Správa profilů uživatelů na SharePointu Online z Centra pro správu SharePointu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Profil uživatele je v kolekci vlastnosti uživatele, které popisují jednoho uživatele. Každou vlastnost obsahuje zásady a nastavení přidružené k uživateli. Profily jsou důležité, protože umožňují lidem najít obsah, která bude propojena s jinými uživateli, další informace o sobě a spolupráci pomocí sociálních funkcí.

Výchozí profil uživatele, který vlastnosti získávají do služby SharePoint Online z adresářové služby Office 365. Ale správce Sharepointu Online můžete být díky dokonalejšímu funkce služby SharePoint přidáním vlastností profilu uživatele, definování zásad uživatelů a vytváření cílových skupin.

Poznámka : Office 365 pro oblast vzdělávání nesynchronizuje automaticky profily uživatelů s centry osobního webu. Zobrazit a upravit profil uživatele v Sharepointu Online, uživatel musí nejdřív Navštěvujte blog o Sharepointovém webu. Poté, co uživatel návštěvy na webu, profilu synchronizovat do služby SharePoint Online při další synchronizaci služby directory plánované Office 365.

Další informace o profilech a rolí Správce služby SharePoint najdete v článku:

Funkce, jako jsou informačním kanálu, weby a hledání osob spolehnout profilů uživatelů na poskytnout zpětnou propracovaných, přizpůsobených pro lidi ve vaší organizaci.

Další informace o osobních webů a hledání najdete v tématu:

Poznámka : Jakékoli úpravy v profilech uživatelů SharePointu Online se projeví jenom v rámci SharePointu a nebudou se synchronizovat s ostatními službami Office 365.

Díky správné péči o profily uživatelů se může ve vaší organizaci zlepšit komunikace i pracovní postupy. Pečlivé nastavení zásad, které spravují tyto profily, pak zajistí, že se budou určité informace zobrazovat jen některým členům organizace.

SharePoint Online dostává informace o profilu z adresářové služby Office 365 během pravidelné jednosměrné synchronizace, která by měla proběhnout minimálně každých 24 hodin.

Když si organizace zaregistruje a nasadí Office 365, existují pro uživatelské účty dvě možnosti:

 • Budou vytvořené a přidané do adresářové služby Office 365 ručně nebo

 • budou synchronizované s místní službou Active Directory.

Pokud vaše organizace vytvořila ručně účty uživatelů v adresářové službě Office 365, dostanou uživatelé k přihlášení do Office 365 přihlašovací údaje Microsoft Azure Active Directory. Ty jsou nezávislé na dalších přihlašovacích údajích pro plochu nebo podniková zařízení. Změny těchto uživatelských účtů se provádějí pomocí Centra pro správu Office 365.

Vaše organizace může rozhodnete sdělit nám nástroje pro synchronizaci adresářů v Office 365 (DirSync) vyplňte informace o uživateli z místní služby Active Directory. Nástroj DirSync podporuje federované jednotného přihlašování. Další informace o adresářové služby Office 365 přečtěte si Office 365 DirSync Content Map.

Diagram znázorňující, jak používá místní adresářová služba Active Directory nástroj DirSync k naplnění profilových informací do adresářové služby Office 365, která zase naopak naplní profil SharePointu Online

Nástroj pro synchronizaci adresáře služeb Microsoft Online Services (DirSync) umožňuje synchronizovat profily uživatelů místní služby Active Directory s adresářovou službou Office 365, která se potom synchronizuje s profily uživatelů v SharePointu Online. Informace služby Active Directory jdou jen jedním směrem – od serveru místní služby Active Directory k SharePointu Online. Zaručí se tak, že informace o uživatelích v SharePointu Online budou vždycky aktuální a shodné s uživatelskými údaji ve službě Active Directory.

Poznámka : Synchronizace profilů automatické s adresářové služby Office 365 probíhá v pravidelných intervalech předem určených. Změny může trvat až 24 hodin, než se zobrazí v profilu uživatele. Všimněte si, že s Office 365 pro oblast vzdělávání profily uživatelů nejsou vytvořené nebo synchronizovat, dokud uživatele návštěvy webu služby SharePoint.

Vlastnosti a zásady profilu v SharePointu

Ve výchozím nastavení jsou vyplněné profilech uživatelů Sharepointu Online tak, že adresářové služby Office 365. Vlastnosti základní profilu, například uživatelské jméno a příjmení telefonní číslo a pracovní pozici, jsou tyto synchronizovat taky. Pokud existují další vlastnosti, které chcete přidat do profilů uživatelů k vylepšení hledání a funkce spolupráce v rámci služby SharePoint, můžete vytvořit správce Sharepointu Online tyto vlastnosti profilu uživatele. Další informace najdete v článku Přidání a úpravy vlastností profilu uživatele .

