Správa potenciálních zákazníků v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

S Business Contact Manager pro aplikaci Outlook lze Udržujte si přehled o potenciální zákazníky a provést průběh směrem k získání podnikání.

Zájemce je osoba, obchodní nebo organizace, která má potenciálně zájem o produktů nebo služeb obchodní nabídky. Business Contact Manager pro aplikaci Outlook slouží ke správě potenciálních zákazníků nebo potenciální zákazníci udržovat přehled o informace o jednotlivých potenciální zákazníci. Používání kritérií bodování pro hodnocení kvality potenciální zákazníky tak, abyste měli lepší představu o místo pro prodejní zaměřit. Můžete taky Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ke sledování průběhu nebo váš tým průběh směrem k zapnutí zájemce převést na prodej.

Co chcete udělat?

Vytvářet potenciální zákazníky

Vytváření potenciálních zákazníků

Zájemce můžou pocházet z libovolného místa – z Marketingová aktivita, odkaz z aktuálního odběratele nebo ústy z aplikace word. Jakožto vlastníka small business je důležité, abyste k zachycení a zpracování na každý zájemce. Pokud jste štěstí transpozici velkého množství potenciálních zákazníků, budete chtít mít proces zachycení a sledovat informace o zájemce a jestli zájemce převeden obchod. Například budete chtít:

 • Zaznamenat informace o potenciálním zákazníkovi do záznamu potenciálního zákazníka (včetně informací, které jej kvalifikují)

 • Zaznamenat informace o produktech a službách, které potenciálního zákazníka zajímají, do formuláře Příležitost

 • Dále zpracovávat daného potenciálního zákazníka a sledovat jej během jeho vývoje v obchodní kontakt

Potenciální zákazníci se zobrazují na kartě v pracovním prostoru Prodej. Z prodeje pracovní prostor můžete zobrazit jednotlivé příležitosti a potenciální zákazník záznamy.

V tomto oddílu

Vytvoření záznamu nového potenciálního zákazníka

Vytváření potenciálních zákazníků z e-mailových zpráv nebo importem

Vytvoření potenciálního zákazníka z e-mailové zprávy

Import a export záznamů potenciálních zákazníků

Vytvoření záznamu nového potenciálního zákazníka

První informace o někom, kdo by s vámi mohl uzavřít obchod, mohou být omezené. Přesto se vám však vyplatí uložit známé či zjištěné údaje do záznamu potenciálního zákazníka.

Můžete zadat velké množství informací o zájemce, odkaz Další záznamy a položky historie komunikace a přidat vlastní pole. Všechny tyto informace jsou uloženy jako pořádat Záznam.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Prodej.

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Nový klikněte na vést.

 3. V části Potenciální zákazník zadejte do pole Jméno a příjmení jméno potenciálního zákazníka.

  Tip : Jméno a příjmení je jediná požadovaná informace ve formuláři Potenciální zákazník.

 4. Zadejte všechny další informace, které máte o potenciálním zákazníkovi k dispozici.

  Záznam potenciálního zákazníka obsahuje stránku Obecné a stránku Historie.

Stránka Obecné

Stránka Obecné záznamu potenciálního zákazníka je rozdělena na následující části:

Vést    Zadejte název projektu kontaktu a potom vyberte možnost zařadí zprávu, která chcete do pole Zařadit jako. Pokud chcete přiřadit zaměstnance ke zpracování s zájemce, klikněte na jméno zaměstnance v seznamu přiřazeno. V tomto seznamu se zobrazí jenom lidé, se kterými sdílíte databázi. Pokud chcete, můžete kliknutím na ikonu fotky přidat fotografii zájemce kliknutím na tlačítko fotky.

Formulář zájemce se potenciální zákazník název oddílu

Informace o společnosti    Zadejte název společnosti, který potenciální zákazník představuje.

Propojený klient    Pokud chcete přidružit k zájemce jeden z vašich účtů, klikněte na tlačítko účet a vyberte účet ze seznamu.

