Správa dostupnosti formulářů a sestav na webu služby SharePoint

Pokud publikujete databázi aplikace Microsoft Office Access 2007 na web služby Windows SharePoint Services 3.0, můžete řídit dostupnost formulářů a sestav v databázi pro uživatele na tomto webu.

Existují tři způsoby, jak řídit, zda bude formulář nebo sestava (obsažená v databázi aplikace Access, která je publikovaná na webu služby SharePoint) k dispozici:

 • Změna vlastnosti Zobrazit na webu služby SharePoint formuláře nebo sestavy

  Umožňuje řídit dostupnost konkrétních formulářů nebo sestav. Jiné formuláře nebo sestavy, které mají stejný zdroj dat, nebudou touto změnou ovlivněny.

 • Změna vlastnosti Zobrazit zobrazení na webu služby SharePoint zdrojové tabulky formuláře nebo sestavy

  Umožňuje řídit dostupnost všech formulářů nebo sestav v databázi, které tuto tabulku používají. Formuláře nebo sestavy založené na jiných tabulkách nebudou touto změnou ovlivněny.

 • Změna vlastnosti DisplayAllViewsOnSharePointSite databáze

  Umožňuje řídit dostupnost všech formulářů nebo sestav v databázi.

Co chcete udělat?

Řízení dostupnosti konkrétního formuláře nebo sestavy

Řízení dostupnosti formulářů a sestav, které používají konkrétní tabulku

Řízení dostupnosti všech formulářů a sestav v databázi

Řízení dostupnosti konkrétního formuláře nebo sestavy

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v návrhovém zobrazení.

 2. Není-li zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Klepněte na čtvereček v levém horním rohu formuláře nebo sestavy, aby se zobrazily vlastnosti celého objektu.

 4. V seznamu vlastností klepněte na kartu Jiné.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete, aby formulář nebo sestava nebyly k dispozici, nastavte vlastnost Zobrazit na webu služby SharePoint na hodnotu Nezobrazovat.

  • Pokud chcete, aby formulář nebo sestava byly k dispozici (pokud to zdroj dat povoluje), nastavte vlastnost Zobrazit na webu služby SharePoint na hodnotu Podle nastavení tabulky.

Poznámka : Když nastavíte vlastnost Zobrazit na webu služby SharePoint formuláře nebo sestavy na hodnotu Podle nastavení tabulky, nebude zobrazení zobrazeno, pokud je vlastnost Zobrazit zobrazení na webu služby SharePoint tabulky, na které je zobrazení založeno, nastavena na hodnotu Nezobrazovat. Podobně platí, že pokud je vlastnost DisplayAllViewsOnSharePointSite databáze, která obsahuje zobrazení, nastavena na hodnotu 0 (nula znamená Nezobrazovat), nebudou k dispozici žádná zobrazení v databázi, bez ohledu na jejich nastavení vlastnosti Zobrazit na webu služby SharePoint.

Začátek stránky

Řízení dostupnosti formulářů a sestav, které používají konkrétní tabulku

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Není-li zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. V seznamu vlastností proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete, aby formuláře nebo sestavy, které používají tabulku, nebyly k dispozici, nastavte vlastnost Zobrazit zobrazení na webu služby SharePoint na hodnotu Nezobrazovat.

  • Pokud chcete, aby formuláře nebo sestavy, které používají tabulku, byly k dispozici (pokud to databáze povoluje), nastavte vlastnost Zobrazit zobrazení na webu služby SharePoint na hodnotu Podle nastavení databáze.

Poznámka : Když nastavíte vlastnost Zobrazit zobrazení na webu služby SharePoint tabulky na hodnotu Podle nastavení databáze, nebudou zobrazení založená na tabulce zobrazena, pokud je vlastnost DisplayAllViewsOnSharePointSite databáze nastavena na hodnotu 0 (nula).

Začátek stránky

Řízení dostupnosti všech formulářů a sestav v databázi

 1. Otevřete databázi.

 2. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Spravovat a klepněte na příkaz Vlastnosti databáze.

 3. V dialogovém okně Název databáze – vlastnosti klepněte na kartu Vlastní.

 4. V seznamu Vlastnosti klepněte na položku DisplayAllViewsOnSharePointSite.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete, aby žádné formuláře ani sestavy v databázi nebyly k dispozici, zadejte do pole Hodnota hodnotu 0 (nula).

  • Pokud chcete, aby formuláře a sestavy v databázi byly k dispozici, zadejte do pole Hodnota hodnotu 1.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×