Správa kolekcí webů a globálních nastavení v Centru pro správu SharePointu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete spravovat kolekce webů a globálních nastavení v Centru pro správu Sharepointu. Jako správce Sharepointu Online můžete Centrum pro správu služby SharePoint na:

 • Vytvoření a správa kolekcí webů, přidělení a sledování úložiště kolekce webů

 • Správa oprávnění a uživatelů a zabezpečení obsahu na webech

 • Správa profilů uživatelů a konfigurace osobních webů

 • Povolení a konfigurace specifických funkcí SharePointu Online nebo globálních nastavení

Tady je přehled důležitých informací, které byste měli zvážit při plánování vytvoření, konfigurace a správy prostředí SharePointu Online.

Kolekce webů je skupina webů, které mají stejného vlastníka a sdílejí nastavení správy, například oprávnění. Při vytvoření kolekce webů se v této kolekci webů automaticky vytvoří web nejvyšší úrovně. Potom můžete vytvořit jeden nebo víc webů, které budou tomuto webu nejvyšší úrovně podřízené.

Hierarchický diagram kolekce webů zobrazující web nejvyšší úrovně a podřízené weby

Funkce a nastavení webů nejvyšší úrovně a podřízených webů je možné řídit na různých úrovních. Díky této hierarchii mohou mít uživatelé hlavní pracovní web pro celý tým a jednotlivé pracovní weby a sdílené weby pro projekty menšího významu. Můžete vytvářet samostatné kolekce webů pro různá oddělení nebo pro externí weby.

Nastavení kolekce webů Centrum pro správu služby SharePoint

Jak se rozhodnete uspořádání kolekcí webů závisí na velikosti a jeho potřebám vaší organizace. Pokud zjistit pár základních podrobnosti – například co kolekce webů se použije pro, a které uživatelé musí mít taky přístup k němu – a to vám umožní rozhodovat, jaký typ Šablona webu se má použít, jaká velikost úložiště přidělit a kolik kolekcí webů může potřebujete k vytvoření. Pokud potřebujete zkontrolovat omezení úložiště nebo počet kolekcí webů, které jsou podporovány u vašeho plánu, přečtěte si článek služby SharePoint Online: softwarové hranice a omezení. Jakmile budete připraveni začít vytvářet kolekcí webů, můžete to provést pomocí centra pro správu služby SharePoint.

Co chcete zjistit:

Položte si tuto otázku :

Jaké šablony webu máme použít?

Při vytváření kolekce webů můžete použít šablonu webu. V šabloně webu jsou předem vyplněné seznamy, knihovny, stránky a další prvky nebo funkce podporující různé obchodní potřeby. Šablonu můžete použít tak, jak je, nebo můžete web přizpůsobit, aby vyhovoval vašim potřebám.

Každý web zdědí vlastnosti z vybrané šablony pro vaši kolekci webů. V kolekci webů můžete použít víc šablon webu.

 • Jaký typ obsahu se bude na webech uchovávat?

 • Bude web sloužit k nějakému speciálnímu účelu?

 • Jakým způsobem potřebují lidé s obsahem pracovat?

Kolik kolekcí webů potřebujeme?

Na toto rozhodnutí mají vliv obchodní potřeby a celkové limity úložiště.

Některé typy webů, třeba veřejný web, katalog aplikací, centrum vyhledávání nebo hostitel osobních webů, existují jako samostatné kolekce webů. Některé z nich se můžou automaticky vytvořit při zaregistrování do Office 365. Pokud má vaše organizace další specializované účely, budete možná potřebovat další kolekce webů. U některých skupin je například potřeba omezit přístup k jejich obsahu.

Poznámka : Informace o veřejném webu SharePointu Online v tomto článku platí jenom v případě, že si vaše organizace koupila Office 365 před 9. březnem 2015. Jestli jste si Office 365 koupili po 9. březnu 2015, použijte partnera poskytujícího hosting webu Office 365.

 • Jsou v organizaci oddělení nebo skupiny, které potřebují udržovat samostatná data?

 • Budete potřebovat různé kolekce webů pro speciální účely?

 • Plánujete použití aplikací pro SharePoint (pokud ano, budete chtít vytvořit web katalogu aplikací)?

Jakou velikost úložiště potřebujeme pro každou kolekci webů?