Internet, telefonní čísla a adresy    Zadejte zájemce kontaktních informací v těchto oddílech. V podokně pole nástroje, které obsahují šipky můžete zadat více položek. Můžete třeba zadejte adresy pro firmy, Home a jiných ve skupinovém rámečku adresy a zaškrtněte políčko adresa pro účely korespondence.

Informace o zdroji    Tato část slouží k zaznamenání jak najít o zájemce. Vyberte položku ze seznamu zdroj nebo zadejte nový zdroj. Potom klikněte na tlačítko zahájil určit přesné zdroj. Pokud se rozhodnete Word ústy jako zdroj, například a potom klikněte na zahájil, dialogové okno, které se otevře vypíše všechny obchodní kontakty a vyberte jméno zaměstnance nebo zákazníkům, kteří zájemce uvedené.

Vést záznamu zobrazením oddílu zdroj

Vést skóre    Počet bodů nebo hodnocení zájemce pravděpodobnosti kterými váš kolega bude zakoupení vašich produktů nebo služeb. Můžete ručně zadat skóre kliknutím na počet hvězdiček má pořádat mít nebo zvolte automatické Typ skóre. Automatické bodování je na základě kritérií bodování, kterou si můžete přizpůsobit, nebo jednoduše použít výchozí položky.

Zájemce se potenciální zákazník bodování

Komentáře    Doplňte všechny požadované informace o zájemce v poli poznámky. Klikněte na Přidat časové razítko připojit datum a čas zadány informace.

Na stránce Historie

Otevřete stránku Historie na pásu karet klikněte na prezentace a potom klikněte na Historie. Tato stránka obsahuje všechny položky historie komunikace propojené s Tento Záznam.

Pokud chcete vytvořit Podrobnější historii o zájemce, klikněte na tlačítko Nový a potom položky, jako je Obchodní poznámka, Zápis o telefonním hovoru, událost nebo Úkol propojit se záznamem. Další informace o historie komunikace najdete v tématu sledování komunikace se zákazníky v aplikaci Business Contact Manager.

 1. Klikněte na možnost Uložit a zavřít. Chcete-li vytvořit více záznamů potenciálního zákazníka, otevřete kliknutím na možnost Uložit a nový prázdný formulář Potenciální zákazník.

Začátek stránky

Vytváření potenciálních zákazníků z e-mailových zpráv nebo importem

Záznam potenciálního zákazníka lze vytvořit také z e-mailové zprávy nebo importem záznamů.

Vytvoření potenciálního zákazníka z e-mailové zprávy

Jméno a e-mailovou adresu potenciálního zákazníka lze zjistit přímo z e-mailové zprávy.

 1. V aplikaci Microsoft Outlook dvakrát klikněte na e-mailovou zprávu od daného kontaktu.

 2. Na pásu karet klikněte ve skupině pro obchodní informace na kartě Zpráva na položku Vytvořit záznam.

 3. V seznamu klikněte na položku Potenciální zákazník. Otevře se nový formulář s již zadaným jménem (je-li známo) a e-mailovou adresou osoby.

 4. Vyplňte formulář a klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Začátek stránky

Import a export záznamů potenciálních zákazníků

Informace o potenciálních zákaznících lze importovat z jiných programů, jako jsou například aplikace ACT! nebo Microsoft Excel. Informace o importu záznamů potenciálních zákazníků a jiných dat naleznete v tématu Import dat do aplikace Business Contact Manager.

Když se potenciální zákazníci jsou typ záznamu obchodního kontaktu, můžete to udělat Export je s daty Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Informace o exportu pořádat záznamů a dalších dat najdete v tématu Export obchodních záznamů aplikace Business Contact Manager.

Začátek stránky

Kvalifikace neboli bodování potenciálních zákazníků

Při kvalifikaci určujete, zda daný potenciální zákazník představuje subjekt, který má využití pro vaše produkty či služby nebo který je potřebuje. Jestliže například vaše firma zajišťuje služby spojené s péčí o zahrady a zahradnictvím, bude nutné, aby daný potenciální zákazník vlastnil (případně využíval) zahradu.

