Správa úloh a cest nasazení obsahu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Nejnovější a nejucelenější informace získáte na webu www.microsoft.com.

Cesty nasazení obsahu určují zdroj a cíl pro nasazení obsahu a další související možnosti nastavení. Úlohy nasazení obsahu určují cestu, která má být pro nasazení obsahu použita, plán (nepovinný) a další související možnosti nastavení.

Chcete-li spravovat úlohy a cesty nasazení obsahu, otevřete stránku Spravovat úlohy a cesty nasazení obsahu:

 1. Na horním navigačním panelu klepněte na položku Operace.

 2. Na stránce Operace klepněte v části Nasazení obsahu na možnost Úlohy a cesty nasazení obsahu.

Co chcete udělat?

Vytvořit novou cestu nasazení obsahu

Úpravy cesty nasazení obsahu

Odstranění cesty nasazení obsahu

Vytvoření nové úlohy nasazení obsahu

Úpravy úlohy nasazení obsahu

Odstranění úlohy nasazení obsahu

Ruční spuštění úlohy nasazení obsahu

Zrušit úlohu nasazení obsahu

Vytvoření nové cesty nasazení obsahu

 1. Na stránce Spravovat úlohy a cesty nasazení obsahu klepněte na možnost Nová cesta.

 2. Na stránce Vytvořit cestu nasazení obsahu zadejte název cesty nasazení obsahu do pole Zadejte název této cesty.

 3. Do pole Zadejte popis cesty nasazení obsahu zadejte popis cesty nasazení obsahu.

 4. V části Zdrojová webová aplikace a kolekce webů klepněte v seznamu Zdrojová webová aplikace na zdrojovou webovou aplikaci.

 5. V nabídce Zdrojová kolekce webů klepněte na zdrojovou kolekci webů.

  Webová aplikace a kolekce webů určují, odkud se obsah nasazuje. Jakmile vyberete požadované možnosti, zobrazí se umístění zdroje u položky Adresa URL.

 6. V části Webová aplikace centrální správy cíle zadejte adresu URL cílového serveru Centrální správy do pole Zadejte adresu URL cílového serveru centrální správy.

  Poznámka : Jedná se o adresu URL serveru Centrální správy na cílovém serveru, nikoli o adresu URL serveru, který je nakonfigurován na příjem příchozích úloh nasazení obsahu.

 7. V části Informace o ověřování vyberte některou z následujících možností:

  • Připojit pomocí účtu fondu aplikací: Tuto možnost vyberte, jestliže chcete na cílovém serveru Centrální správy ověřovat pomocí účtu fondu aplikací.

  • Připojit pomocí jiného účtu: Tuto možnost vyberte, jestliže chcete na cílovém serveru Centrální správy ověřovat pomocí jiného účtu, než je účet fondu aplikací. Pokud vyberete tuto možnost, zvolte typ ověřování a zadejte pověření pro účet určený k ověřování.

 8. Klepněte na tlačítko Připojit.

  Poznámka : Jestliže jsou zadaná pověření platná, zobrazí se zpráva Spojení bylo úspěšné.

  Jste připojeni k cílovému serveru Centrální správy, který poskytuje seznam vhodných cílových webových aplikací a kolekcí webů.

 9. V části Cílová webová aplikace a kolekce webů klepněte v seznamu Cílová webová aplikace na cílovou webovou aplikaci.

 10. V seznamu Kolekce cílových webů klepněte na cílovou kolekci webů.

 11. V části Uživatelská jména zaškrtněte políčko Nasadit uživatelská jména v případě, že chcete zahrnout uživatelská jména při použití této cesty pro nasazení obsahu.

 12. V části Informace o zabezpečení klepněte v seznamu Informace o zabezpečení při nasazení obsahu na některou z následujících položek:

  • Vše

  • Pouze definice rolí

  • Žádný

 13. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úpravy cesty nasazení obsahu

 • Na stránce Spravovat úlohy a cesty nasazení obsahu klepněte v nabídce cesty, kterou chcete upravit, na položku Upravit.

