Správa oprávnění pro seznam, knihovnu, složku, dokument nebo položku seznamu

Co chcete udělat?

Zobrazení uživatelů a skupin SharePoint přiřazených k seznamu nebo knihovně

Zobrazení uživatelů a skupin SharePoint přiřazených ke složce, dokumentu nebo položce seznamu

Přidání uživatelů k seznamu nebo knihovně

Přidání uživatelů ke složce, dokumentu nebo položce seznamu

Vytvoření nové skupiny SharePoint ze seznamu nebo z knihovny

Vytvoření nové skupiny SharePoint ze složky, dokumentu nebo položky seznamu

Úprava přiřazení oprávnění k úrovním oprávnění pro seznam nebo knihovnu

Úprava přiřazení oprávnění k úrovním oprávnění pro složku, dokument nebo položku seznamu

Přerušení vztahu dědičnosti oprávnění u seznamu nebo knihovny

Přerušení vztahu dědičnosti oprávnění u složky, dokumentu nebo položky seznamu

Dědění oprávnění u seznamu nebo knihovny

Dědění oprávnění u složky, dokumentu nebo položky seznamu

Odebrání oprávnění uživatele ze seznamu nebo knihovny

Odebrání oprávnění uživatele ze složky, dokumentu nebo položky seznamu

Služba Windows SharePoint Services 3.0 umožňuje spravovat Oprávnění pro jednotlivé seznamy a knihovny a pro jednotlivé složky, dokumenty a položky seznamů v těchto seznamech a knihovnách. Pokud pracujete s citlivými informacemi uloženými do určitého zabezpečeného objektu a nechcete tyto informace zpřístupnit všem členům webu, můžete přidat nebo odebrat uživatele a skupiny SharePoint s Úroveň oprávnění, které jim chcete udělit pro daný zabezpečený objekt.

Oprávnění k danému zabezpečenému objektu, například seznamu, knihovně, složce v seznamu nebo knihovně, dokumentu či položce seznamu, může spravovat každý uživatel s oprávněním Spravovat oprávnění k tomuto zabezpečenému objektu.

Oprávnění Spravovat oprávnění je standardně uděleno vlastníkům webů. Oprávnění k určitému zabezpečenému objektu mohou spravovat také všichni uživatelé, kteří mají k tomuto objektu oprávnění na úrovni Úplné řízení.

Začátek stránky

Zobrazení uživatelů a skupin SharePoint přiřazených k seznamu nebo knihovně

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, pro něž chcete zobrazit uživatele a skupiny SharePoint.

 2. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení knihovny dokumentů nebo Nastavení seznamu.

 3. Na stránce Upravit klepněte ve sloupci Oprávnění a správa na možnost Oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů nebo Oprávnění pro tento seznam.

  Zobrazí se stránka Oprávnění: název_zabezpečeného_objektu se seznamem všech uživatelů a skupin SharePoint přiřazených k danému zabezpečenému objektu (spolu s udělenými úrovněmi oprávnění).

  Poznámka : Popis stránky informuje o stavu dědičnosti daného zabezpečeného objektu. Pokud jsou pro daný zabezpečený objekt použita jedinečná oprávnění, zobrazují se u sloupce Uživatelé/skupiny zaškrtávací políčka.

Začátek stránky

Zobrazení uživatelů a skupin SharePoint přiřazených ke složce, dokumentu nebo položce seznamu

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složky, dokument nebo položku seznamu, pro něž chcete zobrazit uživatele a skupiny SharePoint.

 2. Přesuňte ukazatel myši na složku, dokument nebo položku seznamu, pro něž chcete zobrazit oprávnění, klepněte na šipku, která se zobrazí, a poté klepněte na možnost Spravovat oprávnění.

  Zobrazí se stránka Oprávnění: název_zabezpečeného_objektu se seznamem všech uživatelů a skupin SharePoint přiřazených k danému zabezpečenému objektu spolu s udělenými úrovněmi oprávnění.

  Poznámka : Popis stránky informuje o stavu dědičnosti daného zabezpečeného objektu. Pokud jsou pro daný zabezpečený objekt použita jedinečná oprávnění, zobrazují se u sloupce Uživatelé/skupiny zaškrtávací políčka.

