Správa pravidel procházení

Přidáním pravidla procházení můžete zahrnout nebo vyloučit určité cesty při procházení obsahu. Jestliže zahrnete cestu, můžete volitelně zadat alternativní pověření účtu k jejímu procházení. Kromě přidání nových pravidel procházení můžete testovat, upravit, odstranit nebo změnit uspořádání existujících pravidel procházení.

Pravidla procházení jsou používána v pořadí, ve kterém jsou uvedena.

Poznámka : Chcete-li spravovat pravidla procházení, je třeba otevřít stránku Spravovat pravidla procházení. Na stránce Správa hledání klepněte v části Procházení na položku Pravidla procházení.

Co chcete udělat?

Přidání pravidla procházení

Testování pravidel procházení na adrese URL

Úpravy pravidla procházení

Odstranění pravidla procházení

Změna uspořádání pravidel procházení

Přidání pravidla procházení

 1. Na stránce Spravovat pravidla procházení klepněte na možnost Nové pravidlo procházení.

 2. Na stránce Přidat pravidlo procházení zadejte cestu, které se bude pravidlo týkat, do pole Cesta v části Cesta. V cestě můžete použít standardní zástupné znaky jako v následujících příkladech:

  • http://server1/slo* obsahuje všechny webové zdroje s adresou URL začínající http://server1/slo.

  • *://*.txt obsahuje každý dokument s příponou TXT.

 3. V oddílu Konfigurace procházení vyberte některou z následujících položek:

  • Vyloučit všechny položky v této cestě. Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby byly všechny položky v zadané cestě vyloučeny z procházení. Vyberete-li tuto možnost, můžete zahrnuté položky dále upřesnit výběrem následující možnosti:

   • Zahrnout komplexní adresy URL (adresy obsahující otazník (?)). Tuto možnost vyberte, pokud chcete zahrnout adresy URL obsahující parametry zadané pomocí otazníku (?).

  • Zahrnout všechny položky v této cestě. Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby byly procházeny všechny položky v cestě. Vyberete-li tuto možnost, můžete zahrnutí dále upřesnit výběrem libovolné kombinace následujících položek:

   • Přecházet na odkazy na adrese URL bez procházení adresy URL samotné. Tuto možnost vyberte, pokud chcete procházet odkazy obsažené na adrese URL, ale nikoli samotnou adresu URL.

   • Procházet složité adresy URL (adresy URL obsahující otazník (?)). Tuto možnost vyberte, jestliže chcete procházet adresy URL, které obsahují parametry a používají zápis s otazníkem (?).

   • Procházet obsah serveru SharePoint jako stránky HTTP. Weby služby SharePoint jsou obvykle procházeny pomocí speciálního protokolu. Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby byly weby služby SharePoint procházeny jako stránky HTTP. Je-li obsah procházen pomocí protokolu HTTP, nejsou ukládány oprávnění k položkám.

 4. V oddílu Zadat ověřování proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li použít výchozí účet pro přístup k obsahu, vyberte možnost Použít výchozí účet pro přístup k obsahu.

  • Jestliže chcete použít jiný účet, vyberte možnost Zadejte jiný účet pro přístup k obsahu a potom postupujte takto:

   1. Do pole Účet zadejte účet, který může získat přístup k cestám definovaným tímto pravidlem procházení.

   2. Do polí Heslo a Potvrzení hesla zadejte heslo tohoto účtu.

   3. Chcete-li zakázat používání základního ověřování, zaškrtněte políčko Nepovolit základní ověřování.

    Server se pokusí použít ověřování NTLM systému Windows. Jestliže se ověření NTLM nezdaří a není zaškrtnuto políčko Nepovolit základní ověřování, server se pokusí použít základní ověřování.

  • Pokud chcete k ověřování používat klientský certifikát, vyberte možnost Zadejte klientský certifikát a potom klepněte na certifikát v nabídce Certifikát.

  • Chcete-li k ověřování použít pověření formuláře, vyberte možnost Zadat pověření formuláře, potom zadejte adresu URL formuláře (umístění stránky, která přijímá pověřovací informace) do pole Adresa URL formuláře a potom klepněte na tlačítko Zadat pověření.

   1. Jakmile se v novém okně otevře dotaz na přihlašovací informace ze vzdáleného serveru, zadejte pověření formuláře a přihlaste se.

   2. Zobrazí se dotaz, zda přihlášení proběhlo úspěšně. Pokud ano, znamená to, že pověření požadovaná k ověření jsou na vzdáleném webu uložena.

  • Chcete-li použít ověřování pomocí souboru cookie, vyberte možnost K procházení použít soubor cookie a proveďte některou z následujících akcí:

   1. Jestliže chcete soubor cookie načíst z webu nebo serveru, klepněte na možnost Získat soubor cookie z adresy URL.

   2. Jestliže chcete soubor cookie naimportovat z místního systému souborů nebo ze sdílené složky, klepněte na možnost Zadat soubor cookie pro procházení. Volitelně můžete zadat chybové stránky (oddělené středníky) do pole Chybové stránky.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Testování pravidel procházení na adrese URL

Testem pravidel procházení u adresy URL můžete zjistit, jaká pravidla procházení budou použita při procházení dané adresy URL a jaký bude výsledek použití těchto pravidel (zahrnutí nebo vyloučení obsahu). Mějte na paměti, že při testu pravidel procházení u adresy URL není daná adresa URL skutečně procházena.

 1. Na stránce Spravovat pravidla procházení zadejte do pole Zadejte adresu URL a klepnutím ověřte, zda odpovídá nějakému pravidlu. adresu URL, kterou chcete testovat.

 2. Klepněte na tlačítko Test.

 3. Výsledek testu se zobrazí pod polem Zadejte adresu URL a klepnutím ověřte, zda odpovídá nějakému pravidlu.

Začátek stránky

Úpravy pravidla procházení

Jestliže upravíte pravidlo procházení, změny se projeví až po zahájení dalšího úplného procházení.

 • Na stránce Spravovat pravidla procházení v seznamu pravidel procházení klepněte v nabídce pravidla procházení, které chcete upravit, na příkaz Upravit.

  Informace o nastavení pravidel procházení naleznete v části Přidání pravidla procházení.

Začátek stránky

Odstranění pravidla procházení

Jestliže odstraníte pravidlo procházení, odstranění se projeví až po zahájení dalšího úplného procházení.

 1. Na stránce Spravovat pravidla procházení v seznamu pravidel procházení klepněte v nabídce pravidla procházení, které chcete odstranit, na příkaz Odstranit.

 2. Potvrďte odstranění pravidla procházení klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna uspořádání pravidel procházení

 • Na stránce Spravovat pravidla procházení ve sloupci Pořadí v seznamu pravidel procházení vyberte v rozevíracím seznamu hodnotu, která určuje požadovanou pozici pravidla. Ostatní hodnoty budou příslušným způsobem posunuty.

  Pravidla procházení jsou používána v pořadí, ve kterém jsou uvedena. Pokud se tedy dvě pravidla vztahují na stejný nebo překrývající se obsah, bude použito první pravidlo v seznamu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×