Správa uživatelem definovaných polí v aplikaci Business Contact Manager: přidání pole

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Uživatelsky definovaná pole zadat větší flexibilitu při správě záznamů pro účty, obchodních kontaktů, příležitostí a obchodních projektů. V dialogovém okně Přidat pole můžete vytvořit nový uživatelský pole nebo vyberte dříve vytvořené pole z jiné stránky nebo Formulář.

 • Vytvoření nového pole definované uživatelem

  1. Klikněte na Přidat nové pole.

  2. Do pole Název pole zadejte požadovaný název. Toto pole může být sdíleno ve více formulářích.

   Poznámka : Název pole nesmí být delší než 64 znaků a nesmí obsahovat následující znaky: [,], -, #.

  3. V poli Typ dat vyberte Datový typ. Upozorňujeme, že po klepnutí na tlačítko OK nelze typ dat upravovat. V takovém případě je nutné odstranit dané pole a přidat nové pole s požadovaným typem dat. Další informace o typech dat jsou uvedeny v následující tabulce.

  Data

  Odpovídající typ dat

  Slova nebo věty o délce až 96 znaků

  Text

  Čísla s desetinnou čárkou nebo bez ní (obsahující na obou stranách desetinné čárky až 19 číslic)

  Číslo

  Procentuální hodnoty

  Procenta

  Ceny, příjmy nebo jiné údaje související s měnou

  Měna

  Odpovědi na jednoduché dotazy, například ano/ne, zapnuto/vypnuto nebo pravda/nepravda

  Ano/Ne

  Informace o datu nebo čase v některém z formátů aplikace Outlook

  Datum a čas

  Celá čísla

  Celé číslo

  Seznam s předem vytvořenými možnými hodnotami sloužící k rychlejšímu zadávání hodnot nebo zachování konzistence formulářů

  Rozevírací seznam

  • Tip : Vložit rozměry například výška nebo šířka ve vašich datech, přidejte skupinu označeného Výška nebo Šířkaa přidejte pole s názvem nohy, palce, metrynebo centimetry, v závislosti na měrnou jednotku, kterou chcete použít.

 • Vybrat dříve vytvořené pole z jiné stránky nebo formuláře

  1. Vyberte možnost Přidat vytvořené uživatelem definované pole.

  2. Pokud jste dříve vytvořili uživatelem definovaná pole, jsou uvedena zde. V seznamu vyberte pole, které chcete přidat do formuláře.

Poznámka : Tento postup je součástí procesu vytváření vlastních formulářů aplikace Business Contact Manager. V nabídce Business Contact Manager přejděte na příkaz Správa uživatelem definovaných polí a klepněte na některou z následujících položek: Klient, Obchodní kontakt, Příležitost nebo Obchodní projekt. V příslušném dialogovém okně Správa uživatelem definovaných polí klepněte na možnost Přidat pole.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×