Správa aplikace SharePoint Workspace v zobrazení Backstage

Microsoft® Office Backstage™ je místo, kde provádíte většinu úloh správy aplikace SharePoint Workspace, například nastavení předvoleb účtu a identity, správu nastavení upozornění a připojení, vytváření nových pracovních prostorů, ukládání pracovních prostorů a nástrojů, jako jsou archivy nebo šablony a stahování dat pracovního prostoru z jiných počítačů.

Chcete-li přejít do zobrazení Backstage, klikněte na kartu Soubor v Průzkumníkovi pracovních prostorů nebo na spouštěcím panelu.

Tabulky v tomto tématu obsahují souhrn úloh dostupných na různých kartách zobrazení Backstage. Kromě úloh popsaných na jednotlivých kartách můžete kliknutím na tlačítko Zavřít zavřít aktuální okno aplikace SharePoint Workspace, nebo tuto aplikaci kliknutím na tlačítko Konec ukončit.

Karta Informace

Karta Nový

Karta Tisk

Karta Uložit a odeslat

Karta Nápověda

Karta Informace

Akce

Postup

Nastavení upozornění

Klikněte na tlačítko Spravovat upozornění a potom na položku Nastavit upozornění.

Potlačení upozornění

Klikněte na tlačítko Spravovat upozornění a potom na položku Potlačit upozornění.

Otevření Správce komunikace

Klikněte na tlačítko Změnit nastavení online připojení a potom na položku Pracovat offline.

Nastavení aplikace SharePoint Workspace pro práci offline

Klikněte na tlačítko Změnit nastavení online připojení a potom na položku Pracovat offline.

Otevření předvoleb účtu

Klikněte na tlačítko Spravovat účet a potom na položku Předvolby účtu.

Zadání konfiguračního kódu účtu a informací o serveru

Klikněte na tlačítko Spravovat účet a potom na položku Konfigurovat účet.

Odhlášení z účtu nebo všech účtů

Klikněte na tlačítko Spravovat účet a potom klikněte na možnost Odhlásit.

Otevření okna Historie zpráv

Klikněte na tlačítko Zprávy a kontakty a potom klikněte na položku Historie zpráv.

Otevření Správce kontaktů

Klikněte na tlačítko Zprávy a kontakty a potom klikněte na položku Správce kontaktů.

Začátek stránky

Karta Nový

Akce

Postup

Vytvoření nového pracovního prostoru

Klikněte na některou možnost v seznamu typů pracovních prostorů.

Začátek stránky

Karta Tisk

Akce

Postup

Tisk vybrané položky v pracovním prostoru

Klikněte na tlačítko Tisk.

Začátek stránky

Karta Uložit a odeslat

Akce

Postup

Uložení účtu pro účely zálohy nebo použití v jiném počítači

Klikněte na možnost Odeslat účet do jiného počítače a potom na tlačítko Procházet.

Uložení pozvánky jako souboru do vybraného pracovního prostoru

Klikněte na možnost Pozvánka.

Umístění zástupce vybraného pracovního prostoru na plochu

Klikněte na možnost Zástupce.

Vytvoření kopie archivu vybraného pracovního prostoru

Klikněte na možnost Pracovní prostor jako archiv.

Uložení kolekce nástrojů do vybraného pracovního prostoru jako šablony, která bude použita jako základ pro nové pracovní prostory

Klikněte na možnost Pracovní prostor jako šablona.

Uložení návrhu vybraného nástroje jako šablony pro přidání jako nového nástroje do dalších pracovních prostorů

Klikněte na možnost Nástroj jako šablona.

Začátek stránky

Karta Nápověda

Akce

Postup

Zobrazení nástrojů a informací o podpoře od společnosti Microsoft

Vyberte možnosti v části Podpora a Nástroje pro práci se systémem Office.

Zobrazení informací o licenci

Podrobné informace se zobrazují v pravém podokně zobrazení Backstage.

Zobrazení možností pro úpravy uživatelského rozhraní aplikace SharePoint Workspace

Kliknutím na položku Možnosti v části Nápověda otevřete dialogové okno Možnosti aplikace SharePoint Workspace.

Začátek stránky

Použít na: Groove 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk