Správa položek pošty a kalendáře jiného uživatele

Tato funkce vyžaduje účet serveru Microsoft Exchange 2000, 2003 nebo 2007 v režimu Cached Exchange. Většina domácích a osobních účtů server Exchange nepoužívá. Pokud chcete zjistit verzi serveru Microsoft Exchange, ke kterému jste připojeni, vyhledejte informace v článku Určení verze serveru Microsoft Exchange, ke kterému je připojen můj účet.

Existují dva způsoby práce se složkami aplikace Microsoft Outlook jiného uživatele – sdílení složek a přístup delegáta.

Jestliže jste delegátem a běžně odpovídáte na e-mailové zprávy a žádosti o schůzku jménem jiného uživatele, můžete přidat Poštovní schránka serveru Exchange této osoby ke svému účtu a získat tak k této schránce rychlý přístup.

V tomto článku

Práce se složkami jiného uživatele

Přidání poštovní schránky jiného uživatele k vlastnímu profilu

Otevření složek jiného uživatele

Odpověď na žádosti o schůzku jménem jiného uživatele

Vytvoření žádostí o schůzku jménem jiného uživatele

Vytvoření e-mailové zprávy jménem jiného uživatele

Odpověď na e-mailovou zprávu jménem jiného uživatele

Uložení odeslaných položek do složky Odeslaná pošta jiného uživatele

Změnit umístění, kam se přesouvají odstraněné položky

Práce se složkami jiného uživatele

Než budete moci pracovat se složkami aplikace Outlook jiného uživatele, musí vám tento uživatel udělit oprávnění k těmto složkám. Lze toho dosáhnout několika způsoby.

Přístup delegáta je funkce aplikace Outlook, která umožňuje uživateli jednat jménem jiného uživatele aplikace Outlook. Nejběžnější situací, v níž je tato funkce používána, je vedoucí a jeho asistent. Asistent může být zodpovědný za údržbu časového rozvrhu vedoucího, včetně vytváření žádostí o schůzku a odpovídání na ně. Někteří asistenti také sledují složku Doručená pošta svého vedoucího.

Sdílení složek představuje způsob poskytnutí přístupu mezi dvěma uživateli, liší se však od přístupu delegáta, protože nezahrnuje oprávnění k tomu, aby jeden z uživatelů jednal jménem druhého uživatele. Sdílení složek je užitečné, pokud chcete jinému uživateli umožnit přístup k jedné ze svých složek, například v době dovolené, ale nechcete, aby vaším jménem odpovídal na žádosti o schůzku nebo e-mailové zprávy.

V tomto článku se předpokládá, že delegát již má oprávnění přístupu delegáta. Odkazy na další informace o udělení oprávnění přístupu delegáta najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Přidání poštovní schránky jiného uživatele k vlastnímu profilu

Pokud často pracujete se složkami serveru Exchange jiného uživatele, pravděpodobně budete chtít přidat poštovní schránku serveru Exchange tohoto uživatele do svého profilu aplikace Outlook. Tímto způsobem je zajištěno automatické otevření poštovní schránky tohoto uživatele při každém otevření aplikace Outlook. Tato poštovní schránka se zobrazí v podokně navigace pod složkami poštovní schránky serveru Exchange.

Poznámka : Uživatel, který sdílí svou poštovní schránku, vám musí udělit oprávnění Viditelná složka ke kořenové složce poštovní schránky serveru Exchange. Sdílená poštovní schránka se obvykle zobrazí jako Poštovní schránka - jméno uživatele.

Pokyny pro udělení oprávnění Viditelná složka

Postup v aplikaci Outlook pro manažera:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na kořenovou složku poštovní schránky serveru Exchange a klepněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

  Sdílená poštovní schránka se obvykle zobrazí jako Poštovní schránka - jméno uživatele.

 2. Klepněte na jméno delegáta.

 3. Ve skupinovém rámečku Oprávnění zaškrtněte v části Jiné políčko Viditelná složka.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Postup v aplikaci Outlook pro delegáta:

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu.

 2. V seznamu klepněte na účet typu Exchange a potom na tlačítko Změnit.

  Nastavení účtu

 3. Klepněte na tlačítko Další nastavení a potom na kartu Upřesnit.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat a zadejte název poštovní schránky osoby, jejíž schránku chcete přidat do svého uživatelského profilu. Neznáte-li název poštovní schránky, obraťte se na uživatele, který vám udělil oprávnění přístupu delegáta.

  Karta Upřesnit

Začátek stránky

Otevření složek jiného uživatele

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Otevřít a potom klepněte na příkaz Složka jiného uživatele.