Když organizace zakoupí službu SharePoint Online, je jí přidělen fond úložiště o velikosti závisející na počtu zakoupených uživatelských licencí a zakoupené verzi služeb Office 365. Celková velikost úložného prostoru je stanovena tak, abyste mohli určit, kolik prostoru máte dát jednotlivým kolekcím webů (minimum je 50 MB).

Pokud přiřadíte úložiště nové kolekci webů, budete moct vidět celkovou velikost úložiště přiděleného vaší organizaci a jak velkou část z celkového úložiště organizace zbývá přidělit novým kolekcím webů. Velikost úložiště pro kolekci webů můžete po jejím nastavení kdykoli změnit, pokud to bude nutné. Můžete sledovat, jak velkou část úložiště používá každá kolekce webů. Pokud se některá kolekce webů bude blížit svému limitu přiděleného úložného prostoru, můžete na to být automaticky upozorněni.

Pokud zjistíte, že organizaci dochází zbývající úložný prostor, máte tři možnosti:

 • Snižte množství obsahu na webech Sharepointu Online.

 • Odstraňte jeden nebo více kolekcí webů.

 • Zakoupit od společnosti Microsoft nebo vašeho partnera další úložiště.

Velikost použitého prostoru je třeba sledovat a spolu se správci kolekcí webů a vlastníky webů stanovit pokyny a zásady ohledně omezení velikostí souborů, které mají v organizaci platit.

Další informace najdete v tématu Změna kvóty kolekce webů úložiště a server prostředků nebo Správa limitů úložiště kolekce webů.

 • Kolik kolekcí webů budete celkově potřebovat?

 • Jak velké úložiště je součástí vašeho předplatného?

 • Mají některé kolekce webů větší požadavky na úložiště než jiné s ohledem na typ nebo objem jejich obsahu?

 • Umožníte uživatelům webu, aby vytvářeli své vlastní týmové weby v rámci určité kolekce webů? Další informace o povolení vytvářet weby najdete v článku Povolení uživatelům vytvářet vlastní týmové weby.

Potřebujeme podporu více jazyků?

Sada MUI (Multilingual User Interface) umožňuje uživatelům zobrazit weby nebo webové stránky v jiném jazyce, než je jazyk nastavený ve výchozím nastavení webu nebo kolekce webů. Sada MUI není překladatelským nástrojem. Jenom změní jazyk zobrazení určitých výchozích prvků rozhraní.

MUI změní uživatelské rozhraní jen pro jednotlivé uživatele. Nemá vliv na způsob zobrazení pro jiné uživatele. Jakýkoli obsah webu, který byl vytvořený ve výchozím jazyce webu, se bude dál zobrazovat v tomto výchozím jazyce.

Ve výchozím nastavení je povolena MUI. Ale pokud MUI má být použita v kolekci webů, pak taky musí povolit správce kolekce webů. Se a vaše vlastníci webů musíte rozhodnout předem jaké výchozí jazyk pro kolekce webů a webů, protože po není zadán jazyk nelze změnit.

Po vytvoření kolekce webů je důležité si ověřte správnost národní prostředí a místní nastavení na webu. Třeba při vytváření francouzsky webů národní prostředí bude vždy nastavit Francie i v případě, že se nacházíte v Kanadě. Proto bez ohledu na to, jaký jazyk zvolíte je též vhodné ověřit místní a nastavení národního prostředí správnost ve své lokalitě.

Další informace o vícejazyčných webech najdete v článku Úvod k vícejazyčným funkcím.

 • Je potřeba vytvořit některé kolekce webů v konkrétních jazycích?

Plánujete použít veřejný web k vytvoření webu vystaveného na Internetu?

Další informace o plánování veřejného webu, včetně informací o použití vlastní domény, najdete v Příručce k plánování SharePointu Online v článku Plánování veřejného webu.

 • Máte už pro vaši firmu web vystavený na Internetu nebo chcete použít web, který se automaticky vytvoří v SharePointu Online?

Začátek stránky

Plánování zachování spravovatelnosti kolekcí webů

Zásady správného řízení jsou sadou zásad, rolí, odpovědností a procesů řídících způsoby, kterými vaše organizace spolupracuje, aby dosáhla obchodních cílů. K dosažení těchto cílů slouží vámi poskytované služby a správa duševního vlastnictví vytvářeného vašimi zaměstnanci. Při plánování kolekcí webů byste měli vytvořit i plán zásad jejich správného řízení.

