Správa produktů a služeb v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Abyste mohli sledovat Produkty a služby, který používáte ve vaší firmě můžete aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2010. Můžete taky obsahují popisy položky, jednotkové náklady a ceny jednotlivých položek.

Seznam produktů a služeb lze importovat z jiné aplikace nebo je možné přidat produkty či služby jednotlivě. Při přidávání produktů a služeb do záznamů příležitosti můžete také pro konkrétní zákazníky změnit informace o určité položce, například výchozí množství nebo ceny.

Tento článek popisuje, jak lze importovat seznam produktů a služeb, upravit tento seznam a jednotlivé položky v něm obsažené, odstranit položky ze seznamu a změnit nastavení měny v seznamu.

Co chcete udělat?

Vytvořit a importovat seznam produktů a služeb

Přidání produktu nebo služby do seznamu

Úprava položky produktů nebo služeb

Odstranění produktu nebo služby

Přidání produktu nebo služby do záznamu příležitosti

Úprava položky produktů a služeb na záznam příležitosti

Změnit měnu použitou v seznamu položek

Vytvoření a import seznamu produktů a služeb

Import seznamu produktů a služeb do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, vytvořit seznam položek a uložit jako Soubor hodnot oddělených čárkou (CSV). Prvního řádku nebo řádek souboru .csv musí obsahovat záhlaví sloupců ze seznamu, je třeba zajistit, že první řádek seznamu se skládá ze záhlaví sloupců.

Pro úspěšný import seznamu produktů a služeb ve formátu souboru CSV musí být splněny tyto podmínky:

 • Pro každou importovanou položku je v souboru nutné vytvořit samostatný řádek.

 • Záznam každé položky musí obsahovat tři pole: Název položky, Popis položky a Jednotková cena.

 • Tato pole musí být oddělena středníky, přičemž před a za středníky nesmí být mezery.

V souboru CSV lze použít jedno z několika uspořádání sloupců.

Uspořádání se třemi sloupci

Název položkyPopisJednotková cena

Název položky, popis a jednotkovou cenu zadejte běžným způsobem s mezerami, ale nedělejte mezery mezi záhlavími sloupců. Údaje by měly vypadat například takto:

Název položky 1;Popis položky 1;Jednotková cena 1

Název položky 2;Popis položky 2;Jednotková cena 2

Můžete také přidat nepovinné čtvrté pole Množství položky a páté pole Náklady na jednotku.

Uspořádání se čtyřmi sloupci

Název položkyPopisJednotková cenaMnožství

Název položky, popis a jednotkovou cenu zadejte běžným způsobem s mezerami, ale nedělejte mezery mezi záhlavími sloupců. Údaje by měly vypadat například takto:

Název položky 1;Popis položky 1;Jednotková cena 1;Množství 1

Uspořádání s pěti sloupci

Název položkyPopisJednotková cenaMnožstvíNáklady na jednotku

Název položky, popis a jednotkovou cenu zadejte běžným způsobem s mezerami, ale nedělejte mezery mezi záhlavími sloupců. Údaje by měly vypadat například takto:

Název položky 1;Popis položky 1;Jednotková cena 1;Množství 1;Náklady na jednotku 1

Příklad pro aplikaci Excel

V této části je uveden příklad zobrazení seznamu se dvěma položkami v aplikaci Excel. Tvoří jej řádek záhlaví následovaný řádkem pro každou položku.

Název položky

Popis

Jednotková cena

Řetěz pro jízdní kolo

Titanium 48"

56.50

Láhev na vodu

Křišťálově jasná modrá

11.75

Příklad pro Poznámkový blok

Jestliže upravujete soubor v textovém editoru, jako je Poznámkový blok, je nutné v souboru vytvořit samostatný řádek pro každou importovanou položku a oddělit položky v každém řádku středníky (bez mezer před i za středníky). Je třeba upozornit, že první řádek je považován za řádek s textem záhlaví.

