychlé kroky, které můžete podniknout, abyste vyřešili problém s blokováním a dostali ze z této situace. Můžete:

 • Vytvořit index v seznamu, který má až 20 000 položek.

 • Odstranit složku nebo seznam (nebo web), který obsahuje až 100 000 položek.

Kromě toho existuje několik dalších strategií, které můžete použít, abyste předešli blokování nebo vyřešili problém s blokováním, když uvíznete na mrtvém bodě.

Pečlivé naplánování migrace

Než provedete migraci souborů a seznamů do Office 365, je důležité zamyslet se nad mezní hodnotou zobrazení seznamu. Aby vaše soubory a seznamy v Office 365 bezproblémově fungovaly, možná budete muset změnit jejich uspořádání nebo složení.

 • Knihovny    Analyzujte soubory, které momentálně máte. Zamyslete se, jak velká část se pravidelně používá a jestli je chcete mít všechny uložené v Office 365. V Průzkumníkovi Windows prohledejte svoje soubory podle velikosti a data, abyste rychle identifikovali ty rozsáhlé nebo nové. Soubory můžete uspořádat do složek tak, aby žádná z nich nepřekročila mezní hodnotu zobrazení seznamu. Uspořádejte obsah do složek podle témat nebo kategorií. Například smlouvy můžete uspořádat do složek podle měsíce, kdy došlo k jejich podpisu, faktury podle data vytvoření nebo soubory do vlastních kategorií, které odpovídají zaměření vaší firmy.

 • Seznamy    V seznamu můžete taky vytvořit složky, ale pamatujte, že na rozdíl od knihoven nejde položky seznamu snadno přesouvat mezi složkami. Zvažte rozdělení velkých seznamů do několika menších, aby žádný z nich nepřekročil mezní hodnotu zobrazení seznamu. Tato strategie dobře funguje v případech, pokud data rozdělíte praktickým způsobem, který bude uživatelům dávat smysl. Pokud by bylo rozdělení do seznamů nepraktické, migrujte část dat do seznamu, který nepřekročí mezní hodnotu zobrazení seznamu.

  Po migraci dat ze seznamu nebo knihovny můžete vytvořit filtrované zobrazení pomocí indexu sloupce nebo nasadit jiné strategie popsané v následujících částech, než přidáte zbytek dat.

Další informace a video o tom, jak přesunout soubory do knihovny, najdete v tématu Nastavení ukládání a sdílení souborů v Office 365.

Použití automatické správy indexů

Aby se snížil výskyt blokovaných operací, Office 365 automaticky identifikuje a vytvoří index pro veřejné zobrazení pomocí následujících kroků:

 • Identifikuje seznamy a knihoven, které se blíží mezní hodnotě zobrazení seznamu nebo ji překročily.

 • Pro každý seznam nebo knihovnu identifikuje zobrazení, která nemají index, přestože by jim přinesl výhody.

 • Vytvořte pro tato zobrazení index. V některých případech mohou dvě zobrazení používat stejný index.

Automatická správa indexů probíhá ve výchozím nastavení, ale můžete ji zapnout nebo vypnout na stránce rozšířeného nastavení seznamu nebo knihovny pomocí možnosti Povolit automatickou správu indexů. Změna nastavení neovlivní index, který jste vytvořili. Ale pokud odstraníte index vytvořený automatickou správou indexů, může se automaticky vytvořit znovu. Upozorňujeme, že vytvoření indexu může trvat až 24 hodin a že tato funkce není navržená pro spolupráci se soukromým zobrazením.

Výchozí zobrazení

Abyste měli správu rozsáhlých seznamů a knihoven snazší, výchozí zobrazení seznamu nebo knihovny zobrazí výsledky následujícím způsobem:

Pokud seznam nebo knihovna nepřekročí mezní hodnotu zobrazení seznamu:

 • Knihovny zobrazují nejdřív složky, pak soubory.

 • Seznamy zobrazují položky na základě sloupce ID od nejnovějších po nejstarší.

Pokud seznam nebo knihovna překročí mezní hodnotu zobrazení seznamu:

 • Knihovny zobrazují složky a soubory seřazené společně podle abecedy na základě sloupce s jejich názvem.

 • Seznamy zobrazují položky na základě sloupce ID od nejstarších po nejnovější.