Při úvahách o strukturalizaci a zásadách správného řízení kolekcí webů si odpovězte na následující otázky.

Čeho chcete dosáhnout:

Položte si tuto otázku:

Efektivní kolekce webů tvořená skupinami jednotlivců a týmů majících společné cíle

Zvýší struktura kolekcí webů efektivitu organizace?

Zabezpečený web, který je otevřen uživatelům potřebujícím informace, ale ve kterém je přístup k informacím blokován neoprávněným uživatelům

Umožní struktura, aby informační architektura splňovala zákonné požadavky, požadavky ochrany osobních údajů a cíle zabezpečení?

Model oprávnění dovolující přístup pro čtení, přístup pro zápis nebo obojí

Jaký typ přístupu budou uživatelé potřebovat mít k obsahu?

Povolení externích uživatelů na jenom těch kolekcí webů, které potřebný. Další informace o který umožňuje externím uživatelům přístup k vašim webům najdete v tématu sdílení webů nebo dokumentů s lidmi mimo vaši organizaci.

Potřebují mít přístup i uživatelé mimo společnost?

Úspěšný plán pro dobře udržované weby

Komu bude povoleno vytvářet a spravovat weby v kolekci webů?

Určení konkrétních akcí a aplikací například řešení s izolovaným prostorem (sandbox)

Jaké funkce budou povoleny uživatelům?

Kolekce webů, jejichž obsah je užitečný pro uživatele sdílející web

Bude obsah nacházející se ve výsledcích hledání relevantní pro uživatele sdílející kolekci webů?

Řešení, které se snadno spravuje a upgraduje

Jaký rozsah vlastních úprav dovolíte?

Odstranění a obnovení kolekcí webů

Jako správce SharePointu můžete obnovit odstraněné kolekce webů. Koš vám umožní obnovit odstraněné kolekce webů, ale jenom pokud už v něm nebyly víc než 90 dní. Po 90 dnech se totiž kolekce webů z koše odstraní natrvalo. Používáním koše získáte čas na to zjistit, jestli kolekce webů neobsahuje data, která by vaše organizace mohla potřebovat. Další informace najdete v článku Obnovení odstraněné kolekce webů.

Začátek stránky

Správa oprávnění a zabezpečení obsahu

V této části

Správa správců kolekce webů

V rámci správy SharePointu Online existují tři role pro správu:

 • Globální správce:    Správce portálu Office 365. Může spravovat licence služeb, uživatele a skupiny, domény a odebírané služby. V Office 365 je globální správce taky správcem SharePointu Online.

 • Správce SharePointu:    Globální správce, jehož primárním úkolem je spravovat prostředí SharePointu Online pomocí Centra pro správu SharePointu. Může vytvářet a spravovat kolekce webů, jmenovat správce kolekcí webů, určovat nastavení klientů a konfigurovat službu Podnikové připojení a Zabezpečení úložiště, službu InfoPath Forms Services, správu záznamů, vyhledávání a profily uživatelů.

 • Správce kolekce webů:    Uživatel s oprávněními správce pro správu kolekce webů. Kolekce webů může mít několik správců, ale jenom jednoho primárního správce. Správce SharePointu Online by měl při vytváření kolekce webů nejdřív přiřadit oprávnění primárnímu správci kolekce webů a pak případně přidat další správce kolekce webů.

Globální správce nebo správce SharePointu při vytváření kolekce webů v SharePointu Online jmenuje primárního správce kolekce webů. Jako dobré bezpečnostní opatření se osvědčuje určit jednoho nebo víc správců kolekce webů jako zálohu a taky je vhodné mít v Office 365 sekundárního globálního správce.

Další informace najdete v článku Správa správců kolekce webů.

