Správa nastavení hledání na úrovni farmy

Poznámka : Nejnovější a nejucelenější informace získáte na webu www.microsoft.com.

 1. Na horním navigačním panelu klepněte na položku Správa aplikací.

 2. Na stránce Správa aplikací klepněte v oddílu Hledat na možnost Spravovat vyhledávací službu.

 3. Na stránce Spravovat vyhledávací službu klepněte v oddílu Nastavení hledání na úrovni farmy na položku Nastavení hledání na úrovni farmy.

 4. Na stránce Spravovat nastavení hledání na úrovni farmy zadejte do pole E-mailová adresa v oddílu Kontaktní e-mailová adresa kontaktní e-mailovou adresu. Tento údaj je povinný a umožňuje správcům procházených webů kontaktovat příslušnou osobu v případě, že procházení způsobuje potíže nebo je nežádoucí.

 5. V oddílu Nastavení serveru proxy vyberte některou z těchto možností:

  • Nepřipojovat se pomocí serveru proxy. Tuto možnost vyberte, pokud se chcete připojovat k jiným serverům pro procházení bez použití serveru proxy.

  • Použít zadaný server proxy. Tuto možnost vyberte, jestliže chcete procházet ostatní servery prostřednictvím serveru proxy. Pokud tuto možnost vyberete, nakonfigurujte následující nastavení:

   • Do pole Adresa zadejte adresu serveru proxy.

   • Do pole Port zadejte v případě potřeby port serveru proxy.

   • Nechcete-li používat server proxy pro intranetové adresy, zaškrtněte políčko Nepoužívat proxy server na místní (intranetové) adresy.

   • Jestliže nechcete používat server proxy pro určité adresy, zadejte tyto adresy do textového pole Nepoužívat proxy server na adresy začínající. Adresy oddělte středníky.

 6. Do pole Doba připojení (sekundy) v oddílu Časový limit zadejte dobu v sekundách, po kterou má procházející server čekat, než vyprší časový limit pokusu o kontaktování cílového procházeného serveru.

 7. Do pole Čas potvrzení požadavku (sekundy) zadejte dobu v sekundách, po kterou má procházející server čekat na potvrzení požadavku od serveru, který byl kontaktován k procházení.

 8. Chcete-li důvěřovat, že weby jsou legitimní, i když jejich název certifikátu zcela neodpovídá očekávanému názvu, zaškrtněte v oddílu Konfigurace upozornění týkajících se certifikátu SSL políčko Ignorovat upozornění týkající se názvu certifikátu SSL.

 9. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×