Správa portálu Office 365 Video

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete spravovat portálu Office 365 Video můžete přizpůsobit pro vaši organizaci. Tady jsou postupy správy portálu Office 365 Video, které můžete provádět jenom v případě, že jste správce videí:

Informace o vytváření kanálů a nahrávání videa najdete v tématu Vytvoření a správa kanálu v Office 365 Video.

Pokud chcete spravovat nastavení portálu Office 365 Video, musíte nejdřív otevřít stránku nastavení portálu Office 365 Video.

Otevřete stránku nastavení portálu Office 365 Video
 1. Přihlaste se k Office 365 jako uživatel, který má na portálu Office 365 Video oprávnění správce videí. Informace o oprávněních správce videí najdete v části Změna oprávnění správce portálu Office 365 Video dál v tomto článku.

 2. Přejděte na portál Office 365 Video tak, že vybereteIkona pro otevření aplikaceOffice 365 Office 365 app launcher icon a potom klikněte na ikonu Video.

  Ikona Office 365 Videa ve spouštěči aplikací

 3. Zkontrolujte, že je na horním navigačním panelu Office 365 Video vybraná možnost Domů.

  Tlačítko Domů na horním navigačním panelu Office 365 Videa
 4. Na pravé straně na horním navigačním panelu zvolte Nastavení portálu.

  Videa portálu nabídka s vybraným nastavení portálu

Správce videí v Office 365 Video určuje, kdo je členem následujících dvou typů skupin správců Office 365 Video:

 • Správci videí:    Uživatel nebo skupina zabezpečení s oprávněním správce videí může dělat věci popsané v tomto článku. Správci tenanta služby SharePoint Online ve vaší organizaci mají oprávnění správce videa už ve výchozím nastavení.

 • Správci kanálu:    Uživatel nebo skupina zabezpečení s oprávněním správce kanálu může vytvářet nové kanály. Ve výchozím nastavení mají oprávnění správce kanálu všichni ve vaší organizaci. Správce videí to ale může změnit a oprávnění správce kanálu nechat jenom některým lidem.

  Důležité : Správce kanálu nemusí mít vždycky oprávnění k úpravám nebo zobrazení některého konkrétního kanálu. Oprávnění k úpravám kanálu má jeho autor a ten může oprávnění k úpravám tohoto kanálu udělit dalším. Třeba když jsou uživatel A i B oba správci kanálu a uživatel A vytvoří kanál, pak uživatel A (a kdokoliv, komu uživatel A udělí oprávnění k úpravám kanálu), může rozhodnout o tom, jestli bude mít oprávnění k úpravám nebo zobrazení tohoto kanálu i uživatel B. Další informace najdete v části Změny oprávnění kanálu v tématu Vytvoření a správa kanálu v Office 365 Video.

Pokud chcete změnit oprávnění správce Office 365 Video
 1. Otevřete stránku nastavení portálu video. Informace o tom, jak to udělat najdete v tématu předchozího postupu, otevřete stránku nastavení portálu Office 365 Video.

 2. V levém navigačním podokně zvolte Oprávnění.

  Stránka s nastavením portálového kanálu – oprávnění
 3. Do pole Správci videí zadejte uživatele nebo skupiny zabezpečení, kterým chcete udělit oprávnění správce videa.

 4. Do pole Správci kanálu zadejte uživatele nebo skupiny zabezpečení, kterým chcete udělit oprávnění správce kanálu.

Můžete určit, která videa a kanály se zobrazí na vaší domovské stránce portálu Office 365 Video. Na domovské stránce portálu můžete mít až pět vybraných videí a až tři vybrané kanály.

Poznámka : Zkontrolujte, že si budou moct videa, která pro domovskou stránku portálu vyberete, spustit všichni ve vaší organizaci. Uděláte to tak, že je vyberete z kanálů, u kterých mají všichni oprávnění k zobrazení. Pokud si video, které vyberete, nebudou moct pustit všichni, může dlaždice videa na domovské stránce portálu vypadat prázdná. Informace o oprávněních k zobrazení kanálu najdete v části Změny oprávnění kanálu v tématu Vytvoření a správa kanálu v Office 365 Video.

Jak vybrat videa na domovské stránce Office 365 Video
 1. Otevřete stránku nastavení portálu video. Informace o tom, jak to udělat najdete v tématu otevřete stránku nastavení portálu Office 365 Video dříve v tomto článku.

 2. V levém navigačním podokně zvolte Vybrané.

  Stránka s nastavením portálového kanálu – vybrané
 3. V části Vybraná videa vyberte dlaždici pro vybrané video, třeba Video 1.

 4. V dialogovém okně, které se zobrazí, najděte nebo vyhledejte video, které chcete určit jako vybrané.

  Poznámka : Video, které jste právě nahráli, se objeví mezi vybranými videi, až bude v indexu hledání a až bude obecně připravené k přehrávání na portálu. Pokud vybrané video na portálu hned nevidíte, zkuste to zkontrolovat znovu za chvíli.