Začátek stránky

Povolení přístupu externích uživatelů k interním webům

SharePoint Online poskytuje uživatelům webu možnost pozvat externí uživatele (tedy uživatele, kteří nemají licenci k vašemu předplatnému Office 365), aby si zobrazili obsah na webech nebo aby ho upravovali. Pokud by vás zajímalo, jaké typy uživatelů můžou být externí uživatelé a jaká mají oprávnění, přečtěte si téma Správa externích sdílení pro prostředí SharePointu Online. Externí sdílení představuje funkci efektivnější spolupráce, která může podpořit potřeby spolupráce vaší organizace s externími dodavateli, zákazníky nebo klienty. U externího sdílení je ale důležitá pečlivá správa, která zajistí odpovídající ochranu veškerého obsahu, který nechcete sdílet.

Jsou tři způsoby, jak můžou uživatelé sdílet obsah webů s uživateli mimo vaši organizaci:

 • Můžou sdílet celý web pozváním externích uživatelů pro přihlášení k vašemu webu pomocí účtu Microsoft nebo na pracovní nebo školní účet.

 • Můžou sdílet jednotlivé dokumenty pozváním externích uživatelů pro přihlášení k vašemu webu pomocí účtu Microsoft nebo na pracovní nebo školní účet.

 • Můžou uživatelům poslat odkaz pro hosty, který jim umožní anonymní prohlížení jednotlivých dokumentů na vašem webu.

Externí sdílení je pro vaše prostředí SharePointu Online (klienta) a jeho kolekce webů povolené standardně. Je možné, že ho budete chtít globálně vypnout předtím, než začnou používat weby uživatelé, nebo dokud nebudete přesně vědět, jak chcete tuto funkci používat. Můžete se rozhodnout, že chcete povolit externí sdílení pro konkrétní kolekce webů a nechat ho vypnuté v kolekcích webů, ve kterých je uložený obsah, který je pro vaši firmu důvěrný. Měli byste pečlivě zvážit, kde a jakou úroveň externího sdílení povolíte.

V Centru pro správu SharePointu můžete externí sdílení nakonfigurovat na dvou úrovních:

 1. Externí sdílení můžete globálně zapnout nebo vypnout pro celé prostředí SharePointu Online (nebo klienta).    Navíc, pokud zapnete externí sdílení, můžete zadat, jestli chcete umožnit sdílení jenom ověřeným uživatelům, nebo jestli chcete uživatelům povolit sdílení obsahu s ověřenými uživateli i s anonymními uživateli prostřednictvím odkazů pro hosty.

 2. Externí sdílení můžete zapnout nebo vypnout pro jednotlivé kolekce webů.    Tím získáte možnost zabezpečit obsah na určitých kolekcích webů, které nechcete sdílet. Můžete taky zadat, kterou úroveň sdílení chcete v kolekci webů povolit (sdílení s ověřenými uživateli nebo sdílení s ověřenými uživateli i s anonymními uživateli prostřednictvím odkazů pro hosty).

Další informace o povolení a správě externího sdílení najdete v článku Správa externího sdílení pro prostředí SharePointu Online. Informace o tom, jak můžou uživatelé sdílet obsah, najdete v článku Sdílení webů nebo dokumentů s lidmi mimo vaši organizaci.

Ochrana obsahu pomocí Správy přístupových práv k informacím (IRM)

SharePoint Online IRM používá Microsoft Azure Active Directory správy přístupových práv (RMS), technologie ochrany informací v Office 365. Informace o přístupových práv ochrany IRM (Správa) lze použít souborů v seznamy a knihovny SharePoint. Další informace najdete v tématu Co je Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Pokud je technologie IRM povolená pro seznam nebo knihovnu, jsou soubory zašifrované, takže je můžou zobrazit a provádět s nimi konkrétní akce jenom autorizovaní lidé. Každý soubor se spravovanými přístupovými právy obsahuje i licenci pro publikování omezující práci se souborem pro uživatele, kteří soubor zobrazí. Mezi obvyklá omezení patří označení souboru pouze pro čtení, zakázání kopírování textu, zabránění uživatelům v uložení místní kopie a tisku souboru. Klientské programy, které můžou číst typy souborů podporované technologií IRM, používají licenci pro publikování v souboru se spravovanými přístupovými právy k vynucení těchto omezení. Tímto způsobem se zachová ochrana souboru se spravovanými přístupovými právy i po jeho stažení.

Ve výchozím nastavení je technologie IRM při přihlášení k Office 365 zakázaná. Než technologii IRM zapnete pomocí Centra pro správu SharePointu, musí nejdřív globální správce Office 365 nainstalovat modul Windows PowerShell pro správu přístupových práv a potom se připojit ke službě Správa přístupových práv. Další informace najdete v článcích Nastavení technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím) v SharePointu Online a Použití technologie IRM (Správa přístupových práv k informacím) v seznamu nebo knihovně.

