Správa úrovní oprávnění

Co chcete udělat?

Vytvoření úrovně oprávnění

Kopírování úrovně oprávnění

Úprava úrovně oprávnění

Odstranění úrovně oprávnění

Dědění oprávnění z nadřazeného webu

Úroveň oprávnění vám umožňuje přiřadit uživatelům a skupinám SharePoint určitou sadu oprávnění, která jim dovolí provádět na webu některé akce. Vytvoříte-li nové úrovně oprávnění (nebo upravíte existující úrovně oprávnění) s oprávněními potřebnými pro provádění běžných úloh, můžete přiřadit uživatelům nebo skupinám SharePoint vhodné úrovně oprávnění pro zabezpečené objekty, s nimiž jim chcete umožnit provádění příslušných akcí.

Jako výchozí jsou k dispozici následující úrovně oprávnění: Úplné řízení, Návrh, Přispěvatel, Čtení a Omezený přístup. Každý uživatel přiřazený k úrovni oprávnění zahrnující oprávnění Spravovat oprávnění může úrovně oprávnění libovolně přizpůsobovat (s výjimkou oprávnění Úplné řízení a Omezený přístup) a vytvářet úrovně nové. Členům skupiny SharePoint Vlastníci webů je oprávnění Spravovat oprávnění uděleno ve výchozím nastavení.

Poznámka : Ve starších verzích než Windows SharePoint Services 3.0 se úrovně oprávnění nazývaly skupiny webů.

Úrovně oprávnění jsou spravovány na úrovni webu. Proto je možné provádět na webu nejvyšší úrovně v kolekci webů nebo na libovolném podřízeném webu využívajícím jedinečná oprávnění následující úlohy. Oprávnění nelze spravovat na podřízeném webu, který dědí oprávnění od svého nadřazeného webu. Namísto toho musíte spravovat oprávnění nadřazeného webu nebo nejprve ukončit dědění oprávnění z nadřazeného webu a poté vytvořit jedinečná oprávnění podřízeného webu.

Správa oprávnění na nadřazeném webu nemá vliv jen na nadřazený web, ale také na všechny podřízené weby, které z tohoto nadřazeného webu oprávnění dědí. Než začnete spravovat oprávnění nadřazeného webu, důkladně zvažte, jak provedené změny ovlivní ostatní weby.

Vytvoření úrovně oprávnění

 1. Na stránce Nastavení webu klepněte v oblasti Uživatelé a oprávnění na možnost Rozšířená oprávnění.

 2. Pokud není k dispozici nabídka Nastavení, vyberte příkaz Správa oprávnění nadřazeného webu z nabídky Akce. V opačném případě přejděte ke kroku 4.

  Poznámka : Nabídka Nastavení není na stránce Oprávnění dostupná, pokud daný web dědí oprávnění z nadřazeného webu.

 3. Na stránce Oprávnění klepněte v nabídce Nastavení na příkaz Úrovně oprávnění.

 4. Na stránce Úrovně oprávnění klepněte na možnost Přidat úroveň oprávnění.

 5. Na stránce Přidat úroveň oprávnění v části Název a popis napište název a popis, který je nepovinný.

 6. V oddílu Oprávnění vyberte oprávnění, která chcete přiřadit k této úrovni oprávnění.

 7. Po provedení změn klepněte na příkaz Odeslat.

Začátek stránky

Kopírování úrovně oprávnění

 1. Na stránce Nastavení webu klepněte v oblasti Uživatelé a oprávnění na možnost Rozšířená oprávnění.

 2. Pokud není k dispozici nabídka Nastavení, vyberte příkaz Správa oprávnění nadřazeného webu z nabídky Akce. V opačném případě přejděte ke kroku 4.

  Poznámka : Nabídka Nastavení není na stránce Oprávnění dostupná, pokud daný web dědí oprávnění z nadřazeného webu.

