Správa ochrany osobních údajů pro dokumenty

Knihovna služby OneDrive, kterou dostanete, je ve výchozím nastavení obvykle chráněná před veřejným zobrazováním. K uloženým osobním dokumentům a multimediálním souborům máte přístup jenom vy, pokud explicitně nesdílíte složku s dokumenty nebo jednotlivý dokument s jinými lidmi ve svojí organizaci v zájmu revize nebo společných úprav.

Poznámka :  Funkce vaší knihovny a přístup k ní se můžou lišit od toho, co je popsané v tomto článku. Záleží na tom, jak si ji vaše organizace přizpůsobila.

Předdefinovaná ochrana osobních údajů pro osobní dokumenty

Všechny dokumenty a soubory v nejvyšší úrovni knihovny služby OneDrive pro firmy na vašem osobním webu jsou ve výchozím nastavení chráněné před veřejným zobrazováním. Tato knihovna tak představuje praktické úložiště třeba pro důvěrné dokumenty nebo původní koncepty. Tento obsah vidíte jenom vy, kromě dokumentů, u kterých explicitně určíte, že je chcete sdílet.

Pro dokumenty, které chcete sdílet se všemi lidmi ve vaší organizaci, se obvykle používá složka Sdílené se všemi. Pro tuto složku se většinou nastavuje oprávnění Může zobrazit.

Začátek stránky

Změna oprávnění ke sdílení u dokumentu

Oprávnění uživatelů ke sdílení složky nebo dokumentu můžete změnit přímo z knihovny dokumentů. Dokumenty můžou dědit oprávnění od složky, ve které jsou uložené, a tato nastavení jde taky měnit přímo z knihovny.

Poznámka :  Změny provedené u složky platí pro všechny dokumenty v ní, pokud nevyberete nějaký dokument a specificky u něj nenastavíte odlišná oprávnění pro lidi, se kterými ho chcete sdílet.

Poznámka :  Funkce vaší knihovny a přístup k ní se můžou lišit od toho, co je popsané v tomto článku. Záleží na tom, jak si ji vaše organizace přizpůsobila.

Pokud chcete změnit oprávnění pro někoho, s kým sdílíte složku nebo jeden dokument:

  1. V knihovně služby OneDrive pro firmy klikněte ve sloupci Sdílení u příslušné složky nebo dokumentu na ikonu Sdílené s některými lidmi Ikona Sdílené s některými lidmi . Zobrazí se stránka podrobností s možnostmi sdílení.

  2. U každé osoby, pro kterou chcete změnit oprávnění, klikněte na šipku dolů napravo od jména a pak klikněte na Může upravit, Může zobrazit nebo Ukončit sdílení. Pokud chcete dát oprávnění ke sdílení dokumentu nebo složky někomu dalšímu, klikněte na Pozvat uživatele, nastavte oprávnění a klikněte na Sdílet.

  3. Pokud chcete změnit nastavení dědičnosti (jestli dokument dědí oprávnění od nadřazené složky), klikněte na Upřesnit a nastavte možnosti dědičnosti pomocí pásu karet.

  4. Klikněte na Uložit změny.

Další informace o nastavení oprávnění ke sdílení dokumentů najdete v článku Sdílení položek v knihovně.

Začátek stránky

Sdílení dokumentů s dalšími uživateli v organizaci

Osobní knihovna služby OneDrive pro firmy umožňuje sdílet složku nebo dokument s dalšími lidmi v zájmu jejich informování nebo společného upravování. Pokud chcete sdílet složku dokumentů nebo jednotlivý dokument s dalšími osobami, můžete kliknout na ikonu Sdílené s některými lidmi ( Ikona Sdílené s některými lidmi ) a pozvat lidi ke sdílení dokumentu s možností zobrazení nebo úprav. Nebo můžete kliknout na tři tečky (…) napravo od složky nebo dokumentu v knihovně a napsat jméno osoby, se kterou chcete tuto položku sdílet pro zobrazení nebo úpravy.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.