Správa uživatelských licencí Yammeru v Office 365

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Yammer se těsněji integruje do Office 365, takže budete moct spravovat licence aplikace Yammer v Office 365. Licence Yammer dřív nebylo možné přiřadit jednotlivým uživatelům. Když se v Office 365 podíváte na stránku Přiřadit licence, uvidíte, že licence aplikace Yammer byly neaktivní a nešlo je přiřazovat uživatelům jednotlivě jako na následujícím snímku obrazovky.

Snímek obrazovky oddílu Přidělit licence centra pro správu Office 365 s vybranou licencí Yammer Enterprise

V budoucnu půjde přiřazovat licence aplikace Yammer jednotlivým uživatelům, jak to vidíte na tomto snímku obrazovky.

Snímek obrazovky oddílu Přidělit licence Centra pro správu Office 365 s licencí Yammer Enterprise dostupnou k přiřazení

Když se licence aplikace Yammer upraví na úrovni uživatele, projeví se tato volba v možnostech Office 365. Například Ikona pro otevření aplikaceOffice 365 bude zobrazovat dlaždici aplikace Yammer jen pro uživatele s licencí aplikace Yammer (podobně jako u jiných služeb Office 365). Uživatelé se budou pořád moct přihlásit z adresy www.yammer.com pomocí své identity v Office 365. Uživatelé, kteří nemají identitu a licenci Office 365, se nebudou moct přihlásit. Uživatelům, kteří nemají licence aplikace Yammer, můžete zablokovat přístup k aplikaci Yammer tak, že zapnete nastavení zabezpečení Blokovat uživatele Office 365, kteří nemají licence Yammer (víc v tématu Blokování uživatelů Office 365, kteří nemají licence Yammer).

Přiřazování licencí Yammeru uživatelům

Přiřazovat licence uživatelům můžete v části Centrum pro správu Office 365 nebo pomocí rutin Windows PowerShellu pro Office 365.

 • Pokud jste koupili Yammer jako součást balíčku plánu předplatného (jako je Office 365 Enterprise E3) a tento balíček plánu předplatného jste přiřadili některému uživateli, až budou k dispozici licence pro jednotlivé uživatele, tento uživatel dostane automaticky přiřazenou licenci aplikace Yammer

 • Pokud jste koupili samostatné předplatné aplikace Yammer Enterprise, jeho přiřazení některému uživateli dřív nebylo možné. Takže až budou k dispozici licence aplikace Yammer pro jednotlivé uživatele, tento uživatel nedostane automaticky přiřazenou licenci aplikace Yammer.

Abyste mohli provádět následující operace, musíte být globální správce nebo správce správy uživatelů Office 365.

Správa licencí v Centru pro správu Office 365

Přiřazovat nebo rušit přiřazení licencí aplikace Yammer uživatelům má stejný postup jako u všech ostatních licencí Office 365 Enterprise E3. Přihlaste se do Office 365 Enterprise E3, přejděte do části Centrum pro správu Office 365 a na stránce Uživatelé > Aktivní uživatelé přiřaďte uživatelům licence aplikace Yammer nebo jejich přiřazení zrušte. Podívejte se na článek Přiřazení nebo zrušení přiřazení licencí pro Office 365 pro firmy, kde získáte další informace.

Správa licencí pomocí Windows PowerShellu

Rutiny pro můžete v Windows PowerShell jim přiřazovat licence Office 365. S Windows PowerShell můžete snadněji zjistit, kdo má licenci a přiřadit licence několika uživatelům najednou. Další informace najdete v tématu Použití Office 365 Powershellu jim přiřazovat licence uživatelských účtů. Můžete taky hromadně aktualizovat licence založeným na souboru CSV. Další informace najdete v tématu hromadné přiřazování licencí pro uživatele Office 365 podle CSV.

Dole najdete příklady fragmentů skriptů prostředí Windows PowerShell, které můžete použít pro správu licencí aplikace Yammer. Použijte je k vývoji úplného skriptu pro vaši organizaci.

 • V následujícím příkladu se licence z licenčního plánu litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE (Yammer Enterprise Standalone) přiřadí nelicencovanému uživateli danielah@litwareinc.com.

