Správa šablon seznamů

Jako vlastník webu můžete vytvářet a odstraňovat šablony seznamů a upravovat vlastnosti šablon seznamů. Šablony seznamů lze stáhnout do složky na pevném disku a uložit do jiné kolekce webů.

Co chcete udělat?

Vytvoření šablony seznamů

Odstranění šablony z galerie šablon seznamů

Úprava vlastností šablony seznamů

Uložení šablony do galerie šablon seznamů

Stažení šablony do systému souborů

Vytvoření šablony seznamů

 1. Otevřete seznam, který chcete uložit jako šablonu.

 2. Klepněte na možnost Nastavení a potom klepněte na možnost Nastavení seznamu.

 3. Ve sloupci Oprávnění a správa klepněte na možnost Uložit seznam jako šablonu.

  Zobrazí se stránka Uložit jako šablonu.

 4. Do pole Název souboru zadejte název souboru, který chcete používat pro soubor šablony.

  Poznámka : Nepřidávejte k názvu souboru příponu. Přípona souboru STP je přidána automaticky.

 5. Do pole Název šablony zadejte název, který se má pro tuto šablonu zobrazit v galerii šablon seznamů.

 6. Do pole Popis šablony zadejte popis šablony.

 7. Chcete-li zahrnout obsah, který je nyní v tomto seznamu, do nové šablony seznamů, zaškrtněte políčko Zahrnout obsah.

  Poznámky : 

  • Provedením tohoto kroku nedojde k uložení nastavení zabezpečení, které mohlo být použito v seznamu. Z toho důvodu doporučujeme uložit tuto šablonu seznamů na bezpečné místo, aby ho nemohli obnovit uživatelé, kteří by neměli mít k tomuto obsahu přístup.

  • Ve výchozím nastavení můžete vytvořit šablonu seznamů obsahující obsah o velikosti až 10 MB. Správci serveru mohou tento limit velikosti v případě potřeby zvýšit.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

  Nová šablona seznamů se zobrazí v galerii šablon seznamů.

Začátek stránky

Odstranění šablony z galerie šablon seznamů

V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Ve sloupci Galerie klepněte na možnost Šablony seznamů.

  Poznámka : Tato možnost se zobrazí pouze uživatelům, kteří mají oprávnění Spravovat seznamy. Vlastníci webu mají toto oprávnění ve výchozím nastavení.

  Zobrazí se stránka Galerie šablon seznamů.

 2. Ve sloupci Úpravy klepněte na možnost Upravit vlastnosti dokumentu pro šablonu seznamů, kterou chcete odstranit.

 3. Klepněte na možnost Odstranit položku a potom volbu potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úprava vlastností šablony seznamů

V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Ve sloupci Galerie klepněte na možnost Šablony seznamů.

  Poznámka : Tato možnost se zobrazí pouze uživatelům, kteří mají oprávnění Spravovat seznamy. Vlastníci webu mají toto oprávnění ve výchozím nastavení.

  Zobrazí se stránka Galerie šablon seznamů.

 2. Ve sloupci Úpravy klepněte na možnost Upravit vlastnosti dokumentu pro šablonu seznamů, kterou chcete upravit.

 3. Upravte informace, které chcete změnit, a klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Uložení šablony do galerie šablon seznamů

Šablony seznamů, které byly staženy do souboru v systému souborů, lze uložit do galerie šablon seznamů. Chcete-li provést následující kroky, je nutné, abyste měli oprávnění pro čtení pro složky nebo síťové sdílené položky obsahující soubor šablony seznamů.

Poznámky : 

 • Poznámka: Soubory šablon seznamů používají příponu STP.

 • Šablony seznamů lze použít pouze u toho typu webu nebo pracovního prostoru, ze kterého byly vytvořeny. To znamená, že šablonu seznamů, která byla vytvořena na webu Centrum schůzek, nelze používat na týmovém webu. Šablonu seznamů, která byla vytvořena na týmovém webu, však lze používat na jiném týmovém webu.

V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Ve sloupci Galerie klepněte na možnost Šablony seznamů.

  Poznámka : Tato možnost se zobrazí pouze uživatelům, kteří mají oprávnění Spravovat seznamy. Vlastníci webu mají toto oprávnění ve výchozím nastavení.

  Zobrazí se stránka Galerie šablon seznamů.

 2. Klepněte na možnost Uložit.

  Zobrazí se stránka Uložit šablonu: Galerie šablon seznamů.

 3. Zadejte cestu a název souboru (včetně přípony souboru) šablony seznamů, kterou chcete uložit, nebo klepněte na tlačítko Procházet a soubor vyberte.

 4. Zvolte, zda chcete přepsat existující soubory. Ve výchozím nastavení je políčko Chcete přepsat existující soubor zaškrtnuto.

  Poznámka : Pokud je políčko Chcete přepsat existující soubor zaškrtnuto, bude přepsána šablona seznamů, která je již uložena v databázi obsahu a má stejný název jako ukládaný soubor. Pokud se pokusíte uložit šablonu seznamů, která v databázi obsahu již existuje, a není zaškrtnuto toto políčko, zobrazí se chybová zpráva.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Stažení šablony do systému souborů

Poznámka : K provedení následujících kroků je nutné, abyste měli oprávnění k zápisu do složky nebo do sdílené položky, do které soubor šablony seznamů stahujete.

V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Ve sloupci Galerie klepněte na možnost Šablony seznamů.

  Poznámka : Tato možnost se zobrazí pouze uživatelům, kteří mají oprávnění Spravovat seznamy. Vlastníci webu mají toto oprávnění ve výchozím nastavení.

  Zobrazí se stránka Galerie šablon seznamů.

 2. Ve sloupci Název klepněte na odkaz na šablonu souborů, kterou chcete stáhnout.

 3. V dialogovém okně Stažení souboru klepněte na tlačítko Uložit.

 4. V dialogovém okně Uložit jako zadejte cestu a název stahovaného souboru a klepněte na tlačítko Uložit.

 5. V dialogovém okně Stahování dokončeno klepněte na tlačítko Zavřít.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×