  Tip : Pokud se chcete tomuto kroku v budoucnosti vyhnout, postupujte podle pokynů k přidání poštovní schránky jiného uživatele do podokna navigace v části Přidání poštovní schránky jiného uživatele k vlastnímu profilu.

 2. Do pole Jméno zadejte jméno uživatele, který vám udělil oprávnění ke sdílení nebo oprávnění delegáta, nebo je vyberte ze seznamu klepnutím na tlačítko Jméno.

 3. V seznamu Typ složky klepněte na složku, kterou chcete otevřít.

Začátek stránky

Odpověď na žádosti o schůzku jménem jiného uživatele

Pokud manažer zaškrtne políčko Odesílat žádosti o schůzky a odpovědi jen delegátům, ne mně na kartě Delegáti (nabídka Nástroje, příkaz Možnosti), je delegátovi uděleno dostatečné oprávnění k přijímaní žádostí o schůzku jménem manažera.

Pokud však vedoucí nezaškrtne políčko Odesílat žádosti o schůzky a odpovědi jen delegátům, ne mně, potřebuje delegát oprávnění Šéfredaktor (může číst, vytvářet a upravovat položky) ve složce Kalendář nebo Úkoly vedoucího a minimálně oprávnění Recenzent (může číst položky) ve složce Doručená pošta vedoucího.

 1. Pokud nejsou žádosti o schůzku odesílány přímo vám, otevřete složku Doručená pošta druhého uživatele.

  Tip : Pokud se chcete tomuto kroku v budoucnosti vyhnout, postupujte podle pokynů k přidání poštovní schránky jiného uživatele do podokna navigace v části Přidání poštovní schránky jiného uživatele k vlastnímu profilu.

 2. Otevřete žádost o schůzku.

  Žádost o schůzku

 3. Klepněte na tlačítko Přijmout, Nezávazně nebo Odmítnout.

Začátek stránky

Vytvoření žádostí o schůzku jménem jiného uživatele

 1. Otevřete kalendář jiného uživatele.

 2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Žádost o schůzku.

 3. Do pole Komu zadejte jména účastníků, nebo klepněte na tlačítko Komu a vyberte jména ze seznamu.

 4. Do pole Předmět zadejte předmět schůzky.

 5. Do pole Místo konání zadejte místo konání schůzky.

 6. Do polí Začátek a Konec zadejte počáteční a koncový čas schůzky.

 7. Vyberte další požadované možnosti.

  Poznámka : Odkazy s informacemi, které se týkají vytváření žádostí o schůzku, najdete v části Viz také.

 8. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Vytvoření e-mailové zprávy jménem jiného uživatele

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Poštovní zpráva.

  Klávesová zkratka  Pokud chcete vytvořit novou e-mailovou zprávu, stiskněte klávesy CTRL+SHIFT+M.

 2. Do pole Od zadejte jméno osoby, jejímž jménem zprávu odesíláte.

  Pokud chcete jméno vybrat se seznamu v adresáři, klepněte na tlačítko Od.

  Jestliže nejsou tlačítko a pole Od zobrazeny na kartě Možnosti ve skupině Pole, klepněte na tlačítko Zobrazit pole Od.

 3. Zadejte příjemce, předmět a obsah zprávy běžným způsobem.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Odpověď na e-mailovou zprávu jménem jiného uživatele

 1. Pokud jste již otevřeli složku Doručená pošta, přejděte ke kroku 3.

 2. Pokud chcete otevřít složku Doručená pošta jiného uživatele, postupujte následujícím způsobem:

  • Otevření složky jiného uživatele    

   1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Otevřít a potom klepněte na příkaz Složka jiného uživatele.

   2. Zadejte jméno uživatele, jehož jménem zprávu odesíláte, nebo klepněte na tlačítko Jméno a vyberte jméno z globálního seznamu adres.

   3. Klepněte na tlačítko OK.

  • Přidání složky jiného uživatele do podokna navigace    

   1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu.

   2. Na kartě E-mail klepněte na účet serveru Microsoft Exchange a potom klepněte na tlačítko Změnit.

   3. Klepněte na tlačítko Další nastavení.

   4. Na kartě Upřesnit klepněte v části Poštovní schránky v oblasti Otevřít tyto další poštovní schránky na tlačítko Přidat.

   5. V dialogovém okně Přidat schránku zadejte název poštovní schránky a klepněte na tlačítko OK.

   6. Znovu spusťte aplikaci Outlook.

   7. V navigační podokně vyberte složku Doručená pošta jiného uživatele.

 3. Vyberte zprávu, na kterou chcete odpovědět jménem svého vedoucího.

 4. Na panelu nástrojů Standardní klepněte na tlačítko Odpovědět. Pokud jste zprávu otevřeli, klepněte na kartě Zpráva ve skupině Odpověď na tlačítko Odpovědět, Odpovědět všem nebo Předat dál.