  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName "belindan@litwareinc.com" -AddLicenses "litwareinc:YAMMER_ENTERPRISE_STANDALONE"
 • V následujícím příkladu se zruší licence z licenčního plánu Yammer Enterprise litwareinc:ENTERPRISEPACK (Office 365 Enterprise E3), která byla přiřazená uživateli danielah@litwareinc.com.

  $UPN = "belindan@litwareinc.com"
  $LicenseDetails = (Get-MsolUser -UserPrincipalName $UPN).Licenses
  ForEach ($License in $LicenseDetails) {
  $DisabledOptions = @()
  $License.ServiceStatus | ForEach {
  If ($_.ProvisioningStatus -eq "Disabled" -or $_.ServicePlan.ServiceName -like "*YAMMER*") { $DisabledOptions += "$($_.ServicePlan.ServiceName)" }
  }
  $LicenseOptions = New-MsolLicenseOptions -AccountSkuId $License.AccountSkuId -DisabledPlans $DisabledOptions
  Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $UPN -LicenseOptions $LicenseOptions
  }
 • Následující příklad vrátí informace o všech uživatelích, kteří momentálně nemají licenci pro Office 365.

  Get-MsolUser -All -UnlicensedUsersOnly

Blokování uživatelů, kteří nemají licence Yammeru

Zablokovat uživatele Office 365, kteří nemají licence Yammeru, se dá v pouhých pár krocích. Když se ale toto nastavení zapne, může se stát, že to naruší přístup uživatelů k aplikaci Yammer. Proto, než začnete, udělejte následující věci, aby vaši uživatelé Yammeru mohli pracovat bez přerušení:

 • Ujistěte se, že jste zapnuli nastavení vynucení identity Office 365 pro uživatele Yammeru.    Licence aplikace Yammer můžete přiřadit nebo odebrat jenom těm uživatelům aplikace Yammer, kteří se spravují v Office 365. Proto, abyste mohli blokovat uživatele Office 365 bez licencí aplikace Yammer, se vyžaduje, aby se všichni uživatelé aplikace Yammer spravovali v Office 365. Nastavení Blokovat uživatele Office 365 bez licencí Yammeru se dá zapnout jenom v případě, že je zapnuté i nastavení Vynucení identity Office 365 pro uživatele Yammeru.

 • Ujistěte se, že všichni aktuální uživatelé Yammeru mají licenci Yammeru.    Až začnete blokovat uživatele Office 365 bez licencí aplikace Yammer, žádný uživatel bez licence aplikace Yammer nebude mít přístup ke aplikaci Yammer. Proto se před tím ujistěte, že všichni vaši aktuální uživatelé aplikace Yammer mají licence aplikace Yammer. Jednou z možností, jak to zjistit, je jít na stránku Export uživatelů v aplikaci Yammer a exportovat všechny uživatele. Pak tento seznam porovnejte se seznamem uživatelů v Office 365 a proveďte potřebné změny. Další podrobnosti najdete v článku Jak provést audit uživatelů Yammeru v sítích připojených k Office 365.

 • Řekněte o této změně svým uživatelům.    Důrazně doporučujeme, abyste svým uživatelům dali vědět, že začínáte blokovat uživatele Office 365 bez licencí aplikace Yammer, protože to může narušit způsob, jakým Yammer den co den používají.

Abyste mohli provést tento postup, musíte být globální správce v Office 365, který byl do sítě Yammer synchronizovaný jako ověřený správce. Pokud chcete zjistit, jestli byl váš účet synchronizovaný, přejděte na stránku Správce sítě na Yammeru a zkontrolujte oddíl Správci. Globální správci se synchronizují do sítě Yammer jenom v případě, že jejich hlavní název uživatele (UPN) v Office 365 odpovídá doméně v síti Yammer. Tento snímek obrazovky ukazuje, jak synchronizovaný správce vypadá na stránce Správci v síti Yammer.

Snímek obrazovky ukazující účet ověřeného správce, který je synchronizovaný jako globální správce v Office 365

Jestli už jste připravení blokovat uživatele, kteří nemají licence aplikace Yammer, postupujte podle těchto pokynů.

