Správa pravidel oboru

Poznámka : Nejnovější a nejucelenější informace získáte na webu www.microsoft.com.

Pravidla oboru určují, který obsah je zahrnut nebo vyloučen z oboru hledání. Další informace o oborech hledání uvádí téma Správa oborů hledání.

Pravidla identifikují obsah podle různých parametrů a pak určují, zda bude tento obsah zahrnut nebo vyloučen podle zadaných parametrů chování.

Správu pravidel oboru je možné provádět na stránce Pravidla a vlastnosti oboru:

 1. Otevřete stránku správy pro zprostředkovatele sdílených služeb.

  Chcete-li uvedenou stránku otevřít, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na horním navigačním panelu klepněte na položku Správa aplikací.

  2. Na stránce Správa aplikací klepněte v oddílu Sdílené služby serveru Office SharePoint Server na možnost Vytvořit nebo konfigurovat sdílené služby této farmy.

  3. Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte na zprostředkovatele sdílených služeb, jehož stránku správy chcete otevřít.

 2. Na domovské stránce správy sdílených služeb klepněte v oddílu Hledat na možnost Nastavení hledání.

 3. Na stránce Konfigurovat nastavení hledání v oddílu Obory klepněte na položku Zobrazit obory.

 4. Na stránce Zobrazit obory přesuňte ukazatel myši na obor, který chcete upravit. Klepněte na zobrazenou šipku a pak v nabídce, která se zobrazí, klepněte na příkaz Upravit vlastnosti a pravidla.

Co chcete udělat?

Přidání pravidla oboru

Úpravy nebo odstranění pravidla oboru

Odstranění všech pravidel oboru

Přidání pravidla oboru

 1. Na stránce Pravidla a vlastnosti oboru klepněte v oddílu Pravidla na možnost Nové pravidlo.

 2. Na stránce Přidat pravidlo oboru vyberte v části Typ pravidla oboru jednu z následujících možností:

  Webová adresa (http://server/web)

  Tuto možnost vyberte, jestliže chcete, aby obor zahrnoval nebo vylučoval informace z libovolného zdroje ve vyhledávacím indexu, který může být určen buď adresou URL (jako jsou webové stránky, položky sdílení souborů nebo veřejné složky serveru Exchange), nebo názvem hostitele, názvem domény či podřízené domény.

  1. V oddílu Webová adresa vyberte některou z následujících možností:

   • Složka. Tuto možnost vyberte, jestliže chcete zahrnout nebo vyloučit položky ve složce a podsložkách umístěných na uvedené adrese URL (například http://web/podřízený_web/složka).

   • Název hostitele. Tuto možnost vyberte, jestliže chcete určit název hostitele. Všechny položky v názvu hostitele budou zahrnuty do oboru hledání, případně z něj vyloučeny (v závislosti na pravidlech chování).

   • Doména nebo subdoména. Tuto možnost vyberte, jestliže chcete určit doménu či subdoménu (například office.microsoft.com). Všechny položky, které se v doméně či subdoméně nacházejí, budou do oboru zahrnuty, případně z něj vyloučeny.

  Dotaz na vlastnost (Autor = John Doe)

  Tuto možnost vyberte, jestliže chcete, aby obor zahrnoval nebo vylučoval obsah, který má ve spravované vlastnosti určitý řetězec.

  1. V oddílu Dotaz na vlastnost vyberte v nabídce Přidat omezení vlastnosti spravovanou vlastnost, kterou chcete použít k omezení oboru hledání.

  2. Do pole = zadejte řetězec, který má odpovídat spravované vlastnosti.

  Zdroj obsahu

  Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby obor zahrnoval nebo vylučoval obsah, který se nachází v určitém zdroji obsahu.

  1. V oddílu Zdroj obsahu vyberte v příslušné nabídce zdroj obsahu.

  Veškerý obsah

  Jestliže chcete, aby pravidlo neomezovalo obor hledání (obor hledání bude zahrnovat nebo vylučovat veškerý obsah z vyhledávacího indexu), vyberte tuto možnost.

 3. Nastavení v oddílu Chování určuje způsob, jak je pravidlo kombinováno s ostatními pravidly. Vyberte jednu z následujících možností:

  1. Zahrnout. Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby pravidlo bylo použito (jestliže jiné pravidlo toto použití vylučuje, pravidlo nebude zahrnuto). Možnost Zahrnout je analogická s logickým operátorem A.

  2. Vyžadovat. Tuto možnost vyberte, jestliže chcete, aby pravidlo bylo použito bez ohledu na ostatní pravidla. Možnost Vyžadovat je analogická s logickým operátorem NEBO.

  3. Vyloučit. Tuto možnost vyberte, pokud chcete z oboru hledání vyloučit položky, které vyhovují uvedenému pravidlu. Možnost Vyloučit je analogická s logickým operátorem AND NOT.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úpravy nebo odstranění pravidla oboru

 • Na stránce Pravidla a vlastnosti oboru klepněte v oddílu Pravidla na pravidlo, které chcete změnit.

  Informace o nastavení pravidla naleznete v části Přidání pravidla oboru.

  Chcete-li pravidlo odstranit, klepněte na možnost Odstranit a pak v okně s dotazem, zda chcete pravidlo odstranit, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odstranění všech pravidel oboru

 1. Na stránce Pravidla a vlastnosti oboru klepněte v oddílu Pravidla na možnost Odstranit všechna pravidla.

 2. V okně s dotazem, zda chcete odstranit všechna pravidla oboru, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×