Začátek stránky

Přidání uživatelů k seznamu nebo knihovně

Následujícím postupem přidáte uživatele do existující skupiny SharePoint, která je v současnosti přiřazena k určitému seznamu nebo knihovně. Pokud zabezpečený objekt, který konfigurujete, používá jedinečná oprávnění, můžete také přidat uživatele přímo k danému zabezpečenému objektu a nastavit pro něj požadovaná oprávnění nebo do tohoto seznamu přidat existující skupiny SharePoint s požadovanými oprávněními.

Poznámka : Pokud jsou oprávnění zděděna od nadřazeného zabezpečeného objektu, nemůžete přidat uživatele ani skupiny SharePoint přímo k zabezpečenému objektu. V tomto případě můžete pouze přidávat uživatele do existujících skupin SharePoint. Pokud však vytvoříte jedinečné oprávnění pro zabezpečený objekt, můžete uživatel přidat.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, k nimž chcete přidat uživatele nebo skupiny SharePoint.

 2. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení knihovny dokumentů nebo Nastavení seznamu.

 3. Na stránce Upravit klepněte ve sloupci Oprávnění a správa na možnost Oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů nebo Oprávnění pro tento seznam.

  Na stránce Oprávnění se zobrazí všichni uživatelé a všechny skupiny SharePoint přiřazené k danému seznamu nebo knihovně spolu s udělenými úrovněmi oprávnění.

  Poznámka : Pokud se u jmen uživatelů a skupin na stránce Oprávnění nezobrazí zaškrtávací políčka, objekt používá oprávnění zděděná od nadřazeného zabezpečeného objektu. V tom případě jsou uživatelé a skupiny SharePoint, které přidáte, přidáni také k nadřazenému objektu (od nějž tento zabezpečený objekt dědí oprávnění). Pokud jsou použita jedinečná oprávnění (nikoli oprávnění zděděná od nadřazeného objektu), uživatelé a skupiny SharePoint, které přidáte k danému zabezpečenému objektu, ovlivní pouze tento zabezpečený objekt a všechny další entity, které od něj dědí oprávnění.

 4. V nabídce Nový klepněte na možnost Přidat uživatele.

  Poznámka : Nabídka Nový se nezobrazí, pokud seznam nebo knihovna zdědí oprávnění od svého nadřazeného webu. V takovém případě klepněte v nabídce Akce na příkaz Upravit oprávnění a potom klepněte na tlačítko OK pro potvrzení vytvoření jedinečných oprávnění.

 5. V oddílu Přidat uživatele zadejte uživatele a skupiny SharePoint, které chcete přidat k tomuto zabezpečenému objektu.

 6. V oddílu Přidělit oprávnění přidejte uživatele do existující skupiny SharePoint nebo jim přímo udělte oprávnění k zabezpečenému objektu a zaškrtnutím jednoho nebo více políček nastavte pro tyto uživatele požadovaná oprávnění pro daný zabezpečený objekt.

  Poznámky : 

  • Pokud jsou oprávnění zděděna od nadřazeného zabezpečeného objektu, nemůžete přidat uživatele ani skupiny SharePoint přímo k danému zabezpečenému objektu. Namísto toho můžete pouze přidat uživatele do existující skupiny SharePoint.

  • Skupinu SharePoint nelze přidat do jiné skupiny SharePoint. Pokud jste v kroku 5 přidali skupinu SharePoint, musíte vybrat možnost Přímo přidělit uživatelům oprávnění.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání uživatelů ke složce, dokumentu nebo položce seznamu

Následujícím postupem přidáte uživatele do existující skupiny SharePoint, která je v současnosti přiřazena k určité složce, dokumentu nebo položce seznamu. Pokud zabezpečený objekt, který konfigurujete, používá jedinečná oprávnění, můžete také přidat uživatele přímo k danému zabezpečenému objektu a nastavit pro něj požadovaná oprávnění nebo do tohoto seznamu přidat existující skupiny SharePoint s požadovanými oprávněními.

Poznámka : Pokud jsou oprávnění zděděna od nadřazeného zabezpečeného objektu, nemůžete přidat uživatele ani skupiny SharePoint přímo k zabezpečenému objektu. V tomto případě můžete pouze přidávat uživatele do existujících skupin SharePoint, které jsou aktuálně přiřazené k zabezpečenému objektu. Pokud však vytvoříte jedinečná oprávnění pro zabezpečený objekt, můžete uživatele přidat.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složky, dokument nebo položku seznamu, k nimž chcete přidat uživatele nebo skupiny SharePoint.