 1. Ve aplikaci Yammer přejděte do části Správce sítě a zvolte Nastavení zabezpečení.

 2. Na stránce Nastavení zabezpečení, přejděte do části Vynucení identity Office 365, zaškrtněte políčko Vynutit v Yammeru identitu Office 365 a potvrďte výběr. Vynucování identity Office 365 je nutné. Bez něj nejde uživatele bez licencí Yammeru blokovat.

 3. Až bude políčko Vynutit v Yammeru identitu Office 365 zaškrtnuté, zpřístupní se zaškrtávací políčko Blokovat uživatele Office 365 bez licencí Yammeru. Políčko Blokovat uživatele Office 365 bez licencí Yammeru zaškrtněte a zvolte Uložit.

  Snímek obrazovky zaškrtávacího políčka Blokovat uživatele Office 365 bez licencí Yammeru v nastavení zabezpečení Yammeru
 4. Zobrazí se potvrzovací zpráva, která se vás ptá, jestli jste připravení začít blokovat uživatele Office 365 bez licencí aplikace Yammer.

  Snímek obrazovky potvrzovacího dialogového okna pro blokování uživatelů bez licencí Yammeru

  V potvrzovací zprávě se zobrazuje počet aktivních uživatelů na síti Yammer. Ujistěte se, že všichni aktuální uživatelé aplikace Yammer mají licence aplikace Yammer. Další podrobnosti najdete v tématu Jak provést audit uživatelů Yammeru v sítích připojených k Office 365.

  Jestli chcete, můžete automaticky odhlásit všechny aktuální uživatele a ujistit se tak, že všichni, kdo používají Yammer, se přihlásili přes své identity Office 365 a mají licenci aplikace Yammer. Pokud se pro tuto možnost rozhodnete, zaškrtněte políčko Odhlásit všechny aktuální uživatele. Důrazně doporučujeme toto udělat v období minimální aktivity uživatelů (protože by se mohlo stát, že se uživatelé odhlásí z rozdělané práce) a uživatele na to předem upozornit.

 5. Pokud jste připravení začít blokovat uživatele Office 365 bez licencí aplikace Yammer, potvrďte svoji volbu tak, že vyberte Ano, jsem připraven(a). Tím se vrátíte na stránku Nastavení zabezpečení, kde je teď zaškrtnuté políčko Blokovat uživatele Office 365 bez licencí Yammeru.

 6. Zvolte Uložit. Tím se uloží všechna nastavení na stránce.

  Pokud Uložit nezvolíte a místo toho jenom odejdete ze stránky, nastavení se neprojeví.

Časté otázky

Otázka: Proč přidáváte tuto možnost přiřazovat licence Yammeru jednotlivým uživatelům?

Odpověď: Zákazníci chtějí poskytnout Yammer dílčí skupině uživatelů v jejich společnosti a většinou začínají s nasazením na určité geografické oblasti nebo v jednotlivých týmech. Dostali jsme několik žádostí od zákazníků, kteří chtějí mít kontrolu nad tím, kdo z jejich uživatelů může zobrazit dlaždici aplikace Yammer v části Ikona pro otevření aplikace služby Office 365. Možnost přiřadit licence aplikace Yammer jednotlivým uživatelům tak bude konzistentní s dalšími službami Office 365.

Otázka: Jak to ovlivní uživatele Yammeru, kteří se přihlašují svým e-mailem a heslem?

Odpověď: Licence budou vynucené jen pro uživatele, kteří se přihlásí pomocí identity pro Office 365, protože uživatele se starší identitou pro aplikaci Yammer (přihlášení pomocí e-mailu a hesla) nejde v Office 365 spravovat.

Otázka: Co když nechci, aby někdo v mojí společnosti používal v Yammeru starší identitu?

Odpověď: Vynucení identity Office 365 můžete použít pro všechny své uživatele aplikace Yammer.

Otázka: Jak bude licencování Yammeru pro jednotlivé uživatele probíhat z pohledu zákazníků?

Odpověď: Všechny sítě aplikace Yammer připojené ke tenantům Office 365 projdou touto změnou automaticky.

Otázka: Jak poznám, jestli všichni naši uživatelé Yammeru mají účet v Office 365?

Odpověď: Z Yammeru můžete exportovat seznam vašich uživatelů a zkontrolovat, jestli jsou všichni uživatelé v Office 365. Další informace najdete v tématu Jak provést audit uživatelů Yammeru v sítích připojených k Office 365.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×