Správa úloh (událostí) ve frontách serveru Microsoft Office Project

Při publikování informací o projektech a časových rozvrzích na server Microsoft Office Project Server 2007 tyto informace zpracovává funkce front serveru Microsoft Office Project. Můžete změnit naplánování úloh (událostí) zařazených do fronty, zobrazit úlohy ve frontě nebo restartovat konkrétní úlohy ve frontě.

Funkce front serveru Microsoft Office Project obsahuje dvě samostatné fronty:

 • Fronta projektů:     Tato fronta se používá pro zprávy projektů, které souvisejí s ukládáním, publikováním, vykazováním a vytvářením datových krychlí. Její tabulky a uložené procedury jsou uloženy v pracovní databázi serveru Office Project Server 2007.

 • Fronta časových rozvrhů:     Tato fronta se používá pro zprávy časových rozvrhů, které souvisejí s ukládáním a odesíláním časových rozvrhů. Její tabulky a uložené procedury jsou uloženy v publikované databázi serveru Office Project Server 2007.

Co chcete udělat?

Změna nastavení fronty úloh

Nastavení mřížky fronty úloh

Zrušení nebo opakování úloh ve frontě

Změna nastavení fronty úloh

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Nastavení fronty.

 3. V seznamu Typ fronty vyberte možnost Projekt nebo Časový rozvrh a určete tak, kterou frontu chcete měnit.

  Klepnutím na tlačítko Uložit na konci tohoto postupu se uloží nastavení pro typ fronty, který jste zde vybrali. Budete-li chtít změnit a uložit nastavení pro druhý typ fronty, musíte tento postup opakovat.

 4. V části Maximální počet podprocesů procesoru úloh zadejte maximální počet úloh zařazených do fronty, které může server zpracovávat najednou.

  Tip : Pokud zadáte hodnotu -1, bude server zpracovávat maximální počet podprocesů (až 20).

 5. V části Interval dotazování (v ms) zadejte počet milisekund, které má funkce front serveru Microsoft Office Project čekat, než bude v databázi projektů nebo časových rozvrhů zjišťovat existenci nových úloh.

 6. V části Interval opakování dílčí úlohy (v ms) zadejte počet milisekund, které má funkce front serveru Microsoft Office Project čekat, než po selhání původního pokusu či pokusů zkusí úlohu opakovat.

 7. V části Limit opakování dílčí úlohy zadejte počet opakování, kolikrát má funkce front serveru Microsoft Office Project pokračovat po selhání původního pokusu či pokusů v dotazování databáze.

 8. V části Interval opakování SQL (v ms) zadejte počet milisekund, které mají uplynout mezi jednotlivými pokusy o zpracování úlohy.

 9. V části Limit opakování SQL zadejte maximální počet pokusů funkce front serveru Microsoft Office Project o zpracování úlohy.

 10. Klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Nastavení mřížky fronty úloh

 1. Na panelu Snadné spuštění klikněte na položku Nastavení serveru.

 2. Na stránce Nastavení serveru klepněte na možnost Spravovat frontu.

 3. V části Typ filtru vyberte v seznamu Typ filtru typ úlohy, která se má zobrazit v mřížce úloh.

 4. V části ID úlohy či skupiny úloh zadejte číslo ID úlohy nebo ID skupiny úloh. Tato část se zobrazí pouze v případě, že jste v seznamu Typ filtru vybrali možnost Podle ID.

  ID skupin úloh sdružují související úlohy. Jestliže uživatel například publikuje projekt, obsahuje tato úloha automaticky další přidružené úlohy, které souvisejí s upozorňováním, vykazováním a tak dál.

  Tip : Chcete-li určit, které ID úlohy nebo skupiny úloh se má použít, zkopírujte toto ID z mřížky úloh. Předtím je třeba vložit do mřížky úloh sloupce ID úlohy a ID skupiny úloh – pomocí tabulky Sloupce k dispozici v části Sloupce.

 5. V části Délka historie zadejte počet dní historických dat, které se mají zobrazit v mřížce úloh. Klepnete-li na možnost Zobrazit všechny úlohy odpovídající kritériím, mohou se zobrazit všechny úlohy splňující kritéria filtru.

 6. V části Typy úloh vyberte typ informací o úlohách, které se mají zobrazit v mřížce úloh.

 7. V části Stavy dokončení úloh vyberte typ informací o stavu úloh, které se mají zobrazit v mřížce úloh.

 8. V části Projekty vyberte projekty, které mají být sledovány v mřížce úloh.

  Tato část se zobrazí pouze v případě, že jste v seznamu Typ filtru vybrali možnost Podle projektu.

 9. V části Sloupce vyberte sloupce, které mají být zobrazeny v mřížce úloh.

 10. V části Upřesnit možnosti určete, zda při výběru úlohy mají být zrušeny související dílčí úlohy, a klepněte na možnost Zrušit úlohu.

  • Zrušit úlohy zařazované do fronty:     Toto možnost vyberte, chcete-li, aby byly zrušeny pouze úlohy, které vstupují do fronty úloh.

  • Zrušit následné úlohy v korelaci:     Tuto možnost vyberte, chcete-li, aby byla zrušena vybraná úloha (vybrané úlohy) i všechny související dílčí úlohy. Lze tak minimalizovat potenciální potíže se synchronizací úkolu a s informacemi o zdrojích, které mohou být přidruženy k projektu nebo k časovému rozvrhu.

   Poznámky : 

   • Chcete-li získat další informace o neúspěšné úloze, klepněte v mřížce úloh ve sloupci Chyba na chybovou zprávu v podobě hypertextového odkazu.

   • Členové týmu mohou také zobrazit úlohy ve frontě. Mohou v nabídce Rychlé spuštění klepnout na příkaz Osobní nastavení a pak klepnout na příkaz Moje úlohy ve frontě. Na stránce Moje úlohy ve frontě mohou vidět pouze své vlastní úlohy ve frontě. Pokud je ve frontách serveru Microsoft Office Project aktuálně mnoho úloh, budou členové týmu upozorněni, že se změny na stránkách v rámci aplikace Microsoft Office Project Web Access pravděpodobně neuskuteční okamžitě. Mohou pak tisknutím klávesu F5 aktualizovat stránku tak dlouho, dokud neuvidí změny, které provedli.

   • K zobrazení stavu nebo průběhu úloh zařazených do fronty a dalších procesů lze použít také obslužné rutiny událostí. V nabídce Rychlé spuštění klepněte na příkaz Nastavení serveru a pak klepněte na příkaz Konfigurace obslužné rutiny událostí na straně serveru.

Začátek stránky

Zrušení nebo opakování úloh ve frontě

 1. Vyberte úlohu v mřížce úloh a klepněte na možnost Zrušit úlohu. Pokud informace ve sloupci Stav úlohy signalizují, že při zpracování úlohy došlo k potížím, můžete pro vybranou úlohu klepnout na možnost Opakovat úlohu.

  Poznámka : Úlohy, jejichž stav je Chybné a blokující korelace, nelze opakovat.

 2. Klepnutím na tlačítko Aktualizovat stav lze aktualizovat mřížku úloh, aby odrážela změny, které jste provedli.

Proč v aplikaci Project Web Access nelze provést některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×