Správa dokumentů v nástroji Dokumenty v SharePointu Workspace 2010

Obecně řečeno, v nástroji Dokumenty verze 2010 můžete dokumenty spravovat stejným způsobem jako v Průzkumníku Windows. Nezapomeňte, že některé úlohy správy souborů, třeba přejmenování nebo odstranění souborů, se můžou řídit podle oprávnění na sharepointovém webu nebo oprávnění pro nástroj přiřazených k vaší roli (pokud je nástroj Dokumenty v pracovním prostoru Groovu). V závislosti na oprávněních můžete mít možnost spravovat dokumenty následujícími způsoby:

Co chcete udělat?

Zkopírování nebo přesunutí dokumentů

Odstranění dokumentů

Přejmenování dokumentů

Změna aktuálního zobrazení

Seřazení dokumentů

Zobrazení vlastností dokumentů

Vytvoření nových složek dokumentů

Vytvoření nové složky

Přejmenování složky

Zobrazení vlastností složky

Odstraňování problémů se stahováním

Zkopírování nebo přesunutí dokumentů

Pokud chcete dokument zkopírovat do jiné složky (buď v rámci nástroje Dokumenty, nebo do složky v Průzkumníku Windows), pak buď klikněte na dokument pravým tlačítkem myši a použijte v místní nabídce příkazy Kopírovat a Vložit, nebo stiskněte CTRL a soubor přetáhněte. Pokud chcete dokument přesunout do jiné složky, přetáhněte ho tam myší.

V následující tabulce popisujeme chování při přetahování.

Požadovaná akce

Postup

Zkopírování dokumentu do jiné složky ve stejném nástroji Dokumenty

Stiskněte CTRL a přetáhněte dokument nebo použijte příkazy Kopírovat a Vložit.

Zkopírování dokumentu do složky v jiném nástroji Dokumenty nebo do složky Windows mimo SharePoint Workspace

Přetáhněte dokument nebo použijte příkazy Kopírovat a Vložit.

Přesunutí dokumentu do podsložky ve stejném nástroji Dokumenty

Použijte příkazy Vyjmout a Vložit.

Přesunutí dokumentu do složky v jiném nástroji Dokumenty nebo do složky Windows mimo SharePoint Workspace

Použijte příkazy Vyjmout a Vložit.

Tip :  Přetáhnete-li dokument do aplikace Microsoft Outlook, bude automaticky vytvořena nová zpráva aplikace Outlook s daným dokumentem jako přílohou.

Začátek stránky

Odstranění dokumentů

Pokud chcete dokument odstranit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Odstranit. Kliknutím na Ano potvrďte, že chcete dokument opravdu odstranit. Pokud je dokument v sharepointové knihovně dokumentů, zobrazí se zpráva, která vám připomene, že tím dokument odstraníte taky ze SharePoint serveru.

Začátek stránky

Přejmenování dokumentů

Chcete-li přejmenovat dokument, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Přejmenovat.

Začátek stránky

Změna aktuálního zobrazení

Dostupná zobrazení v sharepointovém pracovním prostoru odpovídají zobrazením definovaným na sharepointovém webu. Změnou zobrazení můžete zobrazit jiné sady položek (to, jaké položky se zobrazí, bude záviset na filtrech nastavených pro vybrané zobrazení).

 1. Klikněte na kartu Zobrazení.

 2. Klikněte na nabídku Aktuální zobrazení a potom klikněte na zobrazení, na které chcete přepnout.

Začátek stránky

Seřazení dokumentů

 1. Vyberte složku, ve které chcete seřadit dokumenty.

 2. V sharepointovém pracovním prostoru klikněte na kartě Zobrazení na nabídku Seřadit dokumenty a potom klikněte na možnost řazení, kterou chcete použít.

  Aby se možnosti řazení zobrazily, budete možná muset aktuální zobrazení nastavit na výchozí nastavení pracovního prostoru. Na kartě Zobrazení klikněte na nabídku Aktuální zobrazení a potom na Výchozí nastavení pracovního prostoru.

 3. V pracovním prostoru Groovu klikněte na kartě Zobrazení na nabídku Seřadit dokumenty a potom klikněte na možnost řazení, kterou chcete použít.

Začátek stránky

Zobrazení vlastností dokumentů

 1. Vyberte dokument.

 2. Na kartě Domů klikněte na Vlastnosti.

  Pokud je dokument v sharepointovém pracovním prostoru, otevře se okno Vlastnosti z sharepointového webu.

  Pokud je dokument v pracovním prostoru Groovu, otevře se dialog Vlastnosti SharePointu Workspace.

Začátek stránky

Vytvoření nových složek dokumentů

Složky dokumentů můžete vytvářet a uspořádávat do stromové struktury stejným způsobem jako v Průzkumníku Windows. Všechny nástroje Dokumenty na začátku obsahují „kořenovou složku“, kterou je vždycky složka nejvyšší úrovně v seznamu (je to obdoba označení disku v počítači, jako je třeba C:\). Všechny složky, které přidáte, se zobrazí hierarchicky pod „kořenovou složkou“.

Vytvoření nové složky

Nové složky jsou vždy umístěny hierarchicky pod vybranou složkou.

 1. Vyberte složku, do které chcete umístit novou složku.

 2. Na kartě Domů klikněte na Nová složka.

  Pokud vytváříte novou složku v knihovně dokumentů v sharepointovém pracovním prostoru, otevře se okno Nová složka odvozené z sharepointového webu. Zadejte název nové složky a klikněte na Uložit a zavřít.

  Pokud vytváříte novou složku v nástroji Dokumenty v pracovním prostoru Groovu, otevře se dialog Nová složka. Zadejte název nové složky a stiskněte ENTER.

Přejmenování složky

 1. Klikněte na složku pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Přejmenovat.

 2. Zadejte nový název složky a stiskněte klávesu ENTER.

Zobrazení vlastností složky

 1. Klikněte na složku.

 2. Na kartě Domů klikněte na Vlastnosti.

  Pokud je složka v sharepointovém pracovním prostoru, otevře se okno Vlastnosti z sharepointového webu.

  Pokud je složka v pracovním prostoru Groovu, otevře se dialog Vlastnosti SharePointu Workspace.

Začátek stránky

Odstraňování problémů se stahováním

Když jiní členové pracovního prostoru přidají do nástroje Dokumenty nové dokumenty, tyto soubory se automaticky stáhnou do vaší kopie pracovního prostoru. K dokumentu, který se ještě stahuje, se připojí ikona synchronizace. Například:

Pro tento dokument můžete stáhnout nový nebo aktualizovaný obsah

Pokud se pokusíte otevřít dokument, u kterého se ještě zobrazuje ikona synchronizace, objeví se zpráva, že obsah není dostupný, což znamená, že obsah dokumentu se ještě nestahoval nebo se stahování nedokončilo.

V některých případech asi postačí minutu nebo dvě počkat, aby mohlo stahování dokumentu doběhnout. Stahování může nějakou dobu trvat třeba u velmi velkých dokumentů. Tento problém ale může nastat taky v případě, kdy člen pracovního prostoru, který dokument přidal, přejde do offline režimu dřív, než se dokončí přenos dokumentu do vašeho počítače. Pokud je tomu tak, budete muset počkat, až bude tato osoba znovu online – teprve pak budete moct dokument přijmout.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×