Správa zprostředkovatelů sdílených služeb farmy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Nejaktuálnější a nejkomplexnější informace získáte na stránce www.microsoft.com.

Zprostředkovatele sdílených služeb farmy je možné spravovat pouze na stránce Spravovat sdílené služby této farmy. Stránku otevřete provedením následujícího postupu:

 1. Na horním navigačním panelu klepněte na položku Správa aplikací.

 2. Na stránce Správa aplikací klepněte v části Sdílené služby serveru Office SharePoint Server na možnost Vytvořit nebo konfigurovat sdílené služby této farmy.

Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy se zobrazí odkazy na jednotlivé zprostředkovatele sdílených služeb a jejich webové aplikace.

Co chcete udělat?

Vytvoření nového zprostředkovatele sdílených SLUŽEB

Obnovení zprostředkovatele sdílených SLUŽEB

Úprava nastavení zprostředkovatele sdílených SLUŽEB

Odstranění zprostředkovatele sdílených SLUŽEB

Změna výchozího zprostředkovatele sdílených SLUŽEB

Změna přidružení zprostředkovatele sdílených SLUŽEB

Vytvoření nového zprostředkovatele sdílených služeb

 1. Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte na možnost Nový zprostředkovatel sdílených služeb.

 2. Na stránce Nový zprostředkovatel sdílených služeb zadejte název nového zprostředkovatele do pole Název zprostředkovatele sdílených služeb v části Název zprostředkovatele sdílených služeb.

 3. V nabídce Webová aplikace klepněte na webovou aplikaci, která se stane hostitelem webu správy nového zprostředkovatele sdílených služeb.

  Pokud chcete vytvořit novou webovou aplikaci pro hostování webu správy pro novém Zprostředkovateli, klikněte na vytvořit novou webovou aplikaci. Další informace o vytváření webových aplikací najdete v tématu Vytvoření nebo rozšíření webové aplikace.

  V poli Adresa URL webu správy zprostředkovatele sdílených služeb je automaticky zadána adresa URL správy.

 4. V části Pověření služby zprostředkovatele sdílených služeb zadejte do polí Uživatelské jméno a Heslo údaje, které budou webovými službami zprostředkovatele sdílených služeb využívány ke komunikaci a službou časovače zprostředkovatele sdílených služeb ke spouštění úloh.

 5. V části Databáze zprostředkovatele sdílených služeb zadejte do pole Databázový server název databázového serveru.

 6. Do pole Název databáze zadejte název databáze.

  Poznámka : Ve většině případech se doporučuje nastavit výchozí databázi.

 7. U možnosti Ověřování databáze vyberte některou z následujících položek:

  • Ověřování systému Windows (doporučeno)

  • Ověřování SQL: Pokud vyberete tuto možnost, zadejte pověření účtu do polí Účet a Heslo.

 8. V části Vyhledávací databáze zadejte do pole Databázový server název databázového serveru.

 9. Do pole Název databáze zadejte název vyhledávací databáze.

  Poznámka : Ve většině případech se doporučuje nastavit výchozí databázi.

 10. U možnosti Ověřování databáze vyberte některou z následujících položek:

  • Ověřování systému Windows (doporučeno)

  • Ověřování SQL: Pokud vyberete tuto možnost, zadejte pověření účtu do polí Účet a Heslo.

 11. V části Server indexů klepněte v nabídce Server indexů na server indexů.

 12. Do pole Cesta pro umístění indexového souboru zadejte cestu na serveru indexů, kde bude umístěn index obsahu.

  Poznámka : Změnou serveru indexů nepřesunete index. Chcete-li přesunout index, je nutné použít nástroj Stsadm.

 13. Pokud chcete komunikaci s webovými službami zabezpečit pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer), vyberte v části Protokol SSL pro webové služby možnost Ano.

 14. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Obnovení zprostředkovatele sdílených služeb

 1. Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte na možnost Obnovit zprostředkovatele sdílených služeb.

 2. Na stránce Obnovit zprostředkovatele sdílených služeb zadejte název obnovovaného zprostředkovatele do pole Název zprostředkovatele sdílených služeb v části Název zprostředkovatele sdílených služeb.

 3. V nabídce Webová aplikace klepněte na webovou aplikaci, která se stane hostitelem webu správy obnoveného zprostředkovatele sdílených služeb.

  Pokud chcete vytvořit novou webovou aplikaci pro hostování webu správy obnovený zprostředkovatele sdílených služeb, klikněte na vytvořit novou webovou aplikaci. Další informace o vytváření webových aplikací najdete v tématu Vytvoření nebo rozšíření webové aplikace.