Odstranění řádků nebo souborů

Pokud máte původní nebo záložní kopii data, můžete odstranit řádky nebo soubory (až 100 000) dokud už přesáhne limit mezní hodnota zobrazení seznamu a získat přístup k seznamu či knihovně. Můžete nyní Vytvoření filtrovaných zobrazení s indexu sloupce nebo další strategie popsaných v následujících částech. Pak můžete přidat zpátky odstraněné položky ze záložní kopie. Další informace o odstraňování dat najdete v tématu Správa koše Sharepointové kolekce webů.

Použití funkce Hledat

Alternativní způsob, jak hledat dokumenty nebo položky v rozsáhlé knihovně nebo seznamu, je použití pole Hledat, do kterého můžete zadat klíčové slovo nebo výraz. Vyhledávání používá vlastní indexovací mechanismy a nepodléhá mezní hodnotě zobrazení seznamu. Když hledáte pomocí pole Hledat, můžete postupně rozšiřovat obor hledání:

 • Ve výchozím nastavení je obor hledání založený nejdřív na všech položkách aktuálního zobrazení a případných podsložkách. Výsledky se zobrazí jako sloupce, které můžete dál filtrovat a řadit. Pokud dojde k překročení mezní hodnoty zobrazení seznamu, nezobrazí se všechny výsledky.

 • Pokud nenajdete, co hledáte, můžete obor hledání rozšířit na celý seznam včetně všech podsložek bez ohledu na aktuální zobrazení nebo mezní hodnotu zobrazení seznamu.

 • A nakonec můžete rozšířit obor hledání na celý web. V tomto případě se všechny výsledky zobrazí na stránce standardního vyhledávání na webu. Výsledky pak můžete dále upřesnit pomocí panelu upřesnění, který můžete použít k filtrování, například podle autora dokumentu nebo data vytvoření položky seznamu. Dokonce můžete formulovat propracovanější dotazy pomocí logické syntaxe a operátorů.

Poznámka :  Pole Hledat je dostupné jenom pro seznamy a knihovny, které se zobrazují jako zobrazení vykreslená na straně klienta. Přestože se ve výchozím nastavení pole Hledat zobrazuje, může být skryté vlastností Vyhledávací pole webové části Zobrazení seznamu v části Různé v podokně nástrojů.

Práce s navigací pomocí metadat

Na většině webů je ve výchozím nastavení povolená navigace pomocí metadat. Při každém načtení zobrazení může tato funkce automaticky vybrat nejlepší index, se kterým se dá pracovat. Když zobrazíte nová zobrazení, použijete pro zobrazení filtry, vymažete filtry nebo použijete v poli řazení, optimalizace dotazu určí nejlepší způsob zadání dotazu na databázi. Podmnožinu výsledků můžete zobrazit, i když je překročená mezní hodnota zobrazení seznamu.

Když použijete zobrazení, které nemůže pro dotaz na seznam nebo knihovnu použít index, navigace pomocí metadat dynamicky vytvoří a provede náhradní dotaz. Náhradní dotaz je upravená verze původního dotazu, která zobrazí částečné výsledky, protože se dotazuje jen na část seznamu, ne na celý seznam. Může se zobrazit až 1 250 nejnovějších položek (v závislosti na tom, kdy byly přidány do seznamu).

Další informace najdete v tématu Nastavení navigace pomocí metadat pro seznam nebo knihovnu.

Tlačítko Začátek stránky Začátek stránky

Vytvoření filtrovaného zobrazení pomocí indexu sloupce

Filtrované zobrazení pomocí indexu sloupce představuje nejenom efektivnější způsob načtení položek, ale taky hlavní metodu práce s velkými seznamy a knihovnami bez rizika blokování. Vytvoření filtrovaného zobrazení pomocí indexovaného sloupce je dvoustupňový proces. Nejdřív vytvořte index pro sloupec a pak vytvořte zobrazení, které používá indexovaný sloupec k filtrování:

 • Indexy    Index rychle načte položky a může usnadnit práci se seznamem a knihovnou. Pro jeden seznam nebo knihovnu můžete vytvořit až 20 indexů. Jedinečné hodnoty vyžadují index a sloupec ID se automaticky indexuje. Protože každý index přidává ke každé databázové operaci určité režijní zatížení nutné k udržování indexu, ideální je přidávat indexy jen ke sloupcům, které se budou nejčastěji nebo nejpravděpodobněji používat k dotazování v seznamu nebo knihovně.