 3. V nabídce Nastavení klepněte na možnost Úrovně oprávnění.

 4. Na stránce Úrovně oprávnění ve sloupci Úroveň oprávnění klepněte na název úrovně, kterou chcete kopírovat.

 5. Přejděte do dolní části stránky Upravit úroveň oprávnění a klepněte na možnost Kopírovat úroveň oprávnění.

 6. V části Název a popis úrovně oprávnění zadejte název a volitelně i popis nové úrovně oprávnění.

 7. V oddílu Oprávnění vyberte oprávnění, která chcete přiřadit k této nové úrovni oprávnění a zrušte výběr oprávnění, která k této úrovni oprávnění přiřadit nechcete.

 8. Po provedení změn klepněte na příkaz Odeslat.

  Nová úroveň oprávnění se zobrazí na stránce Úrovně oprávnění.

Začátek stránky

Úprava úrovně oprávnění

 1. Na stránce Nastavení webu klepněte v oblasti Uživatelé a oprávnění na možnost Rozšířená oprávnění.

 2. Pokud není k dispozici nabídka Nastavení, vyberte příkaz Správa oprávnění nadřazeného webu z nabídky Akce. V opačném případě přejděte ke kroku 4.

  Poznámka : Nabídka Nastavení není na stránce Oprávnění dostupná, pokud daný web dědí oprávnění z nadřazeného webu.

 3. V nabídce Nastavení klepněte na možnost Úrovně oprávnění.

 4. Na stránce Úrovně oprávnění ve sloupci Úroveň oprávnění klepněte na název úrovně, kterou chcete upravit.

  Poznámka : Úrovně oprávnění Úplné řízení a Omezený přístup nelze měnit.

  Na stránce Upravit úroveň oprávnění můžete provést následující změny:

  • Změnit popis úrovně oprávnění.

  • Vybrat oprávnění, která chcete přiřadit k této úrovni oprávnění, a zrušit výběr oprávnění, která k této úrovni oprávnění přiřadit nechcete.

 5. Po provedení změn klepněte na příkaz Odeslat.

Začátek stránky

Odstranění úrovně oprávnění

 1. Na stránce Nastavení webu klepněte v oblasti Uživatelé a oprávnění na možnost Rozšířená oprávnění.

 2. Pokud není k dispozici nabídka Nastavení, vyberte příkaz Správa oprávnění nadřazeného webu z nabídky Akce. V opačném případě přejděte ke kroku 4.

  Poznámka : Nabídka Nastavení není na stránce Oprávnění dostupná, pokud daný web dědí oprávnění z nadřazeného webu.

 3. Na stránce Oprávnění klepněte v nabídce Nastavení na příkaz Úrovně oprávnění.

 4. Na stránce Úrovně oprávnění zaškrtněte políčka u úrovní oprávnění, které chcete odstranit, a klepněte na příkaz Odstranit vybrané úrovně oprávnění.

 5. Potvrďte příkaz klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Dědění oprávnění z nadřazeného webu

Jestliže na vašem webu existují jedinečná oprávnění, můžete kdykoliv dědit oprávnění z nadřazeného webu.

Důležité : Povolením dědění oprávnění z nadřazeného webu trvale zrušíte všechna vlastní oprávnění, která jste případně vytvořili pro jakýkoli zabezpečený objekt na tomto webu. To znamená, že všechny seznamy, knihovny, složky v těchto seznamech a knihovnách, položky seznamů a dokumenty ztrácejí jedinečné nastavení oprávnění.

V nabídce Akce webu Obrázek tlačítka klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Na stránce Nastavení webu klepněte v oblasti Uživatelé a oprávnění na možnost Rozšířená oprávnění.

  Poznámka : Pokud není nabídka Nastavení na stránce Oprávnění dostupná, znamená to, že daný web již dědí oprávnění z nadřazeného webu.

 2. Na stránce Oprávnění klepněte v nabídce Nastavení na příkaz Úrovně oprávnění.

 3. Na stránce Úrovně oprávnění klepněte na příkaz Dědit úrovně oprávnění z nadřazeného webu.

 4. Potvrďte příkaz klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×