  V poli Adresa URL webu správy zprostředkovatele sdílených služeb je automaticky zadána adresa URL správy.

 4. V části Pověření služby zprostředkovatele sdílených služeb zadejte do polí Uživatelské jméno a Heslo údaje, které budou webovými službami zprostředkovatele sdílených služeb využívány ke komunikaci mezi servery a službou časovače zprostředkovatele sdílených služeb ke spouštění úloh.

 5. V části Databáze zprostředkovatele sdílených služeb zadejte do pole Databázový server název databázového serveru.

 6. Do pole Název databáze zadejte název databáze.

  Poznámka : Ve většině případech se doporučuje nastavit výchozí databázi.

 7. U možnosti Ověřování databáze vyberte některou z následujících položek:

  • Ověřování systému Windows (doporučeno)

  • Ověřování SQL: Pokud vyberete ověřování SQL, zadejte pověření účtu do polí Účet a Heslo.

 8. V části Vyhledávací databáze zadejte do pole Databázový server název databázového serveru.

 9. Do pole Název databáze zadejte název vyhledávací databáze.

  Poznámka : Ve většině případech se doporučuje nastavit výchozí databázi.

 10. U možnosti Ověřování databáze vyberte některou z následujících položek:

  • Ověřování systému Windows (doporučeno)

  • Ověřování SQL: Pokud vyberete ověřování SQL, zadejte pověření účtu do polí Účet a Heslo.

 11. V části Server indexů klepněte v nabídce Server indexů na server indexů.

 12. Do pole Cesta pro umístění indexového souboru zadejte cestu na serveru indexů, kde bude umístěn index obsahu.

  Poznámka : Změnou serveru indexů nepřesunete index. Chcete-li přesunout index, je nutné použít nástroj Stsadm.

 13. Pokud chcete komunikaci s webovými službami zabezpečit pomocí protokolu SSL (Secure Sockets Layer), vyberte v části Protokol SSL pro webové služby možnost Ano.

 14. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Úpravy nastavení zprostředkovatele sdílených služeb

 • Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte na příkaz Upravit vlastnosti v nabídce zprostředkovatele sdílených služeb, jehož nastavení chcete upravit.

  Další informace o nastavení, které lze upravovat najdete v článku Vytvoření nového zprostředkovatele sdílených SLUŽEB.

Začátek stránky

Odstranění zprostředkovatele sdílených služeb

Pokud odstraníte zprostředkovatele sdílených služeb, budou všechny webové aplikace přidružené k tomuto zprostředkovateli přidruženy k výchozímu zprostředkovateli sdílených služeb. Výchozího zprostředkovatele sdílených služeb nelze odstranit.

 1. Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte v nabídce zprostředkovatele sdílených služeb, kterého chcete odstranit, na položku Odstranit.

 2. V okně potvrzujícím odstranění klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna výchozího zprostředkovatele sdílených služeb

Webové aplikace jsou při vytvoření automaticky přidruženy k výchozímu zprostředkovateli sdílených služeb, aby pro ně byl zajištěn přístup k potřebným sdíleným službám. Výchozího zprostředkovatele sdílených služeb je ovšem možné změnit.

 1. Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte na možnost Změnit výchozího zprostředkovatele sdílených služeb.

 2. Na stránce Změnit výchozího zprostředkovatele sdílených služeb v části Zprostředkovatel sdílených služeb klepněte v nabídce Název zprostředkovatele sdílených služeb na zprostředkovatele sdílených služeb, kterého chcete nastavit jako výchozího.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

 4. Na stránce Upozornění si přečtěte důsledky změny výchozího zprostředkovatele sdílených služeb.

  Chcete-li výchozího zprostředkovatele sdílených služeb změnit, klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna přidružení zprostředkovatele sdílených služeb

Každá webová aplikace je přidružena k jedinému zprostředkovateli sdílených služeb. Ke stejnému zprostředkovateli sdílených služeb lze přidružit více webových aplikací.

 1. Na stránce Spravovat sdílené služby této farmy klepněte na možnost Změnit přidružení.

 2. Na stránce Změnit přidružení mezi webovými aplikacemi a zprostředkovateli sdílených služeb klepněte v části Zprostředkovatel sdílených služeb v nabídce Název zprostředkovatele sdílených služeb na zprostředkovatele sdílených služeb, ke kterému chcete přidružit webové aplikace.

 3. V části Webové aplikace zaškrtněte políčka u každé webové aplikace, kterou chcete přidružit k zadanému zprostředkovateli sdílených služeb.

  Pokud chcete vybrat všechny webové aplikace, zaškrtněte políčko Vybrat vše.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×