 • Filtrované zobrazení    Při vytváření filtrované zobrazení indexované první sloupec ve výrazu filtru a zkontrolujte, že výraz jeden filtr, který odkazuje na indexovaného sloupce není větší než mezní hodnota zobrazení seznamu. Další sloupce, které určíte v filtru zobrazení může nebo nemusí indexovat, ale zobrazení nepoužívejte tyto indexy ani v případě konečný výsledek filtrované zobrazení vrátí menší než mezní hodnota zobrazení seznamu. Pokud používáte dva nebo víc sloupců ve výrazu filtru, použití operátoru AND ale ujistěte se, že v prvním sloupci výraz vrátí menší částku data.

  Poznámka : Pokud přesunutí položek do odpadkového koše tyto položky pořád počítat při určení, zda výraz filtru větší než mezní hodnota zobrazení seznamu. Pokud zrušíte odpadkový koš se už počítají.

Vytvoření filtrovaného zobrazení pomocí indexu sloupce

 1. Přihlaste se do Office 365 a přejděte na web, který obsahuje požadovaný seznam nebo knihovnu.

 2. Klikněte na název seznamu nebo knihovny na panelu Snadné spuštění nebo na nabídku Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 , potom klikněte na Zobrazit veškerý obsah webu a na požadovaný název.

Vytvoření jednoduchého indexu

 1. Klikněte na Seznam nebo Knihovna > Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny.

 2. V části Sloupce si poznamenejte typ jednotlivých sloupců. Ujistěte se, že jste v kroku 5 vybrali podporovaný typ sloupce.

  Podporované typy sloupců

  • Jeden řádek textu

  • Volba (s jednou hodnotou)

  • Číslo

  • Měna

  • Datum a čas

  • Osoba nebo skupina (s jednou hodnotou)

  • Spravovaná metadata

  • Ano/Ne

  • Vyhledávání

  Nepodporované typy sloupců

  • Více řádků textu

  • Volba (s více hodnotami)

  • Počítané pole

  • Hypertextový odkaz nebo obrázek

  • Vlastní sloupce

  • Osoba nebo skupina (s více hodnotami)

  • Externí data

  Poznámky : I když můžete indexovat vyhledávací sloupec a zlepšit tím výkon, tento postup nefunguje jako prevence dosažení mezní hodnoty zobrazení seznamu. Indexování „vyhledaného“ sloupce v jiném seznamu nebo knihovně nezlepší výkon operace vyhledávání.

  Každý vyhledávací sloupec v zobrazení seznamu způsobí, že dojde ke spojení s jinou tabulkou. Každý další vyhledávací sloupec v zobrazení zvyšuje složitost navigace pomocí metadat a dotazů v zobrazení seznamu. Kromě standardních vyhledávacích sloupců fungují jako vyhledávací sloupce sloupce spravovaných metadat s jednou hodnotou, sloupce spravovaných metadat s více hodnotami, sloupce Lidé a Skupiny s jednou hodnotou a sloupce Lidé a Skupiny s více hodnotami. To může způsobit, že dotaz přesáhne mezní hodnotu zobrazení seznamu.

 3. Klikněte na Indexované sloupce.

 4. Na stránce Indexované sloupce klikněte na možnost Vytvořit nový index.

 5. V části Primární sloupec vyberte u položky Primární sloupec pro tento index podporovaný typ sloupce z kroku 2.

  Poznámka : Složený index je založený na dvou sloupcích, primárním a sekundárním, a pomocí libovolného z nich může rychle získat přístup k datům. Když chcete vytvořit složený index, v části Sekundární sloupec v nabídce Sekundární sloupec pro tento index vyberte jiný podporovaný typ sloupec. Složené indexy se nepoužívají ve filtrovaných zobrazeních jako prevence blokování, ale při navigaci pomocí metadat.

Vytvoření filtrovaného zobrazení

 1. Na pásu karet klikněte v části Nástroje seznamu nebo Nástroje knihovny na kartu Seznam nebo Knihovna.

 2. Ve skupině Spravovat zobrazení klikněte na tlačítko Vytvořit zobrazení.

 3. Klikněte na požadovanou možnost (například Standardní zobrazení) nebo na existující zobrazení, které chcete k vytvoření zobrazení použít.

 4. Do pole Název zobrazení zadejte název zobrazení.

 5. Chcete-li dané zobrazení použít jako výchozí pro seznam či knihovnu, vyberte volbu Nastavit jako výchozí zobrazení. Výchozím zobrazením pro seznam či knihovnu může být pouze veřejné zobrazení.

