Správa vyhledávacích slovníků

Důležité : Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Naučte se spravovat vyhledávací slovníky. Vyhledávací slovníky můžete použít k zahrnutí nebo vyloučení názvů společností, které nemají být součástí obsahu indexovaných dokumentů, nebo k zahrnutí či vyloučení slov pro opravy pravopisu dotazu.

V tomto článku

Správa extrahování názvů společností

Zahrnutí názvů společností

Vyloučení názvů společností

Správa oprav pravopisu dotazu

Zahrnutí termínu do oprav pravopisu dotazu

Vyloučení termínu z oprav pravopisu dotazu

Úpravy oprav pravopisu dotazu nebo názvů společností

Správa extrahování názvů společností

Aby mohlo extrahování názvu fungovat, tedy, aby šel název společnosti vyjmout z obsahu a namapovat jako spravovaná vlastnost společnosti, je potřeba splnit následující podmínky:

 • Musí být povolené nastavení spravované vlastnosti Extrahování názvů společností u spravované vlastnosti, ze které chcete extrahovat názvy společností. Viz také Správa schématu vyhledávání v SharePointu Online.

 • Název společnosti, který chcete extrahovat, musí být v předem vyplněném slovníku názvů společností nebo v seznamu Zahrnutí společností.

Potom budete moct použít spravovanou vlastnost společnosti k upřesnění na základě extrahovaného názvu společnosti ve webové části Upřesnění na stránce výsledků hledání.

Začátek stránky

Zahrnutí názvů společností

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Office 365 jako správce hledání.

 2. Zvolte Admin >služby SharePoint. Nyní jste v Centra správy služby SharePoint.

 3. Klikněte na Vyhledávání.

 4. Vyberte Spravovat vyhledávací slovníky. Jste v úložišti termínů.

 5. Na stránce Nastavení webu: Nástroj správy úložiště termínů rozbalte kliknutím na šipku nabídku Vyhledávací slovníky.

 6. Klikněte na Zahrnutí společností, na šipku a na Vytvořit termín.

 7. Do zobrazeného pole zadejte název společnosti, který chcete zahrnout.

 8. Termín do seznamu Zahrnutí společností přidáte kliknutím na libovolné místo na stránce.

Začátek stránky

Vyloučení názvů společností

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Office 365 jako správce hledání.

 2. Zvolte Admin > služby SharePoint. Nyní jste v Centra správy služby SharePoint.

 3. Klikněte na Vyhledávání.

 4. Vyberte Spravovat vyhledávací slovníky. Jste v úložišti termínů.

 5. Na stránce Úložiště termínů taxonomie rozbalte kliknutím na šipku nabídku Vyhledávací slovníky.

 6. Klikněte na Vyloučení společností, na šipku a na Vytvořit termín.

 7. Do zobrazeného pole zadejte název společnosti, který chcete vyloučit.

 8. Termín do seznamu Vyloučení společností přidáte kliknutím na libovolné místo na stránce.

Začátek stránky

Správa oprav pravopisu dotazu

Pokud vy nebo jiný uživatel zadáte do vyhledávacího dotazu slovo, které je asi špatně napsané, pomůže vám stránka výsledků hledání tím, že se na ní zobrazí opravy pravopisu dotazu. Jsou to důležitá slova v indexovaných dokumentech. Někdy se také označují jako „Měli jste na mysli?“.

Když například zadáte dotaz, který bude obsahovat termín „amfitáetr“, zobrazí oprava pravopisu dotazu termín „amfiteátr“, pokud se tento termín nachází v indexovaných dokumentech na mnoha místech. Termíny, jako je ten předchozí, můžete přidat do seznamu Zahrnutí kontroly pravopisu dotazu nebo do seznamu Vyloučení kontroly pravopisu dotazu a ovlivnit tak použití oprav pravopisu dotazu. Může to trvat až 10 minut, než se změny v seznamu Zahrnutí kontroly pravopisu dotazu nebo Vyloučení kontroly pravopisu dotazu projeví.

Začátek stránky

Zahrnutí termínu do oprav pravopisu dotazu

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Office 365 jako správce hledání.

 2. Zvolte Admin > služby SharePoint. Nyní jste v Centra správy služby SharePoint.

 3. Klikněte na Vyhledávání.

 4. Vyberte Spravovat vyhledávací slovníky. Jste v úložišti termínů.

 5. Na Nastavení webu: nástroj správy úložiště termínů stránky, klepněte na šipku pro rozbalení nabídce Vyhledávání slovníků .

 6. Klikněte na Zahrnutí kontroly pravopisu dotazu, na šipku a na Vytvořit termín.

 7. Do zobrazeného pole zadejte pravopis dotazu, který chcete zahrnout.

 8. Klepněte na libovolné místo na stránce, chcete-li přidat výraz do dotaz pravopis vměstků.

Začátek stránky

Vyloučení termínu z oprav pravopisu dotazu

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Office 365 jako správce hledání.

 2. Zvolte Admin > služby SharePoint. Nyní jste v Centra správy služby SharePoint.

 3. Klikněte na Vyhledávání.

 4. Vyberte Spravovat vyhledávací slovníky. Jste v úložišti termínů.

 5. Na stránce Nastavení webu: Nástroj správy úložiště termínů rozbalte kliknutím na šipku nabídku Vyhledávací slovníky.

 6. Klikněte na Vyloučení kontroly pravopisu dotazu, na šipku a na Vytvořit termín.

 7. Do zobrazeného pole zadejte pravopis dotazu, který chcete vyloučit.

 8. Termín do seznamu Vyloučení kontroly pravopisu dotazu přidáte kliknutím na libovolné místo na stránce.

Začátek stránky

Úpravy oprav pravopisu dotazu nebo názvů společností

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Office 365 jako správce hledání.

 2. Zvolte Admin > služby SharePoint. Nyní jste v Centra správy služby SharePoint.

 3. Klikněte na Vyhledávání.

 4. Vyberte Spravovat vyhledávací slovníky. Jste v úložišti termínů.

 5. Na stránce Nastavení webu: Nástroj správy úložiště termínů rozbalte kliknutím na šipku nabídku Vyhledávací slovníky.

 6. Podle toho, ve kterém slovníku se termín nachází, klikněte na Vyloučení společností, Zahrnutí společností, Vyloučení kontroly pravopisu dotazu nebo Zahrnutí kontroly pravopisu dotazu.

 7. Poklikejte na termín, který chcete upravit.

 8. Zadejte nový název termínu.

 9. Upravený termín uložte kliknutím na libovolné místo na stránce.

Začátek stránky

Poznámka : Omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×