Správa oborů hledání

Poznámka : Nejnovější a nejucelenější informace získáte na webu www.microsoft.com.

Obor hledání definuje podmnožinu informací ve vyhledávacím indexu. Při vyhledávání mohou uživatelé výběrem oboru hledání omezit výsledky hledání na daný obor hledání. Obory hledání zahrnují obvykle určitá témata a důležité zdroje obsahu, které jsou společné pro uživatele v organizaci. Můžete například vytvořit obor hledání pro všechny položky, které se týkají určitého projektu, nebo pro všechny položky, které se týkají určité skupiny v organizaci, například finančního nebo marketingového oddělení. Můžete rovněž vytvořit obor hledání, který bude zahrnovat několik dalších oborů.

Obory hledání je možné nastavit jak na úrovni zprostředkovatele sdílených služeb (SSP), tak na úrovni správy webu. Obory hledání nastavené na úrovni zprostředkovatele sdílených služeb jsou dostupné všem webům v rámci tohoto zprostředkovatele, nelze je však upravit nebo odstranit na úrovni správy webu.

Před správou oborů hledání je nejprve nutné otevřít stránku Zobrazit obory:

 1. Otevřete stránku správy pro zprostředkovatele sdílených služeb.

  Chcete-li uvedenou stránku otevřít, postupujte následujícím způsobem:

  1. Na horním navigačním panelu klepněte na položku Správa aplikací.

  2. Na stránce Správa aplikací klepněte v části Sdílené služby serveru Office SharePoint Server na možnost Vytvořit nebo konfigurovat sdílené služby této farmy.

  3. Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte na zprostředkovatele sdílených služeb, jehož stránku správy chcete otevřít.

 2. Na domovské stránce správy sdílených služeb klepněte v části Hledání na položku Nastavení vyhledávání.

 3. Na stránce Konfigurovat nastavení hledání klepněte v části Obory na položku Zobrazit obory.

Co chcete udělat?

Vytvoření nového oboru

Kopírování oboru

Odstranění oboru

Vytvoření nového oboru

 1. Na stránce Zobrazit obory klepněte na položku Nový obor.

 2. Na stránce Vytvořit obor v části Nadpis a popis zadejte do pole Nadpis název oboru.

 3. Do pole Popis zadejte popis oboru hledání, který správce informuje o jeho účelu.

  Poznámka : Uživatelům se popisy nezobrazují.

 4. Vaše pověření jsou automaticky zadána do pole Poslední změna, které je určeno jen pro čtení.

  Poznámka : Nastavení pole Poslední změna se uživatelům nezobrazuje.

 5. V části Cílová stránka výsledků vyberte jednu z následujících možností:

  • Použít výchozí stránku výsledků hledání: Tuto možnost vyberte, pokud mají být výsledky z tohoto oboru hledání uvedeny na standardní stránce výsledků hledání.

  • Zadejte jinou stránku pro hledání v tomto oboru: Tuto možnost vyberte, pokud mají být výsledky z tohoto oboru hledání uvedeny na vlastní stránce. V tomto případě zadejte do pole Cílová stránka výsledků adresu URL vlastní stránky výsledků hledání.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Kopírování oboru

Při kopírování oboru hledání je kopie vždy sdílená. Zkopírováním tak můžete obor webu zpřístupnit pro jiné weby.

 • V seznamu oborů na stránce Zobrazit obory vyberte v nabídce oboru, který chcete kopírovat, příkaz Nastavit kopii jako sdílenou.

Začátek stránky

Odstranění oboru

 1. V seznamu oborů na stránce Zobrazit obory vyberte v nabídce oboru, který chcete odstranit, příkaz Odstranit.

 2. V okně s dotazem, zda chcete obor odstranit, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×