Ve formuláři Potenciální zákazník je k dispozici několik výchozích kritérií bodování. Na jejich základě můžete automaticky vypočítat skóre potenciálního zákazníka, případně můžete tato kritéria přizpůsobit pro svou firmu nebo zcela odstranit a zadat nová.

Na základě informací pro bodování určete skóre všech záznamů obchodních kontaktů a všech vlastních záznamů založených na typu záznamu Obchodní kontakt. Mějte na paměti, že skóre potenciálního zákazníka nebo kontaktu ovlivňují všechna kritéria bodování. Zaškrtnutá políčka automaticky vypočtené skóre kontaktu zvyšují, zatímco nezaškrtnutá políčka je snižují.

V tomto oddílu

Bodování potenciálních zákazníků

Úprava kritérií bodování

Bodování potenciálních zákazníků

Pomocí kritérií bodování ohodnoťte potenciální zákazníky z hlediska pravděpodobnosti, s jakou u vás uskuteční nákup.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Prodej.

 2. Klikněte na kartu Potenciální zákazníci a dvojitým kliknutím otevřete záznam.

 3. V záznamu potenciálního zákazníka zaškrtněte v části Skóre potenciálního zákazníka políčko u každého kritéria, kterému potenciální zákazník vyhovuje. Vzhledem k tomu, že každé kritérium je zahrnuto do automatického výpočtu bodování potenciálního zákazníka, zaškrtnuté políčko skóre potenciálního zákazníka zvýší a nezaškrtnuté je sníží.

 4. V případě potřeby můžete po kliknutí na možnost Kritéria bodování změnit základní nastavení skóre. Každému kritériu bodování je udělena nízká, normální nebo vysoká váha. Změnou váhy jednotlivých kritérií můžete změnit míru jejich vlivu na celkové skóre.

  Podle počtu dokončené kritéria a relativní důležitost, přiřazená k jednotlivým Business Contact Manager pro aplikaci Outlook vypočítá skóre a zobrazí ho ve počet žlutý hvězdiček v části skóre potenciálního zákazníka.

 5. Pokud chcete proces automatického bodování přepsat, můžete přiřadit potenciálnímu zákazníkovi pevné skóre. Klikněte v seznamu Typ skóre na možnost Ruční a potom klikněte počet hvězdiček, které chcete přiřadit.

Začátek stránky

Přizpůsobení kritérií bodování potenciálního zákazníka

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook obsahuje výchozí kritéria bodování, ale můžete změnit kritéria lépe podle obchodní postupy.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na možnost Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Přizpůsobit a potom na možnost Upravit kritéria bodování.

  Tip : Můžete taky přizpůsobit kritérií bodování pořádat otevřením záznam potenciálního zákazníka a v části vést skóre kliknutím kritérií bodování.

  Zájemce se potenciální zákazník bodování

 4. Chcete-li kritérium upravit, vyberte jej a klikněte na možnost Upravit. Změňte popis položky, její důležitost nebo obojí a klikněte na tlačítko OK.

 5. Chcete-li vytvořit nové kritérium, klikněte na možnost Přidat. Zadejte popis, vyberte důležitost a klikněte na tlačítko OK.

 6. Chcete-li kritérium odstranit, vyberte jej a klikněte na možnost Odstranit.

Začátek stránky

Přiřazení potenciálních zákazníků

Business Contact Manager pro aplikaci Outlook ukládá obchodní data v databázi. Tato obchodní data můžete sdílet s spolupracovníkům, aby měli potřebné informace a bude předávat zákazníkům. Přiřazení zájemce všem, se kterými sdílíte databázi.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Prodej.

 2. Klikněte na kartu Potenciální zákazníci a vyberte potenciálního zákazníka nebo potenciální zákazníky, které chcete přiřadit.

Jak lze vybrat více záznamů?