 2. Přesuňte ukazatel myši na složku, dokument nebo položku seznamu, do nichž chcete přidat uživatele nebo skupiny SharePoint, klepněte na šipku, která se zobrazí, a poté klepněte na možnost Spravovat oprávnění.

  Zobrazí se stránka Oprávnění se seznamem všech uživatelů a skupin SharePoint přiřazených k danému zabezpečenému objektu spolu s udělenými úrovněmi oprávnění.

  Poznámka : Popis stránky informuje o stavu dědičnosti daného zabezpečeného objektu. Pokud jsou pro daný zabezpečený objekt použita jedinečná oprávnění, zobrazují se u sloupce Uživatelé/skupiny zaškrtávací políčka. Pokud se u jmen uživatelů a skupin na stránce Oprávnění nezobrazí zaškrtávací políčka, objekt používá oprávnění zděděná od nadřazeného zabezpečeného objektu. V tom případě jsou uživatelé a skupiny SharePoint, které přidáte, přidáni také k nadřazenému objektu (od nějž tento zabezpečený objekt dědí oprávnění). Pokud jsou použita jedinečná oprávnění (nikoli oprávnění zděděná od nadřazeného objektu), uživatelé a skupiny SharePoint, které přidáte k danému zabezpečenému objektu, ovlivní pouze tento zabezpečený objekt a všechny další entity, které od něj dědí nastavení.

 3. V nabídce Nový klepněte na možnost Přidat uživatele.

  Poznámka : Nabídka Nový se nezobrazí, pokud seznam nebo knihovna zdědí oprávnění od svého nadřazeného webu. V takovém případě klepněte v nabídce Akce na příkaz Upravit oprávnění a potom klepněte na tlačítko OK pro potvrzení vytvoření jedinečného oprávnění.

 4. V oddílu Přidat uživatele zadejte uživatele a skupiny SharePoint, které chcete přidat k tomuto zabezpečenému objektu.

 5. V oddílu Přidělit oprávnění přidejte uživatele do existující skupiny SharePoint nebo jim přímo udělte oprávnění k zabezpečenému objektu a zaškrtnutím jednoho nebo více políček nastavte pro tyto uživatele požadovaná oprávnění pro daný zabezpečený objekt.

  Poznámky : 

  • Pokud jsou oprávnění zděděna od nadřazeného zabezpečeného objektu, nemůžete přidat uživatele ani skupiny SharePoint přímo k danému zabezpečenému objektu. Namísto toho můžete pouze přidat uživatele do existující skupiny SharePoint.

  • Skupinu SharePoint nelze přidat do jiné skupiny SharePoint. Pokud jste v kroku 5 přidali skupinu SharePoint, musíte vybrat možnost Přímo přidělit uživatelům oprávnění.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření nové skupiny SharePoint ze seznamu nebo z knihovny

Tento postup lze provést pouze pro seznam nebo knihovnu dědící oprávnění z nadřazeného webu.

Poznámka : Bez ohledu na to, odkud začnete skupinu SharePoint vytvářet, jsou všechny tyto skupiny definovány na úrovni kolekce webů. Všechny skupiny SharePoint jsou tedy k dispozici na všech webech v rámci kolekce webů.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, z nichž chcete vytvořit novou skupinu SharePoint.

 2. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení knihovny dokumentů nebo Nastavení seznamu.

 3. Ve sloupci Oprávnění a správa klepněte na možnost Oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů nebo Oprávnění pro tento seznam.

  Na stránce Oprávnění se zobrazí všichni uživatelé a všechny skupiny SharePoint přiřazené k danému seznamu nebo knihovně spolu s udělenými úrovněmi oprávnění.

  Poznámka : Popis stránky informuje o stavu dědičnosti daného zabezpečeného objektu. Pokud jsou pro daný zabezpečený objekt použita jedinečná oprávnění, zobrazují se u sloupce Uživatelé/skupiny zaškrtávací políčka. Pokud se u jmen uživatelů a skupin na stránce Oprávnění nezobrazí zaškrtávací políčka, objekt používá oprávnění zděděná od nadřazeného zabezpečeného objektu.

 4. Pokud seznam nebo knihovna dědí oprávnění od nadřazeného objektu, klepněte v nabídce Akce na příkaz Spravovat oprávnění nadřazeného objektu. Pokud tomu tak není, nemůžete z tohoto seznamu nebo knihovny vytvořit skupinu SharePoint.