Název položky;Popis;Jednotková cena
Řetěz pro jízdní kolo;Titanium 48";356
Láhev na vodu;Křišťálově jasná modrá;81

Pokyny pro interpunkci a peněžní hodnoty

Ceny a množství produktu nesmí obsahovat symboly měny ani interpunkční znaménka. Jedinou výjimkou je, že lze použít desetinnou čárku. Příklady:

 • U částek a množství vyjádřených celým číslem zadejte například 10000 jako deset tisíc.

 • U údajů se zlomkovou částí, jako jsou například ceny, zadejte desetinnou čárku. Chcete-li zadat cenu deseti korun a padesáti haléřů, zadejte 10,50.

Import seznamu produktů a služeb

Jakmile připravíte soubor CSV, můžete jej importovat. Během importu se můžete rozhodnout, zda mají být nové položky přidány do existujícího seznamu produktů a služeb, nebo zda má být existující seznam nahrazen novým seznamem.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Prodej.

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Přizpůsobit na tlačítko Produkty a služby.

 3. V dialogovém okně Produkty a služby klikněte na tlačítko Importovat a postupujte podle pokynů v průvodci Import produktů a služeb.

  Poznámka : Pokud chybová zpráva v souboru protokolu říká, že položek je už v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a chcete položky v souboru přepsat existující položky, zahajte import znovu a klikněte Nahradit existující seznam s položkami v tomto souboru v dialogové okno Import produktů a služeb.

  Další informace o tom, jak importovat soubor .csv do aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook najdete v článku Import dat do aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Přidání produktu nebo služby do seznamu

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Prodej.

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Přizpůsobit na tlačítko Produkty a služby.

 3. V dialogovém okně Produkty a služby klikněte na tlačítko Přidat.

 4. V dialogovém okně Přidat produkt nebo službu zadejte hodnoty do polí Název položky, Popis, Výchozí množství, Náklady na jednotku a Jednotková cena.

  Pole Přirážka se vypočítá automaticky.

  Další informace o informace, které můžete přidat produktů a služeb položky v dialogovém okně Přidat produkt nebo službu

  Pole

  Popis

  Název položky

  Zadejte název produktu nebo služby.

  Popis

  Zadejte popis produktu nebo služby.

  Výchozí množství

  Zadejte počet produktů nebo služeb, které obvykle prodáváte najednou. Výchozí množství je 1.

  Náklady na jednotku

  Zadejte náklady na jednu jednotku produktu nebo služby.

  poznámky.

  Automaticky se vypočte rozdíl mezi náklady a cenou jednotky a výsledek se zobrazí v poli Přirážka.

  Jednotková cena

  Zadejte cenu jedné jednotky produktu nebo služby.

  Daň

  Výběrem možnosti Zdanitelné označíte, že položka podléhá dani.

 5. Jestliže se u daného produktu či služby stanoví daň, zaškrtněte políčko Zdanitelné.

  Tip : Mnoho států, oblastí či měst vyžaduje daň z obratu, kterou je nutné přičíst k ceně prodávaného zboží a služeb. Informace o daních platných pro danou oblast získáte na webu finančního úřadu příslušného státu.

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Kliknutím na tlačítko Přidat další uložíte danou položku do seznamu a přidáte další produkt či službu.

  • Kliknutím na tlačítko Uložit přidáte položku do seznamu a zavřete dialogové okno.

Začátek stránky

Úpravy produktu nebo služby

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Prodej.

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Přizpůsobit na tlačítko Produkty a služby.

 3. V dialogovém okně Produkty a služby klikněte na příslušnou položku a na tlačítko Upravit.

 4. V dialogovém okně Upravit produkt nebo službu změňte libovolné informace v následujících polích: Název položky, Popis, Výchozí množství, Náklady na jednotku nebo Jednotková cena.