  Klávesová zkratka  Pokud chcete odpovědět na e-mailovou zprávu, stiskněte klávesy CTRL+R.

  Otevře se okno nové zprávy.

 5. Do pole Od zadejte jméno vedoucího. Pokud chcete jméno vybrat ze seznamu v adresáři, klepněte na tlačítko Od. Pokud není tlačítko a pole Od na kartě Možnosti ve skupině Pole zobrazeno, klepněte na tlačítko Zobrazit pole Od.

 6. Zadejte příjemce, předmět a obsah zprávy běžným způsobem.

 7. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Uložení odeslaných položek do složky Odeslaná pošta jiného uživatele

Při odeslání e-mailových zpráv nebo žádostí o schůzku delegátem jménem vedoucího je kopie jednotlivých zpráv automaticky uložena ve složce Odeslaná pošta delegáta.

Vedoucí může také delegátovi udělit oprávnění k přístupu do své složky Odeslaná pošta. Pokud potom delegát otevře poštovní složku vedoucího jako další poštovní složku, může přesunout nebo zkopírovat položky ze své složky Odeslaná pošta do složky Odeslaná pošta vedoucího.

Poznámka : Předpokládáme, že ji máte nastaven přístup delegáta.

 1. Vedoucí by měl provést následující kroky:

  1. V Navigační podokno klepněte pravým tlačítkem myši na složku Odeslaná pošta.

  2. Klepněte na příkaz Změnit oprávnění ke sdílení.

  3. Na kartě Oprávnění klepněte na jméno delegáta.

  4. Ve skupinovém rámečku Oprávnění klepněte v seznamu Úroveň oprávnění na položku Šéfredaktor (může číst, vytvářet a upravovat položky).

  5. Klepněte na tlačítko OK.

 2. Delegát by měl provést následující kroky:

  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu.

  2. Vyberte účet serveru Exchange a klepněte na tlačítko Změnit.

  3. V dialogovém okně Změnit e-mailový účet klepněte na tlačítko Další nastavení.

  4. Na kartě Upřesnit klepněte ve skupinovém rámečku Poštovní schránky na tlačítko Přidat.

  5. Zadejte jméno vedoucího a klepněte na tlačítko OK.

  6. Klepněte na tlačítko Použít, na tlačítko OK, tlačítko Další a na tlačítko Dokončit.

   Složka Odeslaná pošta vedoucího se zobrazí v navigačním podokně pod názvem Poštovní schránka - vedoucí.

Začátek stránky

Změnit umístění, kam se přesouvají odstraněné položky

Pokud jste delegátem a odstraníte položku z poštovní schránky svého vedoucího, je tato odstraněná položka přesunuta do vaší složky Odstraněná pošta. K dispozici je nastavení registru, které umožňuje změnit umístění odstraněných položek na složku Odstraněná pošta vlastníka poštovní schránky. Tyto postupy jsou určeny pro pokročilé uživatele a správce.

Upozornění : Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, jejichž vyřešení může vyžadovat přeinstalování operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že budete schopni vyřešit problémy, ke kterým dojde v důsledku nesprávného používání Editoru registru. Používejte Editor registru na vlastní nebezpečení.

 1. Ukončete aplikaci Outlook.

 2. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.

 3. Zadejte regedit a klepněte na tlačítko OK.

 4. Vyhledejte klíč registru v umístění HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Options\General.

 5. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku DelegateWastebasketStylevalue a na příkaz Změnit.

  Pokud není klíč zobrazen, vytvořte jej následujícím způsobem:

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku General v cestě uvedené v kroku 4.

  2. Přejděte na příkaz Nový a klepněte na položku Hodnota DWORD.

  3. Zadejte hodnotu DelegateWastebasketStyle a stiskněte klávesu ENTER.

 6. Změňte hodnoty v dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD na některou z následujících hodnot.

Hodnota

Popis

3

Uloží odstraněné položky do vaší složky.

4

Uloží odstraněné položky do složky vlastníka poštovní schránky.

 1. Poznámka : Zajistěte, aby měl delegát minimální oprávnění Autor ke složce Odstraněná pošta v poštovní schránce vedoucího. Pokud delegát nemá toto oprávnění a v tomto klíči registru je nastavena hodnota 4, bude položka trvale odstraněna nebo se delegátovi zobrazí některá z následujících zpráv:

  1. Položku nelze odstranit. Již byla přesunuta nebo odstraněna, nebo byl odmítnut přístup.

  2. Operace se nezdařila.

 2. Ukončete Editor registru.

 3. Znovu spusťte aplikaci Outlook.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×