 5. V nabídce Nový klepněte na možnost Nová skupina.

 6. Na stránce Nová skupina zadejte nastavení nové skupiny SharePoint včetně úrovní oprávnění, které jí chcete udělit, a poté klepněte na tlačítko Vytvořit.

  Poznámka : Po vytvoření nové skupiny SharePoint přejdete na stránku Osoby a skupiny, kde můžete do nové skupiny SharePoint přidat uživatele.

Začátek stránky

Vytvoření nové skupiny SharePoint ze složky, dokumentu nebo položky seznamu

Následujícím postupem vytvoříte novou skupinu SharePoint a přiřadíte ji ke složce, dokumentu nebo položce seznamu. Tento postup lze provést pouze pro složku, dokument nebo seznam dědící oprávnění z nadřazeného webu.

Poznámka : Bez ohledu na to, odkud začnete skupinu SharePoint vytvářet, jsou všechny tyto skupiny definovány na úrovni kolekce webů. Všechny skupiny SharePoint jsou tedy k dispozici na všech webech v rámci kolekce webů.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, v nichž chcete vytvořit novou skupinu SharePoint.

 2. Přesuňte ukazatel myši na složku, dokument nebo položku seznamu, v nichž chcete vytvořit novou skupinu SharePoint, klepněte na šipku, která se zobrazí, a poté klepněte na možnost Spravovat oprávnění.

  Zobrazí se stránka Oprávnění se seznamem všech uživatelů a skupin SharePoint přiřazených k danému zabezpečenému objektu (spolu s udělenými úrovněmi oprávnění).

  Poznámka : Popis stránky informuje o stavu dědičnosti daného zabezpečeného objektu. Pokud jsou pro daný zabezpečený objekt použita jedinečná oprávnění, zobrazují se u sloupce Uživatelé/skupiny zaškrtávací políčka. Pokud se u jmen uživatelů a skupin na stránce Oprávnění nezobrazí zaškrtávací políčka, objekt používá oprávnění zděděná od nadřazeného zabezpečeného objektu.

 3. Pokud seznam nebo knihovna dědí oprávnění od nadřazeného objektu, klepněte v nabídce Akce na příkaz Spravovat oprávnění nadřazeného objektu. Pokud tomu tak není, nemůžete z tohoto seznamu nebo knihovny vytvořit skupinu SharePoint.

 4. V nabídce Nový klepněte na možnost Nová skupina.

 5. Na stránce Nová skupina zadejte nastavení nové skupiny SharePoint včetně úrovní oprávnění, které jí chcete udělit, a poté klepněte na tlačítko Vytvořit.

  Poznámka : Po vytvoření nové skupiny SharePoint přejdete na stránku Osoby a skupiny, kde můžete do nové skupiny SharePoint přidat uživatele.

Začátek stránky

Úprava přiřazení oprávnění k úrovním oprávnění pro seznam nebo knihovnu

Následujícím postupem upravíte přiřazení oprávnění k úrovním oprávnění pro vybrané uživatele a skupiny SharePoint přiřazené k seznamu nebo knihovně. Povšimněte si, že pokud zabezpečený objekt, pro nějž úrovně oprávnění upravujete, dědí oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu, provedením následujících kroků tento vztah dědičnosti přerušíte.

Později se můžete rozhodnout obnovit dědičnost oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu. Uvědomte si, že obnovením dědičnosti oprávnění od nadřazeného objektu zrušíte všechna jedinečná oprávnění, která byla pro aktuální zabezpečený objekt vytvořena, jako jsou například jedinečná přiřazení skupin SharePoint nebo úrovní oprávnění vytvořená pro daný zabezpečený objekt v době, kdy používal jedinečná oprávnění.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, u nichž chcete upravit úrovně oprávnění.

 2. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny dokumentů.

 3. Na stránce Upravit klepněte ve sloupci Oprávnění a správa na možnost Oprávnění pro tento seznam nebo Oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů.

  Na stránce Oprávnění se zobrazí všichni uživatelé a všechny skupiny SharePoint přiřazené k dané knihovně spolu s udělenými úrovněmi oprávnění.

  Poznámka : Popis stránky informuje o stavu dědičnosti daného zabezpečeného objektu. Pokud jsou pro daný zabezpečený objekt použita jedinečná oprávnění, zobrazují se u sloupce Uživatelé/skupiny zaškrtávací políčka. Pokud se u jmen uživatelů a skupin na stránce Oprávnění nezobrazí zaškrtávací políčka, objekt používá oprávnění zděděná od nadřazeného zabezpečeného objektu.