Jestliže chcete vybrat navzájem sousedící záznamy, stiskněte klávesu SHIFT a klikněte na první a poslední záznam skupiny, kterou chcete přidat. Pokud chcete vybrat nesousedící záznamy, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé záznamy. Chcete-li vybrat všechny záznamy, klikněte na jeden z nich a stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

 1. Na pásu karet klikněte ve skupině Akce na tlačítko Přiřadit a vyberte pracovníka, který má mít potenciálního zákazníka na starosti.

Začátek stránky

Úprava více potenciálních zákazníků najednou

Snadno lze upravovat několik záznamů potenciálních zákazníků současně, například při aktualizaci jejich ručních skóre, nebo označit všechny potenciální zákazníky z určitého zdroje.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Prodej.

 2. Klikněte na kartu Potenciální zákazníci a potom na záznamy, které chcete změnit.

Jak lze vybrat více záznamů?

Jestliže chcete vybrat navzájem sousedící záznamy, stiskněte klávesu SHIFT a klikněte na první a poslední záznam skupiny, kterou chcete přidat. Pokud chcete vybrat nesousedící záznamy, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na jednotlivé záznamy. Chcete-li vybrat všechny záznamy, klikněte na jeden z nich a stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

 1. Na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině Upravit na Hromadná úprava.

  Tlačítko Hromadná úprava na pásu karet

 2. V seznamu Vybrat pole klikněte na pole, které chcete upravit.

 3. Zadejte do pole novou požadovanou hodnotu nebo u každého vybraného záznamu odstraňte z pole hodnotu kliknutím na možnost Vymazat hodnotu.

 4. Kliknutím na tlačítko OK dokončete hromadné úpravy a zavřete dialogové okno.

Začátek stránky

Převedení potenciálního zákazníka na obchodní kontakt

V každé skupině potenciálních zákazníků nedojde u některých k prodeji a jsou odstraněni, zatímco jiní se projeví jako přínos. V takovém případě lze potenciální zákazníky převést na obchodní kontakty. Záznamy Obchodní kontakt se používají pro kontakty, se kterými máte obchodní vztah.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Prodej.

 2. V pracovním prostoru vyberte kartu Potenciální zákazníci a dvojitým kliknutím otevřete záznam potenciálního zákazníka.

 3. Na pásu karet klikněte ve skupině Úpravy na tlačítko Převést na a poté klikněte na tlačítko Obchodní kontakt.

 4. Podle potřeby záznam obchodního kontaktu upravte a klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Poznámka : Formuláře Obchodní kontakt jsou velmi podobné formulářům Potenciální zákazník, obsahují však dvě další stránky: Podrobnosti a Pole definovaná uživatelem. Další informace o vyplňování formuláře Obchodní kontakt získáte v tématu Použití obchodních kontaktů v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Vytváření sestav ze záznamů potenciálních zákazníků

Sestavy potenciální zákazníci jsou součástí Business Contact Manager pro aplikaci Outlook a snadno rezervovány vlastním potřebám.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na některou z následujících složek a zobrazte příslušný pracovní prostor:

  • Správa kontaktů.

  • Prodej.

  • Marketingová.

  • Řízení projektů.

 2. Do zobrazení pro jednu výchozí vést sestav na pásu karet, klikněte na kartu sestavy. Najdete v tématu Správa kontaktůseskupení, klikněte na vede a vyberte sestavu:

  • Potenciální zákazníci tak, že přiřazení .

  • Potenciální zákazníci dle přiřazená a hodnocení .

  • Potenciální zákazníci dle skóre

 3. Chcete-li vytvořit novou sestavu, otevřete výchozí sestavu. Kliknutím na možnosti ve skupinách Rozložení nebo Seřadit a filtrovat změňte vzhled sestavy a zobrazená data.

 4. Klikněte na možnost Uložit jako a zadejte název sestavy. Sestava je uložena do kategorie Potenciální zákazníci. Budete-li ji chtít otevřít, klikněte na možnost Uložené sestavy, v seznamu klikněte na položku Potenciální zákazníci, v dialogovém okně klikněte na název sestavy a potom klikněte na tlačítko Otevřít.

Další informace o vytváření a úpravách sestav naleznete v tématu Použití sestav a grafů v aplikaci Business Contact Manager.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×