  Další informace o polích, jež lze aktualizovat v dialogovém okně Přidat produkt nebo službu, najdete v části Přidání produktu nebo služby do seznamu

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

 6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Produkty a služby nebo klikněte na další položku v seznamu a po kliknutí na možnost Upravit ji upravte.

Začátek stránky

Odstranění produktu nebo služby

Odstraníte-li produkty nebo služby, budou trvale odebrány z databáze.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Prodej.

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Přizpůsobit na tlačítko Produkty a služby.

 3. V dialogovém okně Produkty a služby klikněte na položku v seznamu a na tlačítko Odstranit.

 4. Po zobrazení výzvy klikněte na tlačítko Ano a odstraňte položku.

 5. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Produkty a služby nebo klikněte na další položku v seznamu a odstraňte ji kliknutím na tlačítko Odstranit.

Začátek stránky

Přidání produktu nebo služby do záznamu příležitosti

Chcete-li sledovat produkty či služby, o které má kontakt nebo příležitost zájem, můžete je přidružit k záznamu příležitosti. Produkt či službu je možné buď přidat ze seznamu existujících produktů a služeb, nebo můžete vytvořit zcela nový produkt či službu.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Prodej.

 2. Na kartě Příležitosti dvakrát klikněte na záznam, který chcete otevřít.

 3. V oddílu Informace o produktech a službách klikněte na možnost Přidat.

 4. V poli Název položky proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na položku, kterou chcete přidat ze seznamu produktů a služeb.

   Zbývající informace jsou do formuláře přidány automaticky. V případě potřeby je můžete změnit. Změny se budou vztahovat pouze na položky přidané do vybraného záznamu příležitosti.

  • Zadejte název nové položky, kterou chcete vytvořit a přidat do záznamu příležitosti.

   Poznámka : Nové položky vytvořené přímo v záznamu příležitosti nejsou přidány do seznamu Produkty a služby. Přidají se pouze do vybraného záznamu příležitosti.

  • Kliknutím na možnost Upravit tento seznam přidáte novou položku do seznamu produktů a služeb.

   1. V dialogovém okně Produkty a služby klikněte na tlačítko Přidat.

   2. Vyplňte informace v dialogovém okně a klikněte na tlačítko OK.

   3. V dialogovém okně Přidat produkt nebo službu klikněte na položku, kterou jste právě přidali, a potom na tlačítko OK. Informace o položce budou automaticky přidány do formuláře příležitosti.

 5. V dialogovém okně Přidat produkt nebo službu zadejte hodnoty do polí Popis, Výchozí množství, Náklady na jednotku, Jednotková cena a Sleva. Pole Přirážka, Celkem řádek (před slevou) a Celkem řádek se vypočítají automaticky. Jestliže u daného produktu či služby vybíráte a platíte daň z obratu nebo jinou daň, zaškrtněte políčko Zdanitelné.

Další informace o můžete přidat se záznamem příležitosti v dialogovém okně Přidat produkt nebo službu.

Pole

Popis

Název položky

Zadejte název produktu nebo služby.

Popis

Zadejte popis produktu nebo služby.

Množství

Zadejte počet produktů nebo služeb pro tuto příležitost.

Náklady na jednotku

Zadejte náklady na jednu jednotku produktu nebo služby.

poznámky.

Automaticky se vypočte rozdíl mezi náklady a cenou jednotky a výsledek se zobrazí v poli Přirážka.

Jednotková cena

Zadejte cenu jedné jednotky produktu nebo služby.

Celkem řádek (před slevou)

Celková cena za dané množství položek. Toto číslo je vypočteno automaticky.

Sleva (%)

Pokud nabízíte slevu, zadejte procenta, o která snižujete cenu položky.

Celkem řádek

Celková cena za dané množství položek po uplatnění slevy. Toto číslo je vypočteno automaticky.

Daň

Výběrem možnosti Zdanitelné označíte, že položka podléhá dani.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Kliknutím na tlačítko Přidat další uložíte danou položku do seznamu a přidáte další produkt či službu.