 4. Pokud daný seznam nebo knihovna dědí oprávnění od nadřazeného objektu, musíte před úpravou úrovní oprávnění pro tento zabezpečený objekt přerušit vztah dědičnosti oprávnění. Chcete-li to provést, klepněte v nabídce Akce na příkaz Upravit oprávnění a potvrďte akci klepnutím na tlačítko OK.

 5. Zaškrtněte políčka u uživatelů a skupin SharePoint, jejichž úrovně oprávnění pro daný zabezpečený objekt chcete upravit.

 6. V nabídce Akce klepněte na příkaz Upravit uživatelská oprávnění.

 7. V oddílu Zvolit oprávnění vyberte požadované úrovně oprávnění, zrušte výběr úrovní oprávnění, které chcete odebrat, a poté klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úprava přiřazení oprávnění k úrovním oprávnění pro složku, dokument nebo položku seznamu

Následujícím postupem upravíte úrovně oprávnění vybraných uživatelů a skupin SharePoint přiřazené ke složce, dokumentu nebo položce seznamu. Povšimněte si, že pokud zabezpečený objekt, pro nějž úrovně oprávnění upravujete, dědí oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu, provedením následujících kroků tento vztah dědičnosti přerušíte.

Později se můžete rozhodnout obnovit dědičnost oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu. Uvědomte si, že obnovením dědičnosti oprávnění od nadřazeného objektu zrušíte všechna jedinečná oprávnění, která byla pro aktuální zabezpečený objekt vytvořena, jako jsou například jedinečná přiřazení skupin SharePoint nebo úrovní oprávnění vytvořená pro daný zabezpečený objekt v době, kdy používal jedinečná oprávnění.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, dokument nebo položku seznamu, pro něž chcete upravit úrovně oprávnění.

 2. Klepněte na rozevírací nabídku vpravo od složky, dokumentu nebo položky seznamu, pro něž chcete upravit úrovně oprávnění, a poté klepněte na příkaz Spravovat oprávnění.

  Zobrazí se stránka Oprávnění: název_zabezpečeného_objektu se seznamem všech uživatelů a skupin SharePoint přiřazených k danému zabezpečenému objektu spolu s udělenými úrovněmi oprávnění.

  Poznámka : Popis stránky informuje o stavu dědičnosti daného zabezpečeného objektu. Pokud jsou pro daný zabezpečený objekt použita jedinečná oprávnění, zobrazují se u sloupce Uživatelé/skupiny zaškrtávací políčka. Pokud se u jmen uživatelů a skupin na stránce Oprávnění nezobrazí zaškrtávací políčka, objekt používá oprávnění zděděná od nadřazeného zabezpečeného objektu.

 3. Pokud daný seznam nebo knihovna dědí oprávnění od nadřazeného objektu, musíte před úpravou úrovní oprávnění pro tento zabezpečený objekt přerušit vztah dědičnosti oprávnění. Chcete-li to provést, klepněte v nabídce Akce na příkaz Upravit oprávnění a potvrďte akci klepnutím na tlačítko OK.

 4. Zaškrtněte políčka u uživatelů a skupin SharePoint, jejichž úrovně oprávnění pro daný zabezpečený objekt chcete upravit.

 5. V nabídce Akce klepněte na příkaz Upravit uživatelská oprávnění.

 6. V oddílu Zvolit oprávnění vyberte požadované úrovně oprávnění, zrušte výběr úrovní oprávnění, které chcete odebrat, a poté klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přerušení vztahu dědičnosti oprávnění u seznamu nebo knihovny

Seznamy a knihovny standardně dědí oprávnění od nadřazeného webu. Následujícím postupem můžete tento vztah dědičnosti přerušit a vytvořit jedinečná oprávnění pro daný seznam nebo knihovnu.

Později se můžete rozhodnout obnovit dědičnost oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu. Uvědomte si, že obnovením dědičnosti oprávnění od nadřazeného objektu zrušíte všechna jedinečná oprávnění, která byla pro aktuální zabezpečený objekt vytvořena, jako jsou například jedinečná přiřazení skupin SharePoint nebo úrovní oprávnění vytvořená pro daný zabezpečený objekt v době, kdy používal jedinečná oprávnění. Dále počítejte s tím, že po obnovení dědičnosti oprávnění budou zrušena také veškerá jedinečná přiřazení úrovní oprávnění pro složky v seznamech a knihovnách, položky seznamů a dokumenty v daném seznamu nebo knihovně.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, u nichž chcete přerušit vztah dědičnosti oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu.

