Správa dokumentů a úkolů na osobním webu

Osobní web můžete použít jako centrální umístění pro správu dokumentů, které jste vytvořili, otevřeli, uložili nebo rezervovali na některém z webů služby Microsoft Office SharePoint Server 2007 v rámci organizace. Dokumenty můžete zobrazit a pracovat s nimi soukromně nebo je můžete sdílet na veřejné stránce. Pomocí osobního webu můžete také zobrazit a přistupovat ke všem úkolům, které vám byly přiřazeny na všech webech v organizaci.

V tomto článku:

Přehled

Přidání nové karty webu na panel webové části Weby služby SharePoint

Skrytí nebo zobrazení webu na panelu webové části Weby služby SharePoint

Správa úkolů

Sdílení dokumentů s ostatními uživateli

Odstranění webu z panelu webové části Weby služby SharePoint

Přehled

Na webové části Weby služby SharePoint na domovské stránce osobního webu je zobrazen seznam posledních 15 dokumentů, které jste vytvořili, otevřeli, uložili nebo rezervovali na některém z webů organizace. Kromě dokumentů jsou v části Úkoly zobrazeny všechny úkoly, které vám byly na webu přiřazeny.

Pomocí odkazů ve webové části Weby služby SharePoint můžete přistupovat k dokumentům, k jejich umístěním a vlastnostem a k úkolům, které vám byly přiřazeny.

Ve webové části Weby služby SharePoint se automaticky zobrazí seznam pěti webů, jejichž jste členem. Weby zobrazené v seznamu jsou založeny na celkovém počtu členů webu. Chcete-li se stát členem webu, musíte být uvedeni ve skupině Členové webu název webu služby SharePoint na daném webu. Počet automaticky zobrazených webů můžete zvýšit změnou zobrazení webové části.

Postup

 1. V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klepněte na příkaz Upravit stránku.

 2. Ve webové části Weby služby SharePoint klepněte na nabídku webové části Nabídka Webová část a pak klepněte na příkaz Upravit sdílenou webovou část.

 3. V poli Počet karet zobrazených před možností Další v části Zobrazit podokna nástrojů se zobrazí výchozí hodnota 5.

 4. Klepněte na hodnotu 5 a pak zadejte počet webů služby SharePoint, které mají být automaticky zobrazeny.

Do karet v horní části webové části Weby služby SharePoint můžete přidávat weby. Usnadníte tím zobrazení dokumentů a úkolů ve webech, s nimiž často pracujete. Karty pro web můžete přidávat nezávisle na tom, zda jste členem daného webu.

Pomocí webové části Dokumenty na veřejné stránce můžete sdílet dokumenty s jinými uživateli. Všechny dokumenty, které přidáte do knihoven v některém z webů organizace, jsou zobrazeny ve webové části Dokumenty. V této webové části jsou dále automaticky zobrazeny weby, v nichž jste ve skupině Členové webu název webu služby SharePoint. Každý dokument, který přidáte do knihoven v těchto webech, se automaticky zobrazí. Dokumenty uložené do vaší knihovny Soukromé dokumenty zobrazeny nebudou.

Začátek stránky

Přidání nové karty webu na panel webové části Weby služby SharePoint

Definováním karty webu na panelu webové části Weby služby SharePoint můžete snadno přistupovat ke všem dokumentům a úkolům z jednoho webu.

 1. Ve webové části Weby služby SharePoint klepněte v nabídce Weby Nabídka Weby na příkaz Nová karta webu.

 2. V dialogovém okně Vytvořit novou kartu webu proveďte některou z následujících akcí:

Přidání karty

Akce

Web, jehož jste členem

 1. Klepněte na seznam Vyberte web ze seznamu členství.

 2. Klepněte na web v nabídce.

 3. Klepněte na odkaz Vytvořit.

Web, jehož členem nejste

 1. Klepněte na možnost Zadejte název a adresu URL webu SharePoint.

 2. V poli Adresa URL webu zadejte adresu URL požadovaného webu.

 3. V poli Název webu zadejte název, který má být zobrazen na kartě.

 4. Klepněte na odkaz Vytvořit.

Začátek stránky

Skrytí nebo zobrazení webu na panelu webové části Weby služby SharePoint

Na panelu webové části Weby služby SharePoint můžete zobrazit libovolný počet webů, který se vejde na obrazovku. V závislosti na rozlišení obrazovky bude pravděpodobně nutné posunout obsah obrazovky, aby se přidané weby mohly zobrazit. Po přidání webu na panel webové části Weby služby SharePoint jej můžete rychle skrýt a zobrazit pomocí nabídek vedle názvu webu a nabídky Weby Nabídka Weby .

Chcete-li skrýt nebo zobrazit web na panelu webové části Weby služby SharePoint, proveďte některou z následujících akcí.

Krok

Akce

Skrytí karty webu z panelu webů

 1. Klepněte na šipku vedle názvu webu.

 2. Klepněte na možnost Skrýt.

Zobrazení karty webu na panelu webů

 1. Klepněte na šipku vedle nabídky Weby.

 2. Klepněte na web, který chcete přidat na panel webů.

Začátek stránky

Správa úkolů

Chcete-li zobrazit úkoly na webu, vyberte web na panelu webové části Weby služby SharePoint nebo v nabídce Weby Nabídka Weby . Ve webové části Úkoly můžete klepnout na název úkolu nebo na možnost Odkaz na položku. Odkaz na položku představuje položku, jejíž zpracování vám bylo přiděleno, a název úkolu představuje záznam správy dokumentů, který určuje postup zpracování úkolu.

Odkazy na další informace o používání úkolů najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Sdílení dokumentů s ostatními uživateli

Pomocí webové části Dokumenty na veřejné stránce osobního webu můžete sdílet dokumenty a weby s ostatními uživateli. Podobně jako v případě webové části Weby služby SharePoint jsou ve webové části Dokumenty zobrazeny dokumenty podle webu. Aby byl dokument zobrazen ve webové části Dokumenty, musíte být členem skupiny Členové webu název webu příslušného webu služby SharePoint. Do seznamu nelze přidávat další weby.

Každý dokument a obrázek přidaný do libovolné knihovny v libovolném webu, včetně vašeho osobního webu, je přidán do tohoto umístění a je k dispozici pro všechny uživatele, kteří mají k vašemu osobnímu webu přístup. Chcete-li zobrazení dokumentu zabránit, můžete jej uložit do knihovny Osobní dokumenty nebo změnit oprávnění položky či knihovny.

Odkazy na další informace o změně oprávnění v položkách seznamů a knihovnách najdete v části Viz také.

Začátek stránky

Odstranění webu z panelu webové části Weby služby SharePoint

Weby na panelu webové části Weby služby SharePoint můžete odstranit. Pokud jste členem webu, je název webu přesunut do části Členství nabídky Weby Nabídka Weby . Pokud nejste členem webu, bude web odstraněn z panelu webové části Weby služby SharePoint.

 • Chcete-li web odstranit z panelu webové části Weby služby SharePoint, klepněte na šipku vedle webu a klepněte na příkaz Odstranit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×