  Další informace o možnostech nastavení, které můžete upravovat, naleznete v části Vytvoření nové cesty nasazení obsahu.

Začátek stránky

Odstranění cesty nasazení obsahu

 • Na stránce Spravovat úlohy a cesty nasazení obsahu klepněte v nabídce cesty, kterou chcete odstranit, na položku Odstranit.

 • V okně s dotazem, zda chcete pokračovat v odstraňování, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření nové úlohy nasazení obsahu

 1. Na stránce Spravovat úlohy a cesty nasazení obsahu klepněte na možnost Nová úloha.

 2. Na stránce Úloha nasazení obsahu v části Název a popis zadejte název úlohy nasazení obsahu do pole Název.

 3. Do pole Popis zadejte popis úlohy nasazení obsahu.

 4. V části Cesta klepněte v nabídce Vyberte cestu nasazení obsahu na příslušnou cestu nasazení obsahu.

 5. V části Obor vyberte některou z následujících položek:

  • Celá kolekce webů: Tuto možnost vyberte, pokud chcete do nasazení zahrnout všechny weby kolekce webů.

  • Určité weby v rámci kolekce webů: Tuto možnost vyberte, pokud chcete do nasazení zadat určité weby v rámci kolekce webů. Jestliže tuto možnost vyberete, klepněte na možnost Vybrat weby a vyberte weby, které chcete do nasazení zahrnout.

 6. V části Frekvence můžete zrušit zaškrtnutí políčka Spustit tuto úlohu podle následujícího plánu a spustit úlohu ručně. Můžete také políčko Spustit tuto úlohu podle následujícího plánu zaškrtnout a zadat plán.

 7. V části Možnosti nasazení vyberte některou z následujících položek:

  • Nasadit pouze nový, změněný nebo odstraněný obsah: Po výběru této možnosti bude nasazen pouze nový, změněný nebo odstraněný obsah.

  • Nasadit veškerý obsah včetně obsahu, který byl nasazen dříve: Po výběru této možnosti bude nasazen veškerý obsah.

 8. Chcete-li, aby vám byl po úspěšném dokončení úlohy nasazení obsahu doručen e-mail, zaškrtněte v části Upozornění políčko Odeslat e-mailovou zprávu, pokud zpracování úlohy nasazení obsahu proběhne úspěšně.

 9. Chcete-li doručit e-mail v případě, že se úloha nasazení obsahu nezdaří, zaškrtněte políčko Odeslat e-mailovou zprávu, pokud se zpracování úlohy nasazení obsahu nezdaří.

 10. Jestliže zaškrtnete políčko Odeslat e-mailovou zprávu, pokud zpracování úlohy nasazení obsahu proběhne úspěšně nebo Odeslat e-mailovou zprávu, pokud se zpracování úlohy nasazení obsahu nezdaří, zadejte do pole Zadejte e-mailové adresy e-mailovou adresu.

Začátek stránky

Úpravy úlohy nasazení obsahu

 • Na stránce Spravovat úlohy a cesty nasazení obsahu klepněte v nabídce úlohy, kterou chcete upravit, na položku Upravit.

  Další informace o možnostech nastavení, které můžete upravovat, naleznete v části Vytvoření nové úlohy nasazení obsahu.

Začátek stránky

Odstranění úlohy nasazení obsahu

 1. Na stránce Spravovat úlohy a cesty nasazení obsahu klepněte v nabídce úlohy, kterou chcete odstranit, na položku Odstranit.

 2. V okně s dotazem, zda chcete pokračovat v odstraňování, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Ruční spuštění úlohy nasazení obsahu

 • Na stránce Spravovat úlohy a cesty nasazení obsahu klepněte v nabídce úlohy, kterou chcete spustit, na položku Spustit.

  Stav úlohy je uveden ve sloupci Stav.

Začátek stránky

Zrušení úlohy nasazení obsahu

 • Na stránce Spravovat úlohy a cesty nasazení obsahu klepněte v nabídce úlohy, kterou chcete zrušit, na položku Storno.

  Stav úlohy je uveden ve sloupci Stav.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×