 2. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny dokumentů.

 3. Ve sloupci Oprávnění a správa klepněte na položku Oprávnění pro tento seznam nebo Oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů.

  Zobrazí se stránka Oprávnění: název_zabezpečeného_objektu se seznamem všech uživatelů a skupin SharePoint pro daný zabezpečený objekt spolu s udělenými úrovněmi oprávnění.

  Poznámka : Popis stránky informuje o stavu dědičnosti daného zabezpečeného objektu. Pokud jsou pro daný zabezpečený objekt použita jedinečná oprávnění, zobrazují se u sloupce Uživatelé/skupiny zaškrtávací políčka. Pokud se u jmen uživatelů a skupin na stránce Oprávnění nezobrazí zaškrtávací políčka, objekt používá oprávnění zděděná od nadřazeného zabezpečeného objektu.

 4. V nabídce Akce klepněte na příkaz Upravit oprávnění a poté potvrďte akci klepnutím na tlačítko OK.

  Poznámka : Příkaz Upravit oprávnění není v nabídce Akce dostupný, pokud daný zabezpečený objekt používá jedinečná oprávnění, která nedědí od nadřazeného zabezpečeného objektu.

Začátek stránky

Přerušení vztahu dědičnosti oprávnění u složky, dokumentu nebo položky seznamu

Složky, dokumenty a položky seznamu ve výchozím nastavení dědí oprávnění od nadřazených zabezpečených objektů. Ve většině případů to znamená, že dědí oprávnění od seznamů nebo knihoven, které je obsahují. Pokud jsou tyto složky, dokumenty nebo položky seznamů obsaženy v jiných složkách, dědí ve výchozím nastavení oprávnění od složky, která je obsahuje. Následujícím postupem můžete tento vztah dědičnosti přerušit a vytvořit jedinečná oprávnění pro danou složku, dokument nebo položku seznamu.

Později se můžete rozhodnout obnovit dědičnost oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu. Uvědomte si, že obnovením dědičnosti oprávnění od nadřazeného objektu zrušíte všechna jedinečná oprávnění, která byla pro aktuální zabezpečený objekt vytvořena, jako jsou například jedinečná přiřazení skupin SharePoint nebo úrovní oprávnění vytvořená pro daný zabezpečený objekt v době, kdy používal jedinečná oprávnění.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, dokument nebo položku seznamu, u nichž chcete přerušit vztah dědičnosti oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu.

 2. Přesuňte ukazatel myši na složku, dokument nebo položku seznamu, u nichž chcete přerušit vztah dědičnosti, klepněte na šipku, která se zobrazí, a poté klepněte na možnost Spravovat oprávnění.

  Na stránce Oprávnění se zobrazí všichni uživatelé a všechny skupiny SharePoint pro daný zabezpečený objekt spolu s udělenými úrovněmi oprávnění.

  Poznámka : Popis stránky informuje o stavu dědičnosti daného zabezpečeného objektu. Pokud jsou pro daný zabezpečený objekt použita jedinečná oprávnění, zobrazují se u sloupce Uživatelé/skupiny zaškrtávací políčka. Pokud se u jmen uživatelů a skupin na stránce Oprávnění nezobrazí zaškrtávací políčka, objekt používá oprávnění zděděná od nadřazeného zabezpečeného objektu.

 3. V nabídce Akce klepněte na příkaz Upravit oprávnění a poté potvrďte akci klepnutím na tlačítko OK.

  Poznámka : Příkaz Upravit oprávnění není v nabídce Akce dostupný, pokud daný zabezpečený objekt používá jedinečná oprávnění, která nedědí od nadřazeného zabezpečeného objektu.

Začátek stránky

Dědění oprávnění u seznamu nebo knihovny

Seznamy a knihovny standardně dědí oprávnění od nadřazeného webu. Tento vztah dědičnosti však lze přerušit a vytvořit jedinečná oprávnění pro daný zabezpečený objekt. Přerušený vztah dědičnosti lze kdykoli obnovit. Následujícím postupem obnovíte dědičnost oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu u seznamu nebo knihovny využívající jedinečná oprávnění, která nejsou děděna od nadřazeného objektu.

Obnovením dědičnosti oprávnění od nadřazeného objektu zrušíte všechna jedinečná oprávnění, která byla pro aktuální zabezpečený objekt vytvořena, jako jsou například jedinečná přiřazení skupin SharePoint nebo úrovní oprávnění vytvořená pro daný zabezpečený objekt v době, kdy používal jedinečná oprávnění.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, u nichž chcete obnovit vztah dědičnosti oprávnění.

 2. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny dokumentů.

 3. Na stránce Upravit klepněte ve sloupci Oprávnění a správa na možnost Oprávnění pro tento seznam nebo Oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů.

  Na stránce Oprávnění se zobrazí všichni uživatelé a všechny skupiny SharePoint přiřazené k dané knihovně spolu s udělenými úrovněmi oprávnění.

  Poznámka : Popis stránky informuje o stavu dědičnosti daného zabezpečeného objektu. Pokud jsou pro daný zabezpečený objekt použita jedinečná oprávnění, zobrazují se u sloupce Uživatelé/skupiny zaškrtávací políčka. Pokud se u jmen uživatelů a skupin na stránce Oprávnění nezobrazí zaškrtávací políčka, objekt již používá oprávnění zděděná od nadřazeného zabezpečeného objektu.

 4. V nabídce Akce klepněte na příkaz Dědit oprávnění a potvrďte akci klepnutím na tlačítko OK.

  Poznámka : Pokud daný objekt již dědí oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu, není příkaz Dědit oprávnění v nabídce Akce dostupný.

Začátek stránky

Dědění oprávnění u složky, dokumentu nebo položky seznamu

Složky, dokumenty a položky seznamu ve výchozím nastavení dědí oprávnění od nadřazených zabezpečených objektů. Ve většině případů to znamená, že dědí oprávnění od seznamů nebo knihoven, které je obsahují. Pokud jsou tyto složky, dokumenty nebo položky seznamů obsaženy v jiných složkách, dědí ve výchozím nastavení oprávnění od složky, která je obsahuje. Následujícím postupem obnovíte dědičnost oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu u složky, dokumentu nebo položky seznamu využívajících jedinečná oprávnění, která nejsou děděna od nadřazeného objektu.

Obnovením dědičnosti oprávnění od nadřazeného objektu zrušíte všechna jedinečná oprávnění, která byla pro aktuální zabezpečený objekt vytvořena, jako jsou například jedinečná přiřazení skupin SharePoint nebo úrovní oprávnění vytvořená pro daný zabezpečený objekt v době, kdy používal jedinečná oprávnění.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, dokument nebo položku seznamu, pro něž chcete obnovit vztah dědičnosti oprávnění.

 2. Přesuňte ukazatel myši na složku, dokument nebo položku seznamu, u nichž chcete obnovit vztah dědičnosti oprávnění, klepněte na šipku, která se zobrazí, a poté klepněte na možnost Spravovat oprávnění.

  Na stránce Oprávnění se zobrazí všichni uživatelé a všechny skupiny SharePoint přiřazené k danému zabezpečenému objektu spolu s udělenými úrovněmi oprávnění.

  Poznámka : Popis stránky informuje o stavu dědičnosti daného zabezpečeného objektu. Pokud jsou pro daný zabezpečený objekt použita jedinečná oprávnění, zobrazují se u sloupce Uživatelé/skupiny zaškrtávací políčka. Pokud se u jmen uživatelů a skupin na stránce Oprávnění nezobrazí zaškrtávací políčka, objekt již používá oprávnění zděděná od nadřazeného zabezpečeného objektu.

 3. V nabídce Akce klepněte na příkaz Dědit oprávnění a potvrďte akci klepnutím na tlačítko OK.

  Poznámka : Pokud daný objekt již dědí oprávnění od nadřazeného zabezpečeného objektu, není příkaz Dědit oprávnění v nabídce Akce dostupný.

Začátek stránky

Odebrání oprávnění uživatele ze seznamu nebo knihovny

Následujícím postupem odeberete uživatele nebo skupiny SharePoint ze seznamu nebo knihovny.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, z nichž chcete odebrat oprávnění uživatele.

 2. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Nastavení seznamu nebo Nastavení knihovny dokumentů.

 3. Na stránce Upravit klepněte ve sloupci Oprávnění a správa na možnost Oprávnění pro tento seznam nebo Oprávnění pro tuto knihovnu dokumentů.