 5. Vyberte dlaždici videa, které chcete vložit na portál.

 6. Zvolte OK.

 7. (Nepovinné) Opakujte kroky 3 až 6 tohoto postupu pro další dlaždice vybraných videí.

  Pokud chcete pro dlaždici vybrat jiné video, vyberte dlaždici a potom jiné video.

Jak vybrat kanály na domovskou stránku Office 365 Video
 1. Otevřete stránku nastavení portálu video. Informace o tom, jak to udělat najdete v tématu otevřete stránku nastavení portálu Office 365 Video dříve v tomto článku.

 2. V levém navigačním podokně zvolte Vybrané.

 3. V části Vybrané kanály zvolte z rozevíracích seznamů až tři kanály.

 4. Zvolte Uložit.

Můžete propojit organizace video pokyny v hlavní nabídce domovskou stránku portálu Office 365 Video. Můžete také přidat nahrávat pokyny"odkaz na stránku v hlavní nabídce.

Pokyny pro Office 365 Video

Chcete-li přidat pokyny k portálu Office 365 Video
 1. Otevřete stránku nastavení portálu video. Informace o tom, jak to udělat najdete v tématu otevřete stránku nastavení portálu Office 365 Video dříve v tomto článku.

 2. V levém navigačním podokně zvolte odkazy na pokyny.

 3. V podokně odkaz na zásady organizace pro Office 365 zadejte adresu URL pro váš pokyny na tlačítko Přidat "Video pokyny" na domovské stránce a potom klikněte na Uložit.

Chcete-li přidat "pokyny nahrát" odkaz na Office 365 Video nahrát stránek
 1. Otevřete stránku nastavení portálu video. Informace o tom, jak to udělat najdete v tématu otevřete stránku nastavení portálu Office 365 Video dříve v tomto článku.

 2. V levém navigačním podokně zvolte odkazy na pokyny.

 3. V podokně odkaz na zásady organizace pro Office 365 zadejte adresu URL pokyny v tématu Přidání nahrávat pokyny"tlačítka na stránce pro odesílání a potom klikněte na Uložit.

Pokud vaše organizace Office 365 Video nechce používat nebo na jeho používání ještě není připravená, může ho správce tenanta služby SharePoint Online zakázat. Když se Office 365 Video zakáže, nikdo z vaší organizace (ani správci videí pro Office 365 Video) už k němu nebude mít přístup a z Office 365 zmizí případné odkazy na něj. Když se pak vaše organizace rozhodne, že Office 365 Video používat chce, může ho správce tenanta služby SharePoint Online znovu povolit. Příklady, proč můžete chtít Office 365 Video zakázat: Ještě jste neměli čas se rozhodnout, jestli chcete použít předem nakonfigurovaný kanál Komunita a vybrat a nastavit pro něho oprávnění k úpravám a zobrazení, nebo jste ještě neměli čas vytvořit další kanály a nahrát na ně videa. Další informace najdete v tématu Vytvoření a správa kanálu v Office 365 Video.

Jak zakázat Office 365 Video
 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu správce SharePoint Online.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Office 365 app launcher icon a zvolte Správce.

  Vyberte spouštěč aplikací a potom dlaždici Správce.

  Tip : Dlaždice Správce se zobrazuje jenom správcům Office 365.

 3. Na stránce Centrum pro správu Office 365 přejděte dolů a klikněte na SharePoint pod záhlavím Správce.

 4. V levém navigačním podokně zvolte nastavení.

 5. V části Služba streamování videa vyberte položku Zakázat streamování videa přes Azure Media Services a zakázat videoportál.

  Vypnutí Office 365 Videa v centru pro správu SharePointu Online

  Poznámka : Než se tato změna v systému rozšíří, můžete ještě nějakou dobu vidět odkaz Video na horním navigačním panelu Office 365 nebo ikona Video v Office 365Ikona pro otevření aplikace. I když bude odkaz nebo ikona pořád vidět, nikdo z vaší organizace už nebude moct Office 365 Video používat.

Jak znovu povolit Office 365 Video
 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu správce SharePoint Online.

 2. V pravém horním rohu vyberte ikonu spouštěče aplikací Office 365 app launcher icon a zvolte Správce.

  Vyberte spouštěč aplikací a potom dlaždici Správce.

  Tip : Dlaždice Správce se zobrazuje jenom správcům Office 365.

 3. Na stránce Centrum pro správu Office 365 přejděte dolů a klikněte na SharePoint pod záhlavím Správce.

 4. V levém navigačním podokně zvolte nastavení.

 5. V části Služba streamování videa vyberte položku Povolit streamování videa přes Azure Media Services a povolit videoportál.

  Po rozšíření změny v systému se zobrazí odkaz Video na horním navigačním panelu Office 365 nebo ikona Video v Office 365Ikona pro otevření aplikace a lidé ve vaší organizaci budou moct Office 365 Video začít používat.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Nápověda k Office 365 Video

Seznámení s Office 365 Video

Vytvoření a správa kanálu v Office 365 Video

Formáty videa, které fungují v Office 365 Video

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×