 6. V části Filtr klikněte na Zobrazit položky, pouze platí-li následující a pak rozhodněte, jak chcete filtrovat položky na základě některého z indexovaných sloupců. Například:

  Pokud chcete zobrazit

  • Položky změněné v uplynulém týdnu

  • Položky přidané před minulým týdnem

  • Moje položky

  • Položky s termínem splnění v aktuální den

  • Položky aktualizované v uplynulém měsíci

  • Položky připravené k archivaci

  • Položky z Mexika

  • Položky začínající na „D“

  • Položky z roku 2008 a severovýchodní oblasti

  Filtrujte podle (indexovaný sloupec je tučně)

  • Změněno je vyšší než  [dnes]−7.

  • Vytvořeno je nižší než [dnes]−7.

  • Autor se rovná hodnotě [já].

  • Termín splnění se rovná hodnotě [dnes].

  • Poslední aktualizace je vyšší než [dnes]−30.

  • Datum změny je dřívější než 31. prosince 2006.

  • Země se rovná hodnotě Mexiko.

  • Název začíná na D.

  • Oblast má hodnotu "SV" A Rok má hodnotu 2008.
   Oblast má méně hodnot než Rok.

 7. Vyberte ostatní požadované možnosti pro zobrazení, například zobrazené a skryté sloupce nebo způsob řazení položek.

  Další informace o zobrazeních najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovny.

 8. Klikněte na OK.

  Poznámka : Pokud má seznam nebo knihovna povolenou podporu kanálů RSS, informační kanál RSS využívá výchozí zobrazení technologie RSS, které filtruje výsledky na základě datových hodnot ve sloupci Změněno. Ve velkém seznamu nebo knihovně je dobrý nápad indexovat sloupec Změněno. Počet načtených položek můžete změnit i tak, že změníte počet položek a dní, u kterých se změny promítly do informačního kanálu RSS. Další informace najdete v tématu Správa informačních kanálů RSS pro web nebo kolekci webů.

Tlačítko Začátek stránky Začátek stránky

Další informace o správě rozsáhlých knihoven

Následující části popisují další způsoby správy rozsáhlých knihoven.

Uspořádání knihoven do složek

Složky nejsou sice při práci s rozsáhlými knihovnami nutné, pomocí nich ale můžete zlepšit uspořádání dat a efektivitu přístupu k nim. Při vytvoření složky se na pozadí vytváří interní index. Tento interní index se vytvoří taky pro kořenovou složku nebo pro nejvyšší úroveň seznamu nebo knihovny. Jestliže přecházíte k položkám ve složce, k přístupu k datům efektivně využíváte tento interní index. Pamatujte, že každá složka a podsložka se pro účely mezní hodnoty zobrazení seznamu považuje za položku. Když pro uspořádání rozsáhlé knihovny používáte složky, je důležité zvážit následující:

 • Často je užitečné ve výchozím zobrazení zobrazit veškeré dostupné složky bez filtrování, aby uživatelé při vkládání nových položek mohli vybrat odpovídající složku. Zobrazení všech složek taky snižuje pravděpodobnost nesprávného přidání položek mimo složky v knihovně.

 • Pokud složka obsahuje více položek, než je mezní hodnota zobrazení seznamu, nebo když při vytváření zobrazení vyberete Zobrazit všechny položky bez složek v části Složky, můžete narazit na blokování. Pořád ale můžete vytvořit filtrované zobrazení pomocí indexu sloupce.

Používání knihovny OneDrivu pro firmy

OneDrive pro firmy je osobní knihovna určená pro ukládání a organizaci pracovních souborů v Office 365. Pomocí synchronizační aplikace OneDrivu pro firmy můžete taky pracovat se soubory v místním počítači a synchronizovat změny mezi ním a Office 365. Na rozdíl od knihoven dokumentů na týmovém webu má knihovna OneDrivu pro firmy mezní hodnotu zobrazení seznamu ve výši 20 000 položek. Další informace najdete v tématu Přesunutí souborů z OneDrivu pro firmy na SharePoint Serveru 2013 do Office 365.

Poznámka : OneDrive pro firmy se liší od služby OneDrive, která by měla být vaším osobním úložištěm, které nesouvisí s vaším pracovištěm.

