Správa obsahu pomocí knihoven

Knihovna je místo na webu, kde mohou členové týmu spolupracovat při vytváření, aktualizaci a správě souborů. Každá knihovna zobrazuje seznam souborů a důležité informace o souborech.

Proč pracovat s knihovnami?

Díky ukládání dokumentů v centrálním umístění mohou členové týmu pracovat na souborech společně, a to zejména v případě, že soubory bývají rozptýleny v počítačích různých uživatelů nebo ve více sdílených složkách v síti.

Poznámka : Tento článek odkazuje na ukázkový web SharePoint vytvořený společností Adventure Works, což je fiktivní výrobce jízdních kol a součástek a doplňků k jízdním kolům.

Marketingový tým společnosti Adventure Works například pomocí knihovny dokumentů s názvem Marketingové dokumenty spravuje své tiskové zprávy, soubory týkající se rozpočtu, smlouvy a další typy souborů. V knihovně jsou uloženy informace důležité pro daný typ souboru, například název projektu, ke kterému je soubor přidružen. Marketingový tým rovněž používá knihovnu snímků, která umožňuje sdílet a opakovaně používat snímky pro prezentace.

Knihovna dokumentů

Jakmile tým vytvoří nový web, je automaticky vytvořena knihovna Sdílené dokumenty. Tuto knihovnu můžete začít ihned používat, přizpůsobit ji nebo vytvořit další knihovny. Tým může vytvořit také specializovanější knihovny, například knihovny snímků, knihovny obrázků a knihovny formulářů.

Marketingový tým sleduje ve svých knihovnách verze, takže má k dispozici historii vývoje souborů a v případě chyby může obnovit jejich předchozí verzi. Členové týmu si mohou dokumenty, se kterými pracují, rezervovat, aby nemohl jejich změny přepsat někdo jiný.

Pokud potřebujete pracovní prostor, kde byste mohli koordinovat práci na dokumentu nebo na malém počtu souvisejících dokumentů, můžete vytvořit web pracovního prostoru dokumentů. Web pracovního prostoru dokumentů obsahuje kromě seznamu úkolů, plánů a seznamu členů pracovního prostoru také knihovnu dokumentů. Chcete-li ukládat základní sadu dokumentů, které tým běžně používá, použijte knihovnu týmu Sdílené dokumenty.

Ve výchozím nastavení mohou soubory do knihovny přidávat a upravovat je v ní uživatelé ze skupiny Členové. Pokud nemáte potřebné oprávnění, obraťte se na vlastníka webu nebo knihovny. Vlastníci nebo návrháři webu mohou knihovnu přizpůsobit změnou způsobu zobrazení a správy souborů.

Některé hlavní výhody práce s knihovnami

V následujícím přehledu jsou uvedeny některé důležité funkce knihoven, které týmu umožňují spravovat soubory a efektivněji pracovat. Pokročilé funkce pro správu obsahu, například zásady použití a sdílení dokumentů, jsou vysvětleny v jiných tématech.

Centrální umístění:    Knihovna představuje centrální umístění, kde mohou členové týmu aktualizovat a spravovat dokumenty. Pokud se členové týmu snaží mít neustále aktuální informace o souborech uložených v jednotlivých sdílených složkách nebo odesílaných v různých e-mailových zprávách, může jim knihovna pomoci zmírnit chaos.

Rezervace:    Soubor můžete rezervovat pro vlastní použití, aby jej ostatní nemohli měnit, když na něm pracujete. Jestliže používáte systém Microsoft Office 2007, můžete se soubory, které si rezervujete, pracovat ve svém počítači a dokonce je převést do offline režimu.

Verze:    Knihovna umožňuje sledovat verze, díky čemuž je k dispozici historie verzí a je možné obnovit předchozí verze.

Upozornění a technologie RSS:    Můžete nastavit e-mailová upozornění nebo se přihlásit k odběru informačních kanálů RSS a mít tak stále aktuální informace o změnách provedených v souborech.

Zobrazení:    Tým může vytvářet různá zobrazení, která prezentují obsah více způsoby, jež mohou být pro daný případ právě důležité nebo vhodné. Marketingový tým například používá zobrazení souborů seskupených podle jednotlivých oddělení a zobrazení smluv, jejichž platnost vyprší v aktuálním měsíci.

Vyhledávání:    V knihovnách lze vyhledávat. Můžete například vyhledat název nebo vlastnost dokumentu, například jeho autora.

Integrace klientů:    Pokud pracujete s některými aplikacemi systému Office 2007, například s aplikací Microsoft Office Word 2007, můžete pracovat s funkcemi serveru přímo z klienta. Můžete například rezervovat soubory, aktualizovat vlastnosti serveru nebo zobrazit historii verzí.

Schválení:    V knihovně je možné nastavit, aby byl před zobrazením souborů ostatním uživatelům někdo požádán o jejich schválení. Tato funkce může být užitečná v případě, že knihovna obsahuje důležité pokyny nebo postupy, které musí být před zobrazením ostatním uživatelům definitivní.

Typy obsahu:    Tým může pro určité typy dokumentů, které používá nejčastěji (například marketingové prezentace, listy s rozpočtem a smlouvy), nastavit typy obsahu. Součástí typů obsahu jsou šablony jako výchozí bod pro formátování a veškerý často používaný text a pro vlastnosti, které platí pro dokumenty daného typu, jako je například název oddělení nebo číslo smlouvy.

Pracovní postup:    Skupina může u svých dokumentů použít obchodní procesy označované jako pracovní postupy, které určují akce, jež je třeba v určitém pořadí provést, například schválení nebo překlad dokumentů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×