Začátek stránky

Profil uživatele je sada vlastností popisujících uživatele SharePointu. Právě díky profilům uživatelů, ze kterých čerpají funkce jako osobní weby nebo hledání osob, je práce pro uživatele ve vaší organizaci příjemnější a do velké míry šitá na míru. Velká část sociálních funkcí je závislá na profilech uživatelů, a proto jde konfigurace profilů uživatelů ruku v ruce s konfigurací sociálních funkcí.

V této části

Správa profilů uživatelů a plánování vlastních vlastností nebo zásad profilu

Pokud se vytváří uživatelský účet v Office 365, může správce ručně zadat podrobnosti uživatele, včetně názvu pozice, oddělení, telefonních čísel a dalších vlastností, které se zobrazují v globálním adresáři Office 365. Správce může taky použít nástroj pro synchronizaci adresáře služeb Microsoft Online Services a replikovat uživatelské účty služby Active Directory (a další objekty služby Active Directory) do Office 365. Tyto informace se zobrazí v profilu uživatele SharePointu Online.

Jestli jste ručně zadané informace o profilech uživatelů do adresářové služby Office 365 nebo nesynchronizuje s služby Active Directory, pokud existuje informace, které chcete přidat do profilů uživatelů, ale nejsou žádná pole pro ho a pak můžete zvažte vytvoření Vlastnosti profilu uživateleSharepointu Online. Můžete taky definování zásad pro chování těchto vlastností.

Další vlastnosti profilu uživatele můžou vylepšit sociální funkce SharePointu vaší organizace, třeba vyhledávání osob a doporučení. Můžete třeba chtít vytvořit vlastnost profilu uživatele pro aktuální projekty, na kterých zaměstnanec pracuje, což ostatním uživatelům umožní najít odborníky na danou problematiku.

Mějte na paměti, že tyto vlastnosti jsou specifické pro SharePoint Online a nebudou se tyto informace replikovat do Office 365. To znamená, že služby Office 365, jako je Exchange Online nebo Lync Online, nebudou si tuto informaci prohlédnout vzhledem k tomu, že se nepřidá globálního seznamu adres.

Při plánování profilů uživatelů můžete začít vyhodnocením potřeb spolupráce vaší organizace zvážením odpovědí na následující otázky. Pokud chcete omezit rozsah plánování, zaměřte se na přidávání vlastností, které v každé kolekci webů umožňují klíčové potřeby společnosti nebo scénáře. Pokud příslušná vlastnost neřeší konkrétní scénáře, počkejte na identifikaci potřeby v průběhu pravidelných operací. Neplánujte přidání vlastnosti jen proto, že si myslíte, že byste ji mohli v budoucnu potřebovat. Je možné, že nebude nutné přidávat vůbec žádné vlastnosti.

Co chcete zjistit:

Položte si tuto otázku:

Jaké vlastnosti použijete pro základní profily uživatelů. Vlastnosti jsou důležité při hledání uživatelů, vytváření cílových skupin pro zacílení obsahu a vytváření vztahů mezi kolegy a pracovními skupinami.

Odpovídají výchozí vlastnosti profilu uživatele vašim potřebám?

Jakým způsobem uživatelé tyto informace vyplní a kdo je bude moct zobrazit.

Pokud vytvoříte nové vlastnosti, jaké zásady pro ně budou platit?

Jestli potřebujete konzistentní taxonomii, která umožní vyhledávací službě SharePointu najít odpovídající uživatele. Řekněme třeba, že vytváříte vlastnost profilu s názvem „Zeptejte se mě na“. V této vlastnosti chcete spravovat, co můžou uživatelé do pole zadat. Pokud je necháte zadávat jejich vlastní hodnoty, můžou zadat jiné heslo, než by ostatní hledali. V takovém případě možná budete chtít vytvořit sadu termínů určující možnosti, které si může pro vyplnění této informace uživatel vybrat.

Potřebujete vytvořit sadu termínů, abyste uživatelům poskytli sadu možností pro vyplnění nové vlastnosti profilu?

