Správa úrovní oprávnění

Co chcete udělat?

Otevření stránky Úrovně oprávnění

Vytvoření úrovně oprávnění

Kopírování úrovně oprávnění

Úprava úrovně oprávnění

Odstranění úrovně oprávnění

Dědění úrovní oprávnění z nadřazeného webu

Oprávnění pomáhají určit, kdo může přistupovat k webovému portálu a co mohou uživatelé dělat s jeho obsahem. Například můžete účastníkům projektu nastavit oprávnění k přidání nebo úpravě obsahu, ale osobám, které se projektu neúčastní, nastavit oprávnění pouze na prohlížení obsahu, bez možnosti provádět změny. Dále můžete několika osobám nastavit oprávnění k úpravě vzhledu webu a jeho správě.

Oprávnění jsou udělována přiřazením určitých úrovní oprávnění osobám nebo skupinám. Následující úrovně oprávnění jsou součástí výchozího nastavení:

 • Úplné řízení umožňuje přístup správcům webu. Ve výchozím nastavení mají členové domovské skupiny Vlastníci tuto úroveň oprávnění. Tuto úroveň oprávnění není možné upravit ani smazat.

 • Návrh umožňuje uživatelům měnit vzhled a nastavení webu, ke kterému mají přístup. Uživatelé z této skupiny jsou oprávněni vytvářet na webu, nebo kolekci webů, seznamy a knihovny dokumentů, dále upravovat stránky, používat témata, ohraničení a šablony stylů.

 • Přispívání umožňuje uživatelům přidávat obsah do částí webu, ke kterým mají přístup. Uživatelé z této skupiny mohou přidávat, editovat a odstraňovat položky v existujících seznamech a knihovnách dokumentů. Ve výchozím nastavení mají uživatelé z domovské skupiny Členové tuto úroveň oprávnění.

  Poznámka :  Na rozdíl od předchozích verzí aplikace SharePoint Portal Server mohou v aplikaci Microsoft Office SharePoint Server 2007 uživatelé s úrovní oprávnění Přispívání upravovat položky seznamu. Jedná se o důležitý rozdíl v případě skupin, u kterých je prováděn upgrade na Office SharePoint Server 2007.

 • Čtení umožňuje uživatelům a skupinám prohledávat, zobrazovat a procházet obsah webu. Uživatelé a skupiny s touto úrovní oprávnění rovněž mohou otevírat aktuální položky a dokumenty. Ve výchozím nastavení je tato úroveň oprávnění přidělena domovské skupině Návštěvníci.

 • Omezené čtení je úroveň, která poskytuje uživatelům přístup jen k určitému seznamu, knihovně dokumentů, položce, či dokumentu, aniž by umožňovala přístup k celému webu. Uživatelům a skupinám s touto úrovní oprávnění nejsou k dispozici ani předchozí verze dokumentů, ani informace o uživatelských oprávněních.

 • Schválit je úroveň umožňující uživatelům upravovat a schvalovat stránky, položky seznamu a dokumenty.

 • Spravovat hierarchii je úroveň umožňující uživatelům vytvářet weby a upravovat stránky, položky seznamu a dokumenty.

Správa oprávnění nadřazeného webu ovlivňuje nejen tento web, ale všechny podřízené weby, které dědí oprávnění z nadřazeného webu. Z toho důvodu je důležité pečlivě zvážit jakékoliv změny v úrovních oprávnění. Chcete-li změnit oprávnění u podřízeného webu, který dědí oprávnění, ale nechcete měnit oprávnění u nadřazeného webu, můžete u podřízeného webu zastavit dědění oprávnění a potom pro něj vytvořit jedinečná oprávnění.

Vzhledem k tomu, že úrovně oprávnění jsou spravovány na úrovni webu, můžete následující úkoly provádět buď na úrovni nejvyššího webu z kolekce webů, nebo na libovolném podřízeném webu, který má jedinečná oprávnění.

Otevření stránky Úrovně oprávnění

Chcete-li provést jakékoliv změny úrovní oprávnění, začněte na stránce Úrovně oprávnění.

 1. Na domovské stránce portálu klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na položku Nastavení webu a potom klepněte na možnost Osoby a skupiny.

 2. Na stránce Osoby a skupiny klepněte na panelu Snadné spuštění na možnost Oprávnění k webu.

 3. V nabídce Nastavení klepněte na možnost Úrovně oprávnění.

  Poznámka : Jestliže váš web dědí oprávnění z nadřazeného webu, volba Nastavení není na stránce Oprávnění dostupná. Je-li tomu tak, tzn. že volba Nastavení není dostupná, použijte příkaz Spravovat oprávnění nadřazeného objektu, který se nachází v nabídce Akce.

Začátek stránky

Vytvoření úrovně oprávnění

 1. Na stránce Úrovně oprávnění klepněte na možnost Přidat úroveň oprávnění.

 2. Na stránce Přidat úroveň oprávnění v části Název a popis napište název a popis, který je nepovinný.

 3. Zaškrtněte políčka u všech oprávnění, která chcete k této úrovni oprávnění přidružit a klepněte na příkaz Vytvořit.

Začátek stránky

Kopírování úrovně oprávnění

 1. Na stránce Úrovně oprávnění klepněte na název úrovně, kterou chcete kopírovat.

 2. Přejděte do dolní části stránky Upravit úroveň oprávnění a klepněte na možnost Kopírovat úroveň oprávnění.

 3. V části Název a popis úrovně oprávnění zadejte název a volitelně i popis nové úrovně oprávnění.

 4. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

  Nová úroveň oprávnění se zobrazí na stránce Úrovně oprávnění.

Začátek stránky

Úprava úrovně oprávnění

Chcete-li provést změny kterékoliv z vlastních úrovní oprávnění nebo některé z výchozích úrovních nastavení s výjimkou úrovní Úplné řízení a Omezené čtení, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na stránce Úrovně oprávnění klepněte na název úrovně, kterou chcete upravit.

  Na stránce Upravit úroveň oprávnění můžete provést následující změny:

  • změnit popis úrovně oprávnění,

  • zaškrtnout políčka u oprávnění, která chcete přidružit k této úrovni oprávnění, a zrušit zaškrtnutí políček oprávnění, která nechcete přidružit k této úrovni oprávnění.

 2. Po provedení změn klepněte na příkaz Odeslat.

Začátek stránky

Odstranění úrovně oprávnění

Chcete-li odstranit vlastní úrovně oprávnění nebo některou z výchozích úrovní oprávnění s výjimkou úrovní Úplné řízení a Omezené čtení, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na stránce Úrovně oprávnění zaškrtněte políčka u úrovní oprávnění, které chcete odstranit, a klepněte na příkaz Odstranit vybrané úrovně oprávnění.

 2. Potvrďte změny klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Dědění úrovní oprávnění z nadřazeného webu

Jestliže na portálovém webu existují jedinečná oprávnění, můžete kdykoliv dědit úrovně oprávnění z nadřazeného webu.

Důležité : Pokud zdědíte úrovně oprávnění z nadřazeného webu, dojde k trvalému zrušení všech vlastních úrovní oprávnění, které jste na webu až dosud vytvořili.

 1. Na stránce Úrovně oprávnění klepněte na příkaz Dědit úrovně oprávnění z nadřazeného webu.

 2. Potvrďte změny klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×