Správa obrázků v podokně úloh Správce grafiky

V podokně úloh Správce grafiky můžete efektivně spravovat obrázky, které jste vložili do publikace, například Vložený obrázek nebo Propojený obrázek, a zajistit, že budou vždy aktuální.

V tomto článku

Kontrola stavu obrázků

Přechod na obrázek

Zobrazení podrobností obrázku

Převod propojeného obrázku na vložený obrázek

Uložení vloženého obrázku jako propojeného obrázku

Aktualizace propojených obrázků po jejich úpravě

Omezení nástroje Správce grafiky

Kontrola stavu obrázků

V podokně úloh Správce grafiky můžete zkontrolovat stav každého obrázku. Můžete například zjistit, zda je obrázek propojený nebo vložený, zda byl změněn nebo zda chybí odkaz na externí obrázek.

Možnosti zobrazení

Zobrazit lze všechny obrázky související s publikací nebo pouze ty obrázky, které byly od posledního uložení publikace změněny. Obrázky související s publikací můžete zobrazit podle názvu souboru, přípony nebo velikosti. Jinou možností je zobrazení podle čísla stránky publikace nebo stavu obrázku, například je možné zobrazit všechny vložené obrázky a za nimi propojené obrázky.

Zobrazení obrázků

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Správce grafiky.

 2. V části Možnosti zobrazení proveďte v rozevíracím seznamu Zobrazit jednu z následujících akcí:

  • Klepnutím na položku Všechny obrázky zobrazte seznam všech obrázků vztahujících se k publikaci.

  • Klepnutím na položku Chybějící nebo změněné obrázky zobrazte pouze ty obrázky, které chybí nebo byly od posledního uložení publikace změněny.

Řazení obrázků

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Správce grafiky.

 2. V části Možnosti zobrazení klepněte v rozevíracím seznamu Seřadit podle na položku Název, Přípona souboru, Velikost souboru, Číslo stránky nebo Stav.

Zobrazení miniatury

 • Pokud chcete ve skupinovém rámečku Vybrat obrázek zobrazit miniaturu, název souboru a stav obrázku, zaškrtněte políčko Zobrazit miniaturu.

 • Pokud chcete ve skupinovém rámečku Vybrat obrázek zobrazit název souboru, číslo stránky, stav a velikost souboru obrázku, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit miniaturu.

Začátek stránky

Přechod na obrázek

Ve vícestránkové publikaci, která obsahuje mnoho obrázků, můžete rychle přejít na konkrétní obrázek nastavením ukazatele myši na obrázek v podokně Správce grafiky, klepnutím na šipku u obrázku a na příkaz Přejít na tento obrázek.

Začátek stránky

Zobrazení podrobností obrázku

Pomocí vlastností obrázku můžete zkontrolovat, zda je obrázek vložený nebo propojený, název a příponu souboru obrázku, jeho velikost, číslo stránky, na níž je v aktuální publikaci umístěn, jeho velikost (v procentech velikosti původního obrázku), platné rozlišení při poslední aktualizaci a jeho barevný model. Můžete také zobrazit náhled obrázku.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Správce grafiky.

 2. V podokně úloh Správce grafiky klepněte ve skupinovém rámečku Vybrat obrázek na šipku vedle obrázku, u kterého chcete zobrazit informace, a poté klepněte na příkaz Podrobnosti.

Začátek stránky

Převod propojeného obrázku na vložený obrázek

Při převodu propojeného obrázku na vložený obrázek vloží aplikace Publisher data propojeného obrázku do publikace a zruší odkaz na propojený obrázek.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Správce grafiky.

 2. V podokně úloh Správce grafiky ve skupinovém rámečku Vybrat obrázek umístěte ukazatel myši na propojený obrázek, který chcete převést na vložený obrázek, klepněte na šipku a poté klepněte na příkaz Převést na vložený obrázek.

Začátek stránky

Uložení vloženého obrázku jako propojeného obrázku

Pokud vložený obrázek uložíte jako propojený obrázek, použije nástroj Správce grafiky data obrázku k vytvoření nového propojeného obrázku a odstraní data vloženého obrázku z publikace.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Správce grafiky.

 2. V podokně úloh Správce grafiky klepněte ve skupinovém rámečku Vybrat obrázek na šipku vedle obrázku, který chcete uložit jako propojený obrázek, a poté klepněte na příkaz Uložit jako propojený obrázek.

 3. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do složky, kam chcete propojený obrázek uložit.

 4. Do pole Název souboru zadejte název propojeného obrázku.

 5. V rozevíracím seznamu Typ souboru vyberte formát grafického souboru, ve kterém chcete propojený obrázek uložit.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit.

  Poznámky : 

  • Pokud uložíte Vektorová grafika (například soubory ve formátu EPS nebo WMF (Windows Metafile Format)) jako Rastrový obrázek, dojde ke zhoršení kvality obrázku.

  • Pokud uložíte soubor ve formátu EPS v jakémkoli jiném formátu než ve formátu WMF, dojde při tisku na tiskárně s podporou jazyka PostScript ke zhoršení kvality obrázku.

  • Pokud uložíte rastrový obrázek s vysokým rozlišením (například soubor ve formátu TIFF (Tagged Image File Format)) jako rastrový obrázek s nízkým rozlišením nebo jako komprimovaný rastrový obrázek (například ve formátu GIF nebo JPEG), dojde ke zhoršení kvality obrázku.

Začátek stránky

Aktualizace propojených obrázků po jejich úpravě

Jestliže jste upravili propojený obrázek v programu pro úpravu obrázků, nástroj Správce grafiky zjistí změnu a zobrazí stav obrázku jako Původní obrázek je změněn.

Obrázek aktualizujete na změněnou verzi následujícím způsobem:

 • Ve skupinovém rámečku Vybrat obrázek klepněte na šipku vedle obrázku, který chcete aktualizovat, a poté klepněte na příkaz Aktualizovat tento odkaz.

Poznámka : Pokud publikace obsahuje objekty propojené pomocí technologie OLE, musíte propojení OLE aktualizovat samostatně pomocí příkazu Propojení (nabídka Úpravy). Před kompresí souborů pro přenos do tiskové služby se přesvědčte, zda jsou propojení OLE aktualizována.

Začátek stránky

Omezení nástroje Správce grafiky

Pomocí podokna úloh Správce grafiky nelze provádět následující činnosti:

 • Správa objektů OLE v publikaci:    Objekty OLE v publikaci jsou spravovány knihovnami DLL v operačním systému Microsoft Windows. Propojené a vložené objekty OLE nejsou v seznamu obrázků v podokně úloh Správce grafiky zobrazeny. K jejich správě musíte použít dialogové okno Propojení.

 • Správa výplní v publikaci:    Nástroj Správce grafiky nelze použít ke správě Automatické tvary, Objekt WordArt, okrajů BorderArt ani vzorků výplní.

 • Stanovení barev v souborech formátu EPS a WMF:    Nástroj Správce grafiky nelze použít ke stanovení barev použitých v souboru ve formátu EPS ani ve formátu WMF (Windows Metafile Format).

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×