  • Kliknutím na tlačítko OK přidáte položku do seznamu a zavřete dialogové okno.

  • Kliknutím na tlačítko Storno zavřete dialogové okno Přidat produkt nebo službu.

Začátek stránky

Změna produktů a služeb v záznamu příležitosti

Při předvádění nabídky někomu může nabízejí sleva, přidat produkt nebo službu, že není obvykle nabízejí nebo dokonce odstranit jeden z vašich obvykle produktů nebo služeb. Ke sledování tyto změny, můžete přidat, úpravy nebo odstranění položek přímo z libovolné Záznam příležitosti. Provedené změny se projeví pouze pro vybrané záznam příležitosti a neovlivní seznamu produktů a služeb v Databáze aplikace Business Contact Manager.

V oddílu Produkty a služby záznamu příležitosti, který upravujete, klikněte na možnost Přidat, nebo vyberte některou položku v seznamu a klikněte na možnost Upravit nebo Odebrat.

 • V případě kliknutí na možnost Přidat postupujte následujícím způsobem:

  1. V dialogovém okně Přidat produkt nebo službu zadejte hodnoty do polí Název položky, Popis, Množství, Náklady na jednotku a Jednotková cena. V případě potřeby zadejte také hodnotu v procentech do pole Sleva.

  2. Dále v případě potřeby aktualizujte hodnoty v libovolných dalších polích podle postupu popsaného v části Přidání produktu nebo služby do záznamu příležitosti.

  3. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Přidání produktu nebo služby nebo klikněte na tlačítko Přidat další a přidejte další položku.

 • V případě kliknutí na možnost Upravit postupujte následujícím způsobem:

  1. V dialogové okno Upravit produkt nebo službu, zadejte Název položky, Popismnožství, Pořizovací cena a Jednotková cena a zadají slevy procentuální hodnotu, pokud budete chtít.

  2. Klikněte na OK zavřete dialogové okno Upravit produktů nebo služeb.

 • V případě kliknutí na možnost Odebrat klikněte na tlačítko Ano.

Začátek stránky

Změna měny použité v seznamu položek

Měna nákladů a ceny produktů a služeb je určena podle místního nastavení počítače. V aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook nelze použít měnu z více oblastí.

Změna místního nastavení v počítači s aplikací Business Contact Manager pro aplikaci Outlook

Systém Windows XP

 1. V nabídce Start klikněte na příkaz Ovládací panely.

 2. Proveďte některou znásledujících akcí:

  • V klasickém zobrazení dvakrát klikněte na panel Místní a jazykové nastavení.

  • V zobrazení podle kategorií klikněte na odkaz Možnosti data, času, místního nastavení a jazyka a potom na odkaz Místní a jazykové nastavení.

 3. Na kartě Místní nastavení klikněte na tlačítko Vlastní nastavení.

 4. Klikněte na kartu Měna a v seznamu Symbol měny klikněte na požadovaný symbol.

  Windows Vista

 5. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely.

 6. V klasickém zobrazení dvakrát klikněte na panel Místní a jazykové nastavení.

 7. Na kartě Formát klikněte na tlačítko Vlastní nastavení tohoto formátu.

 8. Klikněte na kartu Měna a v seznamu Symbol měny klikněte na požadovaný symbol.

  Windows 7

  1. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

  2. Klikněte na položku Hodiny, jazyk a oblast.

  3. V části Oblast a jazyk klikněte na položku Změnit datum, čas nebo formát čísel.

  4. V dialogovém okně Oblast a jazyk klikněte v seznamu Formát na zemi, jejíž formát chcete používat, a pak klikněte na tlačítko Další nastavení.

  5. V dialogovém okně Vlastní formát klikněte na kartu Měna a v seznamu Symbol měny klikněte na symbol, který chcete použít.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×