Správa mapování alternativních adres URL

Ke každé webové aplikaci lze přidružit kolekci mapování mezi interními a veřejnými adresami URL. Interní i veřejné adresy URL sestávají z protokolu a doménové části úplné adresy URL (například https://www.fabrikam.com). Veřejná adresa URL je adresa, jejímž zadáním uživatel získá přístup k webu služby SharePoint, a tato adresa URL se zobrazuje u odkazů na stránkách. Interní adresy URL se používají v požadavcích URL odesílaných na web služby SharePoint. Ve farmách s více servery lze k celé řadě interních adres URL přidružit jednu veřejnou adresu URL (například pokud služba vyrovnávání zatížení směruje požadavky na určitou adresu IP na různé servery v clusteru s vyrovnáváním zátěže).

Jednotlivé webové aplikace podporují pět kolekcí mapování pro každou adresu URL; těchto pět kolekcí odpovídá pěti zónám (výchozí, intranet, extranet, Internet a vlastní). Pokud webová aplikace přijme požadavek na interní adresu URL v konkrétní zóně, bude v odkazech na stránkách vrácených uživateli uvedena veřejná adresa URL pro tuto zónu.

Při správě mapování alternativních adres URL postupujte takto:

 1. Na horním navigačním panelu klepněte na položku Operace.

 2. Na stránce Operace klepněte v části Globální konfigurace na položku Mapování alternativních adres URL.

Co chcete udělat?

Přidání interní adresy URL

Úprava nebo odstranění interní adresy URL

Úprava veřejných adres URL

Mapování na externí prostředky

Přidání interní adresy URL

 1. Na stránce Mapování alternativních adres URL klepněte na položku Přidat interní adresy URL.

 2. Pokud není vybrána kolekce mapování, kterou chcete upravit, na stránce Přidat interní adresy URL klepněte v části Kolekce mapování alternativních adres URL na příkaz Změnit kolekci mapování alternativních adres URL v nabídce Kolekce mapování alternativních adres URL.

 3. Na stránce Vybrat kolekci mapování alternativních adres URL klepněte na požadovanou kolekci mapování.

 4. V části Přidat interní adresu URL zadejte do pole Protokol, hostitel a port adresy URL novou interní adresu URL (například https://www.fabrikam.com).

 5. V seznamu Zóna klepněte na zónu pro interní adresu URL.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Úprava nebo odstranění interní adresy URL

Poznámka : Poslední interní adresu URL ve výchozí zóně nelze odstranit.

 1. Na stránce Mapování alternativních adres URL klepněte na interní adresu URL, kterou chcete upravit nebo odstranit.

 2. V části Upravit interní adresu URL změňte adresu URL v poli Protokol, hostitel a port adresy URL.

 3. V seznamu Zóna klepněte na zónu pro interní adresu URL.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepnutím na tlačítko Uložit uložíte změny.

  • Klepnutím na tlačítko Storno změny zrušíte a vrátíte se na stránku Mapování alternativních adres URL.

  • Klepnutím na tlačítko Odstranit interní adresu URL odstraníte.

Začátek stránky

Úprava veřejných adres URL

Poznámka : Pro výchozí zónu musí vždy existovat veřejná adresa URL.

 1. Na stránce Mapování alternativních adres URL klepněte na položku Upravit veřejné adresy URL.

 2. Pokud není vybrána kolekce mapování, kterou chcete upravit, na stránce Upravit veřejné adresy URL zóny klepněte v části Kolekce mapování alternativních adres URL na příkaz Změnit kolekci mapování alternativních adres URL v nabídce Kolekce mapování alternativních adres URL.

 3. Na stránce Vybrat kolekci mapování alternativních adres URL klepněte na kolekci mapování.

 4. V části Veřejné adresy URL můžete přidat nové adresy URL nebo upravit stávající adresy URL v libovolném z následujících textových polí:

  • Výchozí,

  • Intranet,

  • Extranet,

  • Internet,

  • Vlastní.

 5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Mapování na externí prostředky

Můžete rovněž definovat mapování na prostředky mimo interní webové aplikace. K tomu je zapotřebí zadat jedinečný název, počáteční adresu URL a zónu pro tuto adresu URL (adresa URL musí být jedinečná v rámci farmy).

 1. Na stránce Mapování alternativních adres URL klepněte na položku Mapovat na externí prostředek.

 2. Na stránce Vytvořit mapování externích prostředků zadejte do pole Název zdroje jedinečný název.

 3. Do pole Protokol, hostitel a port adresy URL zadejte počáteční adresu URL.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×