Další informace o sadách termínů najdete v článku Úvod ke spravovaným metadatům.

Poznámky : 

 • Během synchronizační nástroj Directory (DirSync) umožňuje služby Active Directory profily poštovním a synchronizaci s centry osobního webu, služby Active Directory informace jsou uvedeny pouze v jednom směru – z místního nasazení služby Active Directory pro SharePoint Online. Zajistíte tím, že informace o uživatelích ve službě SharePoint Online odráží aktuální a přesné stav uživatelských dat ve službě Active Directory. Další informace o adresářové služby Office 365 přečtěte si Synchronizace služby Active Directory v Office 365.

 • Pokud ze služby Active Directory synchronizujete profily uživatelů, můžete synchronizovat i skupiny Active Directory. Díky synchronizaci skupin bude SharePoint Online obsahovat informace o tom, kdo z uživatelů je v jaké skupině.

 • Pokud správce služby Active Directory vytvořil vlastní atributy ve službě Active Directory, nenamapují se tyto informace do výchozích vlastností Office 365 a nebudou se synchronizovat.

Další informace o správě profilů uživatelů najdete v článku Správa profilů uživatelů v SharePointu Online.

Začátek stránky

Zobrazení přizpůsobeného obsahu uživatelům v cílové skupině

Cílové skupiny SharePointu vám umožňují zobrazit obsah uživatelům podle jejich funkce nebo pracovní náplně. Cílové skupiny je možné definovat pomocí jedné z těchto položek nebo jejich kombinace: členství v distribučním seznamu, skupina zabezpečení systému Windows, skupina SharePointu, role organizace nebo veřejné vlastnosti v profilech uživatelů. Obsah můžete zacílit na cílové skupiny pro navigační odkazy, položky seznamů, položky knihoven a webové části.

Před vytvořením cílových skupin pro zacílení obsahu byste měli společně se správci kolekcí webů a vlastníky webů zjistit, jaké prvky webu chtějí použít na svých webech. Zlepší to vaši představu o způsobu interakce mezi uživateli a různými weby a přesněji určíte, jak chcete zacílení obsahu použít.

Jakmile jsou cílové skupiny definované, je možné je k zacílení obsahu použít mnoha způsoby. Třeba u aplikací Microsoft Office 2013 můžete definovat odkazy, které se zobrazí v možnosti Uložit jako > Naposledy použité složky SharePointu, a nastavit cílové skupiny, pro které jsou jednotlivé odkazy viditelné. Na osobních webech můžete nastavit cílové skupiny pro navigační odkazy webu, které se zobrazují v horním panelu odkazů. V prostředí, kde se cílové skupiny konfigurují, můžou správci webů využít k zacílení obsahu podle cílových skupin webové části.

Plánování cílových skupin by mělo spočívat v nalezení nejmenší možné množiny klíčových cílových skupin na základě potřeb.

Cílové skupiny SharePointu Online se liší od oprávnění SharePointu. Pokud chcete někomu zakázat přístup ke konkrétnímu webu, knihovně dokumentů nebo dokumentu, můžete to provést pomocí konfigurace oprávnění. Další informace o plánování oprávnění najdete v článku Plánování strategie oprávnění.

Další informace o správě cílových skupin najdete v článku Správa cílových skupin profilů uživatelů v SharePointu Online.

Začátek stránky

Nastavení osobních webů pro uživatele

Osobní weby jsou osobní weby, které jsou zdrojem bohatou sadu funkcí sociálních sítí a spoluprá každému členu vaší organizace. Kromě toho osobních webů zadejte uživatele Office 365 centrální umístění, kde mohou ukládat, sdílet a sledovat informace, které budou starat o. Uživatelé přístup k své osobní weby po kliknutí na webech v horní části webu Sharepointu Online. Kliknutí na informační kanál nebo OneDrive bude trvat uživatele do jiných umístění osobního webu po vytvoření kolekci webů osobní web. Také pokud kliknete na uživatelské jméno v pravém horním rohu stránky a klikněte na O mně, to vás spojí s stránce osobní web, který popisuje aktivity vlastníka osobního webu.

Jako správce SharePointu Online můžete přizpůsobit obsah osobního webu pro každého uživatele v jakékoli organizaci a povolit zásady ochrany osobních informací.

