Správa pravidel cílových skupin

Poznámka : Nejnovější a nejucelenější informace získáte na webu www.microsoft.com.

Pravidla cílových skupin pomocí jednoduchých dotazů zahrnují uživatele do členství v cílové skupině nebo je z něj vylučují. Každé pravidlo obsahuje operand, operátor a hodnotu.

Operand identifikuje uživatele nebo vlastnost, které chcete zahrnout do dotazu pro dané pravidlo. Operátor určuje, zda jsou uživatelé porovnávaní s příslušnou hodnotou zahrnuti do cílové skupiny nebo z ní vyloučeni. Hodnota představuje bod porovnání používaný dotazem.

Komplexní pravidla (pravidla s šesti a více kombinovanými prvky) je nutné vytvořit pomocí objektového modulu produktu Microsoft Office SharePoint Server 2007.

 1. Otevřete stránku správy pro zprostředkovatele sdílených služeb.

  Chcete-li uvedenou stránku otevřít, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na horním navigačním panelu klepněte na položku Správa aplikací.

  2. Na stránce Správa aplikací klepněte v části Sdílené služby serveru Office SharePoint Server na možnost Vytvořit nebo konfigurovat sdílené služby této farmy.

 2. Na domovské stránce sdílených služeb klepněte v části Cílové skupiny na možnost Cílové skupiny.

 3. Na stránce Spravovat cílové skupiny klepněte na možnost Zobrazit cílové skupiny.

 4. Na stránce Zobrazit cílové skupiny přejděte na cílovou skupinu, k níž chcete přidat pravidlo, klepněte na zobrazenou šipku, a potom klepněte na položku Upravit.

 5. Na stránce Upravit cílovou skupinu můžete pro zahrnutí vybrat uživatele, kteří splňují všechna pravidla nebo kteří splňují libovolné pravidlo.

  Jestliže chcete změnit způsob vyhodnocení pravidel pro toto pravidlo, vyberte druhou položku u možnosti Zahrnout uživatele, kteří. Pokud chcete jen přidat nové pravidlo k dané cílové skupině, neměňte vybranou možnost.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

 7. Na stránce Zobrazit vlastnosti cílové skupiny pro požadovanou cílovou skupinu proveďte některý z následujících postupů:

  Přidání pravidla:

  1. V části Pravidla cílové skupiny klepněte na možnost Přidat pravidlo.

  2. Na stránce Přidat pravidlo cílové skupiny vyberte v části Operand jednu z následujících možností:

   • Uživatel: Výběrem této možnosti přidáte pravidlo založené na členství pro distribuční seznam, skupině zabezpečení nebo struktuře podřízenosti.

   • Vlastnost: Pokud vyberete tuto možnost, klepněte v příslušné nabídce na požadovanou vlastnost.

  3. V části Operátor klepněte v nabídce Operátor na operátor označující požadovaný způsob porovnávání uživatele nebo vlastnosti s danou hodnotou.

   Dostupné operátory se liší podle vlastnosti. Obvykle jsou k dispozici následující operátory:

   • Obsahuje:     Vlastnost obsahuje řetězec znaků, které zadáte do pole Hodnota.

   • Neobsahuje:     Vlastnost neobsahuje řetězec znaků v poli Hodnota.

   • =     Hodnota vlastnosti přesně odpovídá hodnotě zadané v poli Hodnota.

   • <>     Hodnota vlastnosti je menší nebo větší než hodnota zadaná v poli Hodnota.

  4. V části Hodnota zadejte do pole Hodnota hodnotu určenou k porovnání s uživatelem nebo vlastností, které pro dané pravidlo vyberete.

  5. Klepněte na tlačítko OK.

   Úpravy pravidla:

  6. V části Pravidla cílové skupiny klepněte na pravidlo, které chcete upravit.

  7. Na stránce Upravit pravidlo cílové skupiny vyberte v části Operand jednu z následujících možností:

   • Uživatel: V případě výběru této možnosti bude pravidlo založeno na členství pro distribuční seznam, skupině zabezpečení nebo struktuře podřízenosti.

   • Vlastnost: Jestliže vyberete tuto možnost a klepnete na požadovanou vlastnost v příslušné nabídce, bude pravidlo založeno na vlastnosti.

  8. V části Operátor klepněte v nabídce Operátor na operátor označující požadovaný způsob porovnávání uživatele nebo vlastnosti s danou hodnotou.

   Dostupné operátory se liší podle vlastnosti. Obvykle jsou k dispozici následující operátory:

   • Obsahuje:     Vlastnost obsahuje řetězec znaků, které zadáte do pole Hodnota.

   • Neobsahuje:     Vlastnost neobsahuje řetězec znaků v poli Hodnota.

   • =     Hodnota vlastnosti přesně odpovídá hodnotě zadané v poli Hodnota.

   • <>     Hodnota vlastnosti je menší nebo větší než hodnota zadaná v poli Hodnota.

  9. V části Hodnota zadejte do pole Hodnota hodnotu určenou k porovnání s uživatelem nebo vlastností, které pro dané pravidlo vyberete.

  10. Klepněte na tlačítko OK.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×