Správa polí definovaných uživatelem v aplikaci Business Contact Manager: Úpravy pole

U pole lze změnit buď jeho název nebo formát Datový typ přidruženého k danému poli.

Název pole:      Zadejte požadovaný název. Toto pole může být sdíleno ve více formulářích.

Poznámka : Název pole nesmí být delší než 64 znaků a nesmí obsahovat následující znaky: [,], -, #.

Typ dat:      Zobrazuje datový typ přiřazený k danému poli.

Poznámka : Typ dat, který byl přiřazen k existujícímu poli, nelze změnit. Pokud je nutné datový typ použitý pro vaše data změnit, musíte odstranit existující pole a vytvořit nové pole s novým datovým typem.

Další informace o datových typech jsou uvedeny v následující tabulce.

Datový typ

Dostupné formáty

Text

Slova nebo věty o délce až 96 znaků

Číslo

Čísla s desetinnou čárkou nebo bez ní (obsahující na obou stranách desetinné čárky až 19 číslic)

Procenta

Procentuální hodnoty (s desetinnými místy nebo bez nich)

Měna

Ceny, příjmy nebo jiné údaje související s měnou

Ano/ne

Odpovědi na jednoduché dotazy, například ano/ne, zapnuto/vypnuto nebo pravda/nepravda

Datum a čas

Informace o datu nebo čase v některém z formátů aplikace Outlook

Celé číslo

Celá čísla

Rozevírací seznam

Seznam s předem vytvořenými možnými hodnotami sloužící k rychlejšímu zadávání hodnot nebo zachování konzistence formulářů

Poznámka : Tento postup je součástí procesu vytváření vlastních formulářů aplikace Business Contact Manager. V nabídce Business Contact Manager přejděte na příkaz Správa uživatelem definovaných polí a klepněte na některou z následujících položek: Klient, Obchodní kontakt, Příležitost nebo Obchodní projekt. V příslušném dialogovém okně Správa uživatelem definovaných polí vyberte existující pole a klepněte na tlačítko Upravit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×