Použití organizátora obsahu

Organizátor obsahu můžete použít pro směrování souborů do konkrétních knihoven dokumentů, složek nebo dokonce na jiné weby. Organizátor obsahu může automaticky vytvářet složky na základě vlastností metadat a rozdělovat obsah rovnoměrně do různých složek, aby se nepřekročila maximální velikost žádné z nich. Když dojde k překročení zadaného limitu, vytvoří se nová podsložka, do které se uloží další soubory. Například můžete automaticky směrovat dokumenty a vytvářet nové složky třeba podle dnů, měsíců a roků. Další informace najdete v tématu Konfigurace organizátora obsahu pro směrování dokumentů a Vytváření pravidel organizátora obsahu pro směrování dokumentů.

Použití webu Centrum dokumentů

Web Centrum dokumentů můžete použít, když chcete vytvářet, spravovat a ukládat velké množství dokumentů. Centrum dokumentů je založené na šabloně webu a navržené tak, aby sloužilo jako centralizované úložiště pro správu mnoha dokumentů. Funkce, jako je navigace pomocí metadat a navigace ve stromovém zobrazení, typy obsahu a webové části, pomůžou vašim uživatelům s efektivním a smysluplným uspořádáním a načítáním dokumentů. Web Centrum dokumentů můžete použít jako autorské prostředí s vysokou uživatelskou aktivitou nebo jako archiv obsahu s občasným přístupem. Pracovníci s obsahem mohou rychle nakonfigurovat navigaci pomocí metadat, která dobře funguje pro většinu knihoven, aniž by bylo nutné explicitně vytvářet indexy. Zároveň mohou snadněji vytvořit další indexy a tímto způsobem zlepšit výkon při použití širší škály filtrů a zobrazení. Další informace najdete v tématu Použití webu Centrum dokumentů.

Poznámka : Web Centrum dokumentů není k dispozici ve verzi Office 365 Business Essentials ani Office 365 Business Premium. Také není dostupný v Office 365 Small Business a Office 365 Small Business Premium, které už se nedají koupit.

Tlačítko Začátek stránky Začátek stránky

Další informace o správě rozsáhlých seznamů

Následující části popisují další způsoby správy velkých seznamů.

Synchronizace velkých seznamů

Převedení dat do offline režimu je často praktičtější a efektivnější. Můžete provést změny ve svém místním zařízení a pak efektivně synchronizovat změny a vyřešit konflikty. Při práci s rozsáhlými seznamy s využitím offline synchronizace s cílem data „čistit“, analyzovat nebo vykazovat data jde snížit objem databázové činnosti a minimalizovat zátěž online prostředků.

Pokud máte aktivovanou funkci Access Services, můžete pracovat s výrazně větším objemem dat, než povoluje mezní hodnota zobrazení seznamu (ve výchozím nastavení je to maximálně 50 000 položek). Access 2013 i Excel 2013 automaticky zpracovávají data seznamů po malých dávkách a potom je znovu sestavují. Tato metoda umožňuje pracovat s podstatně větším objemem dat, než je zmíněná mezní hodnota, a bez nepříznivého dopadu výkon služby pro jiné uživatele.

Použití Microsoft Accessu 2013       Většina seznamů z aplikace Microsoft Access 2013 umožňuje čtení a zápis, když pro ně vytvoříte propojení. Access 2013 dokáže pracovat prakticky se všemi datovými typy SharePointu. Propojení vám umožňuje připojení k datům v seznamu, takže můžete vytvořit obousměrné připojení, které zajistí zobrazování i úpravy nejnovějších dat v seznamu i vaší accessové databázi. Access vytvoří kopii seznamu v accessové tabulce, uloží data seznamu do mezipaměti v klientovi, použije při tom efektivní mezipaměť s ukládáním dat do paměti a přenese jenom změněné položky seznamu. Díky tomu jsou dotazy a aktualizace mnohem rychlejší. K hladkému řešení konfliktů přispívá také dialogové okno pro řešení konfliktů aktualizací. Další informace najdete v tématu Import dat ze seznamu SharePointu nebo propojení dat se seznamem SharePointu.

Použití Microsoft Excelu 2013        Seznam můžete exportovat do excelové tabulky, přičemž mezi touto tabulkou a seznamem vzniká jednosměrné datové propojení. Pokud aktualizujete data v seznamu a potom aktualizujete excelovou tabulku, Excel 2013 nahradí data v tabulce nejnovějšími daty ze seznamu a přitom přepíše případné změny, které jste v tabulce udělali. Když se data nacházejí v excelové tabulce, můžete využít výhody mnoha funkcí aplikace Excel 2013 určených pro analýzu dat, jako jsou sestavy kontingenčních tabulek, grafy a minigrafy profesionálního vzhledu, podmíněné formátování s ikonami, datové pruhy a barevné škály a operace citlivostní analýzy. Další informace najdete v tématu Synchronizace seznamu s tabulkovým procesorem.