Osobní weby mají ve výchozím nastavení tři primární součásti:

 • Informační kanál je výchozí cílová stránka. Tato stránka zobrazuje informační kanál nedávných aktivit souvisejících s určenými kolegy a zájmy uživatele. Uživatelé můžou své informační kanály přizpůsobit sledováním spolupracovníků, určením svých zájmů a konfigurací druhu aktivit, které chtějí sledovat.

 • Moje OneDrive pro firmy obsah je stránka webových částí zobrazující obsah, který uživatel uložil na svém osobním webu.

 • Osobní weby je stránka odkazů na weby, které uživatelé sleduje a odkazů na navrhované weby.

 • O mně umožňuje jiným uživatelům v organizaci zobrazit stránku s profilem uživatele, na které se tento uživatel může podělit o svoji odbornost, profilové obrázky apod. Ačkoli stránky Můj informační kanál a Můj obsah OneDrive pro firmy jsou dostupné pouze příslušnému uživateli, stránka Můj profil se tomuto uživateli a jiným pracovníkům organizace zobrazí, pokud navštíví osobní web tohoto uživatele.

Aby bylo plánování osobních webů efektivní, měl by správce SharePointu Online zjistit, jaké kvóty osobní weby požadují. Správce SharePointu Online může taky určit důležité informace o konfiguraci, třeba důvěryhodná umístění hostitelů, upřednostňované centrum vyhledávání, jaké účty nebo skupiny budou mít na osobních webech oprávnění ke čtení a další nastavení zabezpečení a ochrany osobních údajů, které můžete najít v Centru pro správu SharePointu v části profily uživatelů. Správce SharePointu Online taky řídí vlastnosti profilů uživatelů, které se zobrazují na stránkách profilů uživatelů osobních webů.

Správci kolekcí webů nebo vlastníci webů můžou určit, jestli bude funkce Informační kanál webu, dostupná na týmových webech, pro web zapnutá. Zapnutím této funkce se vytvoří informační kanál a informační mikrokanál specifický pro web, který je možné číst na webu nebo ho můžete sledovat prostřednictvím osobního webu.

Začátek stránky

Následující tabulka obsahuje pokyny k oprávněním sociálních funkcí:

Oprávnění

Pokyny

Vytvořit osobní web

Ve výchozím nastavení můžou všichni ověření uživatelé vytvořit osobní web. Ujistěte se, jestli chcete, aby pro organizaci platilo výchozí nastavení. Další možností je pomocí jedné nebo víc skupin zabezpečení udělit oprávnění Vytvořit osobní web podmnožině uživatelů v organizaci.

Používat sociální funkce

Ve výchozím nastavení mohou všichni ověření uživatelé přidávat hodnocení a sociální značky k dokumentům, k ostatním položkám služby SharePoint Online a k dalším položkám, například k externím webovým stránkám a příspěvkům v blogu. Uživatelé mohou na stránkách profilů osobního webu nebo na libovolné stránce služby SharePoint Online zanechávat také improvizované poznámky. Další možností je pomocí jedné či více skupin zabezpečení udělit oprávnění Používat sociální funkce podmnožině uživatelů v organizaci.

Použít osobní funkce

Ve výchozím nastavení mohou všichni ověření uživatelé upravovat své profily, přidávat nebo upravovat kolegy a přidávat nebo upravovat členství. Další možností je pomocí jedné či více skupin zabezpečení udělit oprávnění Použít osobní funkce podmnožině uživatelů v organizaci.

Zvláštní pozornost

Zvláštní pozornost vyžadují tyto funkce osobních webů:

 • Informační kanál    Ve výchozím nastavení funkce Newsfeed zapnutá, který umožňuje uživatelům web ke sledování aktivity spolupracovníkovi na stránku informačního kanálu své osobní weby. Uživatelé mohou jenom zobrazit aktivity v informačním kanálu, ke které mají oprávnění. Při plánování osobních webů, by měl zvažte důsledky ochrany osobních údajů této funkce a omezení rizik řešení svým požadavkům.

 • Nástroj pro vytváření značek a poznámek:    Nástroj pro vytváření značek a poznámek můžete zapnout nebo vypnout v Centru pro správu SharePointu pomocí nastavení oprávnění Používat značky a poznámky. Toto nastavení platí pro všechny uživatele, kteří mají oprávnění Používat značky a poznámky.