  Na stránce Oprávnění se zobrazí všichni uživatelé a všechny skupiny SharePoint přiřazené k dané knihovně spolu s udělenými úrovněmi oprávnění.

  Poznámky : 

  • Popis stránky informuje o stavu dědičnosti daného zabezpečeného objektu. Pokud jsou pro daný zabezpečený objekt použita jedinečná oprávnění, zobrazují se u sloupce Uživatelé/skupiny zaškrtávací políčka. Pokud se u jmen uživatelů a skupin na stránce Oprávnění nezobrazí zaškrtávací políčka, objekt používá oprávnění zděděná od nadřazeného zabezpečeného objektu.

  • Pokud aktuální zabezpečený objekt dědí oprávnění od nadřazeného objektu, nemůžete z něj odebrat uživatele. Chcete-li odebrat uživatele a skupiny SharePoint z nadřazeného zabezpečeného objektu (od nějž aktuální zabezpečený objekt tato oprávnění dědí), musíte k tomu použít správu oprávnění nadřazeného objektu.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přejděte ke správě oprávnění nadřazeného objektu klepnutím na příkaz Spravovat oprávnění nadřazeného objektu v nabídce Akce.

  • Pokud aktuální objekt v současné době dědí oprávnění od nadřazeného objektu a vy chcete tento vztah dědičnosti přerušit a vytvořit pro aktuální zabezpečený objekt jedinečná oprávnění, klepněte v nabídce Akce na příkaz Upravit oprávnění a poté tuto akci potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

  • Pokud aktuální seznam nebo knihovna již používá jedinečná oprávnění, která nedědí od nadřazeného objektu, přejděte k dalšímu kroku.

 5. Zaškrtněte políčka u uživatelů a skupin SharePoint, které chcete odebrat z tohoto seznamu nebo knihovny.

 6. V nabídce Akce klepněte na příkaz Odebrat uživatelská oprávnění a potvrďte akci klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odebrání oprávnění uživatele ze složky, dokumentu nebo položky seznamu

Následujícím postupem odeberete uživatele nebo skupiny SharePoint ze složky, dokumentu nebo položky seznamu.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu obsahující složku, dokument nebo položku seznamu, z nichž chcete odebrat oprávnění uživatele.

 2. Přesuňte ukazatel myši na složku, dokument nebo položku seznamu, z nichž chcete odebrat oprávnění uživatele, klepněte na šipku, která se zobrazí, a poté klepněte na možnost Spravovat oprávnění.

  Na stránce Oprávnění se zobrazí všichni uživatelé a všechny skupiny SharePoint pro daný zabezpečený objekt spolu s udělenými úrovněmi oprávnění.

  Poznámky : 

  • Popis stránky informuje o stavu dědičnosti daného zabezpečeného objektu. Pokud jsou pro daný zabezpečený objekt použita jedinečná oprávnění, zobrazují se u sloupce Uživatelé/skupiny zaškrtávací políčka. Pokud se u jmen uživatelů a skupin na stránce Oprávnění nezobrazí zaškrtávací políčka, objekt používá oprávnění zděděná od nadřazeného zabezpečeného objektu.

  • Pokud aktuální zabezpečený objekt dědí oprávnění od nadřazeného objektu, nemůžete z něj odebrat uživatele. Chcete-li odebrat uživatele a skupiny SharePoint z nadřazeného zabezpečeného objektu (od nějž aktuální zabezpečený objekt tato oprávnění dědí), musíte k tomu použít správu oprávnění nadřazeného objektu.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přejděte ke správě oprávnění nadřazeného objektu klepnutím na příkaz Spravovat oprávnění nadřazeného objektu v nabídce Akce.

  • Pokud aktuální objekt v současné době dědí oprávnění od nadřazeného objektu a vy chcete tento vztah dědičnosti přerušit a vytvořit pro aktuální zabezpečený objekt jedinečná oprávnění, klepněte v nabídce Akce na příkaz Upravit oprávnění a poté tuto akci potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

  • Pokud již aktuální zabezpečený objekt používá jedinečná oprávnění, která nedědí od nadřazeného objektu, přejděte k dalšímu kroku.

 4. Zaškrtněte políčka u uživatelů a skupin SharePoint, které chcete odebrat z tohoto zabezpečeného objektu.

 5. V nabídce Akce klepněte na příkaz Odebrat uživatelská oprávnění a potvrďte akci klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×