Poznámka : Nová vlastnost profilu uživatele, kterou vytvoříte v Centru pro správu služby SharePoint Online, se nevytvoří v adresáři Office 365 a tento údaj bude jenom v SharePointu Online.

Jak vidíte na obrázku níž, může být stránka uživatele O mně tvořená vlastnostmi naimportovanými z adresářové služby Office 365 a vlastními vlastnostmi profilu v SharePointu Online. Adresářová služba tak například může poskytovat výchozí informace profilu uživatele, jako například název účtu, pracovní telefonní čísla, pozici a pracovní e-mailovou adresu. Tyto informace nebudou moct uživatelé upravovat.

Diagram znázorňující postup naplnění informací profilu v adresářové službě Office 365 a SharePointu Online na stránce uživatele O mně

Cílové skupiny jsou součástí profilu uživatele a umožňují organizacím zaměřit obsah na uživatele podle jejich funkce nebo pracovní náplně. Definovat cílové skupiny je možné pomocí jedné z následujících položek nebo jejich kombinace:

 • Členství v distribučním seznamu

 • Členství ve skupině zabezpečení Windows

 • Umístění ve struktuře podřízenosti organizace

 • Vlastnosti veřejného profilu uživatele

Obsah je možné zacílit taky pomocí skupin SharePointu. Vy se musíte rozhodnout, která možnost je pro potřeby vaší organizace nejlepší.

Když jsou cílové skupiny definované, je možné je použít mnoha způsoby k zacílení obsahu. Můžete třeba definovat doporučené sharepointové weby, které se zobrazí uživatelům, když uloží soubor z aplikace Microsoft Office 2013, a nastavit cílové skupiny, které budou jednotlivé odkazy vidět. Nebo můžete nastavit cílové skupiny pro navigační odkazy na osobním webu, které se zobrazí na horním panelu odkazů. V prostředí, kde se cílové skupiny konfigurují, můžou správci webů využít k zacílení obsahu podle cílových skupin webové části.

Taky můžete zacílit odkazy aplikací Office, odkazy webu pro individuální nastavení (navigační odkazy osobního webu), důvěryhodná umístění hostitelů osobních webů a webové části.

Další informace najdete v článku Správa služby SharePoint Online publiku.

Nastavení osobního webu zobrazíte taky ze stránky profilu uživatele v Centru pro správu SharePointu.

Osobní weby nabízejí uživatelům v organizaci bohatou sadu funkcí pro sociální sítě a správu dokumentů. K těmto funkcím patří web Informační kanál, na kterém můžou uživatelé webu vzájemně komunikovat, web OneDrive pro firmy pro ukládání a sdílení firemních dokumentů, fotek a dalších multimediálních souborů, stránka Weby, na které se ukládají užitečné weby, a stránka profilů, kde se můžou uživatelé představit kolegům ve své organizaci a vyhledat sdílené dokumenty, které je spojují s ostatními.

Po nastavení vlastností a zásad profilu uživatele, které mají podpořit funkce sharepointové sociální sítě, můžete chtít přizpůsobit způsob, jak budou uživatelé pracovat se svými osobními weby. Další informace o konfiguraci tohoto nastavení najdete v článku Správa nastavení osobního webu pro SharePoint Online.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu správce SharePoint Online.

 2. Přejděte do Centra pro správu SharePointu.

 3. Vyberte Profily uživatelů.

 4. V části lidé klikněte na Spravovat profily uživatelů.

 5. Do pole Najít profily napište hledané jméno a zvolte Najít.

 6. Zobrazí se vám jména, která odpovídají hledanému dotazu.

Upozornění : Pokud vaše organizace používá nástroj DirSync k synchronizaci uživatelských účtů s místní služby Active Directory, a pak byste měli vždy upravovat uživatelské účty v rámci Active Directory Pokud vaše organizace ručně spravuje uživatelských účtů, vždy pomocí centra pro správu Office 365 upravovat a odstraňovat uživatelské účty.

Změny budou synchronizované se SharePointem Online během další automatické synchronizace, která probíhá pravidelně v předem určených intervalech. Může to trvat až 24 hodin, než změny v profilu služby uvidíte.

Další informace o úpravě nebo odstraňování profilů uživatelů najdete v článku Přidání a úpravy vlastností profilu uživatele.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×