Další informace o správě osobních webů najdete v článcích Správa nastavení osobního webu pro SharePoint Online. Informace o tom, jak přizpůsobit hostitele osobních webů, který řídí vzhled a chování informačního kanálu a stránek profilu používaných pro osobní weby ve vaší organizaci, najdete v článku Přizpůsobení hostitele osobních webů.

Začátek stránky

Existuje několik funkcí, které můžete konfigurovat a globálně spravovat z Centra pro správu SharePointu. Při plánování času a zdrojů je vhodné vyhodnotit, jestli má vaše organizace obchodní potřeby týkající se konkrétních funkcí. Tento krok vám pomůže zjistit, kde budete zřejmě potřebovat zapojit odborníky na danou problematiku ve vaší organizaci, aby pomohli při plánování konfigurace těchto funkcí zaměstnancům správy partnera. Pokud třeba chcete získat nezbytné požadavky pro konfigurační funkce, jako je úložiště termínů, nebo funkce správy záznamů, jako je organizátor obsahu, budete se pravděpodobně potřebovat spojit s lidmi ve vaší organizaci, kteří jsou odpovědní za firemní taxonomii, správu záznamů nebo správu obsahu.

Potřebujete tyto funkce?

Další informace o jejich nastaveních najdete tady:

Návrháři webu chtějí mít možnost vytvářet a publikovat formuláře s podporou prohlížeče, které můžou uživatelé vyplnit.

Služby InfoPath Forms Services umožňuje formuláře vykreslování ve webovém prohlížeči. Je k dispozici pro E3 a E4 Office 365 plány jednotného zasílání zpráv. InfoPath Forms Services podporuje SharePoint Server 2016.

Budete muset pracovat s obchodními daty uloženými v externích aplikacích a budete chtít tato data integrovat do webů SharePointu Online.

Můžete použít službu Podnikové připojení a připojit se ke zdrojům dat, třeba k databázím SQL Azure nebo webovým službám technologie Microsoft Windows Communication Foundation (WCF).

Chcete vytvořit a používat taxonomie ke klasifikaci a uspořádání informací na webech.

Pomocí nástroje správy úložiště termínů můžete vytvářet, importovat a spravovat hierarchické kolekce centrálně spravovaných termínů (nazývaných sady termínů).

Potřebujete automaticky směrovat obsah do specifických umístění na základě kritérií správy záznamů nebo správy dokumentů.

Potřebujete konfigurovat hledání pro prostředí SharePointu Online.

Chcete uživatelům poskytnout možnost vyhledat a nainstalovat interně vyvinuté obchodní aplikace nebo aplikace jiných dodavatelů k přizpůsobení a rozšíření webů.

Chcete vytvořit Centrum eDiscovery pro správu obsahu, který může být součástí žádostí eDiscovery ve vyšetřování, auditech a soudních případech.

Centrum eDiscovery je kolekce webů a musíte ho vytvořit v Centru pro správu SharePointu. Šablona Centrum eDiscovery je umístěná na kartě Organizace dialogu nové kolekce webů. Každý nový případ bude další web v kolekci webů Centrum eDiscovery.

Začátek stránky

V rámci plánování by měl rozhodněte, zda má vaše organizace potřebám vyžadujících pomocí jiných výrobců službami či aplikacemi přizpůsobení Sharepointu Online. Vaše organizace může muset migrovat velké množství obsahu nebo velkého počtu uživatelů na web služby SharePoint Online. Nebo můžete mít obchodních procesů, které vyžadují podporu pro e-mailu s podporou seznamy. Pokud si myslíte, že vaše organizace může využívat třetích stran službami či aplikacemi, přejděte prosím prozkoumejte odborné služby Microsoftu a aplikace dostupné od partnerů společnosti Microsoft na Webu Microsoft Office 365 Marketplace. Tento marketplace umožňuje najít odborníky, které vám pomohou nasadit v cloudu nebo upravte si Microsoft Office 365 podle potřeb vaší firmě. Je též vhodné umožňuje zkoumat a zkoumat službám třetích stran a řešení na začátku tohoto procesu plánování.

Začátek stránky

Vraťte se do Služby SharePoint Online Příručka k plánování pro Office 365 pro firmy.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×