Použití aplikace pro Access

Aplikace pro Access je sharepointová aplikace, kterou můžete vytvořit bez použití kódu. Obecně řečeno je aplikace specializované a cílené řešení, které jde snadno distribuovat a získat na webu Marketplace. Aplikaci si můžete představit jako pohodlný alternativní způsob pro vytvoření, distribuci, spuštění, monitorování a odstavení určitého řešení. Namísto seznamů používá aplikace pro Access k ukládání dat databázi SQL Server, takže nepodléhá mezní hodnotě zobrazení seznamu. Jedná se o databázi SQL Server Azure, kde je povolený bezplatný účet a bezplatné úložiště. Tím se výrazně zlepšuje škálovatelnost accessového řešení a zvyšuje se efektivita nakládání s potenciálními miliony záznamů. Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace pro Access.

Tlačítko Začátek stránky Začátek stránky

Zvýšení výkonu stránky

Když zvětšíte velikost zdrojového kódu HTML libovolné webové stránky, obvykle se prodlouží čas pro její vykreslení. Čím větší stránka, tím déle trvá její zobrazení. Například výchozí styl zobrazení seznamu nebo knihovny je tabulka, ve které se zobrazí všechna data na jedné stránce a každá položka jednom řádku. Čím víc řádků zobrazujete, tím déle zobrazení dat trvá. Po vytvoření filtrovaného zobrazení pomocí indexu sloupce a nasazení správné strategie pro správu velkých seznamů a knihoven můžete použít ještě další metody, které zrychlí zobrazení výsledků v prohlížeči:

Nastavení omezení počtu položek na stránce

Nastavením omezení počtu položek na stránce můžete pomocí konkrétního čísla (výchozí hodnota je 30) přímo řídit, kolik položek se zobrazí najednou.

Styl Seskupit podle

Při nastavování omezení počtu položek na stránce je možné volit ze dvou možností:

 • Pokud vyberete Zobrazit položky po dávkách o zadané velikosti (pro stránkování), vytváříte zobrazení dat po stránkách užitečné v případě, že procházíte položky.

 • Pokud vyberete Omezit celkový počet vrácených položek na zadaný počet, vytváříte pevný limit, který může a nemusí vrátit úplné výsledky dané operace s filtrem. Může se ale hodit při testování zobrazení, vytváření prototypu nebo v případě, že chcete do zobrazení načíst první hodnoty.

Použití stylu zobrazení Podokno náhledu

Chcete-li zobrazit veškeré informace z položek v seznamu ve formátu svislého podokna, použijte styl Podokno náhledu. Data je možné procházet rychleji, jestliže podržíte ukazatel myši nad názvem položky v oblasti s možností posouvání v levé části stránky. Tímto způsobem zobrazíte všechny hodnoty sloupců aktuální položky ve svislém seznamu v pravé části stránky. Zobrazí se méně počátečních dat, což napomáhá rychlejšímu zobrazení. Tento styl je také velmi užitečný v případě, že je seznam široký nebo obsahuje velký počet sloupců a prohlížení dat by vyžadovalo vodorovné posouvání.

Styl Seskupit podle

Použití stylu zobrazení Seskupit podle

Styl zobrazení Seskupit podle seskupuje data podle kategorie (až do dvou úrovní), které vyberete během definování zobrazení. Díky tomu je počáteční zobrazení seznamu podstatně menší. Kliknutím na tlačítko se symbolem plus/minus můžete rozbalit nebo sbalit konkrétní skupinu dat a načíst na aktuální stránku jenom její podmnožinu, kterou potřebujete.

Styl Seskupit podle

Tento styl zobrazení omezuje nejen zobrazení dat, ale taky jejich načtení. Ujistěte se, že výchozí možnost Zobrazit seskupení je nastavená na hodnotu Sbaleno. U seskupených dat můžete zároveň řídit stránkování, a to stejným způsobem jako u neseskupených dat. V některých případech, jako je tvorba jednoduché sestavy nebo přechod na nižší nebo vyšší úroveň dat s cílem vyhledat a aktualizovat data, může být tento styl zobrazení pro uživatele mnohem efektivnější.

Další informace o zobrazeních najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odstranění zobrazení seznamu nebo knihovny.